<<
>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 27 листопада 2019 р. № 1109-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік". Кабінет Міністрів України. 2019

Документ актуальний на 25.12.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 листопада 2019 р. № 1109-р

Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ

№ 110-р від 12.02.2020}

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201030 “Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення” на 13000 тис. гривень;

зменшення обсягу видатків за програмою 2201170 “Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів, забезпечення діяльності експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій” на 165654 тис. гривень (у тому числі видатки споживання - 18221,8 тис. гривень (з них на комунальні послуги та енергоносії - 509,1 тис. гривень), видатки розвитку - 147432,2 тис. гривень), з яких 143150 тис. гривень згідно з додатком 1;

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201180 “Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу “Учитель року” на 1976,1 тис. гривень;

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201190 “Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів” на 286000 тис. гривень;

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201210 “Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти” на 33838,7 тис. гривень;

зменшення обсягу видатків за програмою 2211230 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” на 151637,5 тис. гривень (у тому числі видатки споживання - 149326,3 тис. гривень, видатки розвитку - 2311,2 тис. гривень) згідно з додатком 2;

зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 2211250 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти” на 149517,7 тис.

гривень згідно з додатком 2;

збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 2211190 “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” на 801624 тис. гривень згідно з додатком 2.

2. Установити, що:

1) використання освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями здійснюється за погодженням з Міністерством освіти і науки;

{Підпункт 2 пункту 2 виключено на підставі Розпорядження КМ № 110-р від 12.02.2020}

3) у разі необхідності закупівлі малоцінних необоротних матеріальних активів під час придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій видатки розвитку, визначені розподілом освітньої субвенції, можуть спрямовуватися на видатки споживання;

4) бюджетні кошти, передбачені додатком 2 до цього розпорядження на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями, зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються в наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції.

3. Обласним, Київській міській держадміністраціям:

здійснити придбання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій шляхом централізованої закупівлі;

забезпечити постачання зазначеного обладнання і STEM-лабораторій до закладів загальної середньої освіти;

подавати щомісяця до 10 числа Міністерству освіти і науки інформацію про використання обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

4. Міністерству освіти і науки в місячний строк затвердити типовий перелік навчально-методичного забезпечення, засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій.

5. Забезпечити:

1) Міністерству освіти і науки - погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2) Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 73


Додаток 1

до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 27 листопада 2019 р. № 1109-р

ОБСЯГ

видатків державного бюджету за програмою 2201170 “Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів, забезпечення діяльності експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій”, що зменшується

(тис. гривень)

Найменування адміністративно-територіальної одиниці

Видання, придбання, зберігання та доставка підручників, посібників, словників і створення, придбання та апробація електронних підручників для учнів і педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти

Вінницька область

3980

Волинська область

3020

Дніпропетровська область

16850

Донецька область

4395

Житомирська область

4280

Закарпатська область

2590

Запорізька область

10210

Івано-Франківська область

2890

Київська область

3820

Кіровоградська область

2950

Луганська область

3310

Львівська область

3650

Миколаївська область

7100

Одеська область

12465

Полтавська область

4510

Рівненська область

2470

Сумська область

2260

Тернопільська область

1950

Харківська область

13650

Херсонська область

2950

Хмельницька область

3650

Черкаська область

3570

Чернівецька область

Чернігівська область

3270

м. Київ

23360

__________

Усього

143150


Додаток 2

до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 27 листопада 2019 р. № 1109-р

ПЕРЕРОЗПОДІЛ

видатків державного бюджету (загальнодержавні витрати)

(тис. гривень)

Код бюджету

Найменування місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Бюджетна програма

2211230 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”

2211250 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти”

2211190 “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам”

зменшення обсягу видатків споживання

зменшення обсягу видатків розвитку

зменшення обсягу видатків розвитку

збільшення обсягу видатків розвитку на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

7300

27478,1

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

3760

4112,7

25181,4

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

12855,8

493,3

4290,5

58598,6

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

3551,8

12092,2

36071,1

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

8029,9

13779

38632,5

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

6067,6

15,5

3938,7

30637,1

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

5058,6

64,7

27622,3

53281

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

2081,8

8,6

21525,9

10100000000

Обласний бюджет Київської області

8403,1

22,9

5336,3

40768,5

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

3600

15363,5

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

2031,1

970,8

9785,6

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

16249,4

28,3

31526,9

82311,4

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

2711,1

254

908,2

18173,2

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

7451

39866,6

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

4842,1

390,1

4286,8

26098,1

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

8042,5

6345,7

34406,4

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

5456

8,7

17344,9

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

2994,9

716,3

618,4

17978,8

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

13607,7

245

4901,2

48637,2

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

4870,3

5,9

2553,5

21181,5

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

4055,1

40,2

771,5

21625,1

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

3016,4

21855,5

39112,3

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

2734,5

6,4

50

15748,2

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

3391,5

11,3

3557,5

18825,4

26000000000

Бюджет м. Києва

7164,1

42991,6

__________

Усього

149326,3

2311,2

149517,7

801624


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 28.12.2019 — № 250

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -