<<
>>

ПОСТАНОВА від 13 січня 2023 р. № 44 "Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності". Кабінет Міністрів України. 2023

Документ актуальний на 20.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 січня 2023 р. № 44

Київ

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67


Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 січня 2023 р. № 44

СКЛАД

Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності

Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки - співголова Міжвідомчої робочої групи

Віце-прем’єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації - співголова Міжвідомчої робочої групи

Представник департаменту регуляторної політики та підприємництва Мінекономіки, секретар Міжвідомчої робочої групи

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів

Перший заступник Міністра економіки

Перший заступник Міністра цифрової трансформації

Заступник Міністра юстиції

Заступник Міністра фінансів

Голова ДРС


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 січня 2023 р.

№ 44

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу робочу групу з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності

1. Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності (далі - Міжвідомча робоча група) є тимчасовим дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним для проведення прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

1) сприяння координації дій центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах господарської діяльності, щодо застосування інструментів державного регулювання у відповідних сферах господарської діяльності (ліцензій, дозволів, результатів надання публічних (електронних публічних), зокрема адміністративних послуг, оптимізації процедури застосування інструментів державного регулювання господарської діяльності;

2) удосконалення нормативно-правової бази щодо переведення в електронну форму ліцензій, документів дозвільного характеру, результатів надання публічних (електронних публічних), зокрема адміністративних послуг.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення у процесі реалізації державної політики у відповідних сферах господарської діяльності проблем щодо застосування інструментів державного регулювання у відповідних сферах господарської діяльності (ліцензій, дозволів, результатів надання публічних (електронних публічних), зокрема адміністративних послуг, оптимізації процедури застосування інструментів державного регулювання господарської діяльності;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;

3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань переведення в електронну форму ліцензій, документів дозвільного характеру, результатів надання публічних (електронних публічних), зокрема адміністративних послуг;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки затверджує персональний склад Міжвідомчої робочої групи та вносить у разі потреби до нього зміни.

7. Співголови Міжвідомчої робочої групи:

1) здійснюють загальне керівництво та забезпечують організацію роботи Міжвідомчої робочої групи;

2) скликають засідання Міжвідомчої робочої групи;

3) головують на засіданнях Міжвідомчої робочої групи;

4) взаємодіють з членами Міжвідомчої робочої групи з метою формування порядку денного її засідання;

5) приймають від членів Міжвідомчої робочої групи пропозиції з питань, що потребують включення до порядку денного її засідання;

6) погоджують порядок денний та питання, що розглядаються на засіданнях Міжвідомчої робочої групи;

7) делегують у разі потреби повноваження заступнику співголів Міжвідомчої робочої групи.

8. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, які проводяться за рішенням співголів, але не рідше двох разів на місяць.

Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, галузевими бізнес-асоціаціями та громадськими організаціями.

Засідання Міжвідомчої робочої групи веде один з її співголів, а у разі їх відсутності - заступник, який призначається співголовами Міжвідомчої робочої групи з числа її членів.

Співголовами Міжвідомчої робочої групи може бути прийнято рішення про проведення її засідання в режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Міжвідомчої робочої групи в такому режимі у її засіданні.

Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.

9. Члени Міжвідомчої робочої групи беруть персональну участь у її засіданнях.

10. Члени Міжвідомчої робочої групи та залучені особи не пізніше ніж за два робочих дні до засідання інформуються про дату, час і місце проведення засідання та порядок денний.

11. На своїх засіданнях Міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

12. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи фіксуються у протоколі її засідання, який підписується співголовами Міжвідомчої робочої групи та секретарем і надсилається усім її членам, залученим особам та Кабінетові Міністрів України.

Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

13. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи реалізуються шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вноситься органом виконавчої влади, визначеним за відповідними пропозиціями та рекомендаціями Міжвідомчої робочої групи.

14. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи здійснює Мінекономіки.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 20.01.2023 — № 14

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 2-р "Деякі питання проектування та будівництва мостового переходу через р. Ірпінь на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-30 Під’їзд до м. Ірпеня". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 1-р "Про схвалення проекту Угоди про взаємне скасування віз для пред’явників дипломатичних та службових паспортів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сенегал". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 12 "Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 14 "Деякі питання виконання Державного бюджету України у 2023 році в умовах воєнного стану". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 6 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 4 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 3 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 17 "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 16 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 15 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 і від 2 вересня 2015 р. № 728". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 9 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економіки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 8 "Про визначення мінімального розміру гарантійної частки будівництва об’єктів нерухомого майна". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 7 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 5 "Про встановлення розміру грошової компенсації за витрату часу, пов’язану з веденням записів та наданням інших відомостей, респондентам, які беруть участь у державному статистичному спостереженні “Обстеження умов життя домогосподарств”". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 10 "Про затвердження Порядку надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових) парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 6 січня 2023 р. № 4-р "Про схвалення Концепції Державної цільової екологічної програми зняття з експлуатації уранового об’єкта на 2023-2027 роки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 20 "Про внесення змін до Типового договору оренди захисних споруд цивільного захисту". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -