<<
>>

ПОСТАНОВА від 9 вересня 2020 р. № 795 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України". Кабінет Міністрів України. 2020

Документ актуальний на 15.09.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 вересня 2020 р. № 795

Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 вересня 2020 р. № 795

ЗМІНИ,

що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У Порядку планування заходів державного фінансового контролю органами державного фінансового контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. № 955 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 32, ст. 1478; 2006 р., № 13, ст. 868; 2007 р., № 43, ст. 1721; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2014 р., № 57, ст. 1554; 2015 р., № 50, ст. 1618; 2016 р., № 100, ст. 3261; 2020 р., № 23, ст. 879):

1) у пункті 3 слова “кожне півріччя” замінити словами “кожний квартал”;

2) у пункті 6 слова “Офісом фінансового контролю” замінити словом “Держаудитслужбою”;

3) у підпункті “б” пункту 7 слова “з приводу проведення ревізій, які можливо виконати у плановому порядку” виключити.

2. У Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. № 1017 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 32, ст.

2144; 2018 р., № 75, ст. 2510; 2019 р., № 92, ст. 3044):

1) пункт 5 виключити;

2) у пункті 7 слова “та погодженим із Міністром фінансів” виключити;

3) у пункті 8 слово “Держаудитслужбою” замінити словом “Мінфіном”;

4) в абзаці першому пункту 12 слова “або скорочено” виключити;

5) у пункті 17 слова “відповідно до методики проведення аудиту” та “або скорочення” виключити.

3. У Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. № 550 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 16, ст. 1206; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2016 р., № 100, ст. 3261):

1) у пункті 11 та в абзаці другому пункту 26 слово “Держаудитслужбою” замінити словом “Мінфіном”;

2) в абзаці п’ятому пункту 20 слова “, форма якого встановлюється Держфінінспекцією” виключити;

3) у пункті 34 слово “Держаудитслужби” замінити словами “органів державного фінансового контролю”.

4. У Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту місцевих бюджетів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 698 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 37, ст. 1453; 2018 р., № 59, ст. 2043; 2019 р., № 92, ст. 3044):

1) пункт 5 виключити;

2) у пункті 7 слова “та погодженим із Міністром фінансів” виключити;

3) у пункті 8 слово “Держаудитслужбою” замінити словом “Мінфіном”;

4) у першому реченні абзацу першого пункту 12 слова “або скорочено” виключити;

5) у пункті 15 слова “відповідно до стандарту (методики) аудиту” та “або скорочення” виключити.

5. У пункті 4 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 12, ст. 506; 2018 р., № 68, ст. 2279, № 74, ст. 2482; 2019 р., № 50, ст. 1692):

1) підпункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

“законністю та правомірністю витрат бенефіціарів (партнерів) у межах виконання спільних операційних програм прикордонного та транскордонного співробітництва;”;

2) доповнити пункт підпунктами 7-1, 17-1 і 17-2 такого змісту:

“7-1) на підставі результатів аналізу інформації щодо використання державних ресурсів планує заходи державного фінансового контролю за високоризиковими операціями;”;

“17-1) бере участь у проведенні перевірок на місцях (інспектувань) Європейським бюро з боротьби з шахрайством з метою захисту фінансових інтересів ЄС від шахрайства та інших порушень на території України відповідно до положень Регламенту Ради (Євратом, ЄС) № 2185/96 від 11 листопада 1996 р. та законодавства України;

17-2) забезпечує самопредставництво в судах України без окремого доручення через державних службовців юридичної служби та інших структурних підрозділів Держаудитслужби відповідно до положень про такі структурні підрозділи Держаудитслужби, через державних службовців структурних підрозділів міжрегіональних територіальних органів відповідно до положень про такі органи;”.

6. У тексті Порядку здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 365 “Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 47, ст. 1702; 2018 р., № 39, ст. 1374), слово “Держфінінспекції” виключити.

7. У пункті 5 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739; 2020 р., № 14, ст. 556) слова “Офісу фінансового контролю” замінити словами “Державній аудиторській службі”.

8. У Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту державних (регіональних) цільових програм, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 692 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 70, ст. 2380; 2019 р., № 92, ст. 3044):

1) пункт 6 виключити;

2) у пункті 8 слова “та погодженим із Міністром фінансів” виключити;

3) у пункті 9 слово “Держаудитслужбою” замінити словом “Мінфіном”;

4) в абзаці першому пункту 14 слова “або скорочено” виключити;

5) у пункті 19 слова “відповідно до методики проведення аудиту” та “або скорочення” виключити.

9. У Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту інвестиційних проектів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 740 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 74, ст. 2482; 2019 р., № 92, ст. 3044):

1) пункт 6 виключити;

2) у пункті 8 слова “та погодженим із Міністром фінансів” виключити;

3) у пункті 9 слово “Держаудитслужбою” замінити словом “Мінфіном”;

4) в абзаці першому пункту 12 слова “або скорочено” виключити;

5) у пункті 18 слова “відповідно до методики проведення аудиту” та “або скорочення” виключити.

10. У Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1147 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 135, № 92, ст. 3044):

1) пункт 6 виключити;

2) в абзаці першому пункту 8 слова “та погодженим із Міністром фінансів” виключити;

3) у пункті 10 слово “Держаудитслужбою” замінити словом “Мінфіном”;

4) в абзаці першому пункту 13 слова “або скорочено” виключити;

5) у пункті 19 слова “відповідно до методики проведення аудиту” та “або скорочення” виключити.

11. У Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 252 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 28, ст. 989, № 92, ст. 3044):

1) пункт 7 виключити;

2) у пункті 9 слова “та погодженим із Міністром фінансів” виключити;

3) у пункті 10 слово “Держаудитслужбою” замінити словом “Мінфіном”;

4) в абзаці першому пункту 13 слова “або скорочено” виключити;

5) друге речення пункту 17 виключити;

6) у пункті 19 слова “відповідно до методики проведення аудиту” та “або скорочення” виключити.

12. У Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту використання інформаційних технологій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 517 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 50, ст. 1692, № 92, ст. 3044):

1) пункт 6 виключити;

2) в абзаці першому пункту 8 слова “та погодженим із Міністром фінансів” виключити;

3) в абзаці третьому пункту 9 слова “або скорочено” виключити;

4) у пункті 10 слово “Держаудитслужбою” замінити словом “Мінфіном”;

5) у пункті 17 слова “відповідно до стандарту (методики) аудиту” та “або скорочення” виключити.

13. У додатках 1 і 2 до Концепції з ІТ-централізації у системі управління державними фінансами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 594 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 62, ст. 2158; 2020 р., № 23, ст. 900), слова “Офіс фінансового контролю” в усіх відмінках замінити словом “Держаудитслужба” у відповідному відмінку.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 11.09.2020 — № 176

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -