<<
>>

ПОСТАНОВА від 19 травня 2023 р. № 508 "Про затвердження Порядку відбору, направлення на молекулярно-генетичну експертизу (дослідження) біологічного матеріалу військовополонених для встановлення геномної інформації та його зберігання". Кабінет Міністрів України. 2023

Документ актуальний на 24.05.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 травня 2023 р. № 508

Київ

Про затвердження Порядку відбору, направлення на молекулярно-генетичну експертизу (дослідження) біологічного матеріалу військовополонених для встановлення геномної інформації та його зберігання

Відповідно до частини шостої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію геномної інформації людини” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок відбору, направлення на молекулярно-генетичну експертизу (дослідження) біологічного матеріалу військовополонених для встановлення геномної інформації та його зберігання, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 29


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 травня 2023 р. № 508

ПОРЯДОК

відбору, направлення на молекулярно-генетичну експертизу (дослідження) біологічного матеріалу військовополонених для встановлення геномної інформації та його зберігання

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру відбору біологічного матеріалу військовополонених, направлення його на молекулярно-генетичну експертизу (дослідження) для встановлення геномної інформації, а також зберігання відібраного біологічного матеріалу військовополонених.

2. Терміни “біологічний матеріал”, “геномна інформація людини”, “молекулярно-генетична експертиза (дослідження)”, “державна реєстрація геномної інформації”, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про державну реєстрацію геномної інформації людини”.

Терміни “військовополонені”, “дільниця для тримання військовополонених”, “табір для тримання військовополонених”, “установа Державної кримінально-виконавчої служби” вживаються в цьому Порядку в значенні, наведеному в Порядку тримання військовополонених, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2022 р.

№ 413 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 31, ст. 1649).

Відбір біологічного матеріалу у військовополонених

3. Відбір біологічного матеріалу у військовополонених є складовою державної реєстрації геномної інформації, що здійснюється для встановлення геномної інформації з метою її державної реєстрації та подальшої ідентифікації осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Відбір біологічного матеріалу у військовополонених є обов’язковим.

У разі відмови військовополоненого від відібрання у нього біологічного матеріалу для направлення на молекулярно-генетичну експертизу (дослідження) відбір здійснюється примусово.

4. Відбір біологічного матеріалу у військовополонених включає в себе дію або сукупність дій, спрямованих на отримання та облік відібраного біологічного матеріалу військовополонених, з якого можливо встановити геномну інформацію людини.

Відбір біологічного матеріалу у військовополонених та його облік як складові державної реєстрації геномної інформації здійснюються з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.

5. Відбір біологічного матеріалу здійснюється із застосуванням засобів (систем) для відбору біологічних зразків, що призначені для їх тривалого зберігання, відповідно до інструкції виробника.

Засоби (системи) для відбору біологічних зразків повинні відповідати національному стандарту ДСТУ ISO 18385:2019 “Мінімізація ризику забруднення продукції, використовуваної для збирання, зберігання, аналізування біологічного матеріалу в криміналістичних цілях, ДНК людини”.

6. Відбір біологічного матеріалу у військовополонених здійснюється у таборі або дільниці для тримання військовополонених (далі - табір або дільниця), в які військовополонених доставляють відповідно до Порядку здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2022 р. № 721 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 53, ст. 3074).

Такий відбір здійснюється уповноваженою особою табору або дільниці не пізніше ніж протягом 14 календарних днів з дня доставлення військовополоненого до табору або дільниці.

7. Табір або установа Державної кримінально-виконавчої служби, в якій утворена дільниця, до відбору біологічного матеріалу військовополонених як спеціалістів може залучати:

1) уповноважених осіб науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту, судово-медичних установ, закладів охорони здоров’я;

2) уповноважених осіб медичних та експертних служб МВС, Міноборони, СБУ, Держприкордонслужби;

3) спеціалістів-криміналістів Національної поліції;

4) уповноважених осіб медичних служб Національної гвардії.

У разі залучення до відбору біологічного матеріалу військовополонених таких спеціалістів табір або установа Державної кримінально-виконавчої служби, в якій утворена дільниця, забезпечує їх засобами (системами) для відбору біологічних зразків.

8. Під час здійснення відбору біологічного матеріалу заповнюється реєстраційна картка, яка разом з відібраним біологічним матеріалом упаковується у конверт, який опечатується печаткою табору або установи Державної кримінально-виконавчої служби, в якій утворена дільниця.

9. У реєстраційній картці відбору біологічного матеріалу зазначаються:

1) номер реєстраційної картки;

2) дата та місце відбору біологічного матеріалу військовополоненого;

3) табір або дільниця, в яких здійснено відбір біологічного матеріалу військовополоненого;

4) прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) військовополоненого;

5) громадянство військовополоненого (за наявності);

6) стать особи, у якої відібрано біологічний матеріал;

7) належність особи до іноземних військових формувань, державних органів, їх підрозділів, органів, закладів, установ (за наявності інформації).

Реєстраційна картка відбору біологічного матеріалу заповнюється та підписується особою, яка здійснила відбір біологічного матеріалу військовополоненого.

До примітки до реєстраційної картки відбору біологічного матеріалу можуть вноситися зауваження щодо процедури відбору біологічного матеріалу.

Облік біологічного матеріалу ведеться відповідно до вимог діловодства табору або установи Державної кримінально-виконавчої служби, в якій утворена дільниця.

Біологічному матеріалу присвоюється обліковий номер, який зазначається на конверті, в реєстраційній картці відбору біологічного матеріалу військовополоненого та в супровідному листі до суб’єкта судово-експертної діяльності, визначеного Законом України “Про судову експертизу”, до компетенції якого відповідно до законодавства належить проведення молекулярно-генетичної експертизи (дослідження).

10. Реєстраційна картка відбору біологічного матеріалу складається у двох примірниках, один з яких залишається в таборі або дільниці, другий - надсилається до суб’єкта судово-експертної діяльності, визначеного Законом України “Про судову експертизу”, до компетенції якого відповідно до законодавства належить проведення молекулярно-генетичної експертизи (дослідження).

11. Відомості про відбір біологічного матеріалу та про його надсилання для проведення молекулярно-генетичної експертизи (дослідження) відображаються в особовій картці військовополоненого.

Направлення біологічного матеріалу військовополонених на молекулярно-генетичне дослідження для встановлення геномної інформації

12. Відібраний у військовополоненого біологічний матеріал та реєстраційна картка відбору біологічного матеріалу надсилаються у конверті разом із супровідним листом не пізніше ніж протягом трьох календарних днів після відбору нарочним через уповноважену особу табору, дільниці або фельд’єгерською службою до суб’єкта судово-експертної діяльності, визначеного Законом України “Про судову експертизу”, до компетенції якого відповідно до законодавства належить проведення молекулярно-генетичної експертизи (дослідження).

13. Супровідний лист оформляється на бланку табору або установи Державної кримінально-виконавчої служби, в якій утворена дільниця.

У супровідному листі обов’язково зазначаються назва засобів (систем) відбору біологічних зразків, їх виробник, строк зберігання відібраного біологічного матеріалу, визначений виробником засобів (систем) відбору біологічних зразків, а також вид відібраного біологічного матеріалу (зразки крові, слини, букального епітелію (клітини епітелію ротової порожнини тощо).

Зберігання біологічного матеріалу військовополонених

14. Упакований відповідно до пункту 8 цього Порядку біологічний матеріал зберігається в таборі або дільниці до надсилання біологічного матеріалу на проведення молекулярно-генетичної експертизи (дослідження).

Засоби (системи) з відібраними зразками біологічного матеріалу зберігаються в сухих приміщеннях, що забезпечують цілісність упакування та відсутність несанкціонованого доступу до нього, а також дотримання вимог зберігання біологічного матеріалу, визначених виробником засобів (систем) для відбору біологічних зразків.

15. Проведення молекулярно-генетичних експертиз (досліджень) з метою державної реєстрації геномної інформації людини, забезпечення умов та порядку зберігання і знищення біологічного матеріалу після проведення таких експертиз (досліджень) здійснюється відповідно до законодавства у сфері судово-експертної діяльності з урахуванням особливостей, визначених законодавством у сфері державної реєстрації геномної інформації людини.

Про затвердження Порядку відбору, направлення на молекулярно-генетичну експертизу (дослідження) біологічного матеріалу військовополонених для встановлення геномної інформації та його зберігання

Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 19.05.2023 № 508

Прийняття від 19.05.2023

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/508-2023-%D0%BF

Законодавство України

станом на 24.05.2023

чинний


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 23.05.2023 — № 102

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 2-р "Деякі питання проектування та будівництва мостового переходу через р. Ірпінь на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-30 Під’їзд до м. Ірпеня". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 1-р "Про схвалення проекту Угоди про взаємне скасування віз для пред’явників дипломатичних та службових паспортів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сенегал". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 12 "Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 14 "Деякі питання виконання Державного бюджету України у 2023 році в умовах воєнного стану". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 6 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 4 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 3 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 17 "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 16 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 15 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 і від 2 вересня 2015 р. № 728". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 9 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економіки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 8 "Про визначення мінімального розміру гарантійної частки будівництва об’єктів нерухомого майна". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 7 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 5 "Про встановлення розміру грошової компенсації за витрату часу, пов’язану з веденням записів та наданням інших відомостей, респондентам, які беруть участь у державному статистичному спостереженні “Обстеження умов життя домогосподарств”". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 10 "Про затвердження Порядку надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових) парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 6 січня 2023 р. № 4-р "Про схвалення Концепції Державної цільової екологічної програми зняття з експлуатації уранового об’єкта на 2023-2027 роки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 20 "Про внесення змін до Типового договору оренди захисних споруд цивільного захисту". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -