<<
>>

ПОСТАНОВА від 8 вересня 2021 р. № 943 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1004". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 13.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2021 р. № 943

Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1004

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів і Порядку віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1004 “Про проведення експертизи цінності документів” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 59, ст. 2346; 2012 р., № 91, ст. 3696; 2015 р., № 60, ст. 1972), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 2021 р. № 943

ЗМІНИ,

що вносяться до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1004

1. У Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів:

1) у пункті 2:

в абзаці третьому слова “юридичні і” замінити словами “юридичні особи, у тому числі їх відокремлені підрозділи, які за рішенням експертно-перевірної комісії державного архіву внесені до джерел формування Національного архівного фонду (далі - відокремлені підрозділи), та”;

абзац четвертий після слова “юридичні” доповнити словами “особи, їх відокремлені підрозділи)”;

2) в абзаці четвертому пункту 9 слова “об’єднань громадян, релігійних організацій” замінити словами “громадських об’єднань, релігійних організацій, їх відокремлених підрозділів”;

3) у пункті 10:

підпункт 7 після слова “організації” доповнити словами “, їх відокремлених підрозділів”;

у підпункті 8 слова “об’єднання громадян” замінити словами “громадського об’єднання”, а після слова “власності,” доповнити словами “їх відокремлених підрозділів”;

підпункт 9 викласти в такій редакції:

“9) фондово-закупівельної, експертно-оцінної комісії - керівник музею, бібліотеки, керівник підприємства, установи, організації чи закладу освіти, у складі яких діє музей, бібліотека, на підставі положень, які затверджуються МКІП за погодженням з Укрдержархівом.”;

4) пункт 11 після слова “організації” доповнити словами “, їх відокремлених підрозділів”;

5) в абзаці першому пункту 14 слова “об’єднання громадян, релігійної організації” замінити словами “громадського об’єднання, релігійної організації, їх відокремлених підрозділів”;

6) пункт 16 після слова “формування” доповнити словами “, приймання-передавання документів Національного архівного фонду від однієї архівної установи до іншої”;

7) підпункт 4 пункту 17 доповнити абзацом такого змісту:

“списків архівних фондів (архівних документів), що підлягають передачі від одного державного архіву до іншого, у повному обсязі та архівних фондів (архівних документів), з яких вилучаються для передачі окремі справи (одиниці зберігання/одиниці обліку аудіовізуальних документів).”;

8) у пункті 18 слова “органами доходів і зборів” замінити словами “митними органами”;

9) абзаци другий і третій підпункту 5, підпункт 6 пункту 19, абзаци другий, четвертий і п’ятий підпункту 1 пункту 21 після слова “юридичних” доповнити словами “осіб, їх відокремлених підрозділів”;

10) підпункт 5 пункту 19 доповнити абзацом такого змісту:

“списків архівних фондів (архівних документів), що підлягають передачі від одного державного архіву до іншого, у повному обсязі та архівних фондів (архівних документів), з яких вилучаються для передачі окремі справи (одиниці зберігання/одиниці обліку аудіовізуальних документів);”;

11) пункт 26 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Голова комісії з проведення експертизи цінності документів може прийняти рішення про проведення засідання у режимі відеоконференції з використанням відповідного програмного забезпечення, зокрема через Інтернет (далі - онлайн-засідання).

В онлайн-засіданні беруть участь члени комісії з проведення експертизи цінності документів, а також інші запрошені особи.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

12) у тексті Порядку:

слова “юридична особа” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “юридична особа, її відокремлений підрозділ” у відповідному відмінку і числі;

після слів “опису справ постійного зберігання” в усіх відмінках і формах числа доповнити словами “, опису кіно-, відео-, фото-, фонодокументів постійного зберігання,” у відповідному відмінку і числі.

2. У Порядку віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання:

1) абзац другий пункту 2 після слів “Національного архівного фонду” доповнити словами “, одиниці зберігання (справи) або колекції документів”;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. За результатами проведення експертизи цінності документів Національного архівного фонду власники документів або уповноважені ними особи укладають і подають на розгляд комісій з проведення експертизи цінності документів анотовані переліки унікальних документів, що можуть бути віднесені до унікальних (далі - анотовані переліки), у паперовій та електронній формах (у електронній формі із накладенням кваліфікованого електронного підпису відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”) разом із візуальним поданням документів в електронній формі, отриманим шляхом сканування (фотографування) документів, включених до анотованого переліку, у кількості та за формою, що встановлені Мін’юстом.”;

3) пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Внесення змін до Державного реєстру національного культурного надбання з метою уточнення описових та пошукових характеристик унікального документа або вилучення унікального документа з Державного реєстру національного культурного надбання здійснюється за рішенням Центральної експертно-перевірної комісії Укрдержархіву на підставі вмотивованого подання експертно-перевірної комісії.”;

4) пункт 14 викласти в такій редакції:

“14. Оригінали унікальних документів заборонено видавати до читального залу (сектору користування документами) архівної установи, крім проведення спеціальних досліджень носія інформації та зовнішніх ознак документів.

Копіювати оригінали унікальних документів дозволяється тільки у разі створення копій для страхового фонду унікальних документів.”.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 10.09.2021 — № 174

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -