>>

ПОСТАНОВА від 17 січня 2023 р. № 39 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 738". Кабінет Міністрів України. 2023

Документ актуальний на 24.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 січня 2023 р. № 39

Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 738

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства і Порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 738 “Деякі питання надання грантів бізнесу” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 54, ст. 3159, № 68, ст. 4111, № 80, ст. 4833, № 83, ст. 5105, № 92, ст. 5735), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 січня 2023 р. № 39

ЗМІНИ,

що вносяться до порядків, затверджених постановою  Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 738

1. У Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1.

Цей Порядок визначає:

умови, критерії, механізм надання безповоротної державної допомоги фізичним особам, суб’єктам господарювання (далі - отримувач) у формі мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу (далі - мікрогрант);

механізм використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу та коштів, передбачених Мінекономіки за бюджетною програмою “Надання грантів для створення або розвитку бізнесу” для надання безповоротної державної допомоги отримувачу у формі мікрогранту.

Метою надання безповоротної державної допомоги у формі мікрогрантів є сприяння зайнятості населення, створення або розвиток власного бізнесу.

Джерелами фінансування надання мікрогрантів отримувачам є кошти:

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд);

державного бюджету;

що надходять на рахунок “Фонд підтримки малого та середнього бізнесу” Мінекономіки, відкритий у Національному банку, на який зараховуються внески від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права у національній та іноземній валюті як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки.”;

2) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Розпорядником коштів Фонду є Державний центр зайнятості.”;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Розмір мікрогранту, який надається одному отримувачу, визначається відповідно до його запиту, але не менше 50000 гривень та не перевищує:

150000 гривень у випадку зобов’язання отримувача створити одне робоче місце після отримання мікрогранту та прийняття на нього працівника;

250000 гривень у випадку зобов’язання отримувача створити не менше двох робочих місць після отримання мікрогранту та прийняття на них працівників.”;

4) в абзаці другому пункту 5 слова “придбання обладнання” замінити словами “придбання меблів, обладнання (крім транспортних засобів)”;

5) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Надання мікрогрантів за рахунок джерел, передбачених абзацами сьомим та восьмим пункту 1 цього Порядку, здійснюється Мінекономіки через АТ “Ощадбанк” (далі - уповноважений банк) на підставі рішень Державного центру зайнятості, включених до подання про надання мікрогрантів (далі - подання), відповідно до договору про взаємодію між Мінекономіки, уповноваженим банком та Державним центром зайнятості (далі - договір про взаємодію 1).

Надання мікрогрантів за рахунок джерел, передбачених абзацом шостим пункту 1 цього Порядку, здійснюється Державним центром зайнятості в межах обсягу коштів, передбачених в бюджеті Фонду на поточний бюджетний період за відповідним напрямом, через уповноважений банк відповідно до договору про взаємодію між уповноваженим банком та Державним центром зайнятості (далі - договір про взаємодію 2).”;

6) пункт 7 доповнити абзацами такого змісту:

“Виплата мікрогрантів отримувачам за рішеннями про надання мікрогрантів, прийнятими Державним центром зайнятості у попередньому бюджетному періоді, за якими в установленому порядку зареєстрована кредиторська заборгованість, здійснюється Мінекономіки у поточному бюджетному періоді за рахунок джерел, передбачених абзацом сьомим (у межах обсягу бюджетних асигнувань за відповідним напрямом) та абзацом восьмим пункту 1 цього Порядку.

Виплата мікрогрантів отримувачам за рахунок джерел, передбачених абзацом шостим пункту 1 цього Порядку, у тому числі за рішеннями про надання мікрогрантів, прийнятими Державним центром зайнятості у попередньому бюджетному періоді, здійснюється з окремого рахунка 3554 “Рахунки державних цільових фондів”, відкритого в Казначействі для обслуговування коштів Фонду (далі - рахунок Фонду), в межах обсягу коштів, передбачених в бюджеті Фонду на поточний бюджетний період за відповідним напрямом.

Виплата мікрогрантів отримувачам за рішеннями про надання мікрогрантів, прийнятими Державним центром зайнятості та не включеними до подання у 2022 році, здійснюється у 2023 році за рахунок джерел, передбачених абзацом шостим пункту 1 цього Порядку, в межах обсягу коштів, передбачених в бюджеті Фонду на поточний бюджетний період за відповідним напрямом.”;

7) абзац п’ятий пункту 9 викласти в такій редакції:

“Мінекономіки встановлює кінцеві строки подання заяв у межах календарного року та визначає граничну суму мікрогрантів, що видаються на всі заяви, подані до одного кінцевого строку, про що інформує Державний центр зайнятості.”;

8) у пункті 12:

в абзаці першому слова “Державного центру зайнятості (далі - подання)” замінити словами і цифрою “для виплати мікрогрантів за рахунок джерел, передбачених абзацом сьомим (у межах обсягу бюджетних асигнувань за відповідним напрямом) та абзацом восьмим пункту 1 цього Порядку,”;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Державний центр зайнятості для надання мікрогрантів за рахунок джерел, передбачених абзацом шостим пункту 1 цього Порядку, подає в Казначейство платіжну інструкцію на перерахування коштів з рахунка Фонду на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку відповідно до договору про взаємодію 2, для подальшого перерахування коштів уповноваженим банком на рахунки отримувачів.”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

9) у першому реченні пункту 17 слово “десяти” замінити цифрою “15”;

10) пункт 19 викласти в такій редакції:

“19. Оцінка заяв отримувачів мікрогрантів проводиться на постійній основі відповідно до переліку заяв на отримання мікрогранту, сформованого уповноваженим банком.

Після формування переліку заяв, перевірки ділової репутації та оцінки бізнес-плану уповноважений банк надсилає їх до Державного центру зайнятості в електронній формі для подальшої передачі регіональному центру зайнятості. Регіональний центр зайнятості проводить особисту співбесіду з отримувачем та надсилає результати співбесіди до Державного центру зайнятості. Державний центр зайнятості забезпечує прийняття рішень про надання мікрогрантів та інформування отримувачів про прийняте рішення відповідно до договору про взаємодію 1.

Уповноважений банк засобами програмного забезпечення за допомогою інформаційних джерел, що ним використовуються у своїй діяльності, проводить перевірку ділової репутації та оцінювання бізнес-плану отримувача.

Перевірка ділової репутації проводиться за критеріями, визначеними Мінекономіки, зокрема:

корупційні дії;

наявність судових справ, зокрема кримінальних проваджень, у яких отримувач є обвинуваченим, підозрюваним або засудженим;

відкриті виконавчі провадження, у яких отримувач є боржником;

наявність справи про банкрутство;

наявність податкового боргу;

арешт майна;

шахрайство;

санкційні списки.

Оцінювання бізнес-плану отримувача здійснюється за критеріями, визначеними Мінекономіки, зокрема:

кредитна історія;

власний внесок (якщо такий внесок передбачений бізнес-планом);

наявність власних активів;

досвід ведення бізнесу;

життєздатність бізнес-ідеї;

реалістичність бізнес-плану.

Заяви, які за результатами оцінки уповноваженим банком бізнес-планів та результатів перевірки ділової репутації набрали 99 та більше балів за сумою критеріїв, визначених Мінекономіки, підлягають подальшому розгляду Державною службою зайнятості.

Регіональний центр зайнятості проводить особисту співбесіду з отримувачами, заяви яких за результатами оцінки уповноваженим банком бізнес-планів та результатів перевірки ділової репутації набрали 99 та більше балів за сумою критеріїв, визначених Мінекономіки, та надсилає результати співбесіди до Державного центру зайнятості.

Регіональним центром зайнятості під час проведення співбесіди з отримувачем виставляються бали відповідно до критеріїв, визначених Мінекономіки, від 0 до 50.

Бали, виставлені регіональним центром зайнятості, додаються до балів, встановлених уповноваженим банком, для визначення підсумкового бала.

До розгляду Державним центром зайнятості допускаються бізнес- плани, які за результатами оцінювання набрали підсумковий бал - 130 балів та більше.

Державний центр зайнятості має право відмовити отримувачу в наданні мікрогранту з таких підстав:

невідповідність отримувача вимогам пунктів 3 та/або 8 цього Порядку;

набрання сумарної кількості балів за результатами оцінки бізнес-плану та результатів перевірки ділової репутації, проведених уповноваженим банком, - 98 та менше балів;

набрання підсумкового бала менше 130;

непрозорість або сумнівні очікувані результати реалізації (виконання) бізнес-плану;

негативна ділова репутація;

подання заяви на отримання мікрогранту отримувачем, який вже отримав мікрогрант відповідно до цього Порядку;

отримання з відкритих джерел та реєстрів додаткових фактів/інформації щодо негативної ділової репутації отримувача, зокрема фактів приховування інформації;

відмова від співбесіди, зокрема непогодження отримувачем запланованої дати та часу співбесіди протягом двох днів після повідомлення регіональним центром зайнятості про таку дату та час;

відсутність та/або невідповідність у бізнес-плані напрямів витрат, передбачених пунктом 5 цього Порядку, видатків на виплату заробітної плати найманим працівникам та сплату податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у сумі отриманого мікрогранту;

невідповідність поданих документів нормам законодавства.

У разі відсутності підстав для відмови у наданні мікрогранту Державний центр зайнятості ухвалює рішення, яке оформлюється наказом, про надання мікрогрантів отримувачам, які набрали найбільшу сукупну кількість балів, у межах наявної граничної суми мікрогрантів, визначеної Мінекономіки.

Про прийняте рішення щодо надання або відмови в наданні мікрогранту отримувачу повідомляють регіональні центри зайнятості шляхом надсилання повідомлення в кабінет отримувача на Порталі Дія.

У разі коли отримувачем є фізична особа, такий отримувач повинен протягом 15 робочих днів з дня отримання позитивного рішення про надання мікрогранту зареєструватися фізичною особою - підприємцем або утворити юридичну особу, укласти договір про надання мікрогранту (далі - договір мікрогранту) за формою, встановленою Мінекономіки, та відкрити рахунок отримувача в уповноваженому банку.

У разі коли отримувачем є суб’єкт господарювання, такий отримувач повинен протягом 15 робочих днів з дня отримання позитивного рішення про надання мікрогранту укласти договір мікрогранту та відкрити рахунок отримувача в уповноваженому банку.

У разі невиконання отримувачем мікрогранту вимог щодо реєстрації суб’єкта господарювання та/або підписання договору мікрогранту у строки, визначені цим пунктом, рішення про надання мікрогранту скасовується.

Державний центр зайнятості передає подання до Мінекономіки для забезпечення перерахування коштів уповноваженому банку в разі надання мікрогрантів за рахунок джерел, передбачених абзацами сьомим та восьмим пункту 1 цього Порядку.

Державний центр зайнятості подає уповноваженому банку інформацію про прийняті рішення.

У разі коли за результатом розгляду бізнес-плану є необхідність його доопрацювання отримувачем, регіональний центр зайнятості одноразово повертає такий бізнес-план для доопрацювання отримувачу та переносить його розгляд на наступний період за результатами доопрацювання. Не є підставою для повернення бізнес-плану наявність орфографічних, синтаксичних, граматичних помилок, що не спотворюють змісту бізнес-плану.

Доопрацьований бізнес-план подається отримувачем протягом 15 календарних днів з дня отримання повідомлення регіонального центру зайнятості, надісланого в кабінет отримувача на Порталі Дія.

Доопрацювання бізнес-плану може бути здійснено отримувачем одноразово.”;

11) пункт 20 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

“на рахунок Фонду - для мікрогрантів, наданих за рахунок коштів Фонду.”.

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;

12) пункт 21 викласти в такій редакції:

“21. Державний центр зайнятості через регіональні, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості, філії регіональних центрів зайнятості (далі - центр зайнятості) здійснює моніторинг та контроль виконання умов договору мікрогранту, зокрема шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності отримувача, протягом трьох років з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку або до повного виконання обов’язкової умови договору мікрогранту, визначеної абзацом третім пункту 20 цього Порядку.

Для здійснення моніторингу та контролю за додержанням умов договору мікрогранту отримувачем центр зайнятості може залучати відповідні центральні та/або місцеві органи влади.

У разі неможливості встановлення факту цільового використання мікрогранту або встановлення факту нецільового використання мікрогранту під час моніторингу та контролю за додержанням умов договору мікрогранту, який здійснюється центром зайнятості, витрачені кошти протягом одного місяця повертаються отримувачем на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, для подальшого їх перерахування на рахунок, з якого здійснюється перерахування мікрогранту.

Уповноважений банк протягом п’яти робочих днів повертає зазначені кошти на:

реєстраційний рахунок загального фонду Мінекономіки, відкритий в Казначействі, для подальшого їх перерахування до державного бюджету в установленому порядку - для коштів, наданих із загального фонду державного бюджету;

спеціальний реєстраційний рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі, - для коштів, наданих із спеціального фонду державного бюджету;

на рахунок Фонду - для мікрогрантів, наданих за рахунок коштів Фонду.

Неповернуті отримувачем кошти стягуються з нього відповідно до вимог законодавства.

У разі несвоєчасного та/або неповного виконання пунктів 20 і 21 цього Порядку сума мікрогранту вважається заборгованістю, стягнення якої здійснюється Державним центром зайнятості та/або регіональним центром зайнятості у судовому порядку.

Судові витрати на проведення позовної роботи здійснюються за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України або у бюджеті Фонду (для мікрогрантів, які фінансувалися за рахунок коштів Фонду).

Державний центр зайнятості щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, подає Мінекономіки звіт щодо виконання отримувачами умов договору мікрогранту, який містить інформацію про кількість отримувачів, суми наданих відповідно до цього Порядку мікрогрантів, кількість найманих працівників, а також суми сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування отримувачами, яким надано мікрогранти.

Для реалізації умов цього Порядку інформація:

щодо сум сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування отримувачами подається ДПС за запитом Державного центру зайнятості. Форма подання такої інформації встановлюється Державним центром зайнятості разом з ДПС;

про працевлаштування осіб на нові робочі місця подається Пенсійним фондом України. Тип та структура електронних даних, що передаються та приймаються, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них, форма журналів обліку запитів та відповідей визначаються Державним центром зайнятості та Пенсійним фондом України шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку;

про день зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку подається уповноваженим банком відповідно до договорів про взаємодію 1 та 2.”;

13) пункт 23 викласти в такій редакції:

“23. У разі невикористання отримувачем протягом шести місяців з дати отримання мікрогранту або використання мікрогранту не в повному обсязі протягом зазначеного періоду невикористані кошти протягом трьох операційних днів після завершення цього строку повертаються уповноваженим банком на:

реєстраційний рахунок загального фонду Мінекономіки, відкритий в Казначействі, для подальшого їх перерахування до державного бюджету в установленому порядку - для коштів, наданих із загального фонду державного бюджету;

спеціальний реєстраційний рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі, - для коштів, наданих із спеціального фонду державного бюджету;

на рахунок Фонду - для мікрогрантів, наданих за рахунок коштів Фонду.

Неповернуті отримувачем кошти стягуються з нього відповідно до вимог законодавства.

Невикористаний залишок коштів на рахунку уповноваженого банку, передбачений для надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, повертається на рахунок Мінекономіки відповідно до абзаців другого та третього цього пункту або на рахунок Фонду відповідно до абзацу четвертого цього пункту.

Залишок коштів на спеціальному реєстраційному рахунку Мінекономіки на кінець бюджетного періоду зберігається Казначейством на рахунку спеціального фонду державного бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді за програмою “Надання грантів для створення або розвитку бізнесу” з урахуванням їх цільового призначення.”;

14) пункт 27 викласти в такій редакції:

“27. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства на 1 січня відповідного року, здійснюється у поточному бюджетному періоді за рахунок джерел, передбачених абзацом сьомим (у межах обсягу бюджетних асигнувань за бюджетною програмою “Надання грантів для створення або розвитку бізнесу” за відповідним напрямом) та абзацом восьмим пункту 1 цього Порядку.

Погашення кредиторської заборгованості Державного центру зайнятості за виплатами мікрогрантів станом на 1 січня відповідного року здійснюється Державним центром зайнятості у поточному бюджетному періоді за рахунок джерел, передбачених абзацом шостим пункту 1 цього Порядку, в межах обсягу коштів, передбачених в бюджеті Фонду на поточний бюджетний період за відповідним напрямом.

Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.”;

15) у пункті 28:

після слова “Мінекономіки” доповнити словами і цифрою “у разі надання мікрогрантів за рахунок джерел, передбачених абзацами сьомим і восьмим пункту 1 цього Порядку,”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Державний центр зайнятості щомісяця не пізніше 5 числа наступного періоду подає Мінекономіки інформацію про надання мікрогрантів за рахунок коштів Фонду.”.

2. У Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства:

1) у пункті 1 слова “передбачених Мінекономіки у загальному фонді за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету за програмою “Надання грантів для створення або розвитку бізнесу”, надання” замінити словами “передбачених у загальному фонді державного бюджету за програмою “Надання грантів для створення або розвитку бізнесу”, для надання”;

2) абзаци перший - четвертий пункту 5 замінити абзацами такого змісту:

“5. Гранти надаються у розмірі не більше 70 відсотків вартості проекту висадки насаджень, але не більше 10000000 гривень відповідно до суми на один гектар, зазначеної в додатку 2, та за умови фінансування коштами отримувача (власні та/або кредитні) різниці між вартістю всього проекту висадки насаджень та обсягу гранту.

Гранти надаються виключно для висадки не більше 25 гектарів насаджень з встановленням системи зрошення та водозабору.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

3) пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

“Закладка насаджень має бути здійснена садивним матеріалом сортів рослин, відомості про які занесені до Реєстру сортів рослин України або Реєстру патентів.”;

4) абзаци третій і четвертий пункту 8 замінити абзацами такого змісту:

“До заяви обов’язково додаються одним файлом у форматі PDF сканована копія:

проекту висадки насаджень, що підписана особою, яка його розробила (розробником);

проекту зрошення (у разі відсутності відповідного розділу з розрахунками в проекті висадки насаджень) із зазначенням джерела водозабору.

Заяви, подані без підписаного розробником проекту висадки насаджень, а також з перевищенням заявленої суми компенсації на гектар насаджень не розглядаються.”;

5) в абзаці третьому пункту 9 слова “що містяться в заяві” замінити словами “що містяться в поданих документах”;

6) абзац другий пункту 11 після слів “повідомляє Мінекономіки” доповнити словами “шляхом надсилання листа через систему електронної взаємодії”;

7) пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Після прийняття Мінагрополітики рішення про надання гранту отримувач не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня отримання інформації про таке рішення укладає у відділенні уповноваженого банку договір про надання гранту у формі приєднання за формою, затвердженою Мінагрополітики, а також відкриває у відділенні уповноваженого банку рахунок (далі - рахунок отримувача) без права його використання на інші цілі, крім оплати рахунків для реалізації поданого проекту висадки насаджень.

Отримувач самостійно протягом 30 календарних днів після укладення договору здійснює переказ усієї суми коштів своєї частки співфінансування, визначеної відповідно до абзацу першого пункту 5 цього Порядку, на власний рахунок.

У разі наявності суми коштів на рахунку отримувача, визначеної абзацом другим цього пункту, уповноважений банк протягом одного робочого дня повідомляє Мінагрополітики про необхідність його поповнення коштами гранту шляхом надання Мінагрополітики переліку отримувачів, яким необхідно поповнити рахунок, форму якого затверджує Мінагрополітики.

Мінагрополітики на підставі інформації уповноважених банків (переліку отримувачів щодо поповнення рахунків) щотижня формує заявку на розподіл бюджетних коштів для надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства між уповноваженими банками (далі - заявка), яку надсилає Мінекономіки.

Мінекономіки перераховує в межах бюджетних асигнувань пропорційно визначеній потребі в грантах кошти на спеціальні рахунки, відкриті в уповноважених банках, для подальшого перерахування їх уповноваженими банками на рахунки отримувачів.

Мінекономіки перераховує з рахунка, відкритого в Казначействі, уповноваженим банкам бюджетні кошти на підставі договору про співробітництво та заявки.

Для перерахування отримувачам гранту уповноважений банк відповідно до умов договору про співробітництво відкриває спеціальний рахунок для перерахування коштів на рахунок отримувача (далі - спеціальний рахунок).

Уповноважений банк протягом одного робочого дня з дати перерахування коштів Мінекономіки на спеціальний рахунок здійснює переказ коштів на рахунок отримувача.

Наявність на рахунку отримувача всієї суми коштів отримувача є достатньою підставою для забезпечення фінансування проекту висадки насаджень за відсутності коштів гранту.”;

8) доповнити Порядок пунктом 12-1 такого змісту:

“12-1. Перерахування коштів отримувачам, рішення про надання грантів яким прийнято у 2022 році і які не профінансовані або профінансовані не в повному обсязі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, здійснюється у 2023 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету в межах бюджетних асигнувань, передбачених за бюджетною програмою “Надання грантів для створення або розвитку бізнесу” за відповідним напрямом.

Для фінансування таких витрат уповноважений банк надає до 25 січня 2023 р. до Мінагрополітики реєстр отримувачів гранту (далі - реєстр) із зазначенням сум недофінансованого гранту.

Для отримання коштів гранту у 2023 році за рішенням про надання грантів, прийнятим у 2022 році, отримувач звертається до Мінагрополітики із заявою (у довільній формі), зазначаючи при цьому обраний спосіб фінансування гранту:

переказ усієї суми гранту або залишку суми гранту, недофінансованого у 2022 році, відповідно до пункту 12 цього Порядку;

переказ суми гранту або залишку суми гранту, недофінансованого у 2022 році, частинами відповідно до поданих платіжних інструкцій отримувача.

Мінагрополітики протягом десяти робочих днів після надходження оригіналу заяви та реєстру від уповноваженого банку готує рішення про надання гранту за проектами, які не були профінансовані за рішеннями, прийнятими у 2022 році, із зазначенням способу фінансування гранту та з одночасним внесенням змін до рішень, прийнятих у 2022 році.

Мінагрополітики повідомляє про прийняте рішення щодо надання грантів Мінекономіки (шляхом надсилання листа через систему електронної взаємодії), уповноваженому банку (шляхом надсилання листа в паперовій формі) та отримувачу (шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти, зазначеної в заяві).

Отримувач не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня отримання інформації про прийняте рішення щодо надання гранту укладає у відділенні уповноваженого банку договір про надання гранту у формі приєднання за формою, затвердженою Мінагрополітики.

У випадку фінансування гранту частинами відповідно до поданих платіжних інструкцій отримувача уповноважений банк приймає від отримувача платіжну інструкцію про переказ коштів на витрати, пов’язані з реалізацією проекту висадки насаджень, за умови наявності на рахунку отримувача суми, необхідної для перерахування, відповідно до пропорційного співвідношення суми запиту гранту та частки власних та/або кредитних коштів отримувача, що зазначені у заяві отримувача.

У разі наявності суми коштів на рахунку отримувача, визначеної абзацом дев’ятим цього пункту, уповноважений банк протягом одного робочого дня повідомляє Мінагрополітики про необхідність його поповнення сумою за рахунок гранту з наданням Мінагрополітики переліку отримувачів, яким необхідно поповнити рахунок, форму якого затверджує Мінагрополітики.

Мінагрополітики на підставі інформації уповноважених банків (переліку отримувачів щодо поповнення рахунків) щотижня формує заявку, яку надсилає Мінекономіки.

Мінекономіки перераховує в межах бюджетних асигнувань пропорційно визначеній потребі в грантах кошти на спеціальні рахунки, відкриті в уповноважених банках, для подальшого перерахування їх уповноваженими банками на рахунки отримувачів.

У випадку фінансування гранту всією сумою перерахування коштів отримувачу здійснюється відповідно до пункту 12 цього Порядку.”;

9) пункти 13 і 14 викласти в такій редакції:

“13. Уповноважений банк веде облік рахунків отримувачів і спеціального рахунка та щомісяця до 5 числа подає інформацію про використання коштів в електронній або паперовій формі до Мінекономіки та Мінагрополітики.

Гранти спрямовуються уповноваженому банку для подальшого зарахування їх на рахунок отримувача після надання уповноваженим банком підтвердження про виконання отримувачем норм абзацу другого пункту 12 та абзацу дев’ятого пункту 12-1 цього Порядку.

14. Оплата витрат, пов’язаних з реалізацією проекту висадки насаджень, проводиться уповноваженим банком на підставі рахунків-фактури (рахунок, квитанція, накладна тощо) та договору, укладеного між отримувачем і постачальником (продавцем) матеріалів. Такий договір обов’язково повинен містити положення щодо сплати штрафних санкцій постачальником (продавцем) за порушення ним строків постачання матеріалів.

Оплата витрат, пов’язаних з реалізацією проекту висадки насаджень, може бути проведена декільком постачальникам (продавцям) матеріалів у межах вартості проекту висадки насаджень у період не більше 12 місяців з моменту зарахування гранту на рахунок.

Уповноважений банк забезпечує супровід видаткових операцій отримувача з рахунка отримувача виключно відповідно до проекту висадки насаджень.

Зміни до поданого проекту висадки насаджень протягом його реалізації з моменту подання документів через Портал Дія не вносяться.”;

10) у пункті 15 цифри “12” замінити цифрами “18”;

11) у пункті 16:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“забезпечити новий сад, ягідник чи виноградник системою зрошення з водозабором;”.

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Отримувач має право звернутися до Мінагрополітики із заявою про скасування рішення про надання гранту за формою, визначеною Мінагрополітики. У разі отримання коштів гранту отримувач повертає суму отриманого гранту до уповноваженого банку, який протягом наступного робочого дня перераховує їх на рахунок Мінекономіки для подальшого спрямування до державного бюджету.

Для отримання довідки про суму отриманого гранту, яку необхідно повернути до державного бюджету, отримувач звертається до уповноваженого банку.

На підставі отриманої від уповноваженого банку довідки про суму отриманого гранту, яка надається протягом п’яти робочих днів, отримувач протягом п’яти робочих днів повертає на спеціальний рахунок уповноваженого банку зазначену у довідці суму отриманого гранту для подальшого перерахування коштів на рахунок Мінекономіки з метою повернення до державного бюджету.

Разом із заявою про скасування рішення про надання гранту отримувач подає до Мінагрополітики оригінал довідки про суму отриманого гранту та платіжну інструкцію про повернення коштів. Мінагрополітики протягом десяти робочих днів після надходження зазначених документів приймає рішення про скасування рішення про надання гранту.

Мінагрополітики повідомляє про прийняте рішення щодо надання грантів Мінекономіки (шляхом надсилання листа через систему електронної взаємодії), уповноваженому банку (шляхом надсилання листа в паперовій формі) та отримувачу (шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти, зазначеної в заяві).”;

12) пункт 22 викласти в такій редакції:

“22. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства на 1 січня 2023 р., здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, передбачених у 2023 році, в межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань.

Проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.”.

3. У Порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства:

1) у пункті 1 слова “передбачених Мінекономіки в загальному фонді за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету за програмою “Надання грантів для створення або розвитку бізнесу”, надання” замінити словами “передбачених у загальному фонді державного бюджету за програмою “Надання грантів для створення або розвитку бізнесу”, для надання”;

2) абзаци перший - третій пункту 5 замінити абзацом такого змісту:

“5. Гранти надаються на будівництво 1000 модульних теплиць у розмірі не більше 70 відсотків вартості проекту будівництва модульної теплиці, але не більше 7 млн. гривень, та за умови фінансування коштами отримувача (власні та/або кредитні) різниці між вартістю проекту будівництва модульної теплиці та обсягу гранту.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами другим - четвертим;

3) пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

“Вирощування культур (в разі фінансування за рахунок коштів гранту) має бути здійснено садивним матеріалом сортів рослин, відомості про які занесені до Реєстру сортів рослин України або Реєстру патентів.”;

4) у пункті 8:

третє речення абзацу другого після слова “додається” доповнити словами “одним файлом у форматі PDF”;

абзац третій після слів “особою, яка його розробила,” доповнити словами і цифрою “а також з перевищенням заявленої суми, передбаченої пунктом 4 цього Порядку,”;

5) абзац третій пункту 9 викласти в такій редакції:

“Відповідальність за недостовірність відомостей, що містяться в заяві та в проекті будівництва модульної теплиці з кошторисною документацією, несе отримувач.”;

6) пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Після прийняття Мінагрополітики рішення про надання гранту отримувач не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня отримання інформації про таке рішення укладає у відділенні уповноваженого банку договір про надання гранту у формі приєднання за формою, затвердженою Мінагрополітики, а також відкриває у відділенні уповноваженого банку рахунок (далі - рахунок отримувача) без права його використання на інші цілі, крім оплати рахунків для реалізації поданого проекту будівництва модульної теплиці.

Отримувач самостійно протягом 30 календарних днів після укладення договору здійснює переказ усієї суми коштів своєї частки співфінансування відповідно до абзацу першого пункту 5 цього Порядку на власний рахунок.

У разі наявності суми коштів на рахунку отримувача, визначеної абзацом другим цього пункту, уповноважений банк протягом одного робочого дня повідомляє Мінагрополітики про необхідність його поповнення коштами гранту шляхом надання Мінагрополітики переліку отримувачів, яким необхідно поповнити рахунок, форму якого затверджує Мінагрополітики.

Мінагрополітики на підставі інформації уповноважених банків (реєстру отримувачів гранту, яким необхідно поповнити рахунок) щотижня формує заявку на розподіл бюджетних коштів для надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства між уповноваженими банками (далі - заявка), яку надсилає Мінекономіки.

Мінекономіки перераховує в межах бюджетних асигнувань пропорційно визначеній потребі в грантах кошти на спеціальні рахунки, відкриті в уповноважених банках, для подальшого перерахування їх уповноваженими банками на рахунки отримувачів.

Мінекономіки перераховує з рахунка, відкритого в Казначействі, уповноваженим банкам бюджетні кошти на підставі договору про співробітництво та заявки.

Для перерахування отримувачам гранту уповноважений банк відповідно до умов договору про співробітництво відкриває спеціальний рахунок для перерахування коштів на рахунок отримувача (далі - спеціальний рахунок).

Уповноважений банк протягом одного робочого дня з дати перерахування коштів Мінекономіки на спеціальний рахунок здійснює переказ коштів на рахунок отримувача.

Наявність на рахунку отримувача всієї суми коштів отримувача є достатньою підставою для забезпечення фінансування проекту будівництва модульної теплиці за відсутності коштів гранту.”;

7) доповнити Порядок пунктом 12-1 такого змісту:

“12-1. Перерахування коштів отримувачам, рішення про надання грантів яким прийнято у 2022 році і які не профінансовані або профінансовані не в повному обсязі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, здійснюється у 2023 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету в межах бюджетних асигнувань, передбачених за бюджетною програмою “Надання грантів для створення або розвитку бізнесу” за відповідним напрямом.

Для фінансування таких витрат уповноважений банк надає до 25 січня 2023 р. Мінагрополітики реєстр отримувачів гранту (далі - реєстр) із зазначенням сум недофінансованого гранту.

Для отримання коштів гранту у 2023 році за рішеннями про надання грантів, прийнятими у 2022 році, отримувач звертається до Мінагрополітики із заявою (у довільній формі), зазначаючи при цьому обраний спосіб фінансування гранту:

переказ всієї суми гранту або залишку суми гранту, недофінансованого у 2022 році, відповідно до пункту 12 цього Порядку;

переказ суми гранту або залишку суми гранту, недофінансованого у 2022 році, частинами відповідно до поданих платіжних інструкцій отримувача.

Мінагрополітики протягом десяти робочих днів після надходження оригіналу заяви та реєстру від уповноваженого банку готує рішення про надання гранту за проектами, які не були профінансовані за рішеннями, прийнятими у 2022 році, із зазначенням способу фінансування гранту та з одночасним внесенням змін до рішень, прийнятих у 2022 році.

Мінагрополітики повідомляє про прийняте рішення щодо надання грантів Мінекономіки (шляхом надсилання листа через систему електронної взаємодії), уповноваженому банку (шляхом надсилання листа в паперовій формі) та отримувачу (шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти, зазначеної в заяві).

Отримувач не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня отримання інформації про прийняте рішення щодо надання грантів укладає у відділенні уповноваженого банку договір про надання гранту у формі приєднання за формою, затвердженою Мінагрополітики.

У випадку фінансування гранту частинами відповідно до поданих платіжних інструкцій отримувача уповноважений банк приймає від отримувача платіжну інструкцію про переказ коштів на витрати, пов’язані з реалізацією проекту будівництва модульної теплиці, за умови наявності на рахунку отримувача суми, необхідної для перерахування, відповідно до пропорційного співвідношення суми запиту гранту та частки власних та/або кредитних коштів отримувача, що зазначені у заяві отримувача.

У разі наявності суми коштів на рахунку отримувача, визначеної абзацом дев’ятим цього пункту, уповноважений банк протягом одного робочого дня повідомляє Мінагрополітики про необхідність його поповнення сумою за рахунок гранту, шляхом надання Мінагрополітики переліку отримувачів, яким необхідно поповнити рахунок, форму якого затверджує Мінагрополітики.

Мінагрополітики на підставі інформації уповноважених банків (переліку отримувачів щодо поповнення рахунків) щотижня формує заявку, яку надсилає Мінекономіки.

Мінекономіки перераховує в межах бюджетних асигнувань пропорційно визначеній потребі в грантах кошти на спеціальні рахунки, відкриті в уповноважених банках, для подальшого перерахування їх уповноваженими банками на рахунки отримувачів.

У випадку фінансування гранту всією сумою перерахування коштів отримувачу здійснюється відповідно до пункту 12 цього Порядку.”;

8) абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:

“Гранти спрямовуються уповноваженому банку для подальшого зарахування їх на рахунок отримувача після надання уповноваженим банком підтвердження про виконання отримувачем норм абзацу другого пункту 12 та абзацу дев’ятого пункту 12-1 цього Порядку.”;

9) абзаци четвертий і п’ятий пункту 14 замінити абзацом такого змісту:

“Зміни до поданого проекту будівництва модульної теплиці протягом його реалізації з моменту подання документів через Портал Дія не вносяться.”;

10) у пункті 16:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“забезпечити модульну теплицю джерелом водозабору та зрошенням;”.

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Отримувач має право звернутися до Мінагрополітики із заявою про скасування рішення про надання гранту.

Для скасування рішення про надання гранту отримувач має звернутися до уповноваженого банку за довідкою про суму коштів отриманого гранту, яку необхідно повернути до державного бюджету.

На підставі одержаної від банку довідки (надається протягом десяти робочих днів) отримувач сплачує через уповноважений банк до державного бюджету зазначену суму коштів.

Разом із заявою про скасування рішення про надання гранту отримувач подає до Мінагрополітики оригінал довідки про суму отриманого гранту та платіжну інструкцію про повернення коштів. Мінагрополітики протягом десяти робочих днів після надходження зазначених документів приймає рішення про скасування рішення про надання гранту.

Мінагрополітики повідомляє про прийняте рішення Мінекономіки (шляхом надсилання листа через систему електронної взаємодії), уповноваженому банку (шляхом надсилання листа в паперовій формі) та отримувачу (шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти, зазначеної в заяві).”;

11) пункт 22 викласти в такій редакції:

“22. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства на 1 січня 2023 р., здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, передбачених у 2023 році, в межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань.

Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.”.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 20.01.2023 — № 14

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 2-р "Деякі питання проектування та будівництва мостового переходу через р. Ірпінь на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-30 Під’їзд до м. Ірпеня". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 1-р "Про схвалення проекту Угоди про взаємне скасування віз для пред’явників дипломатичних та службових паспортів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сенегал". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 12 "Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 14 "Деякі питання виконання Державного бюджету України у 2023 році в умовах воєнного стану". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 6 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 4 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 3 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 17 "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 16 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 15 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 і від 2 вересня 2015 р. № 728". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 9 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економіки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 8 "Про визначення мінімального розміру гарантійної частки будівництва об’єктів нерухомого майна". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 7 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 5 "Про встановлення розміру грошової компенсації за витрату часу, пов’язану з веденням записів та наданням інших відомостей, респондентам, які беруть участь у державному статистичному спостереженні “Обстеження умов життя домогосподарств”". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 10 "Про затвердження Порядку надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових) парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 6 січня 2023 р. № 4-р "Про схвалення Концепції Державної цільової екологічної програми зняття з експлуатації уранового об’єкта на 2023-2027 роки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 20 "Про внесення змін до Типового договору оренди захисних споруд цивільного захисту". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -