Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 3 травня 2022 р. № 528 "Деякі питання фінансування закупівлі товарів тривалого зберігання в умовах воєнного стану". Кабінет Міністрів України. 2022

Документ актуальний на 12.05.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 травня 2022 р. № 528

Київ

Деякі питання фінансування закупівлі товарів тривалого зберігання в умовах воєнного стану

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України затвердити розподіл у 2022 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану згідно з додатком.

2. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, що додається.

3. Внести до деяких постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21


Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 3 травня 2022 р. № 528

РОЗПОДІЛ

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг, тис.

гривень

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

146 245,6

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

68 864,2

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

744 853,7

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

209 978,9

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

8 694,3

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

170 445,7

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

10100000000

Обласний бюджет Київської області

457 083,9

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

390 975,8

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

75 449,1

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

3 309,8

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

58 597,9

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

281 114,6

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

435 012,9

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

101 791,3

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

157 759,3

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

249 502,2

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

388 878,2

21100000000

Обласний бюджет Херсонської областi

64 014,8

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

166 151,6

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

164 374,3

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

9 558,5

26000000000

Бюджет м. Києва

511 512,5

__________

Усього

4 864 169,1

Залишок нерозподілених коштів субвенції

2 635 830,9


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 травня 2022 р. № 528

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану (далі - субвенція) за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

2. Головним розпорядником субвенції є Мінінфраструктури. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

3. Використання субвенції здійснюється з дотриманням умов тристоронніх договорів на здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, зокрема на придбання необхідних продовольчих і санітарно-гігієнічних товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування, пального, будівельних матеріалів для проведення першочергових аварійно-ремонтних робіт на об’єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, укладених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. № 185 “Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1267) (далі - договори), замовниками за якими є обласні, Київська міська військові адміністрації, а платником за грошовими зобов’язаннями замовників за договорами - АТ “Українська залізниця” (далі - Укрзалізниця).

4. Субвенція надається шляхом її перерахування Мінінфраструктури на рахунок Укрзалізниці, відкритий в державному банку, з подальшим спрямуванням Укрзалізницею на оплату грошових зобов’язань замовників перед постачальниками товарів (виконавцями робіт або надавачами послуг) відповідно до укладених договорів та рахунків постачальників товарів (виконавців робіт або надавачів послуг) за договорами.

5. Кошти, використані Укрзалізницею для здійснення оплати за договорами, є субвенцією, що передана з державного бюджету до місцевих бюджетів, та коштами місцевих бюджетів, що передані розпорядникам субвенції, від розпорядників субвенції постачальникам товарів (виконавцям робіт або надавачам послуг), у сумі такого платежу.

6. Відображення у бухгалтерському обліку проведених розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами операцій за рахунок субвенції здійснюється на підставі інформації Укрзалізниці про оплату закупівлі товарно-матеріальних цінностей військовим адміністраціям.

Мінінфраструктури на підставі наданих матеріалів Укрзалізниці подає інформацію розпорядникам субвенції за місцевими бюджетами щодекади з дати здійснення оплати закупівлі товарно-матеріальних цінностей військовим адміністраціям за формою згідно з додатком 1.

7. Мінінфраструктури з метою відображення в бухгалтерському обліку операцій у частині отриманих місцевими бюджетами доходів і проведених видатків розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами за рахунок субвенції протягом п’яти робочих днів з дати здійснення оплати Укрзалізницею за договорами за рахунок субвенції, але не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому здійснено оплату Укрзалізницею за договорами за рахунок субвенції, подає Казначейству розпорядження за формою згідно з додатком 2.

8. Казначейство забезпечує відображення органами Казначейства в бухгалтерському обліку операцій у частині доходів місцевих бюджетів та видатків розпорядників субвенції за місцевими бюджетами за рахунок субвенції за відповідними кодами бюджетної класифікації у розрізі доходів, видатків та кредитування бюджетів, у тому числі здійснює коригування в бухгалтерському обліку операцій, що проведені до затвердження цих Порядку та умов.

9. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами подають щомісяця до 10 числа Мінінфраструктури звіт про її використання за формою, визначеною Мінінфраструктури.

Мінінфраструктури щомісяця до 25 числа подає Мінфіну інформацію про використання субвенції.

10. Казначейство інформує щомісяця до 15 числа Мінфін та Мінінфраструктури про обсяги використаної субвенції у розрізі місцевих бюджетів.

11. Субвенція не може бути спрямована на погашення штрафних санкцій та/або пені, що нараховується за порушення умов договорів.

12. Відображення у бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків в органах Казначейства здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


Додаток 1

до Порядку та умов

ІНФОРМАЦІЯ

про оплату АТ “Українська залізниця” товарно-матеріальних цінностей військовим адміністраціям

Додаток 2

до Порядку та умов

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 травня 2022 р. № 528

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У підпункті 5 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. № 185 “Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1267) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2022 р. № 386, цифри і слова “3101710 “Здійснення АТ “Укрзалізниця” заходів з безперебійного функціонування залізничного транспорту та забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану” замінити словами “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 328 “Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1415) - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 24 березня 2022 р. № 359, від 26 березня 2022 р. № 373 і від 26 квітня 2022 р. № 482:

1) у підпункті 2 пункту 4 цифри і слова “3101710 “Здійснення АТ “Укрзалізниця” заходів з безперебійного функціонування залізничного транспорту та забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану” замінити словами “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану”;

2) у пункті 5 цифри і слова “3101710 “Здійснення АТ “Укрзалізниця” заходів з безперебійного функціонування залізничного транспорту та забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану” замінити словами “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану”.

3. У підпункті 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2022 р. № 379 “Про особливості здійснення гуманітарної допомоги, яка перевозиться залізничним транспортом в умовах воєнного стану” слова і цифри “передбачених за програмою 3101710 “Здійснення АТ “Укрзалізниця” заходів з безперебійного функціонування залізничного транспорту та забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану” замінити словами “які здійснюються для фінансування заходів з безперебійного функціонування залізничного транспорту”.

4. Абзац перший пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. № 193 “Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1273, ст. 1335, № 26, ст. 1394) - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 24 березня 2022 р. № 359, від 5 квітня 2022 р. № 404 і від 9 квітня 2022 р. № 424, замінити абзацами такого змісту:

“2. З метою задоволення нагальних потреб функціонування держави та належного функціонування акціонерного товариства “Українська залізниця” (далі - Укрзалізниця) в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”, виділити Міністерству інфраструктури 18006 млн. гривень для здійснення Укрзалізницею заходів, а саме:

10006 млн. гривень (за КЕКВ 2610 “Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)”) - для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану в частині закупівель пально-мастильних матеріалів, електроенергії, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт на об’єктах залізничної інфраструктури та необхідного ремонту тягового і рухомого складу, виплати заробітної плати;

7500 млн. гривень (як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) - для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, зокрема на придбання необхідних продовольчих і санітарно-гігієнічних товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування, пального, будівельних матеріалів для проведення першочергових аварійно-ремонтних робіт на об’єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання”;

500 млн. гривень - для закупівлі лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. № 185 “Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану”, де замовником таких закупівель є Міністерство охорони здоров’я.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом п’ятим.


Документи та файли

Сигнальний документ — f515723n60.docx
Сигнальний документ — f515723n61.docx

Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 11.05.2022 — № 106

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 2 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 41-4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 9-р "Про призначення Старосольської С.П. заступником Голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 8-р "Про призначення Сдобнової А.Г. членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 4 "Про всеукраїнський конкурс на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 3 "Деякі питання центральних органів виконавчої влади у сфері культури". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 26-р "Про призначення Стукало Н.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 25-р "Про звільнення Стукало Н.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 24-р "Про призначення Моркляника Б.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 23-р "Про звільнення Моркляника Б.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 22-р "Про призначення Єременко О.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 2-р "Про призначення Дехтяренка С.С. заступником Голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 21-р "Про звільнення Єременко О.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 19-р "Про звільнення Бутенка А.П. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 18-р "Про призначення Квіта С.М. головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 1-р "Про звільнення Дехтяренка С.С. з посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 17-р "Про звільнення Квіта С.М. з посади голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 16-р "Про призначення Якименка О.В. першим заступником Голови Державної служби якості освіти України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 15-р "Про призначення Стельмаха А.Ю. заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 14-р "Про призначення Костюченка О.В. заступником Міністра освіти і науки України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -