<<
>>

ПОСТАНОВА від 3 листопада 2021 р. № 1211 "Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань водних ресурсів України". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 24.11.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 листопада 2021 р. № 1211

Київ

Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань водних ресурсів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу координаційну раду з питань водних ресурсів України у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань водних ресурсів України, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 3 листопада 2021 р. № 1211

СКЛАД

Міжвідомчої координаційної ради з питань водних ресурсів України

Міністр розвитку громад та територій, голова Міжвідомчої координаційної ради

Міністр аграрної політики та продовольства, заступник голови Міжвідомчої координаційної ради

Радник Міністра розвитку громад та територій, секретар Міжвідомчої координаційної ради

Заступник Керівника Офісу Президента України (за згодою)

Заступник Секретаря Апарату Ради національної безпеки і оборони (за згодою)

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Заступник Міністра розвитку громад та територій

Заступник Міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар (за згодою)

Голова Фонду державного майна

Голова Держводагентства

Голова Держекоінспекції

Голова ДСНС

Перший заступник Голови Держгеокадастру

Директор Департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування Мінрегіону

Народні депутати України (за згодою)

Генеральний директор ПрАТ “Укргідроенерго” (за згодою)

Президент Української асоціації районних та обласних рад (за згодою)

Дійсний член Міжнародної академії екології (за згодою)

Ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління (за згодою)

Заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук (за згодою)


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 листопада 2021 р.

№ 1211

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу координаційну раду з питань водних ресурсів України

1. Міжвідомча координаційна рада з питань водних ресурсів України (далі - Міжвідомча координаційна рада) є тимчасовим дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої координаційної ради є:

1) сприяння взаємодії та забезпечення координації діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форми власності (далі - підприємства, установи та організації), пов’язаної з формуванням та реалізацією державної політики у сферах:

питної води, питного водопостачання та водовідведення;

управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель;

2) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері водних ресурсів України;

3) підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади;

4) удосконалення нормативно-правової бази з питань водних ресурсів України.

4. Міжвідомча координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сферах:

питної води, питного водопостачання та водовідведення;

управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель;

2) забезпечує врахування в своїй роботі світового досвіду і тенденцій розвитку у сфері охорони, використання і відтворення водних ресурсів, сприяє розробленню та реалізації планів управління річковими басейнами та планів управління ризиками затоплення, міжнародних програм, проектів, угод з питань раціонального використання і охорони водних ресурсів, запобігання шкідливій дії води на транскордонних водних об’єктах;

3) розглядає питання щодо розширення джерел формування державного фонду розвитку водного господарства, залучення коштів, зокрема міжнародних фінансових організацій, реалізації інвестиційних проектів;

4) разом з місцевими органами виконавчої влади та за участю органів місцевого самоврядування опрацьовує питання щодо проведення інвентаризації інженерної інфраструктури зрошувальних міжгосподарських та внутрішньогосподарських систем, аудиту використання зрошуваних земель та енергетичного аудиту насосних станцій та агрегації суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання, централізованого водовідведення відповідно до адміністративно-територіального устрою України та вдосконалення порядку ведення державного водного кадастру;

5) вносить пропозиції щодо підготовки та реалізації проектів з відновлення водних ресурсів та меліоративних систем, інноваційного оновлення водогосподарського комплексу за рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства та з інших не заборонених законодавством джерел фінансування;

6) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;

7) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

8) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Міжвідомча координаційна рада має право:

одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

утворювати експертні та робочі групи, залучати до участі в них працівників підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), експертів і провідних вчених.

6. Основною формою роботи Міжвідомчої координаційної ради є засідання, які проводяться за рішенням голови Міжвідомчої координаційної ради, але не рідше ніж один раз на квартал.

Голова Міжвідомчої координаційної ради може прийняти рішення про проведення засідання у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Міжвідомчої координаційної ради в такому режимі у засіданні Міжвідомчої координаційної ради.

Засідання Міжвідомчої координаційної ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів. Позачергові засідання скликаються на вимогу голови Міжвідомчої координаційної ради.

Засідання Міжвідомчої координаційної ради проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

7. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої координаційної ради схвалюються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Міжвідомчої координаційної ради та Кабінетові Міністрів України.

Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої координаційної ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

8. Голова Міжвідомчої координаційної ради забезпечує проведення її засідань, затверджує персональний склад робочих груп та плани їх роботи.

9. Міжвідомча координаційна рада використовує бланки із своїм найменуванням.

10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої координаційної ради здійснює Мінрегіон.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 24.11.2021 — № 226

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -