<<
>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 12.01.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 5 січня 2021 р. № 1-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям інформувати щороку до 15 лютого Міністерство культури та інформаційної політики про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для подання до 15 березня Кабінетові Міністрів України узагальненої інформації.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 5 січня 2021 р. № 1-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

1.

Створення моделей фінансування культурних послуг, які надаються державними і комунальними закладами культури

1) розроблення моделей фінансування закладів культури за диференційованим принципом

травень 2021 року

Держмистецтв

МКІП

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

органи місцевого самоврядування (за згодою)

проведено дослідження та підготовлено аналітичний звіт з переліком ключових показників ефективності діяльності для закладів культури

жовтень 2021 року

МКІП

Мінрегіон

обласні та Київська міська держадміністрації всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

органи місцевого самоврядування (за згодою)

розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект розпорядження про реалізацію пілотних проектів щодо впровадження моделей фінансування закладів культури за диференційованим принципом в територіальних громадах

березень 2023 року

МКІП

Мінрегіон

обласні та Київська міська держадміністрації всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

органи місцевого самоврядування (за згодою)

завершено реалізацію пілотних проектів щодо впровадження диференційованих моделей фінансування закладів культури за диференційованим принципом в територіальних громадах;

підготовлено звіт за результатами реалізації пілотних проектів

2) оновлення переліку платних послуг, які можуть надаватися державними та комунальними закладами культури

травень 2022 року

МКІП

Держмистецтв

Мінекономіки

обласні та Київська міська держадміністрації

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

органи місцевого самоврядування (за згодою)

розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови щодо затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними та комунальними закладами культури

3) розроблення та запровадження системи верифікації надання культурних послуг

червень 2022 року

Держмистецтв

МКІП

обласні та Київська міська держадміністрації

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

запроваджено систему верифікації надання культурних послуг

4) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про культуру” щодо фінансової діяльності закладів культури

червень 2023 року

МКІП

обласні та Київська міська держадміністрації

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект про внесення змін до Закону України “Про культуру”

5) здійснення комунікаційних заходів щодо моделей фінансування культурних послуг, які надаються державними та комунальними закладами культури

2021-2023 роки

МКІП

обласні та Київська міська держадміністрації

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

органи місцевого самоврядування (за згодою)

проведено наради, семінари, засідання за круглим столом;

підготовлено та надіслано місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування інформаційно-роз’яснювальні листи; розміщено інформаційно-роз’яснювальні повідомлення на офіційних веб-сайтах та поширено у соціальних мережах (за умови наявності профілів у соціальних мережах)

2.

Оновлення системи оплати праці працівників сфери культури

1) визначення умов, критеріїв, показників та розмірів преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління МКІП

грудень 2021 року

МКІП

Держмистецтв

обласні та Київська міська держадміністрації

розроблено та затверджено наказ МКІП щодо визначення умов, критеріїв диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління МКІП

2) упорядкування умов оплати праці працівників сфери культури

грудень 2021 року

МКІП

Мінекономіки

Держмистецтв

обласні та Київська міська держадміністрації

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

проведено аналіз та оцінку рівня умов оплати праці працівників сфери культури

червень 2022 року

-“-

розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України нормативно-правовий акт щодо впорядкування умов оплати праці працівників сфери культури

3) запровадження інформаційно-освітніх програм та здійснення комунікаційних заходів щодо оновлення системи оплати праці працівників сфери культури

2022-2023 роки

МКІП

Держмистецтв

Мінцифри

обласні та Київська міська держадміністрації,

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

органи місцевого самоврядування (за згодою)

запроваджено інформаційно-освітні програми для працівників сфери культури щодо роботи за новим механізмом оплати праці та культурного менеджменту

2022-2023 роки

-“-

проведено наради, семінари, засідання за круглим столом;

підготовлено та надіслано місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування інформаційно-роз’яснювальні листи;

розміщено інформаційно-роз’яснювальні повідомлення на офіційних веб-сайтах та поширено у соціальних мережах (за умови наявності профілів у соціальних мережах)

3.

Створення можливостей для розвитку соціокультурної інфраструктури на регіональному та місцевому рівні

1) проведення аналізу стану фінансування сфери культури на регіональному та місцевому рівнях

червень 2021 року

МКІП

Мінрегіон

Мінекономіки

обласні та Київська міська держадміністрації

всеукраїнські асоціації

органів місцевого самоврядування (за згодою)

органи місцевого самоврядування (за згодою)

підготовлено звіт за результатами проведення аналізу щодо рівня поточних та капітальних видатків для сфери культури

2) стимулювання та підтримка місцевих ініціатив щодо підготовки інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток культурної інфраструктури, зокрема таких, які подаються на конкурсний відбір за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

щороку

МКІП

Мінрегіон

обласні та Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

збільшено кількість реалізованих проектів, спрямованих на розвиток культурної інфраструктури за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

3) удосконалення механізму фінансування проектів Українським культурним фондом

листопад 2021 року

МКІП

Мінфін

підготовлено пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів

4) створення українського фонду реставрації об’єктів культурної спадщини

грудень 2022 року

МКІП

Мінфін

Мінрегіон

обласні та Київська міська держадміністрації

розроблено та подано на розгляд Мінфіну пропозиції до законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення українського фонду реставрації об’єктів культурної спадщини

5) здійснення комунікаційних заходів щодо створення додаткових можливостей для фінансування соціокультурної інфраструктури

2021-2023 роки

МКІП

обласні та Київська міська держадміністрації

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

органи місцевого самоврядування (за згодою)

проведено наради, семінари, засідання за круглим столом;

підготовлено та надіслано місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування інформаційно-роз’яснювальні листи;

розміщено інформаційно-роз’яснювальні повідомлення на офіційних веб-сайтах та поширено у соціальних мережах (за умови наявності профілів у соціальних мережах)

4.

Впровадження проектного підходу для формування конкурентних ринків культурних послуг

1) створення можливості фінансування Українським культурним фондом довгострокових проектів (тривалістю понад один календарний рік)

листопад 2021 року

МКІП

Мінфін

проведено аналіз та підготовлено пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів

2) проведення дослідження щодо можливості запровадження системи багатоканального фінансування сфери культури

грудень 2022 року

МКІП

Мінекономіки

обласні та Київська міська держадміністрації

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

за результатами дослідження підготовлено та подано Мінфіну пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів

3) сприяння впровадженню проектного підходу для фінансування системи забезпечення надання населенню культурних послуг та формування конкурентних ринків культурних послуг

травень 2023 року

МКІП

Мінрегіон

органи місцевого самоврядування територіальних громад (за згодою)

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

проведено дослідження щодо можливості впровадження проектного підходу для фінансування системи забезпечення надання населенню культурних послуг

вересень 2023 року

-“-

підготовлено та подано Мінфіну звіт з пропозиціями щодо внесення змін до нормативно-правових актів

4) запровадження інформаційно-освітніх програм щодо організації функціонування закладів культури в рамках проектного фінансування

2023-2024 роки

МКІП

Мінцифри

обласні та Київська міська держадміністрації

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

запроваджено онлайн-навчання (курси) щодо впровадження проектного підходу в роботу закладів культури

5) здійснення комунікаційних заходів щодо впровадження проектного підходу для формування конкурентних ринків культурних послуг

2022-2025 роки

МКІП

обласні та Київська міська держадміністрації

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

органи місцевого самоврядування (за згодою)

проведено наради, семінари, засідання за круглим столом;

розміщено інформацію на офіційних веб-сайтах та поширено у соціальних мережах (за умови наявності профілів у соціальних мережах)

5.

Запровадження механізму державно-приватного партнерства для реалізації інвестиційних проектів у сфері культури

1) аналіз зарубіжного досвіду використання інструменту державно-приватного партнерства для фінансування сфери культури

грудень 2021 року

МКІП

Мінекономіки

підготовлено збірник кращих світових практик щодо використання інструменту державно-приватного партнерства для фінансування сфери культури

2) визначення переліку потенційних об’єктів державно-приватного партнерства у сфері культури

травень 2022 року

МКІП

Мінекономіки

обласні та Київська міська держадміністрації

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

сформовано перелік потенційних об’єктів державно-приватного партнерства у сфері культури;

підготовлено концептуальні записки здійснення державно-приватного партнерства та подано Мінекономіки

3) здійснення комунікаційних заходів щодо можливостей використання інструменту державно-приватного партнерства для залучення позабюджетних коштів у сферу культури

2021-2023 роки

МКІП

обласні та Київська міська держадміністрації

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

органи місцевого самоврядування (за згодою)

проведено наради, семінари, засідання за круглим столом

розміщено інформацію на офіційних веб-сайтах та поширено у соціальних мережах (за умови наявності профілів у соціальних мережах)

6.

Поширення застосування інших інструментів фінансування сфери культури

1) проведено аналіз щодо можливості отримання грантів представниками української діаспори

грудень 2021 року

МКІП

проведено аналіз законодавства та у разі потреби підготовлено та подано Мінфіну пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів

2) удосконалення умов проведення меценатської діяльності у сфері культури

грудень 2021 року

МКІП

Мінфін

обласні та Київська міська держадміністрації,

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекти щодо особливостей проведення меценатської діяльності у сфері культури та щодо встановлення податкових пільг для стимулювання меценатської діяльності у сфері культури

3) проведення досліджень щодо стану фінансування та ефективності діяльності закладів культури, щодо можливостей запровадження інших інструментів фінансування сфери культури

листопад 2022 року

МКІП

обласні та Київська міська держадміністрації

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

підготовлено та подано Мінфіну звіти за результатами проведення досліджень з пропозиціями щодо внесення змін до нормативно-правових актів

4) проведення комунікаційних заходів щодо можливостей залучення інших інструментів фінансування сфери культури

2021-2025 роки

МКІП

обласні та Київська міська держадміністрації,

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

проведено наради, семінари, засідання за круглим столом;

підготовлено та надіслано місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування інформаційно-роз’яснювальні листи;

розміщено інформаційно-роз’яснювальні повідомлення на офіційних веб-сайтах та поширено у соціальних мережах (за наявності профілів у соціальних мережах)


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 21.01.2021 — № 13

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 12-р "Про призначення Кучера О.В. Головою Державної регуляторної служби України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -