<<
>>

ПОСТАНОВА від 13 січня 1995 р. N 16 "Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"". Кабінет Міністрів України. 1995

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 13 січня 1995 р. N 16

Київ

Про застосування пункту 2 статті 6

Закону України "Про статус ветеранів

війни, гарантії їх соціального захисту"

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.

Установити, що відповідно до пункту 2 статті 6 Закону

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту" ( 3551-12 ) учасниками бойових дій визнаються працівники,

які за рішенням Уряду колишнього Союзу РСР працювали в державах,

де в цей період велися бойові дії, якщо вони безпосередньо брали

участь у бойових діях або в забезпеченні бойової діяльності

військ (флоту). Переліки таких держав та періодів бойових дій на

їх території затверджені постановами Кабінету Міністрів України

від 8 лютого 1994 р. N 63 ( 63-94-п ) та від 5 серпня 1994 р.

N530 ( 530-94-п ).

2. Участь громадян, зазначених у пункті 1 цієї постанови, у

бойових діях або в забезпеченні бойової діяльності військ (флоту)

визначається комісіями, що створюються у міністерствах і

відомствах, які направляли своїх працівників на роботу в держави,

де в цей період велися бойові дії. Якщо працівників направляли на

роботу міністерства, відомства колишнього Союзу РСР, а також

Української РСР, що згодом були ліквідовані або реорганізовані,

комісії створюються у міністерствах, відомствах України, у віданні

яких перебувають чи перебували підприємства, установи та

організації, з яких відряджалися зазначені працівники.

Затвердити Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів

про визначення учасників бойових дій, що додається.

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО

Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 січня 1995 р. N 16

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань розгляду матеріалів про

визначення учасників бойових дій

1. Комісія з питань розгляду матеріалів про визначення

учасників бойових дій (далі - Комісія) створюється у міністерстві

та відомстві для розгляду заяв громадян, які працювали на

підприємствах, в установах та організаціях відповідних міністерств

і відомств і були направлені ними на роботу за рішенням Уряду

колишнього Союзу РСР в держави, де в цей період велися бойові

дії.

2. До складу Комісії входять: перший заступник Міністра,

керівника відомства (голова Комісії), представники кадрових,

юридичних та фінансових служб. У разі потреби до складу Комісії

включаються керівники інших структурних підрозділів міністерства,

відомства.

Персональний склад Комісії затверджується наказом Міністра,

керівника відомства.

3. Комісія зобов'язана:

приймати до розгляду заяви громадян про визнання їх

учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 );

реєструвати заяви у спеціальній книзі обліку;

інформувати заявника про прийняття заяви до розгляду і дату

засідання Комісії. Якщо виникає потреба у додаткових документах,

що підтверджують статус заявника, Комісія робить запит до

відповідних архівних установ, про що повідомляє заявника;

розглядати заяви громадян, що надійшли до Комісії, у

тримісячний термін;

видавати довідки за зразком згідно з додатком.

4. Матеріали, які подаються на розгляд Комісії, готують

управління (відділи) кадрів відповідних міністерств і відомств.

5. Рішення Комісії вважається правомочним тоді, коли за

нього проголосувало не менше половини її членів.

6. Рішення з усіх розглянутих Комісією питань заносяться до

протоколу.

7. Протоколи з рішеннями Комісії і підтверджуючі документи

щорічно здаються до Центрального державного архіву вищих органів

влади і управління з терміном зберігання 50 років.

8. Комісії взяти до відома, що згідно із статтею 7 Угоди про

правонаступництво стосовно державних архівів колишнього Союзу РСР

( 997_704 ) (6 липня 1992 р., м. Москва) держави-учасниці

Співдружності Незалежних Держав визнають юридичну силу архівних

довідок, виданих державними архівними установами інших

держав-учасниць Співдружності.

Штамп Додаток

міністерства чи відомства до Положення про Комісію з питань

розгляду матеріалів про

визначення

учасників бойових дій

ДОВІДКА

Видана гр. _________________________________________________ про те, що він (вона) дійсно за рішенням Уряду колишнього

СРСР працював (працювала) в період з ___________ по _______________ в _____________________________________________і:

а) безпосередньо брав (брала) участь у бойових діях;

б) забезпечував (забезпечувала) бойову діяльність військ (флоту)

(непотрібне викреслити).

Підстава: ___________________________________________________ (архівні документи, рішення комісії, протокол N і дата). Ця довідка є підставою для видачі посвідчення учасника

бойових дій.

Міністр, керівник відомства Підпис

Начальник управління (відділу) кадрів Підпис

м.п.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -