<<
>>

ПОСТАНОВА від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади". Кабінет Міністрів України. 2014

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 вересня 2014 р. № 442
Київ

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 625 від 22.10.2014
№ 2 від 14.01.2015
№ 17 від 21.01.2015
№ 118 від 18.03.2015
№ 183 від 08.04.2015
№ 368 від 04.06.2015
№ 548 від 22.07.2015
№ 591 від 05.08.2015
№ 641 від 02.09.2015
№ 858 від 21.10.2015
№ 868 від 28.10.2015
№ 942 від 18.11.2015
№ 1087 від 25.11.2015
№ 104 від 24.02.2016
№ 127 від 29.02.2016
№ 299 від 20.04.2016
№ 343 від 18.05.2016
№ 469 від 22.07.2016
№ 482 від 22.07.2016
№ 585 від 23.08.2016
№ 714 від 22.09.2016
№ 887 від 16.11.2016
№ 1018 від 28.12.2016
№ 1051 від 28.12.2016
№ 947 від 06.12.2017
№ 1095 від 06.09.2017
№ 1101 від 27.12.2017
№ 1103 від 18.12.2017
№ 77 від 14.02.2018
№ 737 від 12.09.2018
№ 986 від 28.11.2018
№ 1200 від 18.12.2018
№ 503 від 12.06.2019
№ 750 від 14.08.2019
№ 838 від 11.09.2019
№ 846 від 25.09.2019
№ 847 від 18.09.2019
№ 879 від 20.10.2019
№ 885 від 16.10.2019
№ 924 від 23.10.2019
№ 995 від 04.12.2019
№ 1025 від 11.12.2019}

{Додатково див.

Постанову Київського апеляційного адміністративного суду
№ 826/19610/14 від 08.02.2016}

{Додатково див. Постанову КМ № 458 від 22.05.2019}

{У тексті Постанови слова “Державна реєстраційна служба” в усіх відмінках замінено словами “Міністерство юстиції” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 17 від 21.01.2015}

З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та відповідно до пунктів 9 і 9-1 статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити:

Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, реорганізувавши шляхом перетворення Державну ветеринарну та фітосанітарну службу і приєднавши до Служби, що утворюється, Державну інспекцію з питань захисту прав споживачів і Державну санітарно-епідеміологічну службу та поклавши на Службу, що утворюється, функції з реалізації державної політики, які виконували органи, що припиняються (крім функцій з реалізації державної політики у сфері племінної справи у тваринництві, у сфері охорони прав на сорти рослин, у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), у сфері гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників), а також функції із здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін; здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 591 від 05.08.2015, № 1087 від 25.11.2015}

Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, реорганізувавши Державне агентство земельних ресурсів України шляхом перетворення;

Державну службу України з безпеки на транспорті, реорганізувавши шляхом злиття Державну інспекцію з безпеки на морському та річковому транспорті, Державну інспекцію з безпеки на наземному транспорті;

{Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 737 від 12.09.2018}

Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, реорганізувавши шляхом злиття Державну службу з лікарських засобів та Державну службу з контролю за наркотиками і поклавши на Службу, що утворюється, функції з реалізації державної політики, які виконували органи, що припиняються (крім функцій із забезпечення формування державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також координації діяльності органів виконавчої влади із зазначених питань);

Державну службу України з питань праці, реорганізувавши шляхом злиття Державну інспекцію з питань праці та Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки і поклавши на Службу, що утворюється, функції з реалізації державної політики, які виконували органи, що припиняються (крім функцій з реалізації державної політики у сфері охорони надр), а також функції з реалізації державної політики у сфері гігієни праці та функції із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників;

Державну інспекцію енергетичного нагляду України, поклавши на Інспекцію функції з реалізації державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання;

{Абзац сьомий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 77 від 14.02.2018}

Державне агентство України з питань відновлення Донбасу.

2. Ліквідувати:

Державну службу з питань захисту персональних даних;

Державну службу з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, поклавши її функції на Міністерство охорони здоров’я;

Державне агентство з туризму та курортів, поклавши його функції на Міністерство економічного розвитку і торгівлі (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів);

Державну пробірну службу, поклавши функції з реалізації державної політики у сфері державного пробірного контролю на Міністерство фінансів, а функції із захисту прав споживачів виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння - на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

Державну інспекцію з контролю за цінами, поклавши функції з моніторингу динаміки цін (тарифів) на споживчому ринку на Державну службу статистики;

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами, поклавши його функції на Міністерство економічного розвитку і торгівлі;

Державну інспекцію сільського господарства, поклавши функції із здійснення реєстрації та обліку машин, державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин, функції із здійснення сертифікації насіння і садивного матеріалу, державного нагляду (контролю) у сферах охорони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва, здійснення державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки; здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованого організму у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності; здійснення радіаційного контролю за рівнем радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції і продуктів харчування - на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, функції із здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів - на Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру;

{Абзац восьмий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1087 від 25.11.2015, № 482 від 22.07.2016, № 1018 від 28.12.2016, № 1051 від 28.12.2016}

Державне агентство екологічних інвестицій, поклавши його функції на Міністерство екології та природних ресурсів.

3. Покласти на:

{Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 838 від 11.09.2019}

Міністерство охорони здоров’я функції із забезпечення формування державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, координації діяльності органів виконавчої влади із зазначених питань та функції з реалізації державної політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження);

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 591 від 05.08.2015}

Міністерство юстиції функції із здійснення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки та їх обтяжень.

4. Затвердити схему спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, що додається.

5. Установити, що центральні органи виконавчої влади, що утворюються шляхом реорганізації інших центральних органів виконавчої влади, є правонаступниками органів, які реорганізуються.

Права та обов’язки центральних органів виконавчої влади, що ліквідуються, передаються відповідним центральним органам виконавчої влади, на які цією постановою покладено функції з реалізації державної політики у відповідній сфері.

6. Центральні органи виконавчої влади, що припиняються згідно з цією постановою, продовжують здійснювати повноваження та функції у визначених сферах до завершення здійснення заходів з утворення центральних органів виконавчої влади, яким передаються повноваження та функції центральних органів виконавчої влади, що припиняються.

7. Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Міністерством юстиції протягом двох тижнів подати Кабінету Міністрів України законопроект щодо надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру Міністерству юстиції, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в межах їх компетенції.

8. Міністерству фінансів під час підготовки пропозицій щодо внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” передбачити видатки, необхідні для забезпечення виконання цієї постанови.

9. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади:

у тижневий строк подати Кабінетові Міністрів України проекти актів Кабінету Міністрів України щодо утворення комісій з припинення відповідних центральних органів виконавчої влади;

у двомісячний строк подати Кабінетові Міністрів України проекти положень про відповідні центральні органи виконавчої влади, розроблені згідно з цією постановою;

у двомісячний строк подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови, та привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2014 р. № 442
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2019 р. № 879)

СХЕМА
спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України

I. Міністерства

Міністерство внутрішніх справ України

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Міністерство закордонних справ України

Міністерство інфраструктури України

Міністерство культури, молоді та спорту України

Міністерство оборони України

Міністерство освіти і науки України

Міністерство охорони здоров’я України

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Міністерство розвитку громад та територій України

Міністерство соціальної політики України

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

Міністерство цифрової трансформації України

Міністерство фінансів України

Міністерство юстиції України

II. Центральні органи виконавчої влади

Адміністрація Державної прикордонної служби України

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Державна авіаційна служба України

Державна архівна служба України

Офіс фінансового контролю

Державна казначейська служба України

Державна міграційна служба України

Державна митна служба України

Державна податкова служба України

Державна екологічна інспекція України

Державна регуляторна служба України

Державна служба геології та надр України

Державна служба експортного контролю України

Державна служба статистики України

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Державна служба України з безпеки на транспорті

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Державна служба України з питань праці

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Державна служба фінансового моніторингу України

Державна соціальна служба України

Державна служба якості освіти України

Державна служба морського та річкового транспорту України

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

Державна фіскальна служба України

Державне агентство автомобільних доріг України

Державне агентство водних ресурсів України

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

Державне агентство лісових ресурсів України

Державне агентство резерву України

Державне агентство рибного господарства України

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Державне агентство України з питань кіно

Державне агентство інфраструктурних проектів України

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Державна інспекція енергетичного нагляду України

Державне космічне агентство України

Державна інспекція ядерного регулювання України

Державне бюро розслідувань

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Антимонопольний комітет України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Національне агентство з питань державної служби України

Національна комісія зі стандартів державної мови

Національна поліція України

Національна служба здоров’я України

Український інститут національної пам’яті

Фонд державного майна України

Пенсійний фонд України

Державне агентство України з питань мистецтв

Державне агентство України з питань мистецької освіти

Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України

Державне агентство спорту України

Державне агентство розвитку туризму України

Державна інспекція культурної спадщини України

Державна служба охорони культурної спадщини України

III. Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України безпосередньо та через відповідних членів Кабінету Міністрів України:

1) Кабінетом Міністрів України:

Антимонопольний комітет України

{Абзац третій пункту 1 розділу III виключено на підставі Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

Фонд державного майна України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Державна регуляторна служба України

Національне агентство з питань державної служби України

Державне бюро розслідувань

Державна служба статистики України

Державна інспекція ядерного регулювання України

2) через Віце-прем’єр-міністра України - Міністра цифрової трансформації:

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

3) через Міністра розвитку громад та територій України:

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

4) через Міністра внутрішніх справ:

Адміністрація Державної прикордонної служби України

Державна міграційна служба України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Національна поліція України

5) через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:

Державна служба експортного контролю України

Державне агентство резерву України

Державне космічне агентство України

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

6) через Міністра енергетики та захисту довкілля України:

Державне агентство лісових ресурсів України

Державне агентство рибного господарства України

Державна інспекція енергетичного нагляду України

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Державна служба геології та надр України

Державне агентство водних ресурсів України

Державна екологічна інспекція України

{Абзац десятий пункту 6 розділу III виключено на підставі Постанови КМ № 924 від 23.10.2019}

7) через Міністра інфраструктури:

Державна авіаційна служба України

Державне агентство автомобільних доріг України

Державна служба України з безпеки на транспорті

Державне агентство інфраструктурних проектів України

Державна служба морського та річкового транспорту України

8) через Міністра культури, молоді та спорту України:

Державне агентство України з питань кіно

Український інститут національної пам’яті

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Державне агентство України з питань мистецтв

Державне агентство України з питань мистецької освіти

Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України

Державне агентство спорту України

Державне агентство розвитку туризму України

Державна інспекція культурної спадщини України

Державна служба охорони культурної спадщини України

9) через Міністра освіти і науки:

Державна служба якості освіти України

Національна комісія зі стандартів державної мови

10) через Міністра охорони здоров’я:

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Національна служба здоров’я України

11) через Міністра соціальної політики:

Державна соціальна служба України

Пенсійний фонд України

Державна служба України з питань праці

12) через Міністра фінансів:

Офіс фінансового контролю

Державна казначейська служба України

Державна служба фінансового моніторингу України

Державна податкова служба України

Державна митна служба України

Державна фіскальна служба України

13) через Міністра юстиції:

Державна архівна служба України

{Схема із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 625 від 22.10.2014, № 2 від 14.01.2015, № 118 від 18.03.2015, № 183 від 08.04.2015, № 368 від 04.06.2015, № 548 від 22.07.2015, № 641 від 02.09.2015, № 858 від 21.10.2015, № 868 від 28.10.2015, № 942 від 18.11.2015, № 104 від 24.02.2016, № 127 від 29.02.2016, № 299 від 20.04.2016, № 343 від 18.05.2016, № 469 від 22.07.2016, № 482 від 22.07.2016, № 585 від 23.08.2016, № 714 від 22.09.2016, № 887 від 16.11.2016, № 947 від 06.12.2017, № 1095 від 06.09.2017, № 1101 від 27.12.2017, № 1103 від 18.12.2017, № 986 від 28.11.2018, № 1200 від 18.12.2018, № 503 від 12.06.2019, № 750 від 14.08.2019, № 838 від 11.09.2019, № 846 від 25.09.2019, № 847 від 18.09.2019; в редакції Постанови КМ № 879 від 20.10.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 885 від 16.10.2019, № 924 від 23.10.2019, № 995 від 04.12.2019, № 1025 від 11.12.2019}


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 16.09.2014 — № 169
 • Офіційний вісник України від 23.09.2014 — 2014 р., № 74, стор. 57, стаття 2105, код акта 73930/2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -