<<
>>

ПОСТАНОВА від 8 вересня 2021 р. № 937 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 14.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2021 р. № 937

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Міністерству інфраструктури підготувати та внести у місячний строк в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства, що випливають з цієї постанови.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 81

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 2021 р. № 937

ЗМІНИ,

що вносяться постанов Кабінету Міністрів України

1. У розділі III схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898, № 98, ст. 3281):

1) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

“Державне агентство розвитку туризму України”;

2) абзац десятий пункту 8 виключити.

2. У Положенні про Міністерство інфраструктури України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р.

№ 460 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 54, ст. 1755; 2016 р., № 83, ст. 2729):

1) абзац другий пункту 1 після слів “у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України” доповнити словами “, туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів)”;

2) підпункт 2 пункту 3 доповнити абзацом такого змісту:

“у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів);”;

3) у пункті 4:

підпункт 6 після слів “міського електричного транспорту” доповнити словами “, туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів)”;

доповнити пункт підпунктами 6-2-6-6 такого змісту:

“6-2) поширює соціальну рекламу у сфері туризму;

6-3) організовує облік туристичних ресурсів України, забезпечує їх раціональне використання та охорону;

6-4) визначає перелік посад фахівців туристичного супроводу та кваліфікаційні вимоги до них;

6-5) бере участь у розробленні програм облаштування транспортних магістралей об’єктами туристичної інфраструктури;

6-6) проводить дослідження туристичного ринку, готує і поширює інформацію про Україну та її туристичні можливості на міжнародному туристичному ринку та всередині держави;”;

підпункт 7 після слів “поштового зв’язку” доповнити словами “, туризму і курортів в Україні”;

підпункт 13 доповнити абзацом такого змісту:

“створення та ведення Державного кадастру природних територій курортів;”;

підпункт 17 після слів “міжнародних договорів України з питань транспорту” доповнити словами “, туризму і курортів”;

підпункт 36 доповнити абзацами такого змісту:

“порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання;

положення про комісію із встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), та положення про комісію з апеляцій;

форму свідоцтва про встановлення готелю чи іншому об’єкту, що призначається для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), відповідної категорії;”.

3. У Положенні про Міністерство культури та інформаційної політики України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 р. № 885 “Деякі питання діяльності Міністерства культури та інформаційної політики” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 88, ст. 2942; 2020 р., № 10, ст. 377, № 28, ст. 1017, № 79, ст. 2561; 2021 р., № 1, ст. 30):

1) в абзаці третьому пункту 1 слова “, у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів)” виключити;

2) у підпункті 2 пункту 3 слова “туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів),” виключити;

3) у пункті 4:

у підпунктах 6 та 9 слова “у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів), інформаційній та видавничій сферах” замінити словами “в інформаційній та видавничій сферах”;

підпункти 162-164, 166, 168, 170, 172, 173, 175-177 виключити.

4. У тексті Положення про Державне агентство розвитку туризму України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1162 “Деякі питання діяльності Державного агентства розвитку туризму” (Офіційний вісник України, 2020 p., № 10, ст. 377, № 55, ст. 1725):

1) слова “Міністр культури та інформаційної політики” в усіх відмінках замінити словами “Міністр інфраструктури” у відповідному відмінку;

2) слово “МКІП” замінити словом “Мінінфраструктури”.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 11.09.2021 — № 175

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -