Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 5 "Про внесення змін до Порядку ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість". Кабінет Міністрів України. 2022

Документ актуальний на 14.01.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 січня 2022 р. № 5

Київ

Про внесення змін до Порядку ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1153 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 164; 2020 р., № 34, ст. 1137), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 січня 2022 р. № 5

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів та  допоміжних засобів до них, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість

1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

“Перелік осіб, уповноважених на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, які здійснюють закупівлі у відповідному бюджетному році, публікується МОЗ на своєму веб-сайті.”.

2.

Пункти 3-5 викласти в такій редакції:

“3. Імпортери лікарських засобів, медичних виробів та  допоміжних засобів до них (далі - імпортери) подають МОЗ або особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, не пізніше ніж протягом 10 робочих днів до дня ввезення на митну територію України такі документи:

заяву про видачу довідки, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на митну територію України відповідно до угод (договорів) між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я (далі - заява), за формою згідно з додатком 1;

лист-зобов’язання щодо ввезення таких лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них виключно для їх постачання на митній території України в рамках виконання угоди (договору) між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я;

засвідчену в установленому порядку копію зовнішньоекономічного договору (контракту), однією із сторін якого є спеціалізована організація або переможець процедури закупівлі, що проведена особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, укладеного на виконання угод (договорів) між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, відповідно до якого планується таке ввезення;

засвідчену в установленому порядку копію рахунка-фактури (інвойсу);

засвідчену в установленому порядку копію реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або рішення МОЗ, яке дозволяє введення в обіг лікарського засобу, або документи щодо введення в обіг в Україні медичних виробів;

засвідчені в установленому порядку копії сертифікатів якості (сертифікатів аналізу, протоколів аналізу тощо), виданих виробником на серії лікарських засобів, що пропонуються до ввезення.

4. Протягом п’яти робочих днів з дати отримання документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, МОЗ або особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, видає імпортеру довідку, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на митну територію України відповідно до угод (договорів), укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я (далі - довідка), за формою згідно з додатком 2 або надає обґрунтовану відмову в письмовій формі.

МОЗ опрацьовує документи для оформлення довідки, які подають імпортери, обрані спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі.

Особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, опрацьовує документи для оформлення довідки, які подають імпортери, що визначені переможцями за результатами проведення процедур закупівель особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я.

5. Довідка оформлюється у трьох примірниках, підписується уповноваженою особою МОЗ або особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, та скріплюється гербовою печаткою (у разі її використання). Один примірник довідки залишається в МОЗ або особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, два примірники видаються імпортеру, один з яких подається митному органові під час митного оформлення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, другий - залишається в імпортера.

Підставою для відмови у видачі довідки є:

подання імпортером неповного пакета документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

виявлення в документах, зазначених у пункті 3 цього Порядку, недостовірних відомостей.”.

3. Абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

“6. У разі зміни даних, зазначених у довідці, імпортер звертається із заявою до МОЗ або особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, для видачі нової довідки. При цьому раніше видана довідка підлягає анулюванню, про що МОЗ або особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, невідкладно інформує митні органи.”.

4. Пункт 8 після слів “здійснюється постачання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них” доповнити словами “, напрям використання бюджетних коштів у відповідному році”.

5. Пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Постачальник для підтвердження звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із постачання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на митній території України, проведених відповідно до угод (договорів), не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, в якому проводилися такі операції, подає МОЗ або особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я:

1) заяву про видачу довідки-підтвердження щодо оплати лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них відповідно до угод (договорів) за формою згідно з додатком 3;

2) засвідчені в установленому порядку копії:

договору, укладеного між постачальником і особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, або спеціалізованою організацією;

сертифікатів якості (сертифікатів аналізу, протоколів аналізу тощо), виданих виробником на серії лікарських засобів, що пропонуються до постачання.”.

6. У пункті 11:

1) у першому реченні слова “(за наявності)” замінити словами “(у разі її використання)”;

2) у другому реченні слова “органам доходів і зборів” замінити словами “податковим органам”.

7. У пункті 13 слова “органу доходів і зборів” замінити словами “податковому органу”.

8. У тексті Порядку слова “та/або” замінити словом “або”.

9. Додатки 1-4 до Порядку викласти в такій редакції:

“Додаток 1

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 січня 2022 р. № 5)

ЗАЯВА

про видачу довідки, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на митну територію України відповідно до угод (договорів) між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я

Додаток 2

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 січня 2022 р. № 5)

ДОВІДКА,

що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на митну територію України відповідно до угод (договорів), укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я

Додаток 3

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 січня 2022 р. № 5)

ЗАЯВА

Додаток 4

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 січня 2022 р. № 5)

ДОВІДКА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ

оплати лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на підставі угод (договорів), укладених між МОЗ та спеціалізованою організацією або з особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, що здійснює закупівлю”.


Документи та файли

Сигнальний документ — f512871n57.docx
Сигнальний документ — f512871n59.docx
Сигнальний документ — f512871n60.docx
Сигнальний документ — f512871n58.docx

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 2 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 41-4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 9-р "Про призначення Старосольської С.П. заступником Голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 8-р "Про призначення Сдобнової А.Г. членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 4 "Про всеукраїнський конкурс на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 3 "Деякі питання центральних органів виконавчої влади у сфері культури". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 26-р "Про призначення Стукало Н.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 25-р "Про звільнення Стукало Н.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 24-р "Про призначення Моркляника Б.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 23-р "Про звільнення Моркляника Б.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 22-р "Про призначення Єременко О.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 2-р "Про призначення Дехтяренка С.С. заступником Голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 21-р "Про звільнення Єременко О.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 19-р "Про звільнення Бутенка А.П. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 18-р "Про призначення Квіта С.М. головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 1-р "Про звільнення Дехтяренка С.С. з посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 17-р "Про звільнення Квіта С.М. з посади голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 16-р "Про призначення Якименка О.В. першим заступником Голови Державної служби якості освіти України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 15-р "Про призначення Стельмаха А.Ю. заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 14-р "Про призначення Костюченка О.В. заступником Міністра освіти і науки України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -