<<
>>

ПОСТАНОВА від 7 вересня 2011 р. N 968 "Питання Державної фінансової інспекції". Кабінет Міністрів України. 2011

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 7 вересня 2011 р. N 968

Київ

Питання Державної фінансової інспекції

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1399 ( 1399-2011-п ) від 26.12.2011

N 1182 ( 1182-2012-п ) від 19.12.2012

N 171 ( 171-2013-п ) від 20.03.2013

N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013

N 255 ( 255-2013-п ) від 01.04.2013

N 309 ( 309-2013-п ) від 24.04.2013

Розпорядженням КМ

N 774-р ( 774-2013-р ) від 01.08.2013

Постановами КМ

N 65 ( 65-2014-п ) від 01.03.2014

N 128 ( 128-2015-п ) від 18.03.2015

N 523 ( 523-2015-п ) від 22.07.2015

N 884 ( 884-2015-п ) від 28.10.2015

N 229 ( 229-2016-п ) від 25.03.2016 }

{ Додатково див. Постанову КМ

N 559 ( 559-2012-п ) від 20.06.2012 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 521 ( 521-2016-п ) від 23.08.2016

N 130 ( 130-2017-п ) від 01.03.2017

N 239 ( 239-2017-п ) від 10.03.2017

N 1016 ( 1016-2017-п ) від 20.12.2017

N 252 ( 252-2019-п ) від 27.03.2019

N 5 ( 5-2020-п ) від 15.01.2020

N 81 ( 81-2021-п ) від 03.02.2021 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1.

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що

додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р.

N 884 ( 884-2007-п ) "Про затвердження Положення про Головне

контрольно-ревізійне управління України" (Офіційний вісник

України, 2007 р., N 48, ст. 1983);

постанову Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р.

N 1053 ( 1053-2008-п ) "Про внесення змін до Положення про Головне

контрольно-ревізійне управління України" (Офіційний вісник

України, 2008 р., N 93, ст. 3081);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 липня 1996 р.

N 464 ( 464-96-р ) "Про віднесення посад Державної

контрольно-ревізійної служби до певних категорій".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 7 вересня 2011 р. N 968

ЗМІНИ,

що вносяться до актів

Кабінету Міністрів України

1. Пункт 41 Переліку категорій працівників, яким може бути

надано службові жилі приміщення, затвердженого постановою Ради

Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. N 37 ( 37-88-п ) "Про службові

жилі приміщення" (ЗП УРСР, 1988 р., N 2, ст. 8; Офіційний вісник

України, 1999 р., N 30, ст. 1545; 2006 р., N 40, ст. 2678),

викласти в такій редакції:

"41. Керівники та спеціалісти Держфінінспекції та її

територіальних органів.".

2. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів

України від 20 грудня 1993 р. N 1049 ( 1049-93-п ) "Про надбавки

за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших

державних органів" - із змінами, внесеними постановами Кабінету

Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1758 ( 1758-2001-п )

(Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 4) та від 1 липня

2009 р. N 669 ( 669-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р.,

N 50, ст. 1696), слова "контрольно-ревізійної служби" замінити

словами "Державної фінансової інспекції та її територіальних

органів".

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 229

( 229-2016-п ) від 25.03.2016 }

4. В абзаці десятому пункту 13 Положення про порядок

призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат

на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,

твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848

( 848-95-п ) "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового

палива" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник

України, 1997 р., число 39, с. 17; 1998 р., N 19, ст. 683;

1999 р., N 20, ст. 886, N 48, ст. 2350; 2000 р., N 5, ст. 178,

N 35, ст. 1511; 2001 р., N 20, ст. 881, N 52, ст. 2373; 2002 р.,

N 51, ст. 2290; 2003 р., N 9, ст. 397, N 45, ст. 2362; 2004 р.,

N 30, ст. 2020; 2006 р., N 50, ст. 3327; 2007 р., N 39, ст. 1552;

2009 р., N 37, ст. 1251, N 42, ст. 1410; 2010 р., N 55, ст. 1869,

N 71, ст. 2561; 2011 р., N 22, ст. 914, N 55, ст. 2213), слова

"органів державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами

"Держфінінспекції, її територіальних органів".

5. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від

1 грудня 1995 р. N 963 ( 963-95-п ) "Про деякі заходи забезпечення

раціонального використання державних валютних коштів" (ЗП України,

1996 р., N 4, ст. 114) слова "Головному контрольно-ревізійному

управлінню" замінити словами "Державній фінансовій інспекції".

6. У пункті 8 постанови Кабінету Міністрів України від

9 жовтня 1996 р. N 1247 ( 1247-96-п ) "Питання Державної компанії

з експорту та імпорту продукції і послуг військового та

спеціального призначення" (Офіційний вісник України, 2008 р.,

N 59, ст. 2013, ст. 2027) слова "Головним контрольно-ревізійним

управлінням Міністерства фінансів та Державною податковою

адміністрацією" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією

та Державною податковою службою".

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 521

( 521-2016-п ) від 23.08.2016 }

8. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від

17 січня 2000 р. N 74 ( 74-2000-п ) "Про питання

загальнообов'язкового державного соціального страхування від

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які

спричинили втрату працездатності" (Офіційний вісник України,

2000 р., N 3, ст. 83; 2003 р., N 48, ст. 2527; 2006 р., N 9,

ст. 552) слова "Головне контрольно-ревізійне управління" замінити

словами "Державну фінансову інспекцію".

9. В абзаці четвертому пункту 2 Порядку подання фінансової

звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

28 лютого 2000 р. N 419 ( 419-2000-п ) (Офіційний вісник України,

2000 р., N 9, ст. 344; 2005 р., N 1, ст. 14, N 22, ст. 1203;

2006 р., N 18, ст. 1345; 2009 р., N 77, ст. 2614; 2010 р., N 74,

ст. 2623; 2011 р., N 30, ст. 1308), слова "органом державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекцією

або її територіальним органом".

10. У пункті 6 постанови Кабінету Міністрів України від

4 квітня 2001 р. N 332 ( 332-2001-п ) "Про граничні суми витрат на

придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування,

мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також

установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного

і місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 14,

ст. 615) слова "Головне контрольно-ревізійне управління" замінити

словами "Державну фінансову інспекцію".

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 171

( 171-2013-п ) від 20.03.2013 }

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 128

( 128-2015-п ) від 18.03.2015 }

13. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 серпня

2001 р. N 955 ( 955-2001-п ) "Про затвердження Порядку планування

контрольно-ревізійної роботи органами державної

контрольно-ревізійної служби" (Офіційний вісник України, 2001 р.,

N 32, ст. 1478; 2003 р., N 42, ст. 2221; 2005 р., N 1, ст. 14,

N 15, ст. 768; 2006 р., N 13, ст. 868; 2007 р., N 43, ст. 1721):

1) у назві та пункті 1 постанови ( 955-2001-п ) слова

"органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами

"Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою

( 955-2001-п ):

у назві Порядку ( 955-2001-п ) слова "органами державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною

фінансовою інспекцією та її територіальними органами";

підпункт 2 пункту 3 викласти в такій редакції:

"2) планів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та

її територіальних органів, які складаються на кожний квартал.";

пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:

"5. Плани контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її

територіальних органів розробляються на підставі плану основних

напрямів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її

територіальних органів. Зазначені плани включають питання,

вирішення яких належить до компетенції Держфінінспекції та її

територіальних органів.

6. Строки підготовки та порядок затвердження планів

контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних

органів визначаються Держфінінспекцією.";

у підпункті "в" пункту 7 слова "Мінекономіки, Державної

податкової адміністрації" і "Державного казначейства" замінити

відповідно словами "Мінекономрозвитку, ДПС" і "Казначейства";

у тексті Порядку ( 955-2001-п ) слова "органи державної

контрольно-ревізійної служби" у всіх відмінках замінити словами

"Держфінінспекція та її територіальні органи" у відповідному

відмінку, а слово "ГоловКРУ" - словом "Держфінінспекція" у

відповідному відмінку.

14. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від

9 серпня 2001 р. N 961 ( 961-2001-п ) "Про утворення Комісії з

організації діяльності технологічних парків та інноваційних

структур інших типів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32,

ст. 1483; 2010 р., N 86, ст. 3028) позицію "Заступник Голови

ГоловКРУ" замінити позицією "Заступник Голови Держфінінспекції".

15. У пункті 21 Порядку державного фінансування капітального

будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 27 грудня 2001 р. N 1764 ( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник

України, 2001 р., N 52, ст. 2374; 2004 р., N 36, ст. 2403;

2010 р., N 7, ст. 333, N 39, ст. 1307, N 92, ст. 3275; 2011 р.,

N 41, ст. 1693), слова "органами державної контрольно-ревізійної

служби" замінити словами "Держфінінспекцією, її територіальними

органами".

16. У пункті 32 Порядку використання коштів резервного фонду

бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

29 березня 2002 р. N 415 ( 415-2002-п ) (Офіційний вісник України,

2002 р., N 14, ст. 734; 2005 р., N 30, ст. 1826; 2009 р., N 57,

ст. 1988):

1) в абзаці другому слова "органи державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекція

(її територіальний орган)";

2) в абзаці четвертому слова "орган державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекцію

(її територіальний орган)".

17. У заходах щодо виконання завдань, які випливають з

послань Президента України до Верховної Ради України "Європейський

вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального

розвитку України на 2002-2011 роки", "Про внутрішнє і зовнішнє

становище України у 2001 році", схвалених постановою Кабінету

Міністрів України від 17 вересня 2002 р. N 1394 ( 1394-2002-п )

(Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1789), у підпункті 1

пункту 62 у графі "Виконавці" слово "ГоловКРУ" замінити словом

"Держфінінспекція".

18. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від

4 червня 2003 р. N 848 ( 848-2003-п ) "Про впорядкування

використання легкових автомобілів бюджетними установами та

організаціями" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1060)

слова "Головне контрольно-ревізійне управління" замінити словами

"Державну фінансову інспекцію".

{ Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 239

( 239-2017-п ) від 10.03.2017 }

{ Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 255

( 255-2013-п ) від 01.04.2013 }

{ Пункт 21 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 130

( 130-2017-п ) від 01.03.2017 }

22. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 серпня

2004 р. N 1017 ( 1017-2004-п ) "Про затвердження Порядку

проведення органами державної контрольно-ревізійної служби

державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм"

(Офіційний вісник України, 2004 р., N 32, ст. 2144; 2006 р., N 13,

ст. 868):

1) у назві і постановляючій частині постанови ( 1017-2004-п )

слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити

словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними

органами";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою

( 1017-2004-п ):

у назві Порядку ( 1017-2004-п ) слова "органами державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною

фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

в абзаці другому пункту 7 слова "відповідного підрозділу

державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами

"Держфінінспекції, її територіального органу", а слова "цього

підрозділу" виключити;

у першому реченні пункту 12 слово "ГоловКРУ" замінити словом

"Держфінінспекцією";

у тексті Порядку ( 1017-2004-п ) слова "орган державної

контрольно-ревізійної служби" у всіх відмінках і формах числа

замінити словами "Держфінінспекція, її територіальний орган" у

відповідному відмінку.

23. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 серпня

2004 р. N 1113 ( 1113-2004-п ) "Про державну комп'ютеризовану

систему моніторингу сплати податків, зборів (обов'язкових

платежів)" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2277):

1) в абзаці першому пункту 2 постанови ( 1113-2004-п ) слова

"Головному контрольно-ревізійному управлінню" замінити словами

"Державній фінансовій інспекції";

2) у додатку до постанови ( 1113-2004-п ) слово "ГоловКРУ"

замінити словом "Держфінінспекція".

24. У Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового

контролю на період до 2017 року, схваленій розпорядженням Кабінету

Міністрів України від 24 травня 2005 р. N 158 ( 158-2005-р )

(Офіційний вісник України, 2005 р., N 22, ст. 1224; 2008 р., N 82,

ст. 2767; 2009 р. , N 101, ст. 3542):

1) в абзаці п'ятому розділу IV слово "ГоловКРУ" замінити

словом "Держфінінспекцію";

2) в абзацах двадцять п'ятому - двадцять восьмому розділу V

слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекція" у відповідному

відмінку;

3) у тексті Концепції ( 158-2005-р ) слова "статутному фонді"

замінити словами "статутному капіталі".

25. У пункті 16 Порядку використання коштів державного

бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня

2005 р. N 936 ( 936-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р.,

N 38, ст. 2372; 2006 р., N 31, ст. 2233; 2007 р., N 12, ст. 429;

2008 р., N 21, ст. 588), слова "Головним контрольно-ревізійним

управлінням" замінити словом "Держфінінспекцією".

26. В абзаці другому пункту 13 Методики проведення

інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої

постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р.

N 1121 ( 1121-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 48,

ст. 2998; 2011 р., N 35, ст. 1451), слова "державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекції,

її територіальних органів".

{ Пункт 27 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 252

( 252-2019-п ) від 27.03.2019 }

28. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 квітня

2006 р. N 550 ( 550-2006-п ) "Про затвердження Порядку проведення

інспектування державною контрольно-ревізійною службою" (Офіційний

вісник України, 2006 р., N 16, ст. 1206, N 46, ст. 3085; 2008 р.,

N 80, ст. 2689):

1) у назві і постановляючій частині постанови ( 550-2006-п )

слова "державною контрольно-ревізійною службою" замінити словами

"Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою

( 550-2006-п ):

у назві Порядку ( 550-2006-п ) слова "державною

контрольно-ревізійною службою" замінити словами "Державною

фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

у пункті 3:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"контролюючий орган - Держфінінспекція, її територіальні

органи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та

Севастополі, районах, містах або міжрайонні, об'єднані в районах

та містах територіальні органи, головні інспектори в районах та

містах;";

абзац десятий після слів "служби безпеки" доповнити словами

", підрозділи податкової міліції ДПС";

в абзаці одинадцятому слова "органами Державного

казначейства" замінити словами "органами Казначейства";

у пункті 11, абзаці п'ятому пункту 20, абзаці другому

пункту 26, пункті 34, абзаці першому пункту 39 слово "ГоловКРУ"

замінити словом "Держфінінспекція" у відповідному відмінку;

в абзацах другому і восьмому пункту 28 та абзаці четвертому

пункту 29 слова "ГоловКРУ, контрольно-ревізійне управління" у всіх

відмінках замінити словами "Держфінінспекція, її територіальний

орган" у відповідному відмінку;

у пункті 34 слова "та СБУ" замінити словами ", СБУ та ДПС";

у підпункті "б" пункту 39 слова "(діловодну службу)" замінити

словами "(підрозділ з питань діловодства)";

у пункті 53 слова "органами Державного казначейства та

органами державної податкової служби" замінити словами "органами

Казначейства та ДПС";

абзац другий пункту 55 виключити;

у тексті Порядку ( 550-2006-п ) слова "орган служби" у всіх

відмінках і формах числа замінити словами "контролюючий орган" у

відповідному відмінку і числі, а слово "служба" у всіх відмінках -

словами "контролюючий орган" у відповідному відмінку.

29. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 липня

2006 р. N 1028 ( 1028-2006-п ) "Про затвердження Порядку

опечатування органами державної контрольно-ревізійної служби кас,

касових приміщень, складів та архівів" (Офіційний вісник України,

2006 р., N 30, ст. 2146):

1) у назві і постановляючій частині постанови ( 1028-2006-п )

слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити

словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними

органами";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою

( 1028-2006-п ):

у назві Порядку ( 1028-2006-п ) слова "органами державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною

фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

у пункті 1 слова "органами державної контрольно-ревізійної

служби (далі - контрольна служба)" замінити словами

"Держфінінспекцією, її територіальними органами (далі -

контролюючий орган)";

абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції:

"Форма протоколу опечатування кас, касових приміщень, складів

та архівів встановлюється Держфінінспекцією.";

у другому реченні абзацу першого пункту 7 слова "чи його

відокремленого підрозділу" виключити;

абзац третій пункту 9 викласти в такій редакції:

"Форма протоколу зняття наклеєного під час опечатування

аркуша паперу встановлюється Держфінінспекцією.";

у тексті Порядку ( 1028-2006-п ) слова "орган контрольної

служби" в усіх відмінках замінити словами "контролюючий орган" у

відповідному відмінку.

30. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 листопада

2006 р. N 1673 ( 1673-2006-п ) "Про стан фінансово-бюджетної

дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю

за використанням державного майна і фінансових ресурсів"

(Офіційний вісник України, 2006 р., N 49, ст. 3257):

1) у пункті 2:

в абзаці першому слова "органів державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державної

фінансової інспекції та її територіальних органів";

в абзаці другому слова "Органам державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державній

фінансовій інспекції та її територіальним органам";

2) у підпункті 2 "в" пункту 13 слова "статутному фонді"

замінити словами "статутному капіталі";

3) у пункті 16:

абзац перший викласти в такій редакції:

"16. Державній фінансовій інспекції:";

у підпунктах 2 і 4 слова "органами державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною

фінансовою інспекцією та її територіальними органами";

4) у підпункті 3 пункту 17 слова "Державного казначейства"

замінити словами "Державної казначейської служби".

{ Пункт 31 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1016

( 1016-2017-п ) від 20.12.2017 }

{ Пункт 32 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 81

( 81-2021-п ) від 03.02.2021 }

33. В абзаці шостому пункту 9 Порядку проведення моніторингу

та здійснення контролю за реалізацією проектів технологічних

парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

21 березня 2007 р. N 517 ( 517-2007-п ) (Офіційний вісник України,

2007 р., N 22, ст. 877; 2011 р., N 12, ст. 520), слова "органів

державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами

"Держфінінспекції, її територіальних органів".

34. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 березня

2007 р. N 536 ( 536-2007-п ) "Деякі питання реалізації статті 11

Закону України "Про управління об'єктами державної власності"

(Офіційний вісник України, 2007 р., N 22, ст. 896):

1) в абзаці першому пункту 1 слова "статутного фонду"

замінити словами "статутного капіталу", а слова "Головного

контрольно-ревізійного управління" - словами "Державної фінансової

інспекції";

2) у пункті 2:

в абзаці першому слова "Державної податкової адміністрації та

Головного контрольно-ревізійного управління" замінити словами

"Державної податкової служби та Державної фінансової інспекції";

в абзацах другому - п'ятому слова "органи державної

контрольно-ревізійної служби або" в усіх відмінках замінити

словами "Державна фінансова інспекція та її територіальні органи

або органи" у відповідному відмінку;

3) у пункті 3 слова "Державної податкової адміністрації або

Головного контрольно-ревізійного управління" замінити словами

"Державної податкової служби або Державної фінансової інспекції".

35. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня

2007 р. N 698 ( 698-2007-п ) "Про затвердження Порядку проведення

органами державної контрольно-ревізійної служби державного

фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів" (Офіційний вісник

України, 2007 р., N 37, ст. 1453):

1) у назві і постановляючій частині постанови ( 698-2007-п )

слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити

словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними

органами";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою

( 698-2007-п ):

у назві Порядку ( 698-2007-п ) слова "органами державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною

фінансовою інспекцією, її територіальними органами";

у пункті 1 слова "органами державної контрольно-ревізійної

служби (далі - орган контрольної служби)" замінити словами

"Держфінінспекцією, її територіальними органами (далі -

контролюючий орган)";

пункт 9 виключити;

у тексті Порядку ( 698-2007-п ) слова "орган контрольної

служби" в усіх відмінках замінити словами "контролюючий орган" у

відповідному відмінку.

36. В абзаці п'ятому пункту 5 Порядку здійснення контролю за

виконанням функцій з управління об'єктами державної власності,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня

2007 р. N 832 ( 832-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,

N 45, ст. 1839; 2008 р., N 27, ст. 845; 2009 р., N 68, ст. 2343;

2011 р., N 35, ст. 1451), слово "ГоловКРУ" замінити словом

"Держфінінспекції".

{ Пункт 37 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 523

( 523-2015-п ) від 22.07.2015 }

38. В абзаці третьому підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету

Міністрів України від 28 листопада 2007 р. N 1372 ( 1372-2007-п )

"Питання проведення обов'язкового державного страхування за

деякими видами" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 91,

ст. 3337) слова "державної контрольно-ревізійної служби" замінити

словами "Державної фінансової інспекції, її територіальних

органів".

{ Пункт 39 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 5

( 5-2020-п ) від 15.01.2020 }

{ Пункт 40 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 65

( 65-2014-п ) від 01.03.2014 }

{ Пункт 41 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1399

( 1399-2011-п ) від 26.12.2011 }

{ Пункт 42 втратив чинність на підставі Розпорядження КМ

N 774-р ( 774-2013-р ) від 01.08.2013 }

{ Пункт 43 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180

( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

{ Пункт 44 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 884

( 884-2015-п ) від 28.10.2015 }

{ Пункт 45 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1182

( 1182-2012-п ) від 19.12.2012 }

{ Пункт 46 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 309

( 309-2013-п ) від 24.04.2013 }

47. В абзаці першому пункту 8 Типового положення про

тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної

плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших

соціальних виплат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 12 серпня 2009 р. N 863 ( 863-2009-п ) "Про посилення

контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних

виплат" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 62, ст. 2194), слово

"ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекції".

48. В абзаці третьому пункту 1 Порядку проведення конкурсу з

визначення державного агента із забезпечення експорту та імпорту

зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня

2010 р. N 99 ( 99-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р.,

N 9, ст. 441), слово "ГоловКРУ" замінити словом

"Держфінінспекції".

49. В абзаці другому пункту 6 Порядку використання коштів,

передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової

підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм

здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 11 серпня 2010 р. N 794 ( 794-2010-п ) (Офіційний

вісник України, 2010 р., N 67, ст. 2408, N 93, ст. 3310; 2011 р.,

N 11, ст. 486), слова "органів державної контрольно-ревізійної і

державної податкової служб" замінити словами "територіальних

органів Держфінінспекції і ДПС".

50. В абзаці сьомому пункту 6 постанови Кабінету Міністрів

України від 2 лютого 2011 р. N 98 ( 98-2011-п ) "Про суми та склад

витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що

направляються у відрядження підприємствами, установами та

організаціями, які повністю або частково утримуються

(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник

України, 2011 р., N 11, ст. 488, N 28, ст. 1195) слова "державної

контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державної

фінансової інспекції, її територіальних органів".


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 17.09.2011 — № 171
 • Офіційний вісник України від 23.09.2011 — 2011 р., № 71, стор. 105, стаття 2684, код акта 58305/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -