<<
>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 16 грудня 2020 р. № 1585-р "Про затвердження плану заходів з реалізації першого етапу (до 2022 року) Стратегії популяризації української мови до 2030 року “Сильна мова - успішна держава”". Кабінет Міністрів України. 2020

Документ актуальний на 12.01.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 грудня 2020 р. № 1585-р

Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації першого етапу (до 2022 року) Стратегії популяризації української мови до 2030 року “Сильна мова - успішна держава”

1. Затвердити план заходів з реалізації першого етапу (до 2022 року) Стратегії популяризації української мови до 2030 року “Сильна мова - успішна держава” (далі - план заходів), що додається.

2. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 596 “Про схвалення Стратегії популяризації української мови до 2030 року “Сильна мова - успішна держава” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 62, ст. 2159) зміни, що додаються.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям:

забезпечити виконання плану заходів у межах видатків, передбачених у державному і місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством;

подати до 15 березня 2022 р. Міністерству культури та інформаційної політики інформацію про стан виконання плану заходів.

4. Міністерству культури та інформаційної політики подати до 15 квітня 2022 р. Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання плану заходів.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 16 грудня 2020 р. № 1585-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації першого етапу (до 2022 року) Стратегії популяризації української мови до 2030 року “Сильна мова - успішна держава”

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні виконавці

Володіння населенням України та українцями, які проживають за межами України, українською мовою

Вільне володіння випускниками закладів освіти українською мовою

1.

Забезпечення неухильного дотримання закладами освіти законодавства в частині провадження освітнього процесу українською мовою на всіх рівнях здобуття освіти

1) здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту, зокрема щодо мови освіти

постійно

Державна служба якості освіти

2) моніторинг дотримання норм законодавства щодо мови освітнього процесу в закладах освіти

-“-

МОН

МКІП

МОЗ

інші центральні органи виконавчої влади

2. Забезпечення закладів освіти підручниками та посібниками, іншою навчальною, пізнавальною і художньою літературою українською мовою

1) забезпечення підручниками з української мови закладів загальної середньої освіти, зокрема класів (груп), в яких реалізується право на навчання мовою відповідної національної меншини поряд із державною

-“-

МОН

2) забезпечення мистецьких шкіл та дитячо-юнацьких спортивних шкіл навчальною літературою українською мовою

постійно

обласні, Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

3) поповнення фондів шкільних бібліотек навчальною, пізнавальною і художньою літературою українською мовою

-“-

-“-

3. Підвищення рівня володіння українською мовою педагогічних та науково-педагогічних працівників для покращення якості викладання предметів та дисциплін в усіх закладах освіти

проведення занять з науковими, науково-педагогічними працівниками вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, військових ліцеїв, військовослужбовцями, державними службовцями, працівниками Збройних Сил в культурно-освітніх центрах неформальної освіти у Збройних Силах при будинках офіцерів Збройних Сил

протягом 2021 року

Міноборони

Створення державою можливостей для вивчення української мови населенням, яке проживає, зокрема, поблизу з лінією розмежування у Донецькій та Луганській областях і адміністративною межею Автономної Республіки Крим у Херсонській області, а також на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

4. Забезпечення можливості вивчення української мови шляхом проведення курсів та через онлайн-платформи, мобільні додатки та інші форми дистанційного навчання

1) підтримка та розвиток безоплатної для користувачів онлайн-платформи з вивчення української мови (із запровадженням інформаційного ресурсу щодо актуальних курсів та інших можливостей для вивчення української мови)

I квартал 2021 р.

МКІП

2) інформування населення, яке проживає на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, поблизу з лінією розмежування у Донецькій та Луганській областях і адміністративною межею Автономної Республіки Крим у Херсонській області, про можливості дистанційного вивчення української мови

постійно

Мінреінтеграції

МКІП

МОН

інші центральні органи виконавчої влади

Донецька, Луганська та Херсонська облдержадміністрації

5. Забезпечення через онлайн-ресурси доступу до електронних підручників, художньої літератури українською мовою, матеріалів про культурну спадщину Українського народу та історію становлення держави

розміщення на веб-ресурсах електронних підручників, словників, художньої літератури державною мовою, матеріалів про культурну спадщину Українського народу та історію становлення держави

постійно

МКІП

МОН

Український інститут національної пам’яті

Національна академія наук (за згодою)

6. Видання навчально-методичних матеріалів, словників з української мови в друкованому та електронному форматах, забезпечення через онлайн-ресурси доступу до них

оновлення навчальних матеріалів та методичних рекомендацій для забезпечення якісного викладання українською мовою навчальних дисциплін

-“-

МОН

МКІП

7. Запровадження іспиту з української мови для осіб, які подають клопотання для набуття громадянства України

1) затвердження вимог до рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства України

квітень 2021 р.

Національна комісія зі стандартів державної мови

2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту порядку складення іспиту на рівень володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства України

травень 2021 р.

-“-

8. Внесення змін у законодавство з метою посилення інтеграційних процесів національних меншин в українське суспільство, зокрема забезпечення належних умов для вивчення української мови та рівних можливостей для всіх громадян

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин

IV квартал 2021 р.

МКІП

інші центральні органи виконавчої влади

Забезпечення українцям, які проживають за межами України, можливостей для вивчення української мови

9. Захист мовних прав осіб, які мають українське етнічне походження або є походженням з України, у країнах їх проживання, зокрема права на навчання українською мовою та її вивчення в закладах освіти цих країн

забезпечення роботи двосторонніх змішаних міжурядових комісій з питань забезпечення прав національних меншин

відповідно до графіка проведення

МКІП

МЗС

МОН

інші центральні органи виконавчої влади

10. Підтримка громадських ініціатив, спрямованих на популяризацію та вивчення української мови за кордоном

1) сприяння класам у закладах освіти держав перебування закордонних українців, у яких навчання здійснюється українською мовою або вивчається українська мова, та громадським організаціям закордонних українців, статутною діяльністю яких є просвітницька діяльність, у реалізації їх ініціатив щодо викладання української мови та українознавчих предметів

постійно

МЗС

МОН

2) проведення форумів учнів суботніх та недільних шкіл, що функціонують при громадських організаціях закордонних українців

протягом 2021 року

МЗС

інші центральні органи виконавчої влади

11. Задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами України

1) надання підтримки громадським організаціям закордонних українців для популяризації української мови, літератури, культури, історії, традицій Українського народу

постійно

МЗС

2) забезпечення закладів освіти за кордоном, у яких навчання здійснюється українською мовою або вивчається українська мова, навчальною літературою українською мовою та навчально-методичними матеріалами з української мови

-“-

МОН

3) розміщення на офіційних веб-сайтах (веб-порталах) МОН та установ, що належать до сфери управління МОН, методичних матеріалів з метою сприяння викладанню української мови за кордоном

III квартал 2021 р.

-“-

Впровадження стандартів української мови та вимог до рівня володіння нею

12. Забезпечення моніторингу розвитку української мови

вивчення громадської думки щодо мовних практик в Україні в рамках загальнонаціонального соціологічного дослідження (спостереження) у сфері культури

протягом 2021 року

МКІП

13. Напрацювання і затвердження стандартів української термінології в різних сферах суспільного життя

дослідження стану української термінології в різних сферах суспільного життя

постійно

Національна комісія зі стандартів державної мови

Національна академія наук (за згодою)

14. Розроблення та впровадження вимог до рівнів володіння українською мовою для осіб, визначених статтею 9 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”

затвердження вимог до рівня володіння державною мовою особами, визначеними статтею 9 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”

червень 2021 р.

Національна комісія зі стандартів державної мови

15. Впровадження іспиту на рівень володіння державною мовою згідно з вимогами до рівнів володіння державною мовою, визначених статтею 11 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, та розроблення програм, вимог до тестів, тестів, підручників, посібників з вивчення української мови

1) затвердження форми державного сертифіката про рівень володіння державною мовою

березень 2021 р.

-“-

2) затвердження завдань для проведення іспиту на рівень володіння державною мовою

червень 2021 р.

-“-

3) призначення спеціально уповноважених державою установ (організацій), які проводять іспити на рівень володіння державною мовою

лютий 2021 р.

-“-

4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Порядку проведення іспитів з метою перевірки рівня володіння державною мовою

травень 2021 р.

Національна комісія зі стандартів державної мови

5) забезпечення функціонування Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою

березень - квітень 2021 р.

-“-

Використання населенням України державної мови в усіх сферах суспільного життя

Мотивування населення України використовувати українську мову

16. Формування сприйняття української мови серед населення України як елемента національної безпеки

проведення засідань за круглим столом, форумів на тему “Українська мова як елемент національної безпеки”

IV квартал 2021 р.

МКІП

інші центральні органи виконавчої влади

обласні, Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

17. Нейтралізація загроз, які виникають внаслідок інформаційно-психологічної війни, зневажливого ставлення до української мови і культури, спотворення історії України тощо

1) організація вивчення історії українського державотворення, етапів боротьби за відновлення державності та поширення відповідної інформації в Україні та світі, подолання історичних міфів

постійно

Український інститут національної пам’яті

2) забезпечення об’єктивного, повного, своєчасного і неупередженого інформування про суспільно значущі події

-“-

МКІП

АТ “НСТУ” (за згодою)

18. Розширення сфери застосування української мови дітьми та молоддю як невід’ємного елемента національно-патріотичного виховання

1) проведення дитячо-юнацьких військово-патріотичних ігор

протягом 2021 року

МОН

обласні, Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

2) проведення міжнародних та всеукраїнських заходів у сфері національно-патріотичного виховання, спрямованих на популяризацію української мови

постійно

Мінмолодьспорт

обласні, Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

3) проведення бібліотеками освітніх і соціокультурних заходів, спрямованих на формування національної ідентичності через українську мову

-“-

МКІП

обласні, Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

19. Проведення комплексу всеукраїнських та регіональних заходів, спрямованих на підтримку і популяризацію української мови

1) проведення заходів, спрямованих на популяризацію української літератури та мови, підвищення престижу її використання

постійно

МКІП

МОН

обласні, Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

Національна академія наук (за згодою)

Всеукраїнське громадське об’єднання “Товариство “Знання” України”

(за згодою)

2) участь курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та ліцеїстів військових ліцеїв у міжнародних конкурсах з української мови, мовно-літературних конкурсах

протягом 2021 року

Міноборони

МОН

3) проведення культурно-просвітницьких заходів з метою популяризації української мови в закладах та установах системи соціального захисту населення

постійно

Мінсоцполітики

обласні, Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

4) сприяння вивченню української мови через соціально-педагогічну послугу “Університет третього віку”

постійно

Мінсоцполітики

обласні, Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

20. Сприяння громадським ініціативам щодо поширення і популяризації української мови та їх підтримка

1) надання підтримки громадським ініціативам щодо поширення і популяризації української мови, підвищення престижу її використання в усіх сферах суспільного життя

-“-

МКІП

2) проведення разом з громадськими об’єднаннями поетичних конкурсів для особового складу Збройних Сил

протягом 2021 року

Міноборони

Надання всіх послуг, інформації про товари та їх інформаційне наповнення українською мовою

21. Забезпечення інформування надавачів та споживачів послуг щодо нормативного врегулювання питання використання державної мови у відповідних сферах суспільного життя

1) інформування споживачів, продавців товарів, надавачів послуг та виконавців робіт щодо нормативного врегулювання питання використання державної мови у відповідних сферах суспільного життя

-“-

МКІП

Мінекономіки Держпродспоживслужба

інші центральні органи виконавчої влади Уповноважений із захисту державної мови (за згодою) обласні, Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

2) розроблення та поширення алгоритму дій споживача в разі порушення його мовних прав

постійно

МКІП

Уповноважений із захисту державної мови (за згодою)

обласні, Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

22. Забезпечення застосування державної мови державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування під час виконання своїх посадових обов’язків

1) забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в частині володіння українською мовою

-“-

НАДС

обласні, Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

2) організація та проведення додаткових занять з української мови у системі службової підготовки

протягом 2021 року

Національна поліція

23. Забезпечення дієвості та інституційної спроможності інституту юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері застосування державної мови

1) забезпечення належного функціонування інституту захисту української мови як державної та захисту права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг, усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою

постійно

Уповноважений із захисту державної мови (за згодою)

МКІП

2) проведення додаткового роз’яснення вимог Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” науково-педагогічним та науковим працівникам, офіцерам постійного складу, сержантам (старшинам) та солдатам військової служби під час занять з індивідуальної підготовки

постійно

Міноборони

24. Забезпечення моніторингу, збору статистичних даних щодо порушень законодавства у сфері застосування державної мови, зокрема на тимчасово окупованій території України, та відкритого доступу до них

здійснення моніторингу порушень законодавства у сфері застосування державної мови, зокрема на тимчасово окупованій території України

-“-

Уповноважений із захисту державної мови (за згодою) Мінреінтеграції

Формування цілісного україномовного інформаційно-культурного простору

Формування через україномовний продукт цілісного інформаційно-культурного простору

25. Надання підтримки та створення умов для виробництва, поширення, збереження культурного продукту, виконаного українською мовою, підвищення рівня його споживання

реалізація програми поповнення бібліотечних фондів (з пріоритетом на дитячу та юнацьку літературу)

протягом 2021 року

МКІП

26. Популяризація національного культурного продукту, виконаного українською мовою, за кордоном

1) участь у міжнародних книжкових виставках, ярмарках

постійно

МКІП

МЗС

2) проведення за кордоном заходів, спрямованих на популяризацію української мови, культури та історії України

-“-

МЗС

27. Розвиток перекладацької діяльності з української та на українську мову

1) здійснення експертизи підручників зарубіжної літератури для учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти на якість перекладів творів зарубіжної літератури українською мовою

-“-

МОН

2) реалізація програми підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами

протягом 2021 року

МКІП

Домінування української мови в інформаційному середовищі

28. Збільшення обсягу та поширення в Інтернеті інформаційно-довідкового контенту українською мовою

1) проведення інформаційної кампанії, спрямованої на збільшення кількості статей в українській Вікіпедії

IV квартал 2021 р.

МКІП

МОН

обласні, Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

2) формування бібліотеками он-лайн баз даних

постійно

МКІП

інші центральні органи виконавчої влади

обласні, Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

29. Забезпечення подання інформації українською мовою на об’єктах інформаційно-орієнтаційної системи населених пунктів і територій (вуличні вказівники, адресні покажчики, дорожні знаки, інформаційні табло тощо)

встановлення (оновлення) дорожніх знаків, вивісок та інших покажчиків назв географічних об’єктів та об’єктів топоніміки українською мовою

-“-

Укравтодор

обласні, Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 16 грудня 2020 р. № 1585-р

ЗМІНИ,

що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 596

1. У пункті 2 розпорядження:

1) в абзаці другому цифри “2020” замінити цифрами “2022”;

2) в абзаці третьому цифри “2020” замінити цифрами “2021”.

2. У Стратегії популяризації української мови до 2030 року “Сильна мова - успішна держава”, схваленій зазначеним розпорядженням:

1) розділ “Загальна частина” після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Стратегія узгоджується із Законом України “Про забезпечення функціонування української мови як державної.”.

У зв’язку з цим абзаци третій - двадцять перший вважати відповідно абзацами четвертим - двадцять другим;

2) у розділі “Етапи та оцінка стану реалізації Стратегії”:

в абзаці другому цифри “2019-2020” замінити цифрами “2020-2021”;

в абзаці п’ятому цифри “2021” замінити цифрами “2022”;

3) в абзаці першому розділу “Фінансове забезпечення реалізації Стратегії” цифри “2019” замінити цифрами “2020”.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 07.01.2021 — № 3

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -