Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 16 вересня 2022 р. № 1034 "Деякі питання реалізації подачі заявки на придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації” засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг". Кабінет Міністрів України. 2022

Документ актуальний на 21.09.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 вересня 2022 р. № 1034

Київ

Деякі питання реалізації подачі заявки на придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації” засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації” засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, що додається.

2. Міністерству цифрової трансформації забезпечити:

реалізацію технічної можливості щодо формування та подання заявки на придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації” засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

обробку та передачу персональних даних відповідно до законодавства про захист персональних даних.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 вересня 2022 р. № 1034

ПОРЯДОК

придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації” засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг

1. Цей Порядок визначає процедуру заповнення, формування та подання заявки громадянами України, які досягли 18-річного віку та яким в установленому законодавством порядку присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - особа), для придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації” (далі - облігації) засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (далі - заявка).

2.

Подання особою в електронній формі заявки здійснюється з урахуванням умов фінансової установи, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами (дилерської та брокерської діяльності), ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності (депозитарної діяльності депозитарної установи), яка здійснює продаж облігацій (далі - фінансова установа).

3. Для формування заявки особі необхідно:

установити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

обрати у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) послугу “Військові облігації”;

обрати фінансову установу, в якій особа має намір придбати облігації;

відкрити поточний рахунок “єПідтримка” для виплати номінальної вартості та відсоткового доходу за облігаціями (далі - поточний рахунок) відповідно до пункту 5 Порядку надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1272 “Деякі питання надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 98, ст. 6376), та/або перевірити номер поточного рахунка (за стандартом IBAN), інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному додатку Порталу Дія (Дія).

За бажанням особи для виплати номінальної вартості та відсоткового доходу за облігаціями вона може відкрити поточний рахунок за допомогою Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Відкриття поточного рахунка, проведення розрахунків у грошових коштах за купівлю, погашення облігацій та виплата доходу здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку та умов договору, укладеного між банком і особою.

4. Заявка формується засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), у формі, зручній для сприйняття її змісту, та містить перелік таких відомостей:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

2) дату народження;

3) серію та/або номер паспорта громадянина України, дату видачі, найменування уповноваженого суб’єкта, що видав паспорт, строк дії (за наявності);

4) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

5) адресу задекларованого (зареєстрованого) місця проживання;

6) інформацію для здійснення зв’язку з особою (номер телефону, адресу електронної пошти);

7) інформацію про облігації (строк погашення облігацій, міжнародний ідентифікаційний код цінного папера, дохідність облігацій, найменування фінансової установи, ціну однієї облігації, кількість облігацій, загальну вартість облігацій);

8) номер поточного рахунка (за стандартом IBAN) особи;

9) тип працевлаштування особи, дохід (інформацію про рангований дохід за останні шість місяців, наявну в реєстрі на момент подачі заявки), найменування роботодавця, код ЄДРПОУ роботодавця (передаються фінансовій установі під час першої купівлі облігацій).

5. Підтвердження достовірності та/або отримання відомостей, зазначених у пункті 4 цього Порядку, здійснюється з використанням:

реєстру страхувальників або реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

Єдиного державного демографічного реєстру через єдину інформаційну систему МВС (щодо осіб, які мають паспорт громадянина України у формі картки та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлені засобами Єдиного державного демографічного реєстру);

відомчої інформаційної системи ДМС через єдину інформаційну систему МВС.

Зазначені у заявці відомості також можуть бути отримані шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами та публічними електронними реєстрами органів державної влади відповідно до умов договорів про взаємодію.

6. Після підтвердження особою зазначених у заявці відомостей заявка передається фінансовій установі з накладеною кваліфікованою електронною печаткою технічного адміністратора Порталу Дія разом з відомостями, що містяться в е-паспорті та/або е-паспорті для виїзду за кордон особи, засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), відповідно до Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 911 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 71, ст. 4498).

Обробка персональних даних осіб, які подали заявки, здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

7. Після розгляду заявки та перевірки відомостей про особу фінансовою установою особі автоматично надходить повідомлення засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), про результати обробки її заявки фінансовою установою.

Після успішного проходження перевірки особі надсилаються на підпис документи (зокрема, генеральний договір про надання інвестиційних послуг, договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, замовлення на купівлю облігацій) для завершення купівлі облігацій.

Документи з накладеним віддаленим кваліфікованим електронним підписом “Дія.Підпис” (“Дія ID”) особи передаються фінансовій установі засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), шляхом електронної інформаційної взаємодії.

Послуги фінансової установи, пов’язані з відкриттям, обслуговуванням, закриттям поточного рахунка та рахунка у цінних паперах, а також операції, пов’язані з придбанням облігацій здійснюються відповідно до законодавства, зокрема нормативно-правових актів Національного банку та НКЦПФР.

Фінансова установа має право скасувати заявку у разі, коли вона оформлена з порушенням вимог, установлених законодавством, та/або умов договору, визначених фінансовою установою, у разі відсутності або недостатньої кількості цінних паперів у обраної особою фінансової установи.

8. Після підписання документів та здійснення оплати особою придбані облігації зараховуються фінансовою установою на рахунок у цінних паперах особи з наданням виписки про стан рахунка в цінних паперах.

9. Виписка про стан рахунка в цінних паперах формується депозитарною установою та передається особі засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

10. Виплата номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу здійснюється на поточний рахунок.

11. Мінцифри та технічний адміністратор Порталу Дія укладають договір інформаційної взаємодії з фінансовою установою виключно за умови проходження нею успішного тестування на відповідність технічним вимогам до підключення банків та порядку надання банківської послуги, що визначені технічним адміністратором Порталу Дія.

Тестування проводиться у порядку, визначеному технічним адміністратором Порталу Дія.

12. Інформаційна взаємодія здійснюється з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням каналів зв’язку системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів інформаційна взаємодія суб’єктів інформаційних відносин може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

Обмін інформацією здійснюється в електронній формі з дотриманням вимог Законів України “Про електронні довірчі послуги”, “Про захист персональних даних”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 20.09.2022 — № 202

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 2 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 41-4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 9-р "Про призначення Старосольської С.П. заступником Голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 8-р "Про призначення Сдобнової А.Г. членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 4 "Про всеукраїнський конкурс на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 3 "Деякі питання центральних органів виконавчої влади у сфері культури". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 26-р "Про призначення Стукало Н.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 25-р "Про звільнення Стукало Н.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 24-р "Про призначення Моркляника Б.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 23-р "Про звільнення Моркляника Б.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 22-р "Про призначення Єременко О.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 2-р "Про призначення Дехтяренка С.С. заступником Голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 21-р "Про звільнення Єременко О.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 19-р "Про звільнення Бутенка А.П. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 18-р "Про призначення Квіта С.М. головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 1-р "Про звільнення Дехтяренка С.С. з посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 17-р "Про звільнення Квіта С.М. з посади голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 16-р "Про призначення Якименка О.В. першим заступником Голови Державної служби якості освіти України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 15-р "Про призначення Стельмаха А.Ю. заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 14-р "Про призначення Костюченка О.В. заступником Міністра освіти і науки України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -