<<
>>

ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 4 "Про всеукраїнський конкурс на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”". Кабінет Міністрів України. 2022

Документ актуальний на 14.01.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 січня 2022 р. № 4

Київ

Про всеукраїнський конкурс на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити комісію з проведення всеукраїнського конкурсу на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС” у складі згідно з додатком.

2. Затвердити умови проведення всеукраїнського конкурсу на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75


Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 12 січня 2022 р. № 4

СКЛАД

комісії з проведення всеукраїнського конкурсу на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”

ЛАЗЕБНА

Марина Володимирівна

-

Міністр соціальної політики, голова комісії

МУЗИЧЕНКО

Віталій Володимирович

-

заступник Міністра соціальної політики, заступник голови комісії

КОЛЬЧИК

Олена Миколаївна

-

керівник експертної групи з питань соціального захисту окремих категорій населення директорату адресної соціальної підтримки населення та розвитку соціального інспектування Мінсоцполітики, секретар

БОГАЧОВА

Олена Віталіївна

-

державний секретар Мін’юсту

ВЛАСЕНКО

Юрій Миколайович

-

перший заступник Міністра енергетики

ГРЕЧИЛО

Андрій Богданович

-

голова Українського геральдичного товариства, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.

Грушевського Національної академії наук (за згодою)

ДРАП'ЯТИЙ

Богдан Євгенович

-

заступник Міністра внутрішніх справ

ДУРДИНЕЦЬ

Василь Васильович

-

радник Міністра внутрішніх справ, голова громадської організації “Українська Асоціація “Чорнобиль” органів та військ МВС” (за згодою)

КОВАЛЬЧУК

Василь Михайлович

-

радник Прем’єр-міністра України

КРАМАРЕНКО

Євген Григорович

-

Голова ДАЗВ

КУЧЕРЕНКО

Сергій Анатолійович

-

начальник відділу реалізації соціальних гарантій департаменту соціального та гуманітарного забезпечення Міноборони

МИКИЧАК

Ірина Володимирівна

-

заступник Міністра охорони здоров’я

НЕЧЕПОРЕНКО

Іван Іванович

-

заступник голови громадської спілки “Всеукраїнська спілка інвалідів Чорнобиля” (за згодою)

ПОЧТАРЬОВ

Андрій Олександрович

-

державний секретар Мінінфраструктури

РОГОВА

Віра Борисівна

-

заступник Міністра освіти і науки

САВЧУК

Юрій Костянтинович

-

генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіального комплексу (за згодою)

ХОРЄВ

Михайло Юрійович

-

заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів

ХОЦЯНІВСЬКА

Наталія Володимирівна

-

заступник Міністра розвитку громад та територій

ЧМИР

Микола Васильович

-

член Українського геральдичного товариства (за згодою)

ШАВРЕЙ

Петро Михайлович

-

член громадської організації “Всеукраїнська асоціація ветеранів війни та служби цивільного захисту” (за згодою)


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 січня 2022 р. № 4

УМОВИ

проведення всеукраїнського конкурсу на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”

1. Цими умовами встановлюються вимоги до проведення всеукраїнського конкурсу на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС” (далі - конкурс).

Конкурс проводиться з метою візуалізації відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС” (далі - відзнака) для відзначення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за значний вагомий внесок, мужність і героїзм та високопрофесійне виконання службового обов’язку у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

2. Конкурс проводиться з 14 по 20 січня 2022 року.

3. Прийом малюнків відзнаки проводиться до 18 січня 2022 р. включно.

4. Переможець конкурсу визначається на засіданні комісії з проведення всеукраїнського конкурсу на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС” (далі - комісія).

Члени комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Формою роботи комісії є засідання. Засідання можуть проводитися у режимі аудіо- чи відеоконференції.

Голова (за його відсутності - заступник голови) комісії може прийняти рішення про проведення засідання комісії у режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена комісії у засіданні комісії у такому режимі.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

Рішення комісії оформляється у вигляді протоколу, який підписує головуючий на засіданні та секретар.

Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює секретар комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу.

Секретар комісії:

приймає малюнки відзнаки відповідно до визначених вимог;

готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

веде та оформляє протокол засідання комісії.

5. Матеріали на конкурс подаються в електронній формі у період з 14 по 18 січня 2022 р. включно на адресу електронної пошти: info@mlsp.gov.ua.

Один автор (автори) може подати не більше одного проекту малюнка відзнаки.

Члени комісії не можуть брати участі у конкурсі та консультувати його учасників.

6. Відзнака повинна відповідати таким вимогам:

не повинна відтворювати існуючі державні нагороди України та іноземних держав;

не може містити символіку політичних партій та громадських об’єднань;

повинна передбачати кріплення для носіння на грудях;

не повинна порушувати права інтелектуальної власності третіх осіб.

7. На конкурс подаються в електронній формі такі матеріали:

сканована копія заяви, в якій зазначаються відомості про автора (авторів) малюнка відзнаки, а також інформація про те, що наданий на конкурс малюнок відзнаки не порушує права інтелектуальної власності третіх осіб (у форматі PDF, розширення .doc, .rtf);

графічне кольорове зображення відзнаки в натуральну величину і в збільшеному розмірі (до 150 міліметрів заввишки) у форматі А4, у верхньому правому куті аркуша якого позначається девіз у вигляді шестизначного числа (у форматі .pdf);

файли з растровим (у форматі .jpeg, роздільна здатність не нижче 400 .dpi) та векторним (у форматах .eps, .ai або .cdr) зображенням відзнаки;

пояснювальна записка (обсягом до однієї сторінки) з описом і поясненням змісту кольорів, зображень та написів на відзнаці (у форматі MS Word, розширення .doc, .rtf);

текстовий файл з такою інформацією, як прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання автора (авторів), контактний номер телефону (у форматі MS Word, розширення .doc, .rtf);

сканована копія заяви щодо згоди на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

8. Використання та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

9. Комісія не розглядає малюнки відзнаки, що не відповідають умовам конкурсу та подані після закінчення встановленого строку.

10. Переможець конкурсу визначається на засіданні комісії до 20 січня 2022 року.

Рішення комісії ухвалюється простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії.

11. Критеріями оцінки малюнків відзнаки є:

високий художній рівень виконання;

символізм;

кольорове рішення.

12. Інформація про результати проведення конкурсу після визначення його переможця розміщується на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики та на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

13. Конкурс проводиться на безоплатній основі.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 13.01.2022 — № 5

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 2 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 41-4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 9-р "Про призначення Старосольської С.П. заступником Голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 8-р "Про призначення Сдобнової А.Г. членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 3 "Деякі питання центральних органів виконавчої влади у сфері культури". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 26-р "Про призначення Стукало Н.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 25-р "Про звільнення Стукало Н.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 24-р "Про призначення Моркляника Б.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 23-р "Про звільнення Моркляника Б.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 22-р "Про призначення Єременко О.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 2-р "Про призначення Дехтяренка С.С. заступником Голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 21-р "Про звільнення Єременко О.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 19-р "Про звільнення Бутенка А.П. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 18-р "Про призначення Квіта С.М. головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 1-р "Про звільнення Дехтяренка С.С. з посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 17-р "Про звільнення Квіта С.М. з посади голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 16-р "Про призначення Якименка О.В. першим заступником Голови Державної служби якості освіти України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 15-р "Про призначення Стельмаха А.Ю. заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 14-р "Про призначення Костюченка О.В. заступником Міністра освіти і науки України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 13-р "Про тимчасове покладення виконання обов’язків державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України на Філіпченко Т.О.". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -