>>

ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023

Документ актуальний на 06.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 січня 2023 р. № 1

Київ

Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, що додається.

2. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та Міністерству енергетики проводити моніторинг виконання Положення, затвердженого пунктом 1 цієї постанови, та його впливу на ринок електричної енергії і безпеку постачання електричної енергії.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 30 квітня 2023 року.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 37


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 січня 2023 р. № 1

ПОЛОЖЕННЯ

про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року  в умовах правового режиму воєнного стану в Україні

1. З метою забезпечення загального інтересу в електроенергетичній галузі та безпеки постачання електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні учасники ринку електричної енергії під час здійснення операцій, пов’язаних з імпортом електричної енергії, діють у порядку, передбаченому цим Положенням.

2.

У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про ринок електричної енергії”.

3. Це Положення застосовується до таких учасників ринку електричної енергії:

оператор системи передачі;

оператори систем розподілу;

електропостачальники;

споживачі (крім побутових).

4. До обов’язків учасників ринку електричної енергії належить забезпечення безперервності послуги з передачі, розподілу та постачання імпортованої електричної енергії.

5. Оператор системи передачі зобов’язаний:

1) під час ініціювання застосування граничних величин споживання електричної потужності та електроенергії, графіків погодинного відключення електроенергії, обмеження споживання електричної енергії споживачів (крім спеціальних графіків аварійних відключень, застосування яких обумовлене необхідністю запобігання системній аварії в об’єднаній енергетичній системі України) збільшувати для операторів систем розподілу дозволений обсяг споживання потужності та електроенергії на сумарний обсяг придбаної усіма споживачами, які приєднані до системи передачі та/або розподілу відповідного оператора системи розподілу, імпортованої електричної енергії;

2) відповідно до пункту 7 цього Положення в добі, що передує добі постачання, зводити та аналізувати за всіма операторами систем розподілу і в розрізі областей надану електропостачальниками інформацію щодо обсягів імпортованої електричної енергії в розрізі операторів систем розподілу;

3) здійснювати диспетчерське управління шляхом надання оперативних команд та/або розпоряджень операторам систем розподілу на збільшення/зменшення споживання потужності електроенергії.

6. Оператор системи розподілу зобов’язаний:

1) за результатами перевірки інформації, наданої електропостачальниками відповідно до пункту 7 цього Положення, до 15 години доби, що передує добі постачання, надати оператору системи передачі зведену інформацію у розрізі областей щодо сумарної потужності споживачів, на яких здійснюватиметься постачання імпортованої електричної енергії, за кожним розрахунковим періодом доби постачання. Під час отримання від оператора системи передачі команди на застосування графіків погодинного відключення електроенергії та/або обмеження споживання електричної енергії оператор системи розподілу повинен попередити оператора системи передачі про наявність споживачів, на яких здійснюватиметься постачання імпортованої електричної енергії, та про величину їх споживання імпортованої електроенергії і не застосовувати до таких споживачів зазначені графіки;

2) за запитом електропостачальника протягом трьох днів подавати перелік споживачів, які мають автоматизовану систему комерційного обліку електричної енергії, що забезпечує можливість отримання даних комерційного обліку електричної енергії в реальному часі, та стосовно яких наявна технічна можливість систем розподілу не застосовувати графіки погодинного відключення електроенергії, обмеження споживання електричної енергії, графіки обмеження споживання електричної потужності, графіки аварійного відключення споживачів електричної енергії у разі постачання імпортованої електричної енергії, а також їх фактичне добове споживання електроенергії і максимум споживання електричної потужності;

3) у разі отримання від електропостачальника повідомлення про наявність заборгованості у споживачів імпортованої електричної енергії з її оплати протягом двох днів, що настають за днем отримання такого повідомлення, відновити до таких споживачів застосування графіків погодинного відключення електроенергії, обмеження споживання електричної потужності, графіки аварійного відключення;

4) під час складання та застосування графіків обмеження споживання електричної енергії, погодинного відключення електроенергії, обмеження споживання електричної потужності, аварійного відключення на відповідний розрахунковий період повинен враховувати інформацію, отриману від оператора системи передачі, та не застосовувати заходи обмеження відбору (крім випадків, передбачених цим підпунктом) щодо споживачів, яким постачається імпортована електрична енергія, у разі обсягу імпортованої електричної енергії більше ніж величина відбору, яка визначається як більше значення між середнім обсягом відбору таким споживачем за вересень 2022 року у відповідному розрахунковому періоді або середнім обсягом відбору таким споживачем за період 40 діб до доби постачання (Д-40) - 10 діб до доби постачання (Д-10) у відповідному розрахунковому періоді за вирахуванням розрахункових періодів, у які оператори системи розподілу застосовували заходи обмеження відбору щодо такого споживача;

5) вживати заходів до пріоритетного відновлення розподілу електричної енергії споживачам, що споживають імпортовану електричну енергію після застосування спеціальних графіків аварійних відключень, спрацювання спеціальної автоматика відключення навантаження або пристроїв автоматичного частотного розвантаження.

7. Електропостачальник зобов’язаний у разі здійснення постачання імпортованої електричної енергії до 13 години доби, що передує добі постачання, надати оператору системи передачі інформацію щодо обсягів імпортованої електричної енергії в розрізі операторів систем розподілу, областей, а також споживачів, приєднаних до мереж оператора системи передачі, а операторам системи розподілу - інформацію щодо необхідного розподілу обсягу імпортованої електричної енергії за відповідними споживачами за розрахунковими періодами.

8. Споживач протягом періоду споживання імпортованої електричної енергії зобов’язаний належним чином вживати заходів для зменшення відбору електричної енергії власними субспоживачами.

Для споживачів, які мають субспоживачів, оператор системи розподілу доводить інформацію щодо графіків відключень субспоживачів, які повинні бути виконані основним споживачем. Недотримання основним споживачем графіків відключень його субспоживачами є підставою для відновлення до таких споживачів застосування графіків погодинного відключення електроенергії, обмеження споживання електричної потужності, графіків аварійних відключень.

9. У разі застосування спеціальних графіків аварійних відключень, спрацювання спеціальної автоматики відключення навантаження або пристроїв автоматичного частотного розвантаження постачання імпортованої електричної енергії споживачам може бути припинено.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 04.01.2023 — № 2

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 2 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 41-4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 9-р "Про призначення Старосольської С.П. заступником Голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 8-р "Про призначення Сдобнової А.Г. членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 4 "Про всеукраїнський конкурс на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 3 "Деякі питання центральних органів виконавчої влади у сфері культури". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 26-р "Про призначення Стукало Н.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 25-р "Про звільнення Стукало Н.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 24-р "Про призначення Моркляника Б.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 23-р "Про звільнення Моркляника Б.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 22-р "Про призначення Єременко О.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 2-р "Про призначення Дехтяренка С.С. заступником Голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 21-р "Про звільнення Єременко О.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 19-р "Про звільнення Бутенка А.П. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 18-р "Про призначення Квіта С.М. головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 1-р "Про звільнення Дехтяренка С.С. з посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 17-р "Про звільнення Квіта С.М. з посади голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 16-р "Про призначення Якименка О.В. першим заступником Голови Державної служби якості освіти України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 15-р "Про призначення Стельмаха А.Ю. заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 14-р "Про призначення Костюченка О.В. заступником Міністра освіти і науки України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -