Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 червня 2018 р. № 413-р "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 994". Кабінет Міністрів України. 2018

Документ актуальний на 20.06.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 червня 2018 р. № 413-р

Київ

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 994

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 994 “Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 1, ст. 23) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 13 червня 2018 р. № 413-р

ЗМІНИ,

що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 994

1. У розпорядженні:

1) назву і пункт 1 після слова “формування” доповнити словами “та розміщення”;

2) пункт 2 викласти у такій редакції:

“2. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування здійснювати щорічне формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням методичних рекомендацій, схвалених цим розпорядженням.”.

2. У методичних рекомендаціях щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів, схвалених зазначеним розпорядженням:

1) назву і пункт 1 після слова “формування” доповнити словами “та розміщення”;

2) пункт 3 викласти у такій редакції:

“3.

Регіональне замовлення формується Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментами (управліннями) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за поданням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, за погодженням з регіональними радами професійно-технічної освіти та міськими радами, а також за пропозиціями закладів вищої освіти державної та/або комунальної власності, погодженими з регіональними центрами зайнятості, з урахуванням прогнозних показників потреби в кадрах на регіональному ринку праці (далі - прогнозні показники) та обсягів видатків бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення - обласних центрів і бюджетів мм. Києва та Севастополя на зазначені цілі.”;

3) у пункті 5:

абзац перший після слова “формування” доповнити словами “та розміщення”;

абзаци третій і четвертий викласти у такій редакції:

“вартість послуг з підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця за кошти бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення - обласних центрів та бюджетів мм. Києва та Севастополя.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть встановлювати також галузеві та інші критерії формування та розміщення регіонального замовлення.”;

4) пункт 8 викласти у такій редакції:

“8. Заклади професійної (професійно-технічної) та вищої освіти державної та/або комунальної власності подають Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій пропозиції до проекту регіонального замовлення на рік, що настає за плановим роком, у натуральних та вартісних показниках відповідно до затверджених критеріїв у розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів (ступенів вищої освіти), професій (галузей знань та спеціальностей) у межах ліцензійних обсягів, а також укладених з роботодавцями договорів з урахуванням затверджених прогнозних показників на відповідний період та відповідні обґрунтування.”;

5) пункт 10 викласти у такій редакції:

“10. Регіональне замовлення затверджується у розрізі закладів освіти, обсягів прийому та випуску фахівців та робітничих кадрів, освітньо-кваліфікаційних рівнів (ступенів вищої освіти), професій (галузей знань та спеціальностей) на плановий рік разом з прогнозними загальними обсягами натуральних показників регіонального замовлення за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ступенями вищої освіти) на наступні за плановим два бюджетні періоди.”;

6) у першому реченні пункту 12 слова “в розрізі професій” замінити словами “в розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів (ступенів вищої освіти), професій (галузей знань та спеціальностей)”;

7) у тексті методичних рекомендацій слова “навчальних закладів” замінити словами “закладів освіти”.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 20.06.2018 — № 115
 • Офіційний вісник України від 03.07.2018 — 2018 р., № 50, стор. 40, стаття 1760, код акта 90644/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Розпорядження Кабінета Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14 лютого 2018 р. № 193-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 389". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 28 березня 2018 р. № 187-р "Про передачу нерухомого майна у м. Новоград-Волинському". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 28 лютого 2018 р. № 148-р "Про затвердження проекту “Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу державної установи “Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України”, за адресою: вул. Амосова, 6 в Солом’янському районі м. Києва (Коригування)”". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 173-р "Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA)". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 169-р "Про звільнення Пімахової Д.В. з посади першого заступника Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 171-р "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні - травні 2018 року". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 172-р "Про погодження відчуження нерухомого майна дочірньої компанії “Газ України” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 174-р "Про утворення державної установи “Офіс із залучення та підтримки інвестицій”". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 176-р "Про встановлення чітких цілей діяльності для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) належать державі, функції з управління якими чи управління корпоративними правами щодо яких здійснює Кабінет Міністрів України, на 2018 рік". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 177-р "Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 178-р "Про затвердження фінансового плану державного підприємства “Енергоринок” на 2018 рік". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 170-р "Про звільнення Мінаєва А.Є. з посади першого заступника генерального директора Державного концерну “Укрторф”". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14 березня 2018 р. № 163-р "Про підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Держави Кувейт про співробітництво у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 175-р "Про передачу об’єкта благоустрою у спільну власність територіальних громад Закарпатської області". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14 березня 2018 р. № 166-р "Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2015 р. № 765". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 179-р "Про затвердження плану заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та підтримки ініціатив громадськості у зазначеній сфері". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11 січня 2018 р. № 6-р "Про погодження відчуження основних фондів публічного акціонерного товариства “Укртранснафта”". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11 січня 2018 р. № 14-р"Про передачу автомобільних доріг та окремого індивідуально визначеного майна у власність територіальної громади м. Світлодарська". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11 січня 2018 р. № 2-р "Про погодження ставок портових зборів". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11 січня 2018 р. № 3-р "Про призначення Стефанишиної О.А. заступником Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -