>>

ПОСТАНОВА від 8 вересня 2021 р. № 938 "Про внесення змін до Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 13.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2021 р. № 938

Київ

Про внесення змін до Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 27 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 325), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 2021 р. № 938

ЗМІНИ,

що вносяться до Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском

1. У пункті 1 слово “робочим” замінити словом “допустимим”.

2. В абзаці другому підпункту 6 пункту 2 цифри і слова “24 вересня 2008 р. № 856 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 73, ст. 2459)” замінити цифрами і словами “4 липня 2018 р. № 814 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2659)”.

3. У пункті 3:

1) підпункт 5 після слів “торговельною маркою” доповнити словами “(знаком для товарів і послуг)”;

2) у підпункті 9 слово “робочий” замінити словом “допустимий”;

3) підпункт 13 доповнити абзацом такого змісту:

“Це округлене значення, яке використовується як референтний параметр і відповідає розмірам виробництва.

Позначається літерами DN після яких зазначають цифри;”;

4) підпункт 14 виключити;

5) підпункт 17 після слова “випробування” доповнити словом “, калібрування”;

6) підпункт 18 викласти в такій редакції:

“18) оцінка відповідності - процес доведення того, що суттєві вимоги щодо безпечності, які стосуються обладнання, що працює під тиском, або агрегатів, були виконані.”.

4. У пункті 7:

1) у підпункті 1:

в абзаці другому слова “парів таких робочих середовищ, в яких тиск пари” замінити словами “парів, а також робочі середовища (рідини), тиск пари яких”;

абзац п’ятий після слова “середовища” доповнити словом “(рідин)”;

в абзаці шостому слово і цифру “діаграма 2” замінити словом і цифрою “діаграма 3”;

2) у підпункті 2 слово “автоклави” замінити словами “автоклави/скороварки”;

3) в абзаці другому підпункту 3 після слів “під тиском” доповнити словом “газів”, а слово “не” виключити;

4) підпункт 4 викласти в такій редакції:

“4) запобіжні пристрої та пристрої, що працюють під тиском, призначені для обладнання, що регулюється підпунктами 1-3 пункту 7 цього Технічного регламенту, в тому числі для обладнання, що вбудоване в агрегати.”.

5. Перше речення абзацу першого пункту 17 після слів “торговельну марку” доповнити словами “(знак для товарів і послуг)”.

6. Пункт 38 викласти в такій редакції:

“38. Перелік національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів) затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Відповідність обладнання, що працює під тиском, або агрегата національним стандартам, які включені до переліку національних стандартів, або їх частинам надає презумпцію відповідності обладнання, що працює під тиском, або агрегата, що зазначені у пунктах 7 і 8 цього Технічного регламенту, суттєвим вимогам щодо безпечності, зазначеним у додатку 1.”.

7. У підпункті 1 пункту 40:

1) в абзаці шостому слово “дозволена” замінити словом “допустима”;

2) в абзаці дев’ятнадцятому слово “дозволеною” замінити словом “допустимою”.

8. Пункт 68 викласти в такій редакції:

“68. Органи з оцінки відповідності повинні відповідати загальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності (далі - призначений орган), визнаних незалежних організацій, установленим законом, та спеціальним вимогам до призначених органів та визнаних незалежних організацій, визначеним у пунктах 69-78 цього Технічного регламенту.”.

9. Абзац третій пункту 72 викласти в такій редакції:

“Органи з оцінки відповідності, залучені ними субпідрядники та дочірні підприємства, а також їх персонал зобов’язані не розголошувати інформацію, що становить предмет професійної таємниці призначених органів, без згоди замовника робіт з оцінки відповідності або особи, якої стосується така інформація (крім випадків надання зазначеної інформації відповідно до закону), та не використовувати таку інформацію у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.”.

10. В абзацах першому і другому пункту 91 слова “(секторальних груп)” виключити.

11. У додатках до Технічного регламенту:

1) у додатку 1:

у пункті 29:

в абзаці четвертому слова “оцінка відповідності технології” замінити словами “затвердження технологічних процесів”;

в абзаці шостому слова “незалежна організація” замінити словами “визнана незалежна організація”;

в абзаці сьомому слово “незалежна” виключити;

у пункті 30 слова і цифри “оцінку відповідності проводить незалежна організація, визначена відповідно до пункту 67 Технічного регламенту” замінити словами і цифрами “персонал повинен бути затверджений визнаною незалежною організацією, визначеною відповідно до пунктів 67 і 68 Технічного регламенту”;

в абзаці другому пункту 46 слово “автоклави” замінити словами “автоклави/скороварки”;

у пункті 51:

абзац другий після слова “руйнівним” доповнити словом “випробуванням”;

в абзаці третьому слова “вибірковим неруйнівним випробуванням” замінити словами “вибірковому неруйнівному контролю”;

у тексті додатка слова “Неруйнівні випробування”, “неруйнівні випробування” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “Неруйнівний контроль”, “неруйнівний контроль” у відповідному відмінку і числі;

2) в абзаці п’ятому пункту 4 додатка 2 слово “автоклавів” замінити словами “автоклавів/скороварок”;

3) у додатку 3:

у підпункті 1 пункту 17:

в абзаці другому слова “схвалення на використання матеріалів, та перевірку сертифіката, виданого” замінити словами “схваленню на використання матеріалів, та перевіряє сертифікат, виданий”;

в абзаці третьому слова “процедуру для” замінити словами “технологічні процеси”;

в абзаці третьому підпункту 1 пункту 27 слова “процедури для” замінити словами “технологічні процеси”;

в абзаці п’ятому пунктів 43 та 61 слова “процедур, що використовуються для” замінити словами “технологічних процесів”;

в абзаці п’ятому пункту 95 слова “процедур, що використовуються до” замінити словами “технологічних процесів”;

в абзаці четвертому пункту 119 слова “процедури здійснення” замінити словами “технологічні процеси виконання”, а слово “методи” - словом “процеси”;

в абзаці сьомому пункту 126 слова “процедур для здійснення” замінити словами “технологічних процесів виконання”;

в абзаці сьомому пункту 142 слова “процедур для” замінити словами “технологічні процеси”;

у тексті додатка:

слово “атестація” в усіх відмінках замінити словом “затвердження” у відповідному відмінку;

слова “неруйнівні випробування” замінити словами “неруйнівний контроль”.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 10.09.2021 — № 174

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -