<<
>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 6 січня 2023 р. № 4-р "Про схвалення Концепції Державної цільової екологічної програми зняття з експлуатації уранового об’єкта на 2023-2027 роки". Кабінет Міністрів України. 2023

Документ актуальний на 13.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 6 січня 2023 р. № 4-р

Київ

Про схвалення Концепції Державної цільової екологічної програми зняття з експлуатації уранового об’єкта на 2023-2027 роки

1. Схвалити Концепцію Державної цільової екологічної програми зняття з експлуатації уранового об’єкта на 2023-2027 роки, що додається.

Визначити Міністерство енергетики державним замовником Програми.

2. Міністерству енергетики разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити і подати у чотиримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової екологічної програми зняття з експлуатації уранового об’єкта на 2023-2027 роки.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 37


СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 6 січня 2023 р. № 4-р

КОНЦЕПЦІЯ

Державної цільової екологічної програми зняття з експлуатації уранового об’єкта на 2023-2027 роки

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

У період 1946 і 1947 років у Криворізькому залізорудному районі були відкриті Первомайське і Жовторіченське залізорудні родовища, що містять уран, на базі яких у 1951 році був утворений комбінат № 9 (на сьогодні державне підприємство “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (далі - комбінат).

До складу комбінату входять три шахти - Інгульська, Смолінська і Новокостянтинівська. У 1959 році для переробки уранової руди у м. Жовтих Водах був запущений гідрометалургійний завод комбінату. На даний час випуск уранового оксидного концентрату здійснюється з руди, яка видобувається на уранових шахтах Кіровоградської області.

Починаючи з 1969 року Інгульська шахта відпрацьовує Мічурінське та Центральне родовища, з 1972 року Смолінська шахта відпрацьовує Ватутінське родовище та з 2011 року здійснюється дослідно-промислова експлуатація Новокостянтинівською шахтою Новокостянтинівського родовища.

Слід зазначити, що за часів СРСР були відпрацьовані найкращі за якісними показниками запаси Ватутінського і Мічурінського родовищ.

Запаси уранової руди Ватутінського родовища практично відпрацьовані. За попередніми розрахунками, відпрацювання запасів уранових руд Ватутінського родовища буде завершено до 2023 року. Підготовчі заходи до припинення діяльності Смолінської шахти необхідно розпочати у 2023 році.

На території промислового майданчика Смолінської шахти значення потужності еквівалентної дози становлять 0,35-1,75 мкЗв за годину, порівняно з природним фоном для цієї місцевості - 0,11-0,17 мкЗв за годину, що свідчить про необхідність здійснення відповідних ліквідаційних заходів та заходів з рекультивації порушених земель.

На промисловому майданчику Смолінської шахти, на якому розміщені стовбури “Головний” і “Допоміжний”, радіометрична збагачувальна фабрика, склад товарної руди і відвали порожніх і забалансових руд, штабель купчастого вилуговування, тимчасові спорудження колишньої розвідницької шахти та стовбур шахти “Вентиляційна”, рівень потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання визначається в діапазоні 0,8-5,75 мкЗв за годину. При цьому коливання природного радіаційного фону Кіровоградської області становить 0,11-0,17 мкЗв за годину, у межах санітарно-захисної зони шахти зазначений показник змінюється в діапазоні 0,1-0,3 мкЗв за годину. На території зони спостереження, у смт Смоліному і с. Березівка рівень потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання відповідає природному радіаційному фону місцевості.

За даними досліджень поверхневого шару землі, значення сумарної альфа-активності ґрунтів на більшій частині території промислового майданчика становить у середньому 2577 Бк у кілограмі за норми 1258 Бк у кілограмі (фонове значення в смт Смоліному). Питома радіоактивність ґрунтів щодо урану на досліджуваній території коливається в межах 29-917 Бк у кілограмі за норми 70,4 Бк у кілограмі (фонове значення в Новоукраїнському районі), за торієм - від 32 до 165 Бк у кілограмі за норми 35,11 Бк у кілограмі і за радієм - від 35,63 до 779 Бк у кілограмі за норми 22,32 Бк у кілограмі (фонові значення в смт Смоліному).

У процесі підземного видобування уранової руди утворилися 544 тис. куб. метрів гірничих виробок та депресія підземних вод, які після припинення діяльності шахти можуть спровокувати просідання об’єктів денної поверхні, підтоплення територій житлової забудови та сільськогосподарських угідь підземними водами.

Відповідно до актів на право постійного користування землею загальна площа земельного відводу становить 378,34 гектара, у тому числі:

для розміщення гірничовидобувного комплексу шахти - 292,77 гектара;

для об’єктів допоміжного призначення - 85,57 гектара.

Екологічні наслідки діяльності шахти спостерігаються на площі 89,05 гектара, яка забруднена радіонуклідами природного походження і потребує вжиття заходів з рекультивації.

Зняття з експлуатації шахти призведе до негативних соціальних та економічних наслідків, оскільки Смолінська шахта є бюджетоутворювальним підприємством в смт Смоліному і Новоукраїнському районі Кіровоградської області. Комбінатом за результатами роботи Смолінської шахти сплачено податків за 2018 рік до державного бюджету в сумі 78,808 млн. гривень, до обласного бюджету - 13,245 млн. і до бюджету громади смт Смоліного - 23,276 млн. гривень; за 2019 рік відповідно - 68,048 млн. гривень, 12,272 млн. і 22,156 млн. гривень.

На шахті працює понад 800 осіб і в селищі проживає близько 9000 осіб. Функціонування інфраструктури смт Смоліного (енергоносії, інженерні комунікації, соціальна інфраструктура тощо) суттєво залежить від діяльності шахти. З метою мінімізації негативних наслідків зняття з експлуатації уранового об’єкта - Смолінської шахти необхідно прийняти відповідну державну програму.

Як свідчить міжнародний досвід щодо зняття з експлуатації об’єкта з видобування та переробки уранових руд, після відпрацювання запасів припинення його діяльності здійснюється в два основних етапи.

Перший етап передбачає ліквідацію об’єкта з видобування та переробки уранових руд, рекультивацію порушених земель та створення умов розвитку місцевості.

На другому етапі здійснюється очищення шахтних вод перед скиданням у водний об’єкт та проводиться радіоекологічний моніторинг навколишнього природного середовища. Фінансування відповідних заходів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Так, під час ліквідації об’єктів радянсько-німецького спільного підприємства “Вісмут” у Німецькій Демократичній Республіці на рівні держави і територіальних округів в рамках відповідних проектів виконувалися завдання з приведення в безпечний стан місць складування відходів видобування та переробки уранових руд, закриття старих шахт і очищення територій, а також проводилася повна рекультивація порушених земель. Перший етап програми, що розпочався у 1990 році, практично завершений. За офіційними даними підприємства “Вісмут”, у реалізацію проектів з відновлення навколишнього природного середовища та здійснення соціальних виплат вкладено приблизно 7 млрд. євро. Другий етап триватиме протягом 20 років.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

В Україні відсутній досвід зняття з експлуатації шахт з видобування уранових руд, на законодавчому рівні не визначені критерії досягнення кінцевої мети реабілітації порушених земель, зайнятих об’єктами з видобування і переробки уранових руд, також відсутній порядок формування та використання коштів, необхідних для припинення діяльності таких об’єктів. Здійснення заходів з припинення діяльності уранового об’єкта потребує державної підтримки, координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в рамках відповідної державної цільової екологічної програми.

Для забезпечення розв’язання проблем технологічного, екологічного і соціального характеру, а також запобігання забрудненню радіонуклідами природного походження територій населених пунктів та атмосферного повітря питання припинення діяльності уранового об’єкта повинно вирішуватися за державної підтримки в два етапи.

Перший етап передбачає зняття з експлуатації Смолінської шахти шляхом її ліквідації, рекультивацію порушених земель, очищення шахтних вод перед їх скиданням у водний об’єкт відповідно до встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднювальних речовин з використанням наявної системи шахтного водовідливу - стаціонарних насосних станцій, розташованих на горизонтах –640 і –460 метрів, та створення умов для розвитку місцевості.

Другий етап передбачає очищення шахтних вод перед скиданням у водний об’єм з використанням свердловини, спеціально спорудженої для планового затоплення гірничих виробок до досягнення природного рівня підземних вод до початку розробки родовища, у тому числі горизонтів, на яких розташовані стаціонарні насосні станції системи шахтного водовідливу, а також проведення радіоекологічного моніторингу навколишнього природного середовища. Такий підхід дасть змогу здійснити комплекс заходів з охорони навколишнього природного середовища, захисту населення від радіаційного впливу та економічного розвитку місцевості.

Для ефективного здійснення комплексу заходів необхідно забезпечити:

належне фінансування з використанням коштів державного бюджету;

участь центральних та місцевих органів виконавчої влади;

розроблення нормативно-правових актів щодо визначення критеріїв кінцевого стану уранового об’єкта;

підготовку спеціалістів із зняття уранових об’єктів з експлуатації в рамках проектів технічної допомоги Європейського Союзу та Міжнародного агентства з атомної енергії.

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення безпечного зняття з експлуатації Смолінської шахти шляхом здійснення заходів з її ліквідації, забезпечення екологічної безпеки і зниження рівня забруднення радіонуклідами природного походження до рівня, що не впливає на здоров’я людини та навколишнє природне середовище.

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Статтею 12 Закону України “Про видобування та переробку уранових руд” передбачено три варіанти розв’язання проблеми:

ліквідація уранового об’єкта;

перепрофілювання уранового об’єкта, спрямоване на використання гірничих виробок та споруд для випуску іншої продукції;

тимчасове зупинення (консервація) уранового об’єкта.

Ліквідація уранового об’єкта передбачає такі заходи:

повна ліквідація поверхневого комплексу шахти шляхом демонтажу основних промислових виробництв та допоміжних об’єктів;

дезактивація технологічного обладнання поверхневого і підземного комплексів шахти, забруднених радіонуклідами природного походження;

ліквідація підземного комплексу шляхом заповнення гірничих виробок спеціальною сумішшю;

приведення в безпечний стан місць розташування відходів видобування та переробки уранових руд;

визначення критеріїв безпеки (радіологічних та екологічних) прилеглої території Смолінської шахти, які повинні бути досягнуті під час ліквідації уранового об’єкта, і можливих варіантів подальшого використання зазначеної території;

здійснення заходів з рекультивації порушених земель уранового об’єкта з передачею відновлених земель місцевій громаді смт Смоліного;

очищення шахтних вод перед їх скиданням у водний об’єкт відповідно до встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднювальних речовин;

передача місцевій громаді смт Смоліного допоміжних об’єктів і об’єктів соціально-побутового призначення шахти, забруднених радіонуклідами природного походження, для провадження нових напрямів господарської діяльності;

впровадження системи радіоекологічного моніторингу за впливом ліквідованого уранового об’єкта на навколишнє природне середовище та населення;

вирішення питання соціального захисту персоналу уранового об’єкта (працевлаштування, компенсаційні виплати).

Перепрофілювання уранового об’єкта, яке спрямовано на використання гірничих виробок та споруд для випуску іншої продукції, передбачає такі заходи:

перепрофілювання шахти для видобування інших корисних копалин;

перепрофілювання виробок з метою створення геологічного сховища для захоронення радіоактивних відходів.

Другий варіант не може бути реалізований у зв’язку з такими обставинами:

за результатами проведених геолого-розвідувальних робіт під час детальної розвідки Ватутінського родовища, в межах району проведення гірничих робіт супутніх корисних копалин не виявлено;

за даними шахтних обстежень і звукометричних спостережень, які проводилися державним підприємством “Науково-дослідний гірничорудний інститут” державного вищого навчального закладу “Криворізький національний університет” у період з 2004 по 2009 рік, підтверджені прояви ознак небезпеки гірничих ударів, що неприпустимо під час створення сховища радіоактивних відходів.

Тимчасове зупинення (консервація) уранового об’єкта передбачає проведення комплексу робіт, спрямованих на підтримання визначеного нормативними документами рівня радіаційної безпеки тимчасово зупиненого (законсервованого) уранового об’єкта та такого технічного стану будівельних конструкцій, інженерних і природних бар’єрів, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що унеможливлює їх руйнацію протягом періоду тимчасового зупинення (консервації). Такий підхід є тимчасовим варіантом розв’язанням проблеми до прийняття рішення щодо ліквідації уранового об’єкта.

Третій варіант може бути реалізований, але він є економічно недоцільним у зв’язку з тим, що:

у разі тимчасового зупинення (консервації) Смолінської шахти необхідно передбачити комплекс інженерно-технічних і санітарно-гігієнічних заходів, пов’язаних з тимчасовим припиненням робіт з видобування і переробки уранових руд, які створюють умови для відновлення її експлуатації, а також забезпечать радіаційну та екологічну безпеку населення і навколишнього природного середовища;

у процесі консервації шахти необхідно забезпечити збереження технологічного обладнання, будівель і споруд, а також створити умови безпеки для технічного персоналу;

консервація місць тимчасового розміщення відходів видобування та переробки уранових руд і полігона купчастого вилуговування не дасть змоги ліквідувати радіаційне забруднення територій, зайнятих ними, та звільнити зазначені об’єкти від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

провадження діяльності, спрямованої на забезпечення захищеності комплексу з видобування та переробки уранових руд, потребує охорони соціальної інфраструктури із залученням персоналу Смолінської шахти.

Обсяг щорічних витрат, пов’язаних з тимчасовим зупиненням (консервацією) уранового об’єкта, становить близько 140 млн. гривень, що не виключає необхідність ліквідації такого об’єкта.

Отже, оптимальним є перший варіант розв’язання проблеми - ліквідація уранового об’єкта.

Разом з тим відповідно до Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” проект Програми підлягає стратегічній екологічній оцінці, за результатами якої можуть бути здійснені корегування, доопрацювання та/або перегляд зазначених варіантів розв’язання проблеми, відповідних завдань і заходів Програми.

Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми

Програму зняття з експлуатації уранового об’єкта - Смолінської шахти (перший етап зняття зексплуатації) за умови фінансування в повному обсязі передбачається виконати протягом 2023-2027 років і досягти визначеної мети шляхом реалізації варіанта ліквідації уранового об’єкта, а саме:

проведення оцінки і моделювання впливу наслідків закриття Смолінської шахти (зокрема, можливого розвитку гідрогеологічних, геохімічних, радіологічних, геомеханічних процесів з наданням прогнозу ризиків обвалів, довгострокової стабільності покриттів відвалів та скупчень промислових відходів, моделювання поведінки ореолів забруднення хімічними речовинами підземних і поверхневих вод) на навколишнє природне середовище, визначення рівня радіаційного забруднення території промислового майданчика і санітарно-захисної зони шахти, безпечних умов життєдіяльності населення для розроблення нормативно-правової документації, що містить критерії кінцевого стану уранових об’єктів;

дослідження рівня радіаційного забруднення будівель, споруд та обладнання, території станції “Промислова” та ставка у балці Курнікова, донних відкладів р. Кільтень, повітряного середовища на території промислового майданчика шахти та санітарно-захисної зони з визначенням заходів з ліквідації забруднення;

проведення оцінки та паспортизації технічного стану будівель і споруд поверхневого комплексу, підземних виробок з визначенням обсягу порожнин, які потребують закладання, та обладнання з метою його подальшого використання на Новокостянтинівській шахті;

визначення обсягів та складу промислових відходів, здійснення заходів з подальшого безпечного поводження з ними у місцях їх розміщення;

розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення технологічних заходів:

- проведення ліквідаційно-демонтажних робіт поверхневого комплексу;

- проведення дезактивації технологічного обладнання поверхневого і підземного комплексів шахти, забруднених радіонуклідами природного походження, з подальшою передачею на Новокостянтинівську шахту;

- проведення ліквідації підземного комплексу із заповненням гірничих виробок спеціальною сумішшю для їх закладання та створення бетонного перекриття вертикальних гірничих виробок, які мають вихід на денну поверхню;

- будівництво водовідливного комплексу;

- забезпечення роботи установки з очищення шахтних вод;

- здійснення заходів з рекультивації порушених земель уранового об’єкта з передачею відновлених земель місцевій громаді смт Смоліного;

- передача місцевій громаді смт Смоліного допоміжних об’єктів і об’єктів соціально-побутового призначення шахти, які не забруднені радіонуклідами природного походження, для провадження нових напрямів господарської діяльності;

- впровадження системи радіоекологічного моніторингу за впливом ліквідованого уранового об’єкта на навколишнє природне середовище та населення;

- вирішення питання соціального захисту персоналу Смолінської шахти (працевлаштування на Новокостянтинівській шахті, компенсаційні виплати).

Другий етап припинення діяльності уранового об’єкта передбачає також продовження очищення шахтних вод перед скиданням їх у водні об’єкти та проведення радіоекологічного моніторингу навколишнього природного середовища.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Основними результатами виконання Програми є ліквідація з урахуванням вимог Гірничого закону України, Закону України “Про видобування і переробку уранових руд” уранового об’єкта - Смолінської шахти, приведення в екологічно безпечний стан території з підвищеним рівнем іонізуючого випромінювання, забезпечення захисту здоров’я населення, а також створення засад для сталого розвитку відповідних територій.

Основними екологічними результатами виконання Програми є:

ліквідація поверхневого комплексу шахти загальним обсягом 345 тис. куб. метрів та дезактивація технологічного обладнання, яке було задіяно у видобуванні та переробці уранової руди і є джерелом радіаційного та хімічного забруднення навколишнього природного середовища;

рекультивація порушених земель площею понад 378 гектарів, зокрема забруднених радіонуклідами природного походження площею 89,05 гектара;

очищення шахтних вод перед їх скиданням у р. Кільтень відповідно до встановлених нормативів;

ліквідація гірничих виробок в обсязі 544 тис. куб. метрів, що сформувалися в процесі підземного видобування уранової руди для недопущення просідання об’єктів денної поверхні;

ліквідація депресії підземних вод водоносних горизонтів для приведення їх у природний стан та недопущення підтоплення територій житлової забудови і сільгоспугідь;

запобігання ризику виникнення аварій і надзвичайних ситуацій, зокрема пов’язаних з довгостроковим зберіганням відходів видобування та переробки уранових руд, які є джерелом радіаційного та хімічного забруднення навколишнього природного середовища;

дезактивація радіаційно-забруднених матеріалів, що утворилися під час видобування уранових руд, для подальшого їх використання.

Основними економічними результатами виконання Програми є:

приведення до безпечного екологічного стану земель площею понад 378 гектарів, зокрема забруднених радіонуклідами природного походження площею 89,05 гектара;

використання дезактивованого шахтного обладнання для розвитку перспективних родовищ урану.

Основними соціальними результатами виконання Програми є:

працевлаштування персоналу Смолінської шахти на інших об’єктах комбінату для зниження рівня соціальної напруги;

зменшення ризиків опромінювання населення шляхом здійснення заходів з рекультивації порушених земель з метою приведення їх у відповідність з фоновими показниками Кіровоградської області;

інформування населення про стан навколишнього природного середовища в зоні впливу уранового об’єкта відповідно до законодавства.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Для здійснення заходів Програми необхідне фінансування за рахунок коштів державного бюджету, власних коштів комбінату та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми, визначатиметься під час розроблення відповідних завдань і заходів.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 10.01.2023 — № 6

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 2-р "Деякі питання проектування та будівництва мостового переходу через р. Ірпінь на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-30 Під’їзд до м. Ірпеня". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 1-р "Про схвалення проекту Угоди про взаємне скасування віз для пред’явників дипломатичних та службових паспортів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сенегал". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 12 "Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 14 "Деякі питання виконання Державного бюджету України у 2023 році в умовах воєнного стану". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 6 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 4 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 3 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 17 "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 16 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 15 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 і від 2 вересня 2015 р. № 728". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 9 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економіки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 8 "Про визначення мінімального розміру гарантійної частки будівництва об’єктів нерухомого майна". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 7 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 5 "Про встановлення розміру грошової компенсації за витрату часу, пов’язану з веденням записів та наданням інших відомостей, респондентам, які беруть участь у державному статистичному спостереженні “Обстеження умов життя домогосподарств”". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 10 "Про затвердження Порядку надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових) парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 20 "Про внесення змін до Типового договору оренди захисних споруд цивільного захисту". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 19 "Про утворення Національної комісії з питань кримськотатарської мови". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -