<<
>>

ПОСТАНОВА від 9 вересня 2020 р. № 812 "Про утворення Ради з національної інфраструктури геопросторових даних". Кабінет Міністрів України. 2020

Документ актуальний на 19.09.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 вересня 2020 р. № 812

Київ

Про утворення Ради з національної інфраструктури геопросторових даних

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду з національної інфраструктури геопросторових даних у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Раду з національної інфраструктури геопросторових даних, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 75


Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 вересня 2020 р. № 812

СКЛАД

Ради з національної інфраструктури геопросторових даних

Віце-прем’єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації, голова Ради;

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, заступник голови Ради;

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, заступник голови Ради;

Голова Держгеокадастру, заступник голови Ради;

Заступник Міністра оборони;

Заступник Міністра інфраструктури;

Заступник Міністра розвитку громад та територій;

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів;

Заступник Міністра культури та інформаційної політики;

Заступник Міністра охорони здоров’я;

Заступник Міністра фінансів;

Голова ДКА;

Голова ДСНС;

Голова Держводагентства;

Голова Держлісагентства;

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою);

Перший віце-президент (віце-президент) Національної академії наук (за згодою);

представники органів місцевого самоврядування (за згодою);

представники підприємств, установ та організацій а також фахівці, які мають повноваження та/або досвід діяльності з геопросторовими даними та метаданими (за згодою).


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 вересня 2020 р.

№ 812

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду з національної інфраструктури геопросторових даних

1. Рада з національної інфраструктури геопросторових даних (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним для вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо сфери національної інфраструктури геопросторових даних (базових геопросторових даних та метаданих, а також геопросторових даних та метаданих геоінформаційних систем);

сприяння зменшенню дублювання геопросторових даних та метаданих у різних держателів геопросторових даних;

сприяння забезпеченню належних умов користування геопросторовими даними органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими користувачами;

розгляд річного звіту про функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних;

сприяння розбудові інформаційної взаємодії між держателями геопросторових даних.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

проводить моніторинг стану реалізації державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;

розробляє пропозиції та рекомендації щодо пріоритетів державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;

проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблемних питань у сфері національної інфраструктури геопросторових даних та розробляє пропозиції щодо визначення шляхів, механізмів та способів їх вирішення;

забезпечує координацію дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання щодо забезпечення ефективної діяльності з геопросторовими даними та метаданими, їх оприлюднення, інтероперабельності, недопущення дублювання, розбудови інформаційної взаємодії;

розробляє пропозиції та рекомендації з питань забезпечення прийняття органами державної влади та органами місцевого самоврядування ефективних управлінських рішень, задоволення потреб суспільства в усіх видах географічної інформації;

готує пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;

подає пропозиції до проектів концепцій, стратегій, програм та планів і нормативно-правових актів у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;

подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Рада має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

надсилати звернення до держателів геопросторових даних;

залучати до участі у своїй роботі керівників держателів геопросторових даних;

утворювати міжвідомчі та експертні групи для вирішення питань у сфері національної інфраструктури геопросторових даних.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України.

До складу Ради входять голова, його заступники та інші члени Ради.

Голова Ради затверджує персональний склад Ради та вносить у разі потреби зміни до нього.

Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

8. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на три місяці.

Засідання Ради проводить її голова, а у разі його відсутності один із заступників голови.

За рішенням голови та за наявності технічних засобів засідання Ради може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.

9. Секретар Ради призначається головою Ради за поданням Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з числа працівників Мінекономіки.

Секретар Ради забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради, інформування всіх членів Ради про час і дату засідання, ведення протоколу засідання Ради та його надсилання членам Ради.

10. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

11. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більшість членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головуючим на її засіданні та секретарем Ради і надсилається всім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Ради, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

12. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

13. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Мінекономіки.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 18.09.2020 — № 181

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -