<<
>>

ПОСТАНОВА від 5 лютого 2020 р. № 58 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640". Кабінет Міністрів України. 2020

Документ актуальний на 12.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 лютого 2020 р. № 58

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 “Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2124; 2019 р., № 56, ст. 1944) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 81


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 лютого 2020 р. № 58

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640

1. У назві та пункті 1 постанови слова “Типовий порядок” у всіх відмінках замінити словом “Порядок” у відповідному відмінку.

2. У Типовому порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Типового порядку слова “ТИПОВИЙ ПОРЯДОК” замінити словом “ПОРЯДОК”;

2) у пункті 1 слова “Типовий порядок” замінити словом “Порядок”;

3) у пункті 2 слова “, визначення потреби у професійному навчанні” виключити;

4) абзац четвертий пункту 12 виключити;

5) абзац восьмий пунктів 19 і 23 після слів “юрисдикція яких поширюється на всю територію України” доповнити словами “, та їх заступників”;

6) абзаци другий і третій пункту 29 виключити;

7) доповнити Порядок пунктом 40-1 такого змісту:

“40-1.

Служба управління персоналом узагальнює результати виконання завдань державними службовцями.

Якщо за підсумками визначення результатів виконання завдань державному службовцю виставлена негативна оцінка, служба управління персоналом інформує про це суб’єкта призначення та передає йому матеріали оцінювання такого державного службовця (завдання і ключові показники, звіт щодо виконання поставлених завдань і ключових показників (у разі подання), заповнену форму щодо результатів виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”, за відповідний рік згідно з додатком 8, зауваження державного службовця щодо оцінювання результатів його службової діяльності (у разі подання).

Для встановлення обґрунтованості виставлення державному службовцю негативної оцінки суб’єкт призначення вивчає матеріали оцінювання і в разі необхідності заслуховує пояснення відповідного державного службовця та/або його безпосереднього керівника.

У разі необґрунтованості негативної оцінки, виставленої державному службовцю, суб’єкт призначення зазначає своє обґрунтування у формі згідно з додатком 8 та не затверджує висновок з такою оцінкою. У такому разі процедура оцінювання результатів службової діяльності відповідного державного службовця припиняється.”;

8) перше речення абзацу другого пункту 41 після слів “не підлягає оцінюванню” доповнити словами і цифрами “, а також у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 40-1 цього Порядку”;

9) розділ “Повторне оцінювання” виключити;

10) у тексті Порядку слова “Типовий порядок” у всіх відмінках замінити словом “Порядок” у відповідному відмінку;

11) у додатках до Порядку:

у додатках 1, 3, 7 і 8:

у назві додатків слово “рік*” замінити словом “рік”;

виноску “*” виключити;

додаток 2 викласти в такій редакції:

“Додаток 2

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 5 лютого 2020 р. № 58)

ЗАВДАННЯ

і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державних секретарів міністерств

у додатку 4 у графі “Критерії визначення балів” в абзаці шостому слово “удосконалення” замінити словами “удосконалення. Індивідуальну програму професійного розвитку виконано”;

у назві додатків 6 і 9 слова “підвищення рівня професійної компетентності” замінити словами “професійного розвитку”;

у додатку 8:

доповнити додаток словами:

“Обґрунтування суб’єкта призначення у разі незатвердження відповідного висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державного службовця: ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________*****”;

доповнити додаток виноскою “*****” такого змісту:

“*****Заповнюється у разі незатвердження суб’єктом призначення відповідного висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державного службовця.”;

у тексті додатків 1-9 слова “Типового порядку” замінити словом “Порядку”.


Документи та файли

Сигнальний документ — f492703n44.doc

Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 12.02.2020 — № 27

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -