<<
>>

ПОСТАНОВА від 5 серпня 2015 р. № 556 "Про затвердження Порядку надання волонтерської допомоги за окремими напрямами волонтерської діяльності". Кабінет Міністрів України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 серпня 2015 р. № 556

Київ

Про затвердження Порядку надання волонтерської допомоги за окремими напрямами волонтерської діяльності

Відповідно до частини першої статті 9 Закону України “Про волонтерську діяльність”Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання волонтерської допомоги за окремими напрямами волонтерської діяльності, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 серпня 2015 р. № 556

ПОРЯДОК

надання волонтерської допомоги за окремими напрямами волонтерської діяльності

1. Цей Порядок визначає умови надання волонтерської допомоги за окремими напрямами волонтерської діяльності.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України, Податковому і Цивільному кодексах України, Законах України “Про волонтерську діяльність”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” та інших законодавчих актах.

3.

Цей Порядок застосовується під час провадження волонтерської діяльності за такими напрямами:

сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів;

ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

4. Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів (далі - організації), провадять свою діяльність за програмами або планами, узгодженими з відповідними центральними органами виконавчої влади та у разі потреби з місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

5. Залучення волонтерів організаціями передбачає такі етапи:

визначення обсягу потреби у волонтерах;

установлення залежно від напряму діяльності критеріїв відбору волонтерів за погодженням з організаторами заходів, органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, відповідальним за їх проведення;

оголошення конкурсу з метою залучення волонтерів. Умови, строки та порядок проведення конкурсу визначаються організаціями за погодженням з організаторами заходів, органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, відповідальним за їх проведення;

проведення співбесіди з особами, які виявили намір бути волонтерами;

укладення договорів з особами, які пройшли конкурс, проведення їх навчання (інструктажу).

Абзаци третій і четвертий цього пункту не застосовуються під час проведення культурних та інших видовищних заходів.

Не можуть залучатися до надання волонтерської допомоги за напрямом ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру діти віком від 14 до 18 років.

6. Організації укладають договір про провадження волонтерської діяльності відповідно до Закону України “Про волонтерську діяльність”.

7. Організації, які залучають до своєї діяльності волонтерів:

проводять навчання (інструктаж) волонтерів та здійснюють подальшу координацію їх діяльності;

забезпечують вільний доступ до інформації, що стосується провадження волонтерської діяльності.

Організації, які залучають до своєї діяльності волонтерів, можуть забезпечувати їх екіпіровкою залежно від специфіки заходу за погодженням з організаторами заходів.

Волонтер, який залучається до надання волонтерської допомоги, повинен пройти навчання (інструктаж), та у разі потреби подальшу підготовку (перепідготовку) залежно від напряму та специфіки волонтерської діяльності.

8. Волонтерська діяльність за напрямом сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів, провадиться відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють загальний порядок проведення таких заходів.

9. Організації, що залучають волонтерів до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, керуються Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами у відповідній сфері.

10. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування для залучення волонтерів до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру завчасно формують списки волонтерів, які пройшли відповідну підготовку (інструктаж).

У списках волонтерів зазначається старший групи, який координує їх діяльність.

Волонтери залучаються до діяльності за межами небезпечної зони надзвичайної ситуації для забезпечення дій аварійно-рятувальних та медичних формувань.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 12.08.2015 — № 146
 • Офіційний вісник України від 21.08.2015 — 2015 р., № 64, стор. 302, стаття 2124, код акта 78114/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 2 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 41-4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 9-р "Про призначення Старосольської С.П. заступником Голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 8-р "Про призначення Сдобнової А.Г. членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 4 "Про всеукраїнський конкурс на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 3 "Деякі питання центральних органів виконавчої влади у сфері культури". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 26-р "Про призначення Стукало Н.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 25-р "Про звільнення Стукало Н.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 24-р "Про призначення Моркляника Б.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 23-р "Про звільнення Моркляника Б.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 22-р "Про призначення Єременко О.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 2-р "Про призначення Дехтяренка С.С. заступником Голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 21-р "Про звільнення Єременко О.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 19-р "Про звільнення Бутенка А.П. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 18-р "Про призначення Квіта С.М. головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 1-р "Про звільнення Дехтяренка С.С. з посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 17-р "Про звільнення Квіта С.М. з посади голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 16-р "Про призначення Якименка О.В. першим заступником Голови Державної служби якості освіти України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 15-р "Про призначення Стельмаха А.Ю. заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 14-р "Про призначення Костюченка О.В. заступником Міністра освіти і науки України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -