Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА від 13 вересня 2022 р. № 1036 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 41 і від 19 лютого 2020 р. № 131". Кабінет Міністрів України. 2022

Документ актуальний на 21.09.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 вересня 2022 р. № 1036

Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 41 і від 19 лютого 2020 р. № 131

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 41 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 12, ст. 411; 2020 р., № 84, ст. 2718; 2021 р., № 42, ст. 2540), і Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 131 (Офіційний вісник України, 2020 p., № 20, ст. 762, № 85, ст. 2743; 2021 р., № 42, ст. 2540, № 67, ст. 4236), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу другого підпункту 3 пункту 1 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 вересня 2022 р. № 1036

ЗМІНИ,

що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 41 і від 19 лютого 2020 р.

№ 131

1. У Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 41:

1) в абзаці першому пункту 1 слова “з порушеннями зору” замінити словами “з особливими освітніми потребами”;

2) абзаци другий - п’ятий пункту 12 замінити абзацами такого змісту:

“Якщо сумарний узагальнений результат вибору закладами освіти з однієї назви підручників дорівнює 40 тис. або більше, то видаються усі підручники, що отримали такий результат, якщо менше 40 тис. - один підручник, що отримав найвищий результат.

Підручник, який має найвищий сумарний узагальнений результат вибору закладами освіти, у складі яких є класи (групи) з навчанням відповідними мовами національних меншин, може видаватися у перекладі мовами національних меншин для закладів освіти, у складі яких є класи (групи) з навчанням мовами національних меншин.

Підручник, який має найвищий сумарний узагальнений результат вибору закладами освіти, може додатково адаптуватися та видаватися рельєфно-крапковим та збільшеним шрифтом для закладів освіти, в яких навчаються особи з порушеннями зору.”.

У зв’язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;

3) у пункті 13:

в абзаці першому слова “для подальшого їх поширення серед закладів освіти організовується державною установою, що належить до сфери управління МОН” замінити словами “здійснюється видавництвами, що їх друкують, протягом місяця з дня виготовлення тиражу”;

в абзаці другому слова “відповідні місцеві держадміністрації” замінити словами “обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації”;

4) у пункті 14:

в абзаці четвертому підпункту 1 слова і цифри “від 1 до 200 примірників з кожної назви” замінити словами і цифрами “до 40 відсотків фактичної кількості примірників з кожної назви (у тому числі підручників, надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)”;

доповнити пункт підпунктами 3 і 4 такого змісту:

“3) для забезпечення потреб здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників, які вимушені змінити своє місце проживання (перебування) або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) у період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду).

У такому разі кількість примірників кожної назви визначається як різниця між прогнозованою кількістю здобувачів повної загальної середньої освіти з урахуванням їх максимальної кількості за наступні п’ять років, фактичною кількістю педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та кількістю здобувачів повної загальної середньої освіти, педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, для яких здійснено вибір під час конкурсного відбору у відповідному навчальному році;

4) для забезпечення освітніх послуг державною установою “Школа супергероїв” відповідно до потреб із розрахунку по чотири примірники підручників з кожного навчального предмета (інтегрованого курсу) для кожного класу освітніх центрів зазначеної державної установи згідно із замовленням відповідного центру.”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 131:

1) у пункті 3:

абзац перший підпункту 1 після слова “перевидання” доповнити словами, “повторне видання”;

у підпункті 2 слова “резерву підручників і посібників;” замінити словами і цифрою “ резерву підручників і посібників. Витрати на доставку підручників становлять до 5 відсотків їх загальної вартості.”;

2) абзац другий пункту 9 викласти в такій редакції:

“закупівлю інформаційно-консультативних послуг, у тому числі послуг з проведення інформаційної кампанії та організації спеціальних проектів у засобах масової інформації стосовно ключових пріоритетів освітніх реформ, зокрема розроблення та використання мультимедійних профорієнтаційних онлайн-курсів, відеоуроків, відеолекцій та відеоекскурсій на підприємствах; розміщення онлайн-курсів, системи тестування та інших профорієнтаційних інструментів на онлайн-платформі розробника; проведення онлайн-тестування та консультацій з профорієнтації з учасниками освітнього процесу, профорієнтаційних онлайн-уроків, ігор; організацію заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які проводять профорієнтаційну роботу; здійснення інформаційного супроводу профорієнтаційної роботи; оплату товарів, робіт і послуг з профорієнтаційної роботи;”.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 20.09.2022 — № 202

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 2 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 41-4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 9-р "Про призначення Старосольської С.П. заступником Голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 8-р "Про призначення Сдобнової А.Г. членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 4 "Про всеукраїнський конкурс на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 3 "Деякі питання центральних органів виконавчої влади у сфері культури". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 26-р "Про призначення Стукало Н.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 25-р "Про звільнення Стукало Н.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 24-р "Про призначення Моркляника Б.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 23-р "Про звільнення Моркляника Б.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 22-р "Про призначення Єременко О.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 2-р "Про призначення Дехтяренка С.С. заступником Голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 21-р "Про звільнення Єременко О.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 19-р "Про звільнення Бутенка А.П. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 18-р "Про призначення Квіта С.М. головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 1-р "Про звільнення Дехтяренка С.С. з посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 17-р "Про звільнення Квіта С.М. з посади голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 16-р "Про призначення Якименка О.В. першим заступником Голови Державної служби якості освіти України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 15-р "Про призначення Стельмаха А.Ю. заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 14-р "Про призначення Костюченка О.В. заступником Міністра освіти і науки України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -