<<
>>

ПОСТАНОВА від 20 січня 1997 р. N 33 "Про відстрочку повернення заборгованості за бюджетною позичкою, наданою на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним контрактом 1994 - 1995 років, у сумі заборгованості спеціалізованих сільськогосподарських підприємств з виробництва яєць, м'яса птиці, свинини та яловичини підприємствам комбікормової промисловості за комбікорми". Кабінет Міністрів України. 1997

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 20 січня 1997 р. N 33

Київ

Про відстрочку повернення заборгованості

за бюджетною позичкою, наданою на закупівлю

сільськогосподарської продукції за державним контрактом

1994 - 1995 років, у сумі заборгованості спеціалізованих

сільськогосподарських підприємств з виробництва яєць,

м'яса птиці, свинини та яловичини підприємствам

комбікормової промисловості за комбікорми

З метою надання державної фінансової підтримки

спеціалізованим сільськогосподарським підприємствам з виробництва

яєць, м'яса птиці, свинини та яловичини, збільшення обсягів

виробництва цих продуктів та поліпшення забезпечення ними

населення Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :

1. Прийняти пропозицію Міністерства сільського господарства і

продовольства, погоджену з Міністерством економіки та

Міністерством фінансів, про надання заготівельним підприємствам до

1 жовтня 2001 р. відстрочки повернення бюджетної позички на

закупівлю сільськогосподарської продукції за державним контрактом

1994 - 1995 років у сумі заборгованості спеціалізованих

сільськогосподарських підприємств з виробництва яєць, м'яса птиці,

свинини та яловичини підприємствам комбікормової промисловості за

комбікорми з поверненням її в зазначені терміни згідно з додатком.

2. Міністерству сільського господарства і продовольства і

Міністерству фінансів затвердити в місячний термін порядок

повернення заготівельними підприємствами бюджетної позички,

наданої на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним

контрактом 1994 - 1995 років у сумі заборгованості спеціалізованих

сільськогосподарських підприємств з виробництва яєць, м'яса птиці,

свинини та яловичини підприємствам комбікормової промисловості за

комбікорми.

3. Міністерству сільського господарства і продовольства

забезпечити облік і контроль за поверненням бюджетної позички.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Інд.22

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 20 січня 1997 р. N 33

ГРАФІК

повернення бюджетної позички, наданої на закупівлю

сільськогосподарської продукції за державним контрактом

1994 - 1995 років у сумі заборгованості спеціалізованих

сільськогосподарських підприємств з виробництва яєць,

м'яса птиці, свинини та яловичини підприємствам

комбікормової промисловості за комбікорми

(тис. гривень) —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Заборго- | Повернення бюджетної позички |ваність |—————————————————————————————————————————— |на 1 ве- | з 1 жо- | у 1998| у 1999| у 2000| до 1 |ресня | втня | році | році | році | жовтня |1996 р.

| 1997 р. | | | | 2001р. | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Автономна Рес- 3087 193 771 771 771 581

публіка Крим -

всього

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса 3038 190 759 759 759 571

птиці

свинини і яло- 49 3 12 12 12 10

вичини

Області:

Вінницька -

всього 2399 150 600 600 600 449

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 1513 94 378 378 378 285

свинини і

яловичини 886 56 222 222 222 164

Волинська -

всього 10 1 3 2 2 2

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 9 1 2 2 2 2

свинини і

яловичини 1 - 1 - - -

Дніпропет-

ровська -

всього 23982 1500 5995 5995 5993 4497

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 16000 1000 4000 4000 4000 3000

свинини і

яловичини 7982 500 1995 1995 1995 1497

Донецька -

всього 4729 295 1182 1182 1182 888

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 4693 293 1173 1173 1173 881

свинини і

яловичини 36 2 9 9 9 7

Житомирська -

всього 698 44 174 174 174 132

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 637 40 159 159 159 120

свинини і

яловичини 61 4 15 15 15 12

Закарпатська -

всього 383 24 95 95 95 74

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 241 15 60 60 60 46

свинини і

яловичини 142 9 35 35 35 28

Запорізька -

всього 3369 211 842 842 842 632

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 3134 196 783 783 783 589

свинини і

яловичини 235 15 59 59 59 43

Івано-Франкі-

вська -

всього 288 18 71 71 71 57

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 70 4 17 17 17 15

свинини і

яловичини 218 14 54 54 54 42

Київська -

всього 689 43 172 172 172 130

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 689 43 172 172 172 130

Кіровоград-

ська -

всього 508 32 127 127 127 95

в тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 508 32 127 127 127 95

Луганська -

всього 7437 465 1859 1859 1859 1395

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 6842 428 1710 1710 1710 1284

свинини і

яловичини 595 37 149 149 149 111

Львівська -

всього 819 51 205 205 205 153

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 380 24 95 95 95 71

свинини і

яловичини 439 27 110 110 110 82

Миколаї-

вська -

всього 1580 99 395 395 395 296

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 1580 99 395 395 395 296

Одеська -

всього 1799 112 449 449 449 340

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 1454 91 363 363 363 274

свинини і

яловичини 345 21 86 86 86 66

Полтавська -

всього 1295 81 323 323 323 245

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 450 28 112 112 112 86

свинини і

яловичини 845 53 211 211 211 159

Рівненська -

всього 775 48 194 194 194 145

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 775 48 194 194 194 145

Сумська -

всього 1926 120 481 481 481 363

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 1557 97 389 389 389 293

свинини і

яловичини 369 23 92 92 92 70

Тернопіль-

ська -

всього 1987 124 496 496 496 375

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 1333 83 333 333 333 251

свинини і

яловичини 654 41 163 163 163 124

Харківська -

всього 2100 131 525 525 525 394

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 2037 127 509 509 509 383

свинини і

яловичини 63 4 16 16 16 11

Херсонська -

всього 970 60 242 242 242 184

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 770 48 192 192 192 146

свинини і

яловичини 200 12 50 50 50 38

Хмельницька -

всього 1590 99 397 397 397 300

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 1250 78 312 312 312 236

свинини і

яловичини 340 21 85 85 85 64

Черкаська -

всього 643 40 161 161 161 120

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 423 26 106 106 106 79

свинини і

яловичини 220 14 55 55 55 41

Чернівецька -

всього 1120 70 279 279 279 213

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 946 59 236 236 236 179

свинини і

яловичини 174 11 43 43 43 34

Чернігівсь-

ка -

всього 138 9 34 34 34 27

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 64 4 16 16 16 12

свинини і

яловичини 74 5 18 18 18 15

Всього 64321 4020 16072 16071 16071 12087

у тому числі

підприємства з

виробництва:

яєць і м'яса

птиці 50393 3148 12592 12592 12592 9469

свинини і

яловичини 13928 872 3480 3479 3479 2618

Міністр

Кабінету Міністрів В.ПУСТОВОЙТЕНКО


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 1997 — 1997 р., № 3, стор. 104, код акта 79/1997
 • Урядовий кур'єр від 25.01.1997

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -