Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 6 грудня 2017 р. № 878-р"Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року". Кабінет Міністрів України. 2017

Документ актуальний на 30.03.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 6 грудня 2017 р. № 878-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 1065 від 04.12.2019

№ 366 від 13.05.2020

№ 826 від 09.09.2020}

1. Затвердити план заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів за рахунок та в межах видатків державного та місцевого бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 6 грудня 2017 р. № 878-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів Законів України щодо запровадження систем:

1) моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

2018 рік

Міндовкілля

Мінекономіки

Мінрегіон

Мін’юст

Мінфін

Держенергоефективності

2) торгівлі квотами на викиди парникових газів

-”-

-”-

2. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів про:

1) внесення змін до Положення про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1999 р. № 583, у частині розширення її завдань відповідно до положень Паризької угоди та положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, пов’язаних із зміною клімату

-”-

Міндовкілля

інші центральні органи виконавчої влади

Національна академія наук (за згодою)

Національна академія аграрних наук (за згодою)

2) схвалення Стратегії низьковуглецевого розвитку України на період до 2030 року

2018 рік

Міндовкілля

Мінекономіки

Мінрегіон

Мінфін

Держенергоефективності

Національна академія наук (за згодою)

Національна академія аграрних наук (за згодою)

Міненерго

3) схвалення національно визначеного внеску України до Паризької угоди

2020 рік та кожні наступні п’ять років

-”-

4) затвердження Державної науково-технічної програми у сфері зміни клімату

2019 рік

Міндовкілля

Мінекономіки

ДСНС

МОН

Мінфін

Національна академія наук (за згодою)

Національна академія аграрних наук (за згодою)

Національна академія медичних наук (за згодою)

5) затвердження порядку здійснення моніторингу та звітності викидів парникових газів

протягом трьох місяців після прийняття закону щодо запровадження системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

Міндовкілля

Мінекономіки

Мінрегіон

Мін’юст

Мінфін

Держенергоефективності

Міненерго

6) затвердження порядку здійснення верифікації викидів парникових газів

-”-

-”-

7) затвердження порядку підготовки Національного плану розподілу квот між установками

протягом трьох місяців після прийняття закону щодо запровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів

-”-

8) затвердження порядку функціонування дозвільної системи на викиди парникових газів

-”-

-”-

9) затвердження комплексного Національного плану з енергетики та зміни клімату на 2021-2030 роки

2020 рік

Міненерго

Мінфін

інші центральні органи виконавчої влади

10) схвалення Стратегії адаптації до зміни клімату України на період до 2030 року

-”-

Міндовкілля

Мінекономіки

Мінрегіон

Мінфін

Держенергоефективності

Національна академія наук (за згодою)

Національна академія медичних наук (за згодою)

Національна академія аграрних наук (за згодою)

Міненерго

3. Забезпечення розгляду на засіданнях Ради асоціації між Україною та ЄС, Комітету асоціації між Україною та ЄС і його підкомітетів з питань імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, пов’язаних із зміною клімату

постійно

Міндовкілля

МЗС

Мінекономіки

інші центральні органи виконавчої влади

4. Забезпечення участі представників України:

1) у роботі Міжурядової групи експертів із зміни клімату з питань підготовки регулярних і спеціальних звітів, керівних принципів та методологій з різних аспектів проблеми зміни клімату

-”-

Міндовкілля

ДСНС

інші центральні органи виконавчої влади

Національна академія наук (за згодою)

Національна академія аграрних наук (за згодою)

2) у роботі Міжурядової ради Всесвітньої метеорологічної організації з кліматичного обслуговування

-”-

ДСНС

Національна академія наук (за згодою)

Національна академія аграрних наук (за згодою)

3) у міжнародних переговорах з питань зміни клімату

-”-

Міндовкілля

МЗС

інші центральні органи виконавчої влади

Національна академія наук (за згодою)

5. Проведення двосторонніх та багатосторонніх переговорів між Україною та ЄС та іншими країнами-партнерами з метою залучення міжнародної технічної допомоги і підвищення її ефективності

-”-

Міндовкілля

МЗС

Мінекономіки

інші центральні органи виконавчої влади

6. Проведення міжнародних переговорів щодо підготовки та реалізації транскордонних проектів з адаптації до зміни клімату

постійно

Міндовкілля

Мінекономіки

Мінінфраструктури

МОЗ

Держводагентство

Держлісагентство

7. Забезпечення прозорої підготовки звітності за міжнародними угодами у сфері зміни клімату, а саме:

1) національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар

щороку

Міндовкілля

Держстат

інші центральні органи виконавчої влади

Національна академія наук (за згодою)

Національна академія аграрних наук (за згодою)

2) національного дворічного звіту з питань зміни клімату

один раз на два роки починаючи з 2018 року

-”-

3) національного повідомлення з питань зміни клімату

один раз на чотири роки починаючи з 2018 року

-”-

4) іншої звітності відповідно до положень Паризької угоди

за рішенням наради сторін Паризької угоди

-”-

8. Забезпечення постійного удосконалення національної системи інвентаризації антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів на основі застосування кращих практик проведення інвентаризації та з урахуванням рекомендацій міжнародних експертів з перевірки національної звітності за міжнародними угодами у сфері зміни клімату

щороку

Міндовкілля

інші центральні органи виконавчої влади

Національна академія наук (за згодою)

Національна академія аграрних наук (за згодою)

9. Ідентифікація міжнародних баз даних про найкращі доступні технології, спрямовані на скорочення антропогенних викидів, збільшення абсорбції парникових газів та адаптацію до зміни клімату, створення умов для доступу населення і суб’єктів господарювання до таких баз даних

2019 рік

Міндовкілля

Мінекономіки

Мінрегіон

Держенергоефективності

Національна академія наук (за згодою)

Національна академія медичних наук (за згодою)

Національна академія аграрних наук (за згодою)

Міненерго

10. Підготовка та внесення на розгляд Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату пропозицій щодо:

1) механізму інтеграції заходів із запобігання зміні клімату та адаптації до неї в регіональні стратегії розвитку і плани заходів з їх реалізації

2018 рік

Міндовкілля

Мінрегіон

Держенергоефективності

Національна академія наук (за згодою)

Національна академія аграрних наук (за згодою)

Міненерго

2) впровадження новітніх фінансових інструментів та механізмів державно-приватного партнерства у сфері зміни клімату

2019 рік

Міндовкілля

інші центральні органи виконавчої влади

3) результатів аналізу можливих ризиків та переваг розвитку вітчизняної ядерної енергетики у досягненні цілей держави щодо скорочення антропогенних викидів парникових газів

2019 рік

Міндовкілля

Національна академія наук (за згодою)

Міненерго

4) пріоритетних заходів з адаптації до зміни клімату для секторів економіки, об’єктів життєдіяльності населення, сфери охорони здоров’я

-”-

Міндовкілля

Мінекономіки

МОЗ

Мінрегіон

Мінфін

Держенергоефективності

Національна академія наук (за згодою)

Національна академія медичних наук (за згодою)

Національна академія аграрних наук (за згодою)

Міненерго

5) прогресивних підходів до стимулювання суб’єктів господарювання усіх форм власності до реалізації проектів із запобігання зміні клімату та адаптації до неї з урахуванням найкращої світової практики та умов запровадження ринкових і неринкових механізмів, передбачених Паризькою угодою

2020 рік

Міндовкілля

Мінекономіки

Мінрегіон

Мінфін

Держенергоефективності

Національна академія наук (за згодою)

Міненерго

6) пріоритетних підходів та інструментів скорочення антропогенних викидів від усіх категорій джерел

-”-

Міндовкілля

Мінекономіки

Мінрегіон

Мінінфраструктури

Держенергоефективності

Держлісагентство

Національна академія аграрних наук (за згодою)

Національна академія наук (за згодою)

Міненерго

7) реалізації потенціалу збільшення обсягу поглинання парникових газів до 2030 року у сферах раціонального використання та охорони земель і лісового господарства

2020 рік

Держлісагентство

Держгеокадастр

Національна академія аграрних наук (за згодою)

8) удосконалення фіскальних та ринкових інструментів скорочення викидів парникових газів

протягом трьох місяців після прийняття закону щодо запровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів

Мінфін

Міндовкілля

Держенергоефективності

Мінекономіки

Мінрегіон

Національна академія наук (за згодою)

Міненерго

11. Забезпечення функціонування спеціально уповноваженого органу з питань моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів і торгівлі квотами на викиди парникових газів

протягом трьох місяців після прийняття закону щодо запровадження системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

Міндовкілля

Мінфін

12. Розроблення рекомендацій з адаптації сільського господарства до зміни клімату на період до 2030 року

2019-2020 роки

Національна академія аграрних наук (за згодою)

13. Розроблення і затвердження середньострокового плану дій з адаптації лісового господарства України до зміни клімату

-”-

Держлісагентство

Національна академія аграрних наук (за згодою)

14. Забезпечення включення заходів з адаптації до зміни клімату до планів управління річковими басейнами в рамках впровадження інтегрованих підходів до управління водними ресурсами за басейновим принципом

2019-2024 роки

Держводагентство

Міндовкілля

ДСНС

Національна академія наук (за згодою)

Національна академія аграрних наук (за згодою)

15. Забезпечення врахування прогнозних карт можливого затоплення внаслідок зміни клімату об’єктів цивільного і промислового призначення, інженерно-транспортної інфраструктури на прибережних територіях Чорного та Азовського морів під час планування, будівництва та реконструкції таких об’єктів

постійно

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за згодою)

ДСНС

Національна академія наук (за згодою)

16. Забезпечення врахування фактору зміни клімату під час розроблення і реалізації Національної транспортної стратегії

-”-

Мінінфраструктури

Національна академія наук (за згодою)

17. Забезпечення розроблення, удосконалення і впровадження державних будівельних норм з урахуванням фактору зміни клімату

-”-

Мінрегіон

18. Забезпечення розроблення і затвердження плану заходів щодо адаптації населення до зміни клімату

2019-2020 роки

МОЗ

Національна академія наук (за згодою)

Національна академія медичних наук (за згодою)

19. Забезпечення врахування фактору збільшення частоти та інтенсивності небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ внаслідок зміни клімату на території України у процесі управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

постійно

ДСНС

Національна академія наук (за згодою)

20. Підготовка та виконання пілотних проектів з розроблення і реалізації місцевих планів з адаптації до зміни клімату на рівні регіонів, а також міст, селищ і сіл

-”-

місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за згодою)

21. Забезпечення включення заходів з адаптації до зміни клімату до проектів організації територій об’єктів природно-заповідного фонду

-”-

Міндовкілля

22. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, форумів, конференцій, семінарів та засідань за круглим столом з питань зміни клімату

-”-

Міндовкілля

Мінрегіон

Держенергоефективності

Національна академія наук (за згодою)

Національна академія аграрних наук (за згодою)

Міненерго

23. Розроблення модулів з питань, пов’язаних із зміною клімату, та включення їх до:

відповідних навчальних планів та програм загальноосвітніх середніх шкіл та вищих навчальних закладів

2019 рік

МОН

Міндовкілля

Національна академія наук (за згодою)

Національна академія педагогічних наук (за згодою)

Національна академія аграрних наук (за згодою)

професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування модулів з питань, пов’язаних із зміною клімату

2019 рік

НАДС

Міндовкілля

Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою)

24. Розроблення модулів з питань:

моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів і проведення навчання персоналу суб’єктів господарювання, які мають джерела викидів парникових газів

2020 рік

Міндовкілля

моніторингу наслідків зміни клімату для здоров’я населення і проведення навчання для фахівців центрів громадського здоров’я та Держпродспоживслужби

-”-

МОЗ

Держпродспоживслужба

Національна академія медичних наук (за згодою)

25. Забезпечення проведення підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із зміною клімату

постійно

НАДС

Міндовкілля

{План заходів із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 366 від 13.05.2020, № 826 від 09.09.2020}


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 13.12.2017 — № 235

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Розпорядження Кабінета Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14 лютого 2018 р. № 193-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 389". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 28 березня 2018 р. № 187-р "Про передачу нерухомого майна у м. Новоград-Волинському". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 28 лютого 2018 р. № 148-р "Про затвердження проекту “Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу державної установи “Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України”, за адресою: вул. Амосова, 6 в Солом’янському районі м. Києва (Коригування)”". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 173-р "Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA)". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 169-р "Про звільнення Пімахової Д.В. з посади першого заступника Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 171-р "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні - травні 2018 року". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 172-р "Про погодження відчуження нерухомого майна дочірньої компанії “Газ України” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 174-р "Про утворення державної установи “Офіс із залучення та підтримки інвестицій”". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 176-р "Про встановлення чітких цілей діяльності для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) належать державі, функції з управління якими чи управління корпоративними правами щодо яких здійснює Кабінет Міністрів України, на 2018 рік". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 177-р "Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 178-р "Про затвердження фінансового плану державного підприємства “Енергоринок” на 2018 рік". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 170-р "Про звільнення Мінаєва А.Є. з посади першого заступника генерального директора Державного концерну “Укрторф”". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14 березня 2018 р. № 163-р "Про підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Держави Кувейт про співробітництво у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 175-р "Про передачу об’єкта благоустрою у спільну власність територіальних громад Закарпатської області". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14 березня 2018 р. № 166-р "Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2015 р. № 765". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 березня 2018 р. № 179-р "Про затвердження плану заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та підтримки ініціатив громадськості у зазначеній сфері". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11 січня 2018 р. № 6-р "Про погодження відчуження основних фондів публічного акціонерного товариства “Укртранснафта”". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11 січня 2018 р. № 14-р"Про передачу автомобільних доріг та окремого індивідуально визначеного майна у власність територіальної громади м. Світлодарська". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11 січня 2018 р. № 2-р "Про погодження ставок портових зборів". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11 січня 2018 р. № 3-р "Про призначення Стефанишиної О.А. заступником Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції". Кабінет Міністрів України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -