<<
>>

ПОСТАНОВА від 12 лютого 2020 р. № 75 "Про затвердження Порядку надання органами державного ринкового нагляду безоплатної консультаційної підтримки суб’єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду". Кабінет Міністрів України. 2020

Документ актуальний на 17.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 лютого 2020 р. № 75
Київ

Про затвердження Порядку надання органами державного ринкового нагляду безоплатної консультаційної підтримки суб’єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 17 Закону України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання органами державного ринкового нагляду безоплатної консультаційної підтримки суб’єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 12 грудня 2019 р. № 367-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду”, але не раніше дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 лютого 2020 р. № 75

ПОРЯДОК
надання органами державного ринкового нагляду безоплатної консультаційної підтримки суб’єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду

1. Цей Порядок визначає основні вимоги щодо організації і надання органами державного ринкового нагляду консультаційної підтримки суб’єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду.

2.

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”.

3. У цьому Порядку під наданням консультаційної підтримки суб’єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду (далі - консультації суб’єктам господарювання) розуміється надання органами державного ринкового нагляду відповідно до своєї компетенції роз’яснень з питань здійснення державного ринкового нагляду.

4. Органи державного ринкового нагляду надають консультації суб’єктам господарювання відповідно до своєї компетенції.

5. Консультації суб’єктам господарювання органи державного ринкового нагляду надають безоплатно.

6. Консультації суб’єктам господарювання органи державного ринкового нагляду надають після отримання письмового звернення від суб’єкта господарювання.

7. Зазначене у пункті 6 цього Порядку письмове звернення може бути отримане органами державного ринкового нагляду поштою або від керівника суб’єкта господарювання, фізичної особи - підприємця особисто чи від уповноваженої ними особи. Також звернення суб’єкта господарювання може бути отримане з використанням Інтернету, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні зазначається найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її поштова адреса або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, її поштова адреса, номер телефону.

Письмове звернення повинно містити підпис керівника суб’єкта господарювання, фізичної особи - підприємця та дату підпису.

В електронному зверненні зазначається адреса електронної пошти, на яку суб’єкту господарювання може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису під час надсилання електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається органом державного ринкового нагляду суб’єкту господарювання не пізніш як через десять днів з дня його надходження.

8. Консультації органом державного ринкового нагляду можуть надаватися у письмовій формі (письмові консультації) або шляхом публічного обговорення.

Форма отримання консультацій зазначається суб’єктом господарювання у зверненні.

9. Письмові консультації надаються органом державного ринкового нагляду не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дня реєстрації звернення суб’єкта господарювання шляхом надсилання відповіді поштою та/або з використанням засобів електронного зв’язку.

10. Публічні обговорення проводяться у формі, зокрема, конференцій, форумів, семінарів, зустрічей із суб’єктами господарювання.

До публічного обговорення можуть залучатися представники об’єднань суб’єктів господарювання, а також інші органи державного ринкового нагляду.

11. У разі проведення публічного обговорення орган державного ринкового нагляду протягом десяти робочих днів з дня реєстрації звернення суб’єкта господарювання письмово інформує суб’єкта господарювання про проведення такого обговорення, а також у разі потреби надсилає запрошення для участі у публічному обговоренні іншим органам державного ринкового нагляду.

12. Орган державного ринкового нагляду одночасно з передбаченим пунктом 11 цього Порядку письмовим інформуванням суб’єкта господарювання оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформаційне повідомлення про проведення публічного обговорення, в якому зазначаються:

найменування органу державного ринкового нагляду, який проводить обговорення;

питання, винесені на обговорення;

місце і час проведення обговорення;

адреса електронної пошти, строк і форма подання пропозицій;

прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи органу державного ринкового нагляду.

13. Орган державного ринкового нагляду протягом семи робочих днів після проведення публічного обговорення оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних” інформаційне повідомлення про результати проведеного публічного обговорення, в якому зазначаються:

найменування органу державного ринкового нагляду, який проводив обговорення;

питання, винесені на обговорення;

інформація про учасників, що взяли участь в обговоренні;

зміст наданої консультації.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 15.02.2020 — № 30

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -