<<
>>

ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 9 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економіки". Кабінет Міністрів України. 2023

Документ актуальний на 12.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 січня 2023 р. № 9

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економіки

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економіки, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 січня 2023 р. № 9

КРИТЕРІЇ,

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економіки

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності, є:

строк провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності;

наявність виявлених порушень вимог законодавства у сфері надання будівельної продукції на ринку, вчинених органами з визначення технічної прийнятності протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду;

кількість розглянутих протягом останнього року, що передує плановому періоду, скарг фізичних та юридичних осіб, у яких документально підтверджено інформацію про порушення вимог законодавства у сфері надання будівельної продукції на ринку, вчинених органами з визначення технічної прийнятності.

2.

Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності визначено у додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення органів з визначення технічної прийнятності до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю органів з визначення технічної прийнятності здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для органів з визначення технічної прийнятності, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для органів з визначення технічної прийнятності, які віднесені до незначного ступеня ризику, в органі з визначення технічної прийнятності не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері надання будівельної продукції на ринку, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого органу з визначення технічної прийнятності проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.


Додаток 1

до критеріїв

РИЗИКИ

настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров’я людини (О1)

невідповідність органів з визначення технічної прийнятності вимогам, установленим статтею 30 Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку” (далі - Закон), та вимогам щодо компетентності органів з визначення технічної прийнятності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1458 “Деякі питання надання будівельної продукції на ринку” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 12, ст. 639)

смерть людини

шкода, завдана здоров’ю людини

строк провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності

невиконання органами з визначення технічної прийнятності своїх обов’язків, установлених Законом

смерть людини

шкода, завдана здоров’ю людини

наявність виявлених порушень вимог законодавства у сфері надання будівельної продукції на ринку, вчинених органами з визначення технічної прийнятності протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

невиконання органами з визначення технічної прийнятності правил і рішень національної організації органів з визначення технічної прийнятності та завдань, визначених Порядком розроблення та прийняття національних документів України з визначення прийнятності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1458

смерть людини

шкода, завдана здоров’ю людини

кількість розглянутих протягом останнього року, що передує плановому, скарг фізичних та юридичних осіб, у яких документально підтверджено інформацію про порушення вимог законодавства у сфері надання будівельної продукції на ринку, вчинених органами з визначення технічної прийнятності

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

невідповідність органів з визначення технічної прийнятності вимогам, установленим статтею 30 Закону, та вимогам щодо компетентності органів з визначення технічної прийнятності

збитки, завдані виробнику, пов’язані з приведенням будівельної продукції у відповідність із встановленими вимогами або її вилученням з обігу

строк провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності

невиконання органами з визначення технічної прийнятності своїх обов’язків, встановлених Законом

збитки, завдані виробнику, пов’язані з приведенням будівельної продукції у відповідність із встановленими вимогами або її вилученням з обігу

наявність виявлених порушень вимог законодавства у сфері надання будівельної продукції на ринку, вчинених органами з визначення технічної прийнятності протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

невиконання органами з визначення технічної прийнятності правил і рішень національної організації органів з визначення технічної прийнятності та завдань, визначених Порядком розроблення та прийняття національних документів України з визначення прийнятності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1458

збитки, завдані виробнику, пов’язані з приведенням будівельної продукції у відповідність із встановленими вимогами або її вилученням з обігу

кількість розглянутих протягом останнього року, що передує плановому, скарг фізичних та юридичних осіб, у яких документально підтверджено інформацію про порушення вимог законодавства у сфері надання будівельної продукції на ринку, вчинених органами з визначення технічної прийнятності


Додаток 2

до критеріїв

ПЕРЕЛІК

критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Строк провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності

менше одного року

41

від одного до двох років включно

21

більше двох років

10

2. Наявність виявлених порушень вимог законодавства у сфері надання будівельної продукції на ринку, вчинених органом з визначення технічної прийнятності протягом останніх трьох років, що передують плановому

наявні порушення, які стали підставою для анулювання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності

31

наявні порушення, які не стали підставою для анулювання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності

21

відсутність порушень

0

3. Кількість розглянутих протягом останнього року, що передує плановому, скарг фізичних та юридичних осіб, у яких документально підтверджено інформацію про порушення вимог законодавства у сфері надання будівельної продукції на ринку, вчинені органами з визначення технічної прийнятності

розглянуто більше ніж одну скаргу

28

розглянуто одну скаргу

21

відсутність скарг

0


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 06.01.2023 — № 4

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 2-р "Деякі питання проектування та будівництва мостового переходу через р. Ірпінь на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-30 Під’їзд до м. Ірпеня". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 1-р "Про схвалення проекту Угоди про взаємне скасування віз для пред’явників дипломатичних та службових паспортів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сенегал". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 12 "Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 14 "Деякі питання виконання Державного бюджету України у 2023 році в умовах воєнного стану". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 6 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 4 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 3 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 17 "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 16 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 15 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 і від 2 вересня 2015 р. № 728". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 8 "Про визначення мінімального розміру гарантійної частки будівництва об’єктів нерухомого майна". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 7 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 5 "Про встановлення розміру грошової компенсації за витрату часу, пов’язану з веденням записів та наданням інших відомостей, респондентам, які беруть участь у державному статистичному спостереженні “Обстеження умов життя домогосподарств”". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 10 "Про затвердження Порядку надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових) парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 2 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 41-4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 9-р "Про призначення Старосольської С.П. заступником Голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -