<<
>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 6 жовтня 2021 р. № 1215-р "Про затвердження плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 13.10.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 6 жовтня 2021 р. № 1215-р

Київ

Про затвердження плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року

1. Затвердити план заходів на 2021-2023 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити:

виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, у межах видатків, передбачених у державному та місцевому бюджетах на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством;

подання щороку до 31 січня Міністерству охорони здоров’я інформації про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 6 жовтня 2021 р. № 1215-р

ПЛАН

заходів на 2021-2023 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року

Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1.

Удосконалення планування та координації у сфері охорони психічного здоров’я

розроблення регіональних планів розвитку охорони психічного здоров’я

обласні та Київська міська держадміністрації

I квартал 2022 р.

розроблення порядку міжвідомчої координації з надання послуг з охорони психічного здоров’я в надзвичайних ситуаціях

МОЗ

МВС

ДСНС

II квартал 2022 р.

розроблення порядку організації та проведення медико-психологічної реабілітації працівників професійних аварійно-рятувальних служб та інших осіб, які брали участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

МВС

ДСНС

МОЗ

II квартал 2022 р.

2. Приведення законодавства, що регулює питання щодо надання послуг з охорони психічного здоров’я, у відповідність з актами міжнародного права з питань прав людини

перегляд законодавства, що регулює питання щодо надання послуг з охорони психічного здоров’я, та розроблення пропозицій щодо внесення змін з метою приведення його у відповідність з вимогами міжнародного права з прав людини

МОЗ

Мін’юст

Мінсоцполітики

МЗС

МОН

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

Національна академія педагогічних наук (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

I квартал 2022 р.

розроблення проекту Закону України “Про охорону психічного здоров’я”

МОЗ

Мін’юст

Мінсоцполітики

МОН

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

Національна академія педагогічних наук (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

IV квартал 2022 р.

розроблення положення про службу судово-психіатричної експертизи

МОЗ

Мін’юст

МВС

Національна академія педагогічних наук (за згодою)

IV квартал 2023 р.

3. Забезпечення впровадження положень статей 2 і 5 Конвенції про права осіб з інвалідністю щодо прав осіб, які страждають на психічні розлади, зокрема осіб з інтелектуальними порушеннями

розроблення рекомендацій щодо використання розумних пристосувань для забезпечення можливості доступу до різних ресурсів у сфері послуг з охорони психічного здоров’я

Мінсоцполітики

МОН

МОЗ

МКІП

Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю

Національна академія педагогічних наук (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

III квартал 2022 р.

4. Впровадження міжвідомчої системи збору і обробки даних щодо надавачів послуг з охорони психічного здоров’я

розроблення професійних стандартів фахівців у сфері охорони психічного здоров’я

МОЗ

МОН

Мінекономіки

Мінсоцполітики

Національна академія медичних наук (за згодою)

Національна академія педагогічних наук (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

I квартал 2022 р.

розроблення стандарту надання послуг з охорони психічного здоров’я

МОЗ

МОН

Мінсоцполітики

Національна академія медичних наук (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

II квартал 2022 р.

проведення моніторингу стану надання послуг у сфері охорони психічного здоров’я

МОЗ

МОН

Мінсоцполітики

НСЗУ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

III квартал 2023 р.

5. Впровадження програм збереження психічного здоров’я для надавачів послуг з охорони психічного здоров’я

розроблення положення про здійснення супервізії фахівців, які надають послуги з охорони психічного здоров’я

МОЗ

МОН

Мінсоцполітики

Національна академія педагогічних наук (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

III квартал 2022 р.

6. Забезпечення надання інтегрованої та доступної допомоги з охорони психічного здоров’я

розроблення алгоритму забезпечення міжвідомчої координації (взаємодії) під час надання послуг з охорони психічного здоров’я закладами охорони здоров’я та соціального захисту населення, наближеними до місця проживання/перебування особи

МОЗ

Мінсоцполітики

обласні та Київська міська держадміністрації міжнародні та громадські організації (за згодою)

III квартал 2022 р.

розроблення порядку надання психіатричної допомоги мобільною мультидисциплінарною командою

МОЗ

Мінсоцполітики

міжнародні та громадські організації (за згодою)

IV квартал 2021 р.

розроблення медико-технологічних документів із стандартизації психіатричної допомоги на засадах доказової медицини

МОЗ

Національна академія медичних наук (за згодою)

міжнародні організації (за згодою)

IV квартал 2021 р. - IV квартал 2023 р.

розроблення рекомендацій щодо забезпечення надання особі, якій надається психіатрична допомога, у доступній для неї формі або її законному представнику інформації про стан її психічного здоров’я, прогноз можливого розвитку захворювання, застосування методів діагностики та лікування, альтернативні методи лікування, можливий ризик та побічні ефекти, умови, порядок і тривалість надання психіатричної допомоги, її права та можливі обмеження цих прав під час надання психіатричної допомоги

МОЗ

міжнародні та громадські організації (за згодою)

II квартал 2022 р.

7. Посилення соціального захисту та захисту прав осіб із стійкими інтелектуальними та/або психічними розладами, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду

розроблення рекомендацій щодо умов проживання/перебування осіб із стійкими інтелектуальними та/або психічними розладами у закладах соціального захисту та закладах охорони здоров’я

МОЗ

Мінсоцполітики

обласні та Київська міська держадміністрації

міжнародні та громадські організації (за згодою)

IV квартал 2022 р.

проведення для працівників закладів соціального захисту та охорони здоров’я освітніх заходів щодо дотримання основоположних прав та свобод людини під час надання послуг з охорони психічного здоров’я

обласні та Київська міська держадміністрації

Мінсоцполітики

МОЗ

міжнародні та громадські організації (за згодою)

IV квартал 2021 р.

впровадження та розвиток соціальних послуг, зокрема організація надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування особи, яка потребує соціальних послуг (підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, зокрема з інтелектуальними та/або психічними розладами, денний догляд, соціальна реабілітація осіб з інтелектуальними та/або психічними розладами, тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, тимчасовий відпочинок для осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особами, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування, соціально-трудова адаптація тощо)

обласні та Київська міська держадміністрації Мінсоцполітики

МОЗ

міжнародні та громадські організації (за згодою)

IV квартал 2023 р.

удосконалення нормативно-правових актів щодо розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інтелектуальними та/або психічними розладами

Мінсоцполітики

МОЗ

громадські організації (за згодою)

IV квартал 2022 р.

проведення для працівників надавачів соціальних послуг для осіб з інтелектуальними та/або психічними розладами освітніх заходів щодо особливостей надання соціальних послуг

обласні та Київська міська держадміністрації

Нацсоцслужба

МОЗ

міжнародні організації (за згодою)

IV квартал 2022 р.

розроблення переліку захворювань для визнання особи недієздатною безстроково

МОЗ

міжнародні та громадські організації (за згодою)

I квартал 2022 р.

8. Підвищення рівня та поліпшення якості надання послуг з охорони психічного здоров’я

розроблення державних стандартів соціальних послуг, що надаватимуться особам із психічними розладами (соціально-трудова адаптація, тимчасовий відпочинок для осіб, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особами, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування)

Мінсоцполітики

МОЗ

міжнародні та громадські організації (за згодою)

IV квартал 2022 р.

розроблення пропозицій стосовно внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів надання соціальних послуг

Мінсоцполітики

МОЗ

міжнародні та громадські організації (за згодою)

IV квартал 2021 р.

підвищення рівня професійної компетентності фахівців і професіоналів, які надають соціальні послуги

Мінсоцполітики

МОЗ

міжнародні та громадські організації (за згодою)

IV квартал 2022 р.

9. Підвищення рівня надання послуг з охорони психічного здоров’я дітям та підліткам з психічними розладами

розроблення пропозицій щодо удосконалення порядку надання психіатричної допомоги дітям

МОЗ

МОН

Національна академія медичних наук (за згодою)

Національна академія педагогічних наук (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

IV квартал 2021 р.

розроблення регіональних програм розвитку охорони психічного здоров’я дітей та підлітків

обласні та Київська міська держадміністрації

МОЗ

міжнародні та громадські організації (за згодою)

IV квартал 2022 р.

10. Підвищення рівня надання допомоги особам з психічними розладами, які вчинили кримінальні правопорушення

1) розроблення пропозицій стосовно внесення змін до освітніх програм підготовки суддів, працівників правоохоронних органів та персоналу Державної кримінальної виконавчої служби щодо підвищення рівня знань з питань охорони психічного здоров’я

МВС

Національна поліція

Мін’юст

МОЗ

IV квартал 2022 р.

розроблення відповідних нормативно-правових актів з метою удосконалення законодавства з питань здійснення примусових заходів медичного характеру в спеціальних закладах з надання психіатричної допомоги

МОЗ

міжнародні та громадські організації (за згодою)

IV квартал 2021 р. - IV квартал 2023 р.

11. Підвищення рівня популяризації психічного здоров’я та профілактики психічних розладів

розроблення заходів та інформаційно-рекламних матеріалів з питань охорони та збереження психічного здоров’я, прав і основоположних свобод людини, стигматизації і дискримінації осіб із психічними розладами

МКІП

МОН

МОЗ

Мінсоцполітики

Національна академія педагогічних наук (за згодою)

Національна академія медичних наук (за згодою)

АТ “НСТУ” (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

обласні та Київська міська держадміністрації

I квартал 2022 р.

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи через засоби масової інформації для різних верств населення для підвищення рівня поінформованості про психічне здоров’я, права і основоположні свободи людини під час отримання послуг з охорони психічного здоров’я та подолання стигми і дискримінації щодо осіб із психічними розладами

МКІП

МОН

МОЗ

Мінсоцполітики

Національна академія педагогічних наук (за згодою)

Національна академія медичних наук (за згодою)

АТ “НСТУ” (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

обласні та Київська міська держадміністрації

II квартал 2022 р.

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи для військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу органів військового управління та військових частин і підрозділів, ветеранів війни для підвищення поінформованості про психічне здоров’я, права і основоположні свободи людини під час отримання послуг з охорони психічного здоров’я

Мінветеранів

Міноборони

МВС

Національна поліція

Адміністрація Держприкордонслужби

ДСНС

міжнародні та громадські організації (за згодою)

II квартал 2022 р.

12. Забезпечення профілактики психічних розладів у дітей та підлітків

здійснення заходів щодо інформування учасників освітнього процесу з питань охорони психічного здоров’я у дітей та підлітків

обласні та Київська міська держадміністрації

МОЗ

Національна академія медичних наук (за згодою)

МОН

Національна академія педагогічних наук (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

I квартал 2022 р.

розроблення та впровадження програми популяризації охорони психічного здоров’я, профілактики психічних розладів у дітей та підлітків у закладах освіти

обласні та Київська міська держадміністрації

МОН

МОЗ

Національна академія медичних наук (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

III квартал 2023 р.

розроблення Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників з виявлення та запобігання самогубствам і самоушкодженням

МОН

Національна академія педагогічних наук (за згодою)

Український інститут розвитку освіти (за згодою) міжнародні організації (за згодою)

III квартал 2023 р.

проведення інформаційних кампаній для батьків щодо основних причин самогубств серед дітей, механізму виявлення суїцидальних настроїв у дітей, цифрової безпеки дитячого населення

обласні та Київська міська держадміністрації

МОН

Мінцифри

міжнародні та громадські організації (за згодою)

II квартал 2023 р.

13. Забезпечення профілактики психічних розладів у дорослих (в тому числі осіб похилого віку)

розроблення рекомендацій щодо підтримки психічного здоров’я на робочому місці

МОЗ

Мінекономіки

Національна академія педагогічних наук (за згодою)

міжнародні організації (за згодою)

III квартал 2022 р.

розроблення рекомендацій для працівників перинатальних центрів, пологових будинків та жіночих консультацій стосовно охорони психічного здоров’я матері і дитини у перинатальному та постнатальному періоді

МОЗ

Національна академія медичних наук (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою)

міжнародні організації (за згодою)

III квартал 2022 р.

сприяння адаптації та поширенню кращих світових практик щодо підтримки психічного здоров’я для осіб похилого віку та осіб, які ними опікуються, для батьків дітей з порушеннями функціонування та тих, хто опікується особами, які страждають на психічні розлади, у тому числі осіб з інвалідністю, а також для усиновлювачів та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

МОЗ

Мінсоцполітики

МЗС

обласні та Київська міська держадміністрації

Національна академія педагогічних наук (за згодою)

міжнародні та громадські організації (за згодою)

IV квартал 2022 р.

14. Запобігання самогубствам та самоушкодженням

розроблення профілактичних заходів щодо запобігання самогубствам та самоушкодженням серед різних верств населення

МОЗ

МОН

Національна академія педагогічних наук (за згодою)

Мінсоцполітики

міжнародні організації (за згодою)

III квартал 2022 р.

розроблення та впровадження програм запобігання самогубствам та самоушкодженням серед військовослужбовців, ветеранів війни та працівників правоохоронних органів

Міноборони

МВС

Мінветеранів

ДСНС

Національна поліція

Адміністрація Держприкордонслужби

МОЗ

міжнародні організації (за згодою)

IV квартал 2022 р.

розроблення заходів щодо профілактики самогубств та самоушкоджень серед осіб, які перебувають в установах виконання покарань

Мін’юст

МОЗ

IV квартал 2022 р.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -