<<
>>

ПОСТАНОВА від 19 травня 2023 р. № 512 "Про внесення змін до Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року". Кабінет Міністрів України. 2023

Документ актуальний на 24.05.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 травня 2023 р. № 512

Київ

Про внесення змін до Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 115 (Офіційний вісник України, 2017 p., № 22, ст. 621; 2021 р., № 7, ст. 334, № 35, ст. 2078, № 58, ст. 3595; 2022 р., № 68, ст. 4125), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 травня 2023 р. № 512

ЗМІНИ,

що вносяться до Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року

1. Абзац сьомий розділу “Очікувані результати, ефективність Програми” викласти в такій редакції:

“забезпечити надання якісних послуг у сфері фізичної культури і спорту спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, які функціонують відповідно до встановлених стандартів;”.

2. Абзац другий розділу “Обсяги та джерела фінансування” викласти в такій редакції:

“Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 94036285,3 тис.

гривень, у тому числі 38863531,8 тис. гривень - за рахунок коштів державного бюджету, 52166707,7 тис. гривень - за рахунок місцевих бюджетів, 3006045,8 тис. гривень - за рахунок інших джерел.”.

3. У додатках до Програми:

1) пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:

“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

державний бюджет

38 863 531,8

2 355 171,2

2 997 044,2

3 104 086,3

3 697 307,9

8 162 240,7

6 840 633,6

4 129 268,5

7 577 779,4

місцевий бюджет

52 166 707,7

2 529 290,2

4 728 014,1

4 831 155,3

5 630 937

8 634 430,4

9 346 742,4

6 178 958,6

10 287 179,7

інші джерела

3 006 045,8

128 726,5

77 127,3

291 683,8

122 826,3

699 194,5

724 822,9

250 303,1

711 361,4

Усього

94 036 285,3

5 013 187,9

7 802 185,6

8 226 925,4

9 451 071,2

17 495 865,6

16 912 198,9

10 558 530,2

18 576 320,5”;

2) додаток 4 викласти в такій редакції:

“Додаток 4

до Програми

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 19 травня 2023 р. № 512)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року”;

3) додаток 5 викласти в такій редакції:

“Додаток 5

до Програми

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 19 травня 2023 р. № 512)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показника

усього

у тому числі за роками

2021

2022

2023

2024

1. Внесення змін до законодавства в частині реформування відносин між органами державної влади і громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості відповідно до європейських стандартів

кількість розроблених нормативно-правових актів, спрямованих на створення умов для занять фізичною культурою і спортом

одиниць

8

2

2

2

2

2. Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного

кількість заходів

-“-

23 782

6 249

6 575

3 897

7 061

кількість заходів

-“-

41

41

кількість фізкультурно-спортивних товариств, всеукраїнських громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості

-“-

87

90

90

82

87

кількість фізкультурно-спортивних товариств, всеукраїнських громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості

одиниць

3

3

кількість проведених заходів, у яких беруть участь ветерани фізичної культури і спорту

-“-

4 400

1 138

1 178

842

1 242

 

кількість проведених заходів із фізкультурно-спортивної реабілітації, у яких беруть участь особи з інвалідністю

-“-

3 944

997

1 051

758

1 138

кількість всеукраїнських спартакіад, спортивних заходів і змагань

-“-

44

12

12

8

12

кількість регіональних спартакіад, спортивних заходів і змагань

-“-

4 184

1 258

1 286

301

1 339

кількість центрів (клубів)

-“-

372

357

363

286

372

кількість заходів

-“-

2 725

786

789

356

794

кількість спортивних споруд, облаштованих засобами безперешкодного доступу до них осіб з інвалідністю та ветеранів фізичної культури і спорту

одиниць

1 732

1 704

1 721

2 402

1 732

чисельність населення, залученого до щорічного оцінювання

відсотків

15

13,5

14

4,5

15

чисельність населення, залученого до проведених заходів

-“-

6

1,5

3

1

6

3. Створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки у Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, та правоохоронних органах

кількість учасників фізкультурно-спортивних заходів

осіб

76 138

21 692

22 104

9 666

22 676

кількість заходів

одиниць

1 104

297

310

183

314

4. Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення

кількість виданих підручників, посібників, освітніх програм

одиниць

5 357

1 617

1 616

507

1 617

кількість інформаційних матеріалів

-“-

4 024

1 097

1 169

474

1 284

 

кількість учасників, які взяли участь у фізкультурно-оздоровчих заходах

осіб

351 341

94 682

100 693

45 273

110 693

кількість телевізійних та радіотрансляцій щодо висвітлення позитивного впливу здорового способу життя на здоров’я людини

одиниць

2 842

731

738

618

755

5. Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту

кількість спортивних клубів

-“-

1 223

1 134

1 142

1 298

1 223

кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл

-“-

1 232

1 225

1 226

1 111

1 232

кількість закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання

-“-

19

15

15

18

15

кількість шкіл вищої спортивної майстерності

-“-

34

34

34

34

34

кількість центрів олімпійської підготовки

одиниць

19

18

18

19

19

кількість фізкультурно-оздоровчих закладів

-“-

675

675

675

157

675

кількість центрів фізичного здоров’я населення

-“-

185

176

180

148

185

кількість центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю

-“-

40

40

40

35

40

6. Забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань витримувати значні фізичні та психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту

кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яких залучено до участі у змаганнях

осіб

1 331 545

366 492

368 422

224 025

372 606

кількість учнів та студентів, яких залучено до участі у змаганнях

-“-

688 684

185 214

175 271

140 596

187 603

кількість учнів та студентів

-“-

273 920

72 300

72 150

50 320

79 150

кількість учасників Всеукраїнської спартакіади “Повір у себе” серед дітей з інвалідністю

-“-

18 663

5 411

5 459

2 282

5 511

кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які беруть участь у спеціалізованих змінах під час відпочинку в дитячих закладах

-“-

119 244

32 328

35 129

7 150

44 637

кількість учасників, включених до штатних спортивних команд резервного спорту

осіб

1 508

362

404

334

408

7. Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху

кількість штатних одиниць команди національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту

одиниць

1 719

1 719

1 719

1 530

1 719

кількість штатних одиниць команди національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю

-“-

691

691

691

691

691

кількість учасників

осіб

40 189

10 354

10 367

8 986

10 482

кількість учасників

-“-

1 059 330

286 139

290 935

211 016

271 240

кількість учасників

-“-

214 150

53 600

53 700

53 150

53 700

кількість учасників

-“-

507 085

130 075

132 942

105 724

138 344

кількість учасників

-“-

64 690

18 013

23 219

239

23 219

кількість учасників

-“-

49 578

12 697

13 116

9 255

14 510

кількість учасників

-“-

15 558

6 299

1 774

1 679

5 806

кількість учасників, які отримали грошові винагороди

осіб

74 167

16 506

16 913

22 481

18 267

кількість телевізійних та радіотрансляцій, інформаційних повідомлень

одиниць

14 103

4 404

5 006

1 497

3 196

кількість спортсменів та тренерів, які отримали допомогу для вирішення соціально-побутових питань

осіб

157

49

48

12

48

кількість спортсменів збірних команд

-“-

19 081

19 080

19 081

19 101

19 081

кількість заходів

одиниць

5 325

1 438

1 470

899

1 518

кількість заходів

-“-

4 755

1 187

1 262

965

1 341

кількість заходів

-“-

678

166

180

139

193

кількість установ

-“-

1

1

1

1

1

кількість установ

-“-

1

1

1

1

1

кількість укладених угод (договорів)

-“-

26

7

7

5

7

8. Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі шляхом будівництва та модернізації спортивних споруд із залученням коштів інвесторів

кількість закладів

-“-

210

192

205

107

207

кількість облаштованих багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням

одиниць

992

293

307

81

311

кількість спортивних споруд

138

116

111

13

122

9. Надання якісних послуг у сфері фізичної культури і спорту

кількість фахівців, які пройшли перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію

осіб

6 926

1 602

1 611

2 030

1 683

 

кількість проведених конференцій, конгресів, семінарів, навчань

одиниць

116

32

31

21

32

кількість проведених прикладних наукових досліджень

-“-

12

3

3

3

3

кількість узятих допінг-проб

-“-

9 185

2 400

2 400

1 985

2 400

кількість досліджень

-“-

33

12

21

кількість створених інформаційних систем, електронних реєстрів, сервісів, у яких розширено функціональні можливості та забезпечено супровід

-“-

4

1

4

4

4”.

Про внесення змін до Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.2023 № 512

Прийняття від 19.05.2023

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/512-2023-%D0%BF

Законодавство України

станом на 24.05.2023

чинний


Документи та файли

 • Сигнальний документ — f526134n26.docx від 24.05.23 16:50, 359 кб

Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 24.05.2023 — № 103

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 2-р "Деякі питання проектування та будівництва мостового переходу через р. Ірпінь на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-30 Під’їзд до м. Ірпеня". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 1-р "Про схвалення проекту Угоди про взаємне скасування віз для пред’явників дипломатичних та службових паспортів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сенегал". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 12 "Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 14 "Деякі питання виконання Державного бюджету України у 2023 році в умовах воєнного стану". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 6 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 4 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 3 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 17 "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 16 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 15 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 і від 2 вересня 2015 р. № 728". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 9 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економіки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 8 "Про визначення мінімального розміру гарантійної частки будівництва об’єктів нерухомого майна". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 7 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 5 "Про встановлення розміру грошової компенсації за витрату часу, пов’язану з веденням записів та наданням інших відомостей, респондентам, які беруть участь у державному статистичному спостереженні “Обстеження умов життя домогосподарств”". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 10 "Про затвердження Порядку надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових) парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 6 січня 2023 р. № 4-р "Про схвалення Концепції Державної цільової екологічної програми зняття з експлуатації уранового об’єкта на 2023-2027 роки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 20 "Про внесення змін до Типового договору оренди захисних споруд цивільного захисту". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -