<<
>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 179-р "Про затвердження плану заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та підтримки ініціатив громадськості у зазначеній сфері". Кабінет Міністрів України. 2018

Документ актуальний на 30.03.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 березня 2018 р. № 179-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та підтримки ініціатив громадськості у зазначеній сфері

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ

№ 176-р від 26.02.2020}

1. Затвердити план заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та підтримки ініціатив громадськості у зазначеній сфері, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям забезпечити:

подання щороку до 1 березня Міністерству культури інформації про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, за минулий рік, а також проблемних питань, що виникають під час його виконання, для узагальнення і подання до 1 квітня Кабінетові Міністрів України та її оприлюднення;

виконання зазначеного плану заходів за рахунок та в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 21 березня 2018 р. № 179-р

ПЛАН

заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та підтримки ініціатив громадськості у зазначеній сфері

1. Забезпечити проведення систематичних досліджень суспільних процесів та громадської думки з актуальних питань, що стосуються зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства, реінтеграції тимчасово окупованих територій, науково-популярних, інформаційних та інших проектів, спрямованих на відновлення і збереження історичної пам’яті українського та кримськотатарського народів, розроблення пропозицій для органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблемних питань, які виникають у зазначеній сфері.

Національна академія наук (за згодою), Український інститут національної пам’яті, МОН, Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою), Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою).

Постійно.

2. Забезпечити:

1) розроблення дієвого механізму отримання інформації про факти порушень прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, з метою оперативного реагування на такі факти та привернення уваги до них міжнародної спільноти;

2) здійснення оперативного перекладу отриманої з різних джерел відповідної інформації на англійську мову, її публікації у вигляді щотижневого електронного бюлетеня українською та англійською мовами;

3) опрацювання питань щодо надання правової та матеріальної допомоги політв’язням та членам їх сімей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, а також в Російській Федерації;

4) визначення заходів щодо підтримки ініціатив громадськості, які опікуються питаннями захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях.

Мін’юст, МТОТ, МВС, Міноборони, МІП, Мінкультури, Мінсоцполітики, МОЗ, МОН, МЗС.

До 1 травня 2018 року.

3. Сприяти діяльності організацій громадянського суспільства, які працюють з місцевими громадами, з проведення просвітницьких заходів вДонецькій та Луганській областях, насамперед у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, а також на тимчасово окупованих територіях.

Обласні та Київська міська держадміністрації, центральні органи виконавчої влади.

Постійно.

4. Провести комплексний аналіз функціонування мови у навчально-виховному процесі та мовного режиму у закладах загальної середньої освіти і закладах професійної (професійно-технічної) освіти та на його основі розробити програму щодо посилення ролі української мови в освіті як фактора, що відіграє провідну роль у процесах консолідації українського суспільства та інтеграції національних меншин, реалізації їх права на освіту державною мовою.

МОН, Національна академія наук (за згодою), Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою), обласні та Київська міська держадміністрації.

До 1 вересня 2018 року.

5. Вжити заходів для розвитку та посилення міжрегіонального співробітництва з реалізації економічних, соціальних, освітніх, туристичних, інформаційних та культурно-мистецьких проектів, зокрема:

1) забезпечити підтримку та сприяння організаціям громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на забезпечення місцевого і регіонального розвитку, у залученні громадян до процесу міжрегіонального обміну та співробітництва.

Обласні та Київська міська держадміністрації, центральні органи виконавчої влади.

Постійно;

2) сприяти організації та проведенню міжрегіональних форумів, зустрічей представників ділових кіл з різних регіонів, презентацій, засідань за круглим столом, а також комунікаційних заходів за участю внутрішньо переміщених осіб, експертів, зокрема стосовно тематики реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Обласні та Київська міська держадміністрації, центральні органи виконавчої влади.

Постійно;

3) сприяти просуванню регіональних туристичних продуктів на всесвітніх та міжнародних виставкових заходах шляхом організації роботи національних експозицій України.

Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська держадміністрації.

Постійно;

6. Сприяти висвітленню у засобах масової інформації пріоритетних заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та підтримки ініціатив громадськості у зазначеній сфері, зокрема:

1) забезпечити надання мешканцям тимчасово окупованих територій об’єктивної оперативної інформації про руйнування житла, запобігання небезпеці їх життю та здоров’ю;

2) вжити дієвих заходів для збільшення зони покриття теле- та радіомовлення на Кримському півострові, забезпечити доступ до споживання інформаційної продукції засобів масової інформації громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а також в усіх областях України, що наближені до державного кордону та межують з іноземними державами;

3) забезпечити розроблення зразків, виготовлення і розміщення на відповідних носіях та розповсюдження (трансляцію) у засобах масової інформації соціальної реклами на тему зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства, цінностей свободи, демократії та патріотизму, захисту України від внутрішніх та зовнішніх загроз.

МІП, Держкомтелерадіо, МТОТ, обласні та Київська міська держадміністрації.

Постійно;

7. Провести заходи щодо національно-патріотичного виховання, спрямовані на формування ціннісних орієнтирів утвердження національно-патріотичної і громадянської свідомості.

Мінмолодьспорт, МОН.

Постійно;

8. Забезпечити підтримку ініціатив громадськості, спрямованих на проведення заходів національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання дітей і молоді, у закладах оздоровлення та відпочинку в період літньої оздоровчої компанії.

Мінсоцполітики, Мінмолодьспорт, МОН, Міноборони, обласні та Київська міська держадміністрації.

Постійно;

9. Підготувати за участю організацій громадянського суспільства пропозиції щодо створення:

1) належних умов для оздоровлення та літнього відпочинку в інших регіонах України дітей і молоді, які переміщені з тимчасово окупованих територій та зазнали негативного впливу, у тому числі за рахунок місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Мінсоцполітики, обласні та Київська міська держадміністрації.

До 1 червня 2018 р.;

2) дорадчих органів при облдержадміністраціях з координації роботи щодо надання волонтерської та благодійної допомоги, забезпечення їх постійної роботи.

Обласні та Київська міська держадміністрації.

До 1 травня 2018 р.;

10. Опрацювати разом з організаціями громадянського суспільства пропозиції щодо внесення змін до Закону України “Про волонтерську діяльність” в частині підтримки розвитку волонтерської діяльності в Україні.

Мінсоцполітики, Мінмолодьспорт, Мінкультури, МОН, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська держадміністрації.

До 1 листопада 2018 р.;

11. Залучити до проведення заходів з національно-патріотичного виховання учасників антитерористичної операції, які своєю громадянською позицією сприяють консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, культури, а також популяризують традиції боротьби за державну незалежність та територіальну цілісність України.

Мінмолодьспорт, Мінсоцполітики, Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Мінкультури, МОН, Міноборони, МВС, обласні та Київська міська держадміністрації.

Постійно.

12. Організувати підтримку, у тому числі шляхом надання грантів:

проведення серед учнів, студентів, молодих учених конкурсів науково-дослідницьких, курсових, дипломних, наукових робіт, присвячених темам відновлення і збереження історичної пам’яті, звитяг Українського народу у боротьбі за волю і незалежність, історії державних символів України, національно-патріотичного виховання та поширення робіт лауреатів таких конкурсів;

створення короткометражних фільмів, соціальної реклами;

реалізації науково-популярних, інформаційних та інших тематичних мистецьких, медійних, освітніх і наукових проектів.

МОН, Держкіно, Український інститут національної пам’яті.

Постійно.

13. Розробити у контексті загальної методики викладання історії України методичні рекомендації для вчителів закладів загальної середньої освіти з метою надання неупередженої інформації у процесі викладання історії Кримського півострова у ХХ столітті, зокрема Автономної Республіки Крим, у загальноукраїнському історичному полі та забезпечити публікацію наукових, енциклопедичних, словникових та інших видань.

МОН, Національна академія наук (за згодою).

До 1 червня 2018 року.

14. Створити тематичний веб-ресурс для поширення інформації про історію Українського народу, досягнення наших співвітчизників та їх внесок у забезпечення розвитку світової цивілізації, сучасні події в Україні, а також про заходи, що здійснюються для національно-патріотичного виховання, зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства, подолання існуючих стереотипів та пропагандистських міфів, спрямованих на руйнування єдності Українського народу.

Український інститут національної пам’яті, Укрдержархів.

Протягом 2018 року.

15. Організувати:

1) проведення наукових конференцій, присвячених історії українського визвольного руху ХХ століття та зарубіжному досвіду національної консолідації.

Український інститут національної пам’яті, МОН, Національна академія наук (за згодою).

Постійно;

2) замовлення для створення та розміщення соціальної реклами, присвяченої річницям важливих подій української історії та її видатним особистостям.

МІП, ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (за згодою), Український інститут національної пам’яті, обласні та Київська міська держадміністрації.

Постійно;

3) проведення із залученням науковців та експертів інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних історичних майданчиків “Уроки історії”, фотодокументальних виставок тощо, присвячених збереженню національної пам’яті Українського народу, популяризації історичного минулого, для зміцнення національної єдності та консолідації українського суспільства.

Український інститут національної пам’яті, Мінкультури, МОН, Укрдержархів, обласні та Київська міська держадміністрації.

Постійно;

4) опрацювання питання утворення на базі Ради з питань національної єдності при Президентові України постійно діючої робочої групи з питань удосконалення і розширення співпраці державних органів та громадськості у сфері відновлення і збереження національної пам’яті Українського народу,  залучивши до роботи науковців, представників державних органів, громадськості.

Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою), Національна академія наук (за згодою), Український інститут національної пам’яті, Рада з питань національної єдності при Президентові України (за згодою).

До 1 березня 2018 року.

16. Активізувати роботу із створення у м. Києві меморіалу українських героїв.

Мінкультури, Український інститут національної пам’яті, Київська міська держадміністрація.

До 14 жовтня 2018 року.

17. Забезпечити підготовку, видання та розповсюдження у закладах освіти, державних органах, закладах культури, засобах масової інформації наукових, науково-популярних, публіцистичних видань, методичних рекомендацій та інформаційних матеріалів, що висвітлюють боротьбу за незалежність, захист суверенітету і територіальної цілісності України, проблеми запобігання та врегулювання етнічних конфліктів, сприяють збереженню національної пам’яті, відзначенню ювілейних і пам’ятних дат історії Українського народу.

Український інститут національної пам’яті, Мінкультури, МОН, МІП, обласні та Київська міська держадміністрації, Національна академія наук (за згодою).

Постійно.

18. Комплексно опрацювати питання щодо державної підтримки ініціатив стосовно створення, розповсюдження та популяризації фільмів історико-патріотичного змісту, забезпечивши, зокрема:

1) підтримку створення та реалізації проектів, спрямованих на розширення аудиторії українського кіно, із забезпеченням широкої інформаційної кампанії в рамках соціальної реклами, на налагодження взаєморозуміння і взаємодії між дітьми, які проживають на тимчасово окупованих територіях та в інших регіонах держави;

2) підготовку просвітницької програми публічних показів у закладах освіти творів вітчизняної кінематографії.

Держкіно, Мінкультури, МІП, обласні та Київська міська держадміністрації.

Протягом 2018-2019 років.

19. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України проекти Стратегії розвитку громадянської освіти на період до 2030 року та плану заходів щодо її реалізації, врахувавши пропозиції органів державної влади, органів місцевого самоврядування, експертів, учених та організацій громадянського суспільства.

МОН, МКМС, робоча група з питань громадянської освіти Ради з питань національної єдності при Президентові України (за згодою).

До 1 жовтня 2020 року.

20. Забезпечити замовлення для створення і поширення у засобах масової інформації, постійно діючих телепрограмах соціальної реклами та інших інформаційно-просвітницьких матеріалів, спрямованих на популяризацію громадянської освіти.

МІП, ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (за згодою).

Постійно.

21. Сприяти залученню представників української громадськості за кордоном, організацій закордонних українців до проведення заходів, спрямованих на зміцнення національної єдності та консолідацію українського суспільства.

МЗС, Мінкультури.

Постійно.

22. Забезпечити поширення за кордоном фільмів українського виробництва, передусім історико-патріотичного змісту, у рамках проведення Днів українського кіно та інших міжнародних кінематографічних заходів.

Держкіно, Мінкультури, МЗС.

Протягом 2018-2019 років.

{План заходів із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 176-р від 26.02.2020}


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 12.04.2018 — № 70

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Розпорядження Кабінета Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14 лютого 2018 р. № 193-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 389". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 28 березня 2018 р. № 187-р "Про передачу нерухомого майна у м. Новоград-Волинському". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 28 лютого 2018 р. № 148-р "Про затвердження проекту “Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу державної установи “Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України”, за адресою: вул. Амосова, 6 в Солом’янському районі м. Києва (Коригування)”". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 173-р "Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA)". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 169-р "Про звільнення Пімахової Д.В. з посади першого заступника Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 171-р "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні - травні 2018 року". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 172-р "Про погодження відчуження нерухомого майна дочірньої компанії “Газ України” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 174-р "Про утворення державної установи “Офіс із залучення та підтримки інвестицій”". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 176-р "Про встановлення чітких цілей діяльності для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) належать державі, функції з управління якими чи управління корпоративними правами щодо яких здійснює Кабінет Міністрів України, на 2018 рік". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 177-р "Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 178-р "Про затвердження фінансового плану державного підприємства “Енергоринок” на 2018 рік". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 170-р "Про звільнення Мінаєва А.Є. з посади першого заступника генерального директора Державного концерну “Укрторф”". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14 березня 2018 р. № 163-р "Про підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Держави Кувейт про співробітництво у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 175-р "Про передачу об’єкта благоустрою у спільну власність територіальних громад Закарпатської області". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14 березня 2018 р. № 166-р "Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2015 р. № 765". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11 січня 2018 р. № 6-р "Про погодження відчуження основних фондів публічного акціонерного товариства “Укртранснафта”". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11 січня 2018 р. № 14-р"Про передачу автомобільних доріг та окремого індивідуально визначеного майна у власність територіальної громади м. Світлодарська". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11 січня 2018 р. № 2-р "Про погодження ставок портових зборів". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11 січня 2018 р. № 3-р "Про призначення Стефанишиної О.А. заступником Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11 січня 2018 р. № 11-р"Про затвердження проекту “Будівництво спеціалізованого перевантажувального комплексу зернових вантажів на території Маріупольського порту на пр. Луніна, 99 у Приморському районі м. Маріуполя” (Коригування)". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -