<<
>>

ПОСТАНОВА від 19 листопада 2021 р. № 1214 "Деякі питання взаємодії і координації під час посилення охорони та захисту державного кордону України". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 24.11.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 листопада 2021 р. № 1214

Київ

Деякі питання взаємодії і координації під час посилення охорони та захисту державного кордону України

З метою сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів та громадських об’єднань під час забезпечення посилення охорони та захисту державного кордону України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчий координаційний штаб у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчий координаційний штаб, що додається.

3. Установити, що до окремих заходів із посилення охорони та захисту державного кордону України можуть бути залучені здобувачі освіти (курсанти) вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів) Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ.

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади організовувати заходи об’єднаної підготовки складових сектору безпеки і оборони у взаємодії з органами місцевого самоврядування для забезпечення готовності до дій із посилення охорони та захисту державного кордону України.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 29

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 19 листопада 2021 р. № 1214

СКЛАД

Міжвідомчого координаційного штабу

Перший заступник Голови Державної прикордонної служби, керівник Міжвідомчого координаційного штабу

Заступник Голови Національної поліції

Заступник командувача Національної гвардії

Заступник Голови ДСНС

Заступник Голови ДМС

Представник МВС

Представник МЗС

Представник Міноборони

Представник Мін’юсту

Представник Мінінфраструктури

Представник Служби зовнішньої розвідки (за згодою)

Представники командувань Збройних Сил (за згодою)

Представник СБУ (за згодою)

Представник Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

Представники інших державних органів та громадських об’єднань (за згодою)


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 листопада 2021 р.

№ 1214

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчий координаційний штаб

1. Міжвідомчий координаційний штаб є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України і утворюється з метою сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів та громадських об’єднань (далі - суб’єкти взаємодії) під час забезпечення посилення охорони та захисту державного кордону України.

2. У своїй діяльності Міжвідомчий координаційний штаб керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчого координаційного штабу є:

1) сприяння забезпеченню координації дій суб’єктів взаємодії, спрямованих на посилення охорони та захисту державного кордону України;

2) сприяння організації узгоджених дій суб’єктів взаємодії під час забезпечення посилення охорони та захисту державного кордону України;

3) забезпечення проведення аналізу, узагальнення та обміну інформацією з питань посилення охорони та захисту державного кордону України;

4) здійснення моніторингу стану виконання нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Міжвідомчого координаційного штабу;

5) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо заходів, пов’язаних з урегулюванням проблемних питань забезпечення посилення охорони та захисту державного кордону України, в тому числі пропозицій щодо внесення змін до законів України, актів Кабінету Міністрів України з питань посилення охорони та захисту державного кордону України.

4. Міжвідомчий координаційний штаб для виконання покладених на нього завдань має право:

отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідні документи, матеріали та інформацію, зокрема з обмеженим доступом;

залучати до розгляду та опрацювання питань, що належать до його компетенції, представників суб’єктів взаємодії, інших державних органів за погодженням з їх керівниками;

організовувати та проводити міжвідомчі наради (брифінги), інші заходи з питань, що належать до його компетенції;

організовувати спільні виїзди представників суб’єктів взаємодії на загрозливі ділянки державного кордону України для проведення спільних узгоджених заходів (операцій), перевірок та надання допомоги з питань посилення охорони та захисту державного кордону України;

взаємодіяти в установленому порядку з іноземними та міжнародними організаціями, допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України.

5. Керівництво Міжвідомчим координаційним штабом здійснює перший заступник Голови Державної прикордонної служби.

Заступники керівника та секретар Міжвідомчого координаційного штабу обираються на його засіданні.

Персональний склад Міжвідомчого координаційного штабу затверджує МВС.

6. Міжвідомчий координаційний штаб може утворювати:

регіональні (міжрегіональні) координаційні штаби - на регіональному (обласному, міжобласному) рівні;

координаційні групи управління - на місцевому (районному) рівні.

7. Керівник Міжвідомчого координаційного штабу:

здійснює керівництво діяльністю Міжвідомчого координаційного штабу, визначає порядок його роботи;

головує на засіданнях Міжвідомчого координаційного штабу;

подає через Міністра внутрішніх справ Кабінетові Міністрів України пропозиції та рекомендації, підготовлені Міжвідомчим координаційним штабом.

У разі відсутності керівника Міжвідомчого координаційного штабу його функції виконує за його дорученням один із його заступників.

8. Секретар Міжвідомчого координаційного штабу:

скликає за дорученням керівника Міжвідомчого координаційного штабу засідання Міжвідомчого координаційного штабу;

організовує роботу Міжвідомчого координаційного штабу, забезпечує підготовку планів роботи та порядку денного;

виконує за дорученням керівника Міжвідомчого координаційного штабу інші завдання.

9. Основною організаційною формою роботи Міжвідомчого координаційного штабу є засідання.

Засідання Міжвідомчого координаційного штабу є правоможним, якщо на ньому присутні більшість його членів. Делегування членом Міжвідомчого координаційного штабу своїх повноважень іншій особі не дозволяється.

Керівник Міжвідомчого координаційного штабу може прийняти рішення про проведення засідання у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь у засіданні члена Міжвідомчого координаційного штабу в такому режимі. У засіданнях Міжвідомчого координаційного штабу можуть брати участь також інші особи, які визначені керівником Міжвідомчого координаційного штабу.

Пропозиції та рекомендації, прийняті на засіданні Міжвідомчого координаційного штабу, фіксуються у протоколі засідання, який підписується керівником та секретарем Міжвідомчого координаційного штабу і надсилається всім членам Міжвідомчого координаційного штабу, Міністру внутрішніх справ України та Кабінетові Міністрів України.

Пропозиції та рекомендації Міжвідомчого координаційного штабу можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить відповідний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчого координаційного штабу здійснює Адміністрація Держприкордонслужби.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 24.11.2021 — № 226

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -