<<
>>

ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023

Документ актуальний на 07.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 січня 2023 р. № 1

Київ

Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, що додається.

2. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та Міністерству енергетики проводити моніторинг виконання Положення, затвердженого пунктом 1 цієї постанови, та його впливу на ринок електричної енергії і безпеку постачання електричної енергії.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 30 квітня 2023 року.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 37


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 січня 2023 р. № 1

ПОЛОЖЕННЯ

про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року  в умовах правового режиму воєнного стану в Україні

1. З метою забезпечення загального інтересу в електроенергетичній галузі та безпеки постачання електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні учасники ринку електричної енергії під час здійснення операцій, пов’язаних з імпортом електричної енергії, діють у порядку, передбаченому цим Положенням.

2.

У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про ринок електричної енергії”.

3. Це Положення застосовується до таких учасників ринку електричної енергії:

оператор системи передачі;

оператори систем розподілу;

електропостачальники;

споживачі (крім побутових).

4. До обов’язків учасників ринку електричної енергії належить забезпечення безперервності послуги з передачі, розподілу та постачання імпортованої електричної енергії.

5. Оператор системи передачі зобов’язаний:

1) під час ініціювання застосування граничних величин споживання електричної потужності та електроенергії, графіків погодинного відключення електроенергії, обмеження споживання електричної енергії споживачів (крім спеціальних графіків аварійних відключень, застосування яких обумовлене необхідністю запобігання системній аварії в об’єднаній енергетичній системі України) збільшувати для операторів систем розподілу дозволений обсяг споживання потужності та електроенергії на сумарний обсяг придбаної усіма споживачами, які приєднані до системи передачі та/або розподілу відповідного оператора системи розподілу, імпортованої електричної енергії;

2) відповідно до пункту 7 цього Положення в добі, що передує добі постачання, зводити та аналізувати за всіма операторами систем розподілу і в розрізі областей надану електропостачальниками інформацію щодо обсягів імпортованої електричної енергії в розрізі операторів систем розподілу;

3) здійснювати диспетчерське управління шляхом надання оперативних команд та/або розпоряджень операторам систем розподілу на збільшення/зменшення споживання потужності електроенергії.

6. Оператор системи розподілу зобов’язаний:

1) за результатами перевірки інформації, наданої електропостачальниками відповідно до пункту 7 цього Положення, до 15 години доби, що передує добі постачання, надати оператору системи передачі зведену інформацію у розрізі областей щодо сумарної потужності споживачів, на яких здійснюватиметься постачання імпортованої електричної енергії, за кожним розрахунковим періодом доби постачання. Під час отримання від оператора системи передачі команди на застосування графіків погодинного відключення електроенергії та/або обмеження споживання електричної енергії оператор системи розподілу повинен попередити оператора системи передачі про наявність споживачів, на яких здійснюватиметься постачання імпортованої електричної енергії, та про величину їх споживання імпортованої електроенергії і не застосовувати до таких споживачів зазначені графіки;

2) за запитом електропостачальника протягом трьох днів подавати перелік споживачів, які мають автоматизовану систему комерційного обліку електричної енергії, що забезпечує можливість отримання даних комерційного обліку електричної енергії в реальному часі, та стосовно яких наявна технічна можливість систем розподілу не застосовувати графіки погодинного відключення електроенергії, обмеження споживання електричної енергії, графіки обмеження споживання електричної потужності, графіки аварійного відключення споживачів електричної енергії у разі постачання імпортованої електричної енергії, а також їх фактичне добове споживання електроенергії і максимум споживання електричної потужності;

3) у разі отримання від електропостачальника повідомлення про наявність заборгованості у споживачів імпортованої електричної енергії з її оплати протягом двох днів, що настають за днем отримання такого повідомлення, відновити до таких споживачів застосування графіків погодинного відключення електроенергії, обмеження споживання електричної потужності, графіки аварійного відключення;

4) під час складання та застосування графіків обмеження споживання електричної енергії, погодинного відключення електроенергії, обмеження споживання електричної потужності, аварійного відключення на відповідний розрахунковий період повинен враховувати інформацію, отриману від оператора системи передачі, та не застосовувати заходи обмеження відбору (крім випадків, передбачених цим підпунктом) щодо споживачів, яким постачається імпортована електрична енергія, у разі обсягу імпортованої електричної енергії більше ніж величина відбору, яка визначається як більше значення між середнім обсягом відбору таким споживачем за вересень 2022 року у відповідному розрахунковому періоді або середнім обсягом відбору таким споживачем за період 40 діб до доби постачання (Д-40) - 10 діб до доби постачання (Д-10) у відповідному розрахунковому періоді за вирахуванням розрахункових періодів, у які оператори системи розподілу застосовували заходи обмеження відбору щодо такого споживача;

5) вживати заходів до пріоритетного відновлення розподілу електричної енергії споживачам, що споживають імпортовану електричну енергію після застосування спеціальних графіків аварійних відключень, спрацювання спеціальної автоматика відключення навантаження або пристроїв автоматичного частотного розвантаження.

7. Електропостачальник зобов’язаний у разі здійснення постачання імпортованої електричної енергії до 13 години доби, що передує добі постачання, надати оператору системи передачі інформацію щодо обсягів імпортованої електричної енергії в розрізі операторів систем розподілу, областей, а також споживачів, приєднаних до мереж оператора системи передачі, а операторам системи розподілу - інформацію щодо необхідного розподілу обсягу імпортованої електричної енергії за відповідними споживачами за розрахунковими періодами.

8. Споживач протягом періоду споживання імпортованої електричної енергії зобов’язаний належним чином вживати заходів для зменшення відбору електричної енергії власними субспоживачами.

Для споживачів, які мають субспоживачів, оператор системи розподілу доводить інформацію щодо графіків відключень субспоживачів, які повинні бути виконані основним споживачем. Недотримання основним споживачем графіків відключень його субспоживачами є підставою для відновлення до таких споживачів застосування графіків погодинного відключення електроенергії, обмеження споживання електричної потужності, графіків аварійних відключень.

9. У разі застосування спеціальних графіків аварійних відключень, спрацювання спеціальної автоматики відключення навантаження або пристроїв автоматичного частотного розвантаження постачання імпортованої електричної енергії споживачам може бути припинено.

Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні

Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 03.01.2023 № 1

Прийняття від 03.01.2023

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/1-2023-%D0%BF

Законодавство України

станом на 01.03.2023

чинний


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 04.01.2023 — № 2
 • Офіційний вісник України від 20.01.2023 — 2023 р., № 5, стор. 210, стаття 412, код акта 116011/2023

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 2-р "Деякі питання проектування та будівництва мостового переходу через р. Ірпінь на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-30 Під’їзд до м. Ірпеня". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 1-р "Про схвалення проекту Угоди про взаємне скасування віз для пред’явників дипломатичних та службових паспортів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сенегал". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 12 "Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 14 "Деякі питання виконання Державного бюджету України у 2023 році в умовах воєнного стану". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 6 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 4 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 3 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 17 "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 16 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 15 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 і від 2 вересня 2015 р. № 728". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 9 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економіки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 8 "Про визначення мінімального розміру гарантійної частки будівництва об’єктів нерухомого майна". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 7 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 5 "Про встановлення розміру грошової компенсації за витрату часу, пов’язану з веденням записів та наданням інших відомостей, респондентам, які беруть участь у державному статистичному спостереженні “Обстеження умов життя домогосподарств”". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 10 "Про затвердження Порядку надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових) парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 6 січня 2023 р. № 4-р "Про схвалення Концепції Державної цільової екологічної програми зняття з експлуатації уранового об’єкта на 2023-2027 роки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 20 "Про внесення змін до Типового договору оренди захисних споруд цивільного захисту". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 19 "Про утворення Національної комісії з питань кримськотатарської мови". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -