>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 29 квітня 2020 р. № 508-р "Про затвердження плану заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року". Кабінет Міністрів України. 2020

Документ актуальний на 21.05.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29 квітня 2020 р. № 508-р
Київ

Про затвердження плану заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року

1. Затвердити План заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям:

забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

подавати щороку до 15 січня Міністерству освіти і науки інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання до 15 лютого Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2020 р. № 508-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Очікуваний результат

1.

Розроблення та внесення до Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про професійну освіту”

2020 рік

МОН

забезпечено доступ до здобуття якісної професійної освіти

2.

Реалізація пілотного проекту щодо фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які розташовані на території міст обласного значення - обласних центрів, з обласних бюджетів

2020-2021 роки

МОН
Київська міська, обласні держадміністрації

забезпечено право громадян України, які проживають поза межами міст - обласних центрів, на доступну та безоплатну професійну (професійно-технічну) освіту у закладах, що розташовані у містах - обласних центрах у пілотних регіонах

вивчено досвід пілотних регіонів для поширення практики на всі регіони України

3.

Розроблення та затвердження методики розрахунку вартості підготовки кваліфікованих кадрів з урахуванням складності професій та кваліфікаційних рівнів

2025 рік

МОН
Мінекономіки
Мінфін
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

підвищено ефективність формування державного та/або регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих кадрів

4.

Забезпечення перегляду переліку професій загальнодержавного значення на основі аналізу ринку праці

2020 рік

МОН
Мінекономіки
Мінфін
Київська міська, обласні держадміністрації
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)

сформовано перелік професій загальнодержавного значення відповідно до потреб економіки

5.

Розроблення та затвердження Типового положення про наглядову раду закладу професійної (професійно-технічної) освіти

-“-

МОН
Мінекономіки
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

затверджено Типове положення

управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється за принципами державно-громадського партнерства

6.

Розроблення методичних рекомендацій щодо оптимізації мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти

2020 рік

МОН
Київська міська, обласні держадміністрації

впроваджено єдині підходи до оптимізації мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти

7.

Забезпечення проведення конкурсного відбору проектів та утворення центрів професійної досконалості, у тому числі за рахунок коштів проекту Європейського Союзу “EU4Skills: “Кращі навички для сучасної України” і міжнародних фінансових установ та організацій

2020-2021 роки

МОН
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

проведено конкурсний відбір; утворено центри професійної досконалості.

У системі професійної (професійно-технічної) освіти функціонують сучасні багатофункціональні, багатопрофільні заклади із статусом центру професійної досконалості

8.

Розроблення та затвердження порядку надання закладу професійної (професійно-технічної) освіти статусу центру професійної досконалості, підтвердження чи позбавлення цього статусу

2020 рік

МОН
Мінекономіки
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Національна асамблея людей з інвалідністю (за згодою)

затверджено порядок надання закладу професійної (професійно-технічної) освіти статусу центру професійної досконалості, підтвердження чи позбавлення цього статусу; процедура надання закладу професійної (професійно-технічної) освіти статусу центру професійної досконалості, підтвердження чи позбавлення цього статусу є прозорою та зрозумілою

9.

Проведення моніторингу забезпечення інклюзивного навчання у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

2020 рік

МОН
Київська міська, обласні держадміністрації Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Національна асамблея людей з інвалідністю (за згодою)

проаналізовано рівень забезпечення інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

10.

Проведення періодичного аналізу ринку праці на регіональному рівні

2020-2027 роки (один раз на три роки)

Київська міська, обласні держадміністрації
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Інститут професійних кваліфікацій (за згодою)

проведено періодичний аналіз ринку праці на регіональному рівні; державне та/або регіональне замовлення на підготовку кваліфікованих кадрів відповідає потребам ринку праці

11.

Проведення навчання членів регіональних рад професійної (професійно-технічної) освіти

2020-2027 роки

МОН
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Київська міська, обласні держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
роботодавці та їх об’єднання (за згодою)
громадські об’єднання (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Національна асамблея людей з інвалідністю (за згодою)

підвищено рівень спроможності регіональних рад професійної (професійно-технічної) освіти з формування регіональної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

12.

Розроблення та затвердження регіональних програм розвитку професійної (професійно-технічної) освіти кожні три роки

2020-2027 роки

Київська міська, обласні держадміністрації
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

затверджено регіональні програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти, які відповідають особливостям регіонального розвитку

13.

Розроблення та затвердження стандарту професійної (професійно-технічної) освіти

2020 рік

МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Національна асамблея людей з інвалідністю (за згодою)

затверджено зміст стандарту професійної (професійно-технічної) освіти

14.

Розроблення та затвердження методики розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу

2020 рік

МОН
Мінекономіки
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

розроблено стандарти професійної (професійно-технічної) освіти за єдиними правилами за компетентнісним підходом на основі професійних стандартів

15.

Розроблення та затвердження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з конкретних професій

2020-2027 роки

МОН
Національне агентство кваліфікацій (за згодою) Мінекономіки
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

кваліфікації здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти відповідають вимогам роботодавців

16.

Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів оцінювання

2020 рік

Національне агентство кваліфікацій (за згодою)
МОН
Мінекономіки
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

створено умови для незалежного оцінювання здобутих кваліфікацій у сфері професійної (професійно-технічної) та неформальної освіти

17.

Розроблення та затвердження порядку проведення інституційного аудиту закладів професійної (професійно-технічної) освіти

2021 рік

Державна служба якості освіти
МОН
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Національна асамблея людей з інвалідністю (за згодою)

забезпечено підвищення якості освітніх послуг у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

18.

Розроблення та затвердження типового положення про кваліфікаційний центр оцінювання і визнання результатів навчання осіб, присвоєння та/або підтвердження відповідних професійних кваліфікацій

2020 рік

Національне агентство кваліфікацій (за згодою)
МОН
Державна служба якості освіти
Мінекономіки
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)

створено правові умови для діяльності кваліфікаційних центрів оцінювання і визнання результатів навчання осіб, присвоєння та/або підтвердження відповідних професійних кваліфікацій

19.

Розроблення та затвердження положення про акредитацію кваліфікаційних центрів

2021 рік

Національне агентство кваліфікацій (за згодою)
МОН
Державна служба якості освіти
Мінекономіки
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

унормовано діяльність кваліфікаційних центрів

20.

Розроблення та затвердження стандартів оцінювання

2021-2027 роки

Національне агентство кваліфікацій (за згодою) Державна служба якості освіти
МОН
Мінекономіки
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

затверджено стандарти оцінювання і визнання результатів навчання осіб, що робить процедуру оцінювання прозорою, неупередженою та проводиться за єдиними правилами

21.

Проведення навчання розробників стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, освітніх програм та стандартів оцінювання

2020-2027 роки

МОН
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Київська міська, обласні держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
роботодавці та їх об’єднання (за згодою)
громадські об’єднання (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

проведено навчання розробників стандартів, підвищено рівень їх спроможності щодо розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, освітніх програм та стандартів оцінювання

22.

Розроблення та забезпечення навчально-методичними матеріалами до навчальних предметів відповідно до освітніх програм підготовки кваліфікованих робітників

-“-

МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Київська міська, обласні держадміністрації

забезпечено учасників освітнього процесу навчально-методичними матеріалами

23.

Удосконалення програм підготовки, перепідготовки, стажування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти

-“-

МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)

забезпечено умови для професійного розвитку педагогічних працівників та керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти

24.

Утворення на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням із залученням коштів місцевих бюджетів і бізнесу

2020-2027 роки

МОН
Київська міська, обласні держадміністрації

створено умови для забезпечення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти принципу навчання протягом життя

25.

Проведення семінарів, тренінгів для співробітників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, до компетенції яких належить управління професійною (професійно-технічною) освітою

-”-

МОН
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Київська міська, обласні держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
роботодавці та їх об’єднання (за згодою)
громадські об’єднання (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

створено умови для професійного розвитку співробітників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, до компетенції яких належить управління освітою, посилення їх спроможності щодо формування та реалізації політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

26.

Здійснення заходів щодо професійної орієнтації та популяризації професійної (професійно-технічної) освіти із залученням засобів масової інформації, теле-, кіно-, радіокомпаній серед дітей, молоді, дорослих, планування професійного розвитку та кар’єри здобувачів освіти

2020-2027 роки

МОН
Мінмолодьспорт Мінекономіки
Київська міська, обласні держадміністрації
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

забезпечено інформування про робітничі професії;
вибір професійної кар’єри здобувачами освіти та дорослим населенням є усвідомленим

27.

Розроблення та затвердження типового положення про центр кар’єри закладу професійної (професійно-технічної) освіти

2020 рік

МОН
Мінекономіки

забезпечено умови для консультування здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з розвитку професійної кар’єри

28.

Забезпечення проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності “WORLDSKILLS UKRAINE”, конкурсів професійної майстерності

щороку

МОН
Київська міська, обласні держадміністрації
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

створено умови для розкриття професійного потенціалу особи

29.

Проведення комунікаційної кампанії з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти

2020-2027 роки

МОН
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Київська міська, обласні держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
роботодавці та їх об’єднання (за згодою)
громадські об’єднання (за згодою)
Національна академія педагогічних наук (за згодою)

створено умови для зростання престижності та популярності професійної (професійно-технічної) освіти


= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -