<<
>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 13.01.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 5 січня 2021 р. № 7-р

Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні

1. На виконання статті 2 Указу Президента України від 5 березня 2019 р. № 53 “Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні” затвердити план заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерствам та іншим державним органам забезпечити виконання плану заходів у межах коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям надсилати щороку до 5 грудня Службі безпеки інформацію про стан його виконання для узагальнення та подання до 15 лютого Президентові України та Кабінетові Міністрів України.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 547 “Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом”;

пункт 10 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 92 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 16, ст. 469).

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 29


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 5 січня 2021 р.

№ 7-р

ПЛАН

заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні

1. Провести аналіз загальнодержавної системи боротьби з тероризмом, за результатами сформувати модель загальнодержавної системи боротьби з тероризмом з урахуванням потенційних терористичних загроз національній безпеці України та фінансово-економічних можливостей держави.

СБУ (за згодою), МВС, ДСНС, Національна поліція, Адміністрація Держприкордонслужби, Міноборони, Мін’юст, Управління державної охорони (за згодою), Служба зовнішньої розвідки (за згодою), Мінфін, Держмитслужба, інші заінтересовані державні органи (за згодою).

Грудень 2021 року.

2. Забезпечувати проведення аналізу стану і тенденцій поширення тероризму, причин і умов, що впливають на його виникнення і поширення, ефективності законодавства у сфері боротьби з тероризмом та за його результатами внесення в установленому порядку пропозицій щодо підвищення ефективності заходів боротьби з тероризмом, зокрема щодо:

удосконалення організаційно-правових засад діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом;

підвищення рівня захищеності населення від негативних інформаційно-психологічних впливів;

проведення моніторингу здійснення антитерористичних заходів та розвитку безпекової обстановки в суміжних та інших державах з метою своєчасного виявлення загроз та намірів учинення терористичних актів в Україні;

виявлення джерел фінансування терористичної діяльності, своєчасного надання суб’єктам боротьби з тероризмом та іншим державним органам інформації про реальні та потенційні терористичні загрози в Україні.

СБУ (за згодою), МВС, Мін’юст, Міноборони, Мінфін, ДСНС, Адміністрація Держприкордонслужби, Національна поліція, Управління державної охорони (за згодою), Служба зовнішньої розвідки (за згодою), МЗС.

Постійно.

3. Проаналізувати інституційний механізм координації діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом, зокрема шляхом уточнення завдань і функцій Антитерористичного центру при СБУ, оптимізації його структури та штатної чисельності, і внести в разі потреби в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо його вдосконалення.

СБУ (за згодою).

Березень 2021 року.

4. Розробити і подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:

1) внесення змін до статті 24 Закону України “Про боротьбу з тероризмом” щодо визначення критеріїв та порядку визнання організації терористичною, переліку обмежень, що застосовуються до організацій, визнаних терористичними, а також механізму оскарження прийнятого рішення заінтересованими особами та процедури виключення організацій з переліку осіб, що пов’язані з провадженням терористичної діяльності.

СБУ (за згодою), МВС, Національна поліція, Адміністрація Держприкордонслужби, Управління державної охорони (за згодою), Міноборони, Мін’юст, Держмитслужба, Служба зовнішньої розвідки (за згодою), інші заінтересовані державні органи (за згодою).

Березень 2021 року;

2) приведення у відповідність з вимогами 5-ї Рекомендації FATF статей Кримінального кодексу України в частині включення злочинів, зазначених у Міжнародній Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Протоколах до неї, до диспозиції окремих статей стосовно того, що дії міжнародних організацій, які не є юридичними особами, повинні підпадати під санкції статей Кримінального кодексу України в частині фінансування тероризму, та щодо застосування кримінальної відповідальності за фінансування поїздок у терористичних цілях відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2178.

СБУ (за згодою), Офіс Генерального прокурора (за згодою), МВС, Національна поліція, Мін’юст, Мінфін, Держфінмоніторинг, Національний банк (за згодою).

Вересень 2021 року;

3) розроблення механізму відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок терористичних актів.

СБУ (за згодою), Мінфін, Мін’юст, Мінекономіки, Мінреінтеграції.

Березень 2021 року.

5. Проаналізувати законодавче регулювання обігу небезпечних речовин та відходів з метою мінімізації терористичних ризиків та внести в разі потреби Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо його вдосконалення.

Міненерго, Міндовкілля, МОЗ, СБУ (за згодою), МВС, Національна поліція.

Березень 2021 року.

6. Забезпечити узагальнення практики розгляду судами справ про кримінальні правопорушення, пов’язані з тероризмом та фінансуванням тероризму.

Верховний Суд (за згодою).

Вересень 2021 року.

7. Забезпечити:

1) удосконалення правових основ антитерористичної безпеки держави, всебічне сприяння впровадженню результатів наукових досліджень у практичну діяльність у сфері боротьби з тероризмом, проведення науково-практичних конференцій, семінарів та навчально-тренінгових заходів з тематики боротьби з тероризмом.

СБУ (за згодою), Національна академія наук (за згодою), МВС, ДСНС, Національна поліція, Міноборони, Управління державної охорони (за згодою), МОН, Мін’юст, Мінекономіки, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інші заінтересовані державні органи (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою).

Постійно;

2) систематичне проведення командно-штабних, тактико-спеціальних навчань та тренувань з антитерористичної тематики із залученням сил і засобів суб’єктів боротьби з тероризмом, зокрема на об’єктах можливих терористичних посягань, здійснення заходів щодо вдосконалення навчально-матеріальної та матеріально-технічної бази полігонів, необхідних для підготовки особового складу суб’єктів боротьби з тероризмом.

СБУ (за згодою), Міноборони, МВС, ДСНС, Національна поліція, Адміністрація Держприкордонслужби, Управління державної охорони (за згодою), Служба зовнішньої розвідки (за згодою), Адміністрація Держспецзв’язку, Мінінфраструктури, Мін’юст, Міненерго, Міндовкілля, МОЗ, Мінекономіки, МЗС, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування (за згодою).

Постійно;

3) систематичне проведення навчально-практичних заходів з формування навичок припинення несанкціонованих польотів безпілотних повітряних суден (апаратів) та/або малих літальних апаратів, які можуть використовуватися для вчинення терористичних актів, над потенційно небезпечними об’єктами, насамперед об’єктами військової та критичної інфраструктури, оборонно-промислового комплексу.

СБУ (за згодою), Міноборони, МВС, Національна поліція, Адміністрація Держприкордонслужби, Управління державної охорони (за згодою), Адміністрація Держспецзв’язку, Мініфраструктури, Служба зовнішньої розвідки (за згодою), Мін’юст.

Постійно;

4) урахування пріоритетності захисту прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства і держави, мінімізації наслідків терористичної діяльності під час планування та здійснення заходів щодо боротьби з тероризмом.

СБУ (за згодою), Міноборони, МВС, Національна поліція, ДСНС, Управління державної охорони (за згодою), Адміністрація Держспецзв’язку, Мініфраструктури, Адміністрація Держприкордонслужби, Служба зовнішньої розвідки (за згодою), Мін’юст, Мінрегіон.

Постійно.

8. Вжити заходів із:

1) підвищення ефективності систем та режимів охорони об’єктів можливих терористичних посягань, зокрема об’єктів підвищеної небезпеки, і транспортних засобів спеціального призначення, задіяних у перевезенні радіоактивних матеріалів, інших небезпечних речовин.

СБУ (за згодою), Мінекономіки, Міноборони, МВС, Національна поліція, Управління державної охорони (за згодою), Адміністрація Держприкордонслужби, Служба зовнішньої розвідки (за згодою), Адміністрація Держспецзв’язку, Мінінфраструктури, Міндовкілля, МОЗ, Держатомрегулювання, Мін’юст, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування (за згодою).

Постійно;

2) підтримання сил і засобів суб’єктів боротьби з тероризмом у постійній готовності до виконання завдань за призначенням із своєчасного реагування згідно з відповідним рівнем терористичних загроз, належного забезпечення підрозділів суб’єктів боротьби з тероризмом сучасними спеціальними засобами, озброєнням, засобами зв’язку, необхідною обчислювальною та організаційною технікою, транспортними засобами та пально-мастильними матеріалами.

СБУ (за згодою), МВС, Національна поліція, Адміністрація Держприкордонслужби, Міноборони, Управління державної охорони (за згодою), ДСНС, Служба зовнішньої розвідки (за згодою), Мін’юст, інші заінтересовані державні органи (за згодою).

Постійно;

3) здійснення комплексних скоординованих та взаємоузгоджених заходів, проведення спеціальних операцій з метою запобігання, виявлення та припинення терористичних актів, що можуть бути вчинені окремими особами, групами і міжнародними організаціями, які діють за межами України.

СБУ (за згодою), Служба зовнішньої розвідки (за згодою), Міноборони, Управління державної охорони (за згодою), МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, Національна поліція, ДСНС, Мін’юст, інші заінтересовані державні органи (за згодою).

Постійно;

4) забезпечення захисту даних та належного функціонування об’єднаної автоматизованої інформаційної системи у сфері боротьби з тероризмом, здійснення своєчасного обміну інформацією про реальні і потенційні терористичні загрози між суб’єктами боротьби з тероризмом та іншими державними органами, інформаційно-аналітичного супроводу практичних заходів боротьби з тероризмом.

СБУ (за згодою), Адміністрація Держспецзв’язку, МВС, Національна поліція, Адміністрація Держприкордонслужби, Міноборони, Мін’юст, Управління державної охорони (за згодою), ДСНС, Держмитслужба, Служба зовнішньої розвідки (за згодою), інші заінтересовані державні органи (за згодою).

Постійно;

5) забезпечення захисту даних, що містяться та обробляються в автоматизованих системах керування технологічними процесами, та здійснення державного контролю на об’єктах підвищеної небезпеки, насамперед об’єктах критичної, військової та транспортної інфраструктури, незалежно від форми власності.

Адміністрація Держспецзв’язку, СБУ (за згодою), Міноборони, Управління державної охорони (за згодою), МВС, Національна поліція, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінекономіки, Мінінфраструктури, Міндовкілля, МОЗ, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інші заінтересовані державні органи (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою).

Постійно;

6) здійснення в межах компетенції посиленого державного контролю за ввезенням, реєстрацією, виробництвом та використанням в Україні безпілотних авіаційних систем з метою недопущення застосування таких систем у терористичних цілях.

Держмитслужба, Державіаслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, Міноборони, МВС, СБУ (за згодою), Служба зовнішньої розвідки (за згодою), Мінекономіки, інші заінтересовані державні органи (за згодою).

Постійно.

9. Забезпечити виконання на належному рівні завдань з організації та забезпечення державної системи урядового зв’язку (зокрема рухомого (мобільного) зв’язку) з визначених районів під час можливого проведення антитерористичних операцій.

Адміністрація Держспецзв’язку, СБУ (за згодою), Міноборони.

Постійно.

10. Забезпечити внесення до бази даних “Арсенал” облікових даних зброї, яка перебуває на озброєнні військових формувань, а також державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, державних правоохоронних органів спеціального призначення, правоохоронних органів спеціального призначення, а також інформації про заходи з оптимізації роботи зазначеної бази даних.

Міноборони, МВС, СБУ (за згодою), Управління державної охорони (за згодою), Національна поліція, Адміністрація Держприкордонслужби, Мін’юст, Служба зовнішньої розвідки (за згодою), Адміністрація Держспецзв’язку.

Травень 2021 року.

11. Вжити заходів, спрямованих на:

1) запровадження з використанням зарубіжного досвіду та напрацювань фахівців науково-освітньої галузі новітніх методів і засобів здійснення оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності з метою своєчасного виявлення та припинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з терористичною діяльністю, пошуку та обробки інформації щодо осіб, причетних до терористичної діяльності, джерел фінансування тероризму.

СБУ (за згодою), МВС, Національна поліція, Служба зовнішньої розвідки (за згодою), Адміністрація Держприкордонслужби, Міноборони, Управління державної охорони (за згодою), Мін’юст.

Постійно;

2) організацію проведення перевірок ефективності системи боротьби з тероризмом та системи цивільного захисту на об’єктах можливих терористичних посягань.

СБУ (за згодою), МВС, Національна поліція, ДСНС, Управління державної охорони (за згодою), Адміністрація Держприкордонслужби, Міноборони, Адміністрація Держспецзв’язку, Мін’юст, інші заінтересовані державні органи (за згодою).

Постійно;

3) забезпечення контролю за виробництвом, обігом і використанням зброї, боєприпасів, вибухових, отруйних, радіоактивних речовин та інших предметів, що можуть бути використані як засоби вчинення терористичних актів.

МВС, Національна поліція, СБУ (за згодою), Адміністрація Держприкордонслужби, Міноборони, Управління державної охорони (за згодою), Міненерго, Міндовкілля, Мінекономіки, Держатомрегулювання, Мін’юст.

Постійно;

4) забезпечення належної взаємодії між суб’єктами боротьби з тероризмом щодо вжиття заходів для запобігання вчиненню, виявлення та припинення злочинів терористичної спрямованості на об’єктах Державної кримінально-виконавчої служби.

Мін’юст, СБУ (за згодою), МВС, Національна поліція.

Постійно;

5) поглиблення взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом з недержавними суб’єктами охоронної діяльності з питань запобігання вчиненню та недопущення терористичних проявів.

СБУ (за згодою), МВС, Національна поліція, ДСНС, Адміністрація Держприкордонслужби, Управління державної охорони (за згодою), Міноборони, Мін’юст, Служба зовнішньої розвідки (за згодою), інші заінтересовані державні органи (за згодою).

Постійно.

12. Підготувати пропозиції щодо посилення відповідальності посадових осіб за невиконання вимог щодо антитерористичної (протидиверсійної) захищеності об’єктів можливих терористичних посягань.

СБУ (за згодою), Мінінфраструктури, Міненерго, Міндовкілля, Міноборони, Мінекономіки, Мін’юст, МВС, МОЗ, Національна поліція, Управління державної охорони (за згодою), ДСНС, Мінфін, Адміністрація Держприкордонслужби, інші заінтересовані державні органи (за згодою), обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування (за згодою).

2020-2021 роки.

13. Забезпечити систематичне інформування громадськості про результати антитерористичних заходів, розміщення в друкованих та електронних засобах масової інформації матеріалів з актуальних питань боротьби з тероризмом, інформаційно-роз’яснювальних матеріалів, спрямованих на інформування населення про порядок дій у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів, а також матеріалів, спрямованих на недопущення поширення в суспільстві екстремістських поглядів, запобігання залученню молоді до терористичної діяльності.

СБУ (за згодою), МВС, Національна поліція, Міноборони, ДСНС, інші заінтересовані державні органи (за згодою), обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування (за згодою).

Постійно.

14. Забезпечити обмін досвідом суб’єктів боротьби з тероризмом з відповідними органами іноземних держав та міжнародними організаціями з метою підвищення ефективності боротьби з тероризмом в Україні, недопущення використання кіберпростору в терористичних цілях та забезпечення належного функціонування державних органів та безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, вжиття заходів до систематизації матеріалів вивчення зарубіжного досвіду боротьби з тероризмом та активізації співробітництва з міжнародними організаціями, які здійснюють боротьбу з тероризмом.

СБУ (за згодою), МЗС, Міноборони, Управління державної охорони (за згодою), МВС, Національна поліція, Адміністрація Держприкордонслужби, Адміністрація Держспецзв’язку, Мінінфраструктури, МОЗ, Мін’юст.

Постійно.

15. Забезпечити взаємодію із спеціальними службами та правоохоронними органами іноземних держав з питань протидії міжнародному тероризму, зокрема шляхом обміну інформацією, а також забезпечити участь у спільних антитерористичних заходах.

СБУ (за згодою), Служба зовнішньої розвідки (за згодою), Міноборони, Управління державної охорони (за згодою), МЗС, МВС, Національна поліція, Держфінмоніторинг, Адміністрація Держприкордонслужби, Мін’юст.

Постійно.

16. Забезпечити участь представників суб’єктів боротьби з тероризмом від України в міжнародних заходах із проблематики боротьби з тероризмом у межах діяльності ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС та інших міжнародних і регіональних організацій, у роботі експертних органів Комітету Ради Європи з питань боротьби з тероризмом та Комітету Конвенції Ради Європи з питань протидії кіберзлочинності, а також у програмах обміну досвідом у сфері боротьби з тероризмом, стажуваннях та міжнародних навчаннях підрозділів суб’єктів боротьби з тероризмом.

СБУ (за згодою), МЗС, Міноборони, Служба зовнішньої розвідки (за згодою), Управління державної охорони (за згодою), МВС, Національна поліція, Адміністрація Держприкордонслужби, Адміністрація Держспецзв’язку, МОЗ, Мінінфраструктури, Мін’юст.

Постійно.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 15.01.2021 — № 9

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 2-р "Деякі питання проектування та будівництва мостового переходу через р. Ірпінь на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-30 Під’їзд до м. Ірпеня". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 1-р "Про схвалення проекту Угоди про взаємне скасування віз для пред’явників дипломатичних та службових паспортів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сенегал". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 12 "Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 14 "Деякі питання виконання Державного бюджету України у 2023 році в умовах воєнного стану". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 6 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 4 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 3 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 17 "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 16 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 15 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 і від 2 вересня 2015 р. № 728". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 9 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економіки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 8 "Про визначення мінімального розміру гарантійної частки будівництва об’єктів нерухомого майна". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 7 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 5 "Про встановлення розміру грошової компенсації за витрату часу, пов’язану з веденням записів та наданням інших відомостей, респондентам, які беруть участь у державному статистичному спостереженні “Обстеження умов життя домогосподарств”". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 10 "Про затвердження Порядку надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових) парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 6 січня 2023 р. № 4-р "Про схвалення Концепції Державної цільової екологічної програми зняття з експлуатації уранового об’єкта на 2023-2027 роки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 20 "Про внесення змін до Типового договору оренди захисних споруд цивільного захисту". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -