Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 23 лютого 2011 р. № 141 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Питна вода України"". Кабінет Міністрів України. 2011

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 лютого 2011 р. № 141

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України"

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 360 від 10.05.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 273 від 05.04.2012

№ 360 від 10.05.2018}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України", що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 360 від 10.05.2018}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 лютого 2011 р. № 141

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 5 квітня 2012 р.

№ 273)

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України"

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 360 від 10.05.2018}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації Загальнодержавної цільової програми “Питна вода України” (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 360 від 10.05.2018}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Міністерство регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань будівництва та житлово-комунального господарства місцевих держадміністрацій; сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх створення) ради або їх виконавчі органи. Одержувачами бюджетних коштів є підприємства державної чи комунальної форми власності, які провадять діяльність у сфері водопостачання та водовідведення.

3. Бюджетні кошти використовуються з метою реалізації завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми “Питна вода України” на 2011-2020 роки (далі - Загальнодержавна цільова програма) і спрямовуються на:

будівництво та реконструкцію водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема у регіонах з найбільшими відхиленнями в якості води від встановлених вимог;

упровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів та облаштування пунктів розливу питної води з доставкою її спеціальними автотранспортними засобами;

будівництво та реконструкцію водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;

упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;

{Абзац п'ятий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 360 від 10.05.2018}

погашення кредиторської заборгованості за бюджетною програмою “Питна вода України”, що зареєстрована в органах Казначейства станом на 1 січня 2018 року.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 360 від 10.05.2018}

Фінансування завдань і заходів Загальнодержавної цільової програми передбачається у державному бюджеті за програмою “Реалізація Загальнодержавної цільової програми “Питна вода України”.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 360 від 10.05.2018}

4. Мінрегіон спрямовує бюджетні кошти розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачам бюджетних коштів.

{Абзац другий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 360 від 10.05.2018}

5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за пропозиціями районних держадміністрацій та сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або їх виконавчих органів формують і подають Мінрегіону узагальнені переліки проектів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми (далі - проекти), та відповідні пропозиції щодо потреби в бюджетних коштах.

6. Відбір проектів проводиться комісією, яка утворюється Мінрегіоном. Порядок відбору проектів затверджується Мінрегіоном.

Основними критеріями відбору проектів є:

відповідність проектів основним завданням і заходам Загальнодержавної цільової програми;

наявність схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання населених пунктів;

відхилення показників якості питної води у населеному пункті від вимог державних санітарних норм та правил на питну воду, підтверджене в установленому законодавством порядку;

{Абзац п'ятий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 360 від 10.05.2018}

подача води за графіком, підтверджена в установленому порядку;

кількість населення, для забезпечення питною водою якого розроблено проект;

наявність регіональної програми забезпечення населення якісною питною водою;

завершення реалізації проекту (етапу проекту) в поточному році;

вирішення питання забезпечення питною водою маловодних територій.

Мінрегіон на підставі рішень комісії затверджує перелік проектів та обсяги їх фінансування.

{Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ № 360 від 10.05.2018}

Обов’язковою умовою участі проектів у конкурсі є наявність затвердженої в установленому порядку проектної документації.

{Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ № 360 від 10.05.2018}

7. Рішення про виділення бюджетних коштів приймається Мінрегіоном у разі підтвердження співфінансування у поточному році з місцевого бюджету та/або інших джерел фінансування у розмірі витрат не менш як 10 відсотків.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 360 від 10.05.2018}

8. Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359) та постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 360 від 10.05.2018}

9. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

{Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 360 від 10.05.2018}

10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Основні фонди, придбані (модернізовані) за рахунок бюджетних коштів, в обов'язковому порядку вводяться в експлуатацію та зараховуються на баланс балансоутримувача об'єкта.

12. Бюджетні кошти не виділяються суб'єктам господарювання, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство або які перебувають на стадії ліквідації.

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, звітів про виконання паспорта бюджетної програми (у тому числі за результативними показниками), а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів подають щомісяця до 20 числа Мінрегіону звіти про використання бюджетних коштів у розрізі проектів.

15. Мінрегіон подає щомісяця до 25 числа Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 273 від 05.04.2012}


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.03.2011 — 2011 р., № 14, стор. 43, стаття 579, код акта 55027/2011
 • Урядовий кур'єр від 23.03.2011 — № 52

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -