<<
>>

Стаття XVIII

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Денонсація

1. Будь-яка Сторона будь-коли може денонсувати цю Угоду.

2. Денонсацію повинно бути здійснено шляхом надіслання письмового повідомлення цією Стороною депозитарієві.

3.

Денонсація набирає чинності після одного місяця з моменту отримання повідомлення. Після закінчення цього строку Угода втрачає чинність для тієї Сторони, що її денонсувала, але залишається чинною для решти Сторін.

4. Якщо на момент денонсації існують фінансові питання та спори, що стосуються Сторони, що заявила про денонсацію, та які не було вирішені, ця Угода залишатиметься чинною для цієї Сторони із цієї причини доти, доки ці питання остаточно не буде вирішено.

Ця Угода з додатками A-E, вчинена в м. Скоп'є 26 вересня 1998 року в одному примірнику англійською мовою, зберігається в архівах держави, де цю Угоду підписано. Відповідно завірені примірники передаються Сторонам.

Додаток A до Угоди про багатонаціональні миротворчі сили Південно-Східної Європи (Структура SEEBRIG)

1. Відповідно до пунктів 1-4 статті 6 цієї Угоди існують такі деталі організаційної структури SEEBRIG:

2. Кожний батальйон повинен складатися з 2 або 3 рот, підрозділів бойової підтримки та бойового забезпечення та повинен мати такі сили та засоби:

a) засоби вогневої підтримки, у тому числі мінометні й протитанкові засоби середньої дальності;

b) інженерні засоби;

c) засоби матеріально-технічного та медичного забезпечення;

d) засоби забезпечення зв'язку.

3.

Під час розгортання батальйон повинен розмістити підрозділ тилового забезпечення, здатний забезпечувати першу та другу тилові позиції. Залежно від розміру та організаційно-штатної структури роти (батальйону), підрозділ забезпечення повинен мати відповідні можливості для виконання таких функцій:

a) технічної підтримки;

b) поповнення запасів;

c) здійснення загального контролю за майном та матеріально-технічними засобами;

d) розподілу майна й матеріально-технічних засобів та управління ними на першій та другій тилових позиціях батальйону;

e) виконання першого та частково другого завдання медичного забезпечення;

f) транспортування.

4. Сторони виділяють окремі підрозділи разом, а також військову техніку та озброєння, яких уключено до бойового складу SEEBRIG.

5. Інформація про склад національних контингентів миротворчих сил надаватиметься штабові SEEBRIG та іншим Сторонам шляхом надіслання повідомлень під кодовою назвою "ORBAT", інформація про будь-які зміни надаватиметься шляхом надіслання повідомлень під кодовою назвою "ORBAT CHANGE". У цих повідомленнях буде викладено зобов'язання Сторін стосовно надання своїх підрозділів для проведення навчань та миротворчих операцій, які підлягають затвердженню відповідно до процедур, викладених у додатку B (Формування сил).

6. Командир SEEBRIG, ґрунтуючися на заявах бойового складу, повинен відповідати за модернізацію інвентарю бойового складу та регулярно звітувати перед Сторонами.

7. Організаційну структуру SEEBRIG визначено в доповненні 1. SEEBRIG складається зі штабу багатонаціональних сил, штабів роти та роти зв'язку, наданих державою, що приймає, підрозділів бойової підтримки та багатонаціонального батальйону бойового забезпечення.

8. Надання військ Сторонами визначено в таблицях у доповненні 2 ( 998_a367 ).

9.

Організаційно-штатну структуру SEEBRIG визначено в доповненні 3 ( 998_b367 ).

10. Залежно від умов проведення миротворчої операції, структура SEEBRIG може змінюватися шляхом проведення консультацій між Сторонами.

Доповнення

Доповнення 1. Організаційна структура SEEBRIG

Доповнення 2. Надання військ Сторонами ( 998_a367 )

Доповнення 3. Організаційно-штатна структура SEEBRIG ( 998_b367 )

Доповнення 1 до додатка A

Організаційна структура SEEBRIG

X

-----------------

|\\\\\\\\\\\\\\\|

|\\\ SEEBRIG \\\|

|\\\\\\\\\\\\\\\|

-----------------

|

------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | | |

----------- ----------- ----------- -------------- ---------------- ------------- --------------

|\\\\\\\\\| |\\\\\\\\\| |/////////| | | | | |\\\\\\\\\\\| |\\\\\\\\\\\\|

| Штаб \\\| | Штабна \| | Рота ///| | Маневрені | | Підрозділи | | Служба \\\| | Інженерний |

| бригади | | рота \\\| | зв'язку | | підрозділи | | бойового | | бойової \\| | підрозділ |

|\\\\\\\\\| |\\\\\\\\\| |/////////| | | | забезпечення | | підтримки | |\\\\\\\\\\\\|

----------- ----------- ----------- -------------- ---------------- ------------- --------------

-------

|\\\\\| - Багатонаціональні

|\\\\\|

-------

-------

|/////| - Держава, що приймає (Розташування штабу)

|/////|

-------

Доповнення 2 до додатка A

Надання військ Сторонами ( 998_a367 )

Доповнення 3 до додатка A

Організаційно-штатна структура SEEBRIG ( 998_b367 )

Додаток B до Угоди про багатонаціональні миротворчі сили Південно-Східної Європи (Формування сил)

1.

Формування сил розпочинається після того, як Сторони, що є учасницями Угоди про багатонаціональні миротворчі сили Південно-Східної Європи, прийняли міністерське рішення стосовно спільної участі в операції. Відповідно до цього політично-військовий керівний комітет доручає командиру багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи ініціювати процес формування сил (доповнення: Процес формування сил).

2. Під відповідальністю командира SEEBRIG штабне ядро/штаб багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи розробляє особливий задум операції для визначення вимог до сил. Якщо це доступно, відповідні плани операцій у надзвичайній ситуації можуть використовуватись із цією метою.

3. На початковому етапі штаб SEEBRIG визначає загальні вимоги до сил та надсилає їх Сторонам, які визначають свої контингенти для участі в операції. Відповідно до намірів Сторін формується заявка про виділення сил, у якій зазначено розмір, рід, склад військ тощо, та надсилається Сторонам, що роблять внесок. Після декількох повторень викладених вище процедур (якщо це необхідно) досягається сумісність заявок про виділення сил із зобов'язаннями стосовно національних сил. Після цього Сторони, що роблять внесок, визначають і погоджують місце розгортання сил, час прибуття й пріоритети (перелік диспозиції).

4. Після погодження переліку диспозиції штаб SEEBRIG завершує планування розгортання, участь у якому беруть Сторони, що роблять внесок(1).

---------------

(1) Сторона, що робить внесок, є стороною, що робить національний внесок для окремої операції будь-якими національними ресурсами (особовим складом, силами, оснащенням, матеріальним забезпеченням тощо).

5. За дорученням політично-військового керівного комітету командир SEEBRIG видає попередження про активацію та наказ про активацію для початку Сторонами процесу передачі повноважень. Відповідно до тих директив національні контингенти набувають необхідного оперативного статусу та розгортають свої сили на місці проведення операції. Процес передачі повноважень відбувається відповідно до визначених документів. Як це погоджено в політично-військовому керівному комітеті, із цього моменту всі національні контингенти підпорядковуються командиру SEEBRIG.

6. Під відповідальністю командира SEEBRIG та за погодженням політично-військового керівного комітету штабне ядро розроблятиме детальні процедури стосовно формування сил.

Доповнення до додатка B

Процес формування сил

--------------------

| Рішення на рівні |

| міністрів країн |

|багатонаціональних|

| миротворчих сил |

| Південно-Східної |

| Європи |

--------------------

|

----------------------

|Політично-військовий|

| керівний комітет |

----------------------

|

---------------------- Запит сил ------------------

---------- | Штаб SEEBRIG |------------ | Держави, що |

--------------- | Підготовка задуму | | роблять внесок |

| Посилення | | операції | ------------------

| штабу | | Визначення вимог | |

| SEEBRIG | | до сил | |

--------------- ---------------------- |

| |

---------------------- |

| Перелік | |

| диспозиції | |

---------------------- Підготовка сил |

| ---------------------------------

|

----------------------

| Процес |

| планування |

| розгортання |

----------------------

|

----------------------

| План |

| розгортання |

| SEEBRIG |

----------------------

Додаток C до Угоди про багатонаціональні миротворчі сили Південно-Східної Європи (Штаб SEEBRIG)

1. Мета й сфера застосування

a. Метою цього додатка є:

1) визначення положень стосовно порядку дій, розміщення, укомплектування особовим складом, фінансування, адміністративного й тилового забезпечення військ штабу бригади Південно-Східної Європи (SEEBRIG), у тому числі штабного ядра;

2) визначення статусу штабу SEEBRIG і штабу SEEBRIG/штабного ядра та їхнього особового складу;

3) визначення національних зобов'язань стосовно особового складу штабу.

b. Штаб SEEBRIG/штабне ядро є постійною складовою штабу SEEBRIG. Штаб SEEBRIG/штабне ядро створюється для забезпечення діяльності SEEBRIG шляхом виконання щоденних функцій та є головним компонентом розгорнутого штабу SEEBRIG під час проведення навчань та операцій.

2. Організаційно-штатна структура штабу SEEBRIG ( 998_b367 ) і штабу SEEBRIG/штабного ядра

a. Структуру штабу SEEBRIG і штабу SEEBRIG/штабного ядра надано в доповненнях 1 та 2. Інформація про штатну структуру в надзвичайній ситуації для штабу SEEBRIG та штатну структуру для штабу SEEBRIG/штабного ядра міститься в доповненнях 3 й 4.

b. Інформацію про розподіл посад та національних обов'язків стосовно формування штабу SEEBRIG і штабу SEEBRIG/штабного ядра також зазначено в доповненнях 3 й 4 відповідно.

c. За пропозицією політично-військового керівного комітету утворення нових або скорочення погоджених посад, зміни в погоджених посадах затверджуються міністрами оборони Сторін за взаємною згодою.

d. Штаб SEEBRIG і штаб SEEBRIG/штабне ядро здійснюватимуть набір персоналу відповідно до посадових інструкцій та кваліфікаційних вимог. Усі Сторони погоджуватимуть посадові інструкції та кваліфікаційні вимоги, у тому числі будь-які зміни до них.

e. Для виконання вимог стосовно укомплектування особовим складом командир SEEBRIG відповідно до процедур, викладених у статті 4 (Політично-військове консультування та прийняття рішень), може попросити Сторін надати добровільний національний внесок на додаток до особового складу штатної структури й штатної структури в надзвичайній ситуації. У такому разі Сторін одночасно буде поінформовано про вимоги, обґрунтування, спеціалізацію та необхідну чисельність особового складу.

f. Офіцери взаємодії держав-спостерігачів:

1) держави-спостерігачі (зараз це Республіка Словенія та США) мають право призначати офіцерів взаємодії (кожна держава - по одному офіцеру) для постійного штабу SEEBRIG;

2) основним завданням офіцерів взаємодії є поліпшення зв'язків та співробітництва між штабом SEEBRIG та відповідними національними штабами;

3) положення цієї Угоди належним чином застосовуються до офіцерів взаємодії, які повинні дотримуватися цих положень та внутрішньодержавних правил (постійного порядку дій) штабу SEEBRIG;

4) Призначення до штабу SEEBRIG офіцера взаємодії з будь-якої іншої держави вимагає окремих домовленостей, що ґрунтуються на одностайному погоджені Сторонами відповідно до пункту 4 Угоди.

3. Функції штабу SEEBRIG

Завданням штабу SEEBRIG є здійснення за дорученням командира управління військами та контролю над ними відповідно до планів дій у надзвичайних ситуаціях та здійснення інших функцій сил.

4. Штаб SEEBRIG/штабне ядро

a. Уведення в дію:

Штаб SEEBRIG/штабне ядро розпочне своє функціонування після 6 місяців з моменту набрання цією Угодою чинності.

b. Завдання та призначення:

1) Штаб SEEBRIG/штабне ядро працюватиме під командуванням командира SEEBRIG та контролем політично-військового керівного комітету, тісно співробітничаючи та координуючи свої дії з відповідними національними штабами.

2) Функціональними обов'язками штабу бригади Південно-Східної Європи SEEBRIG/штабного ядра до початку розгортання будуть:

a) розробка постійного порядку дій для штабу SEEBRIG;

b) розробка баз даних та варіантів стратегічних перевезень, необхідних для скорочення часу на планування та розгортання до початку будь-якого дійсного розгортання;

c) підготовка та подання на розгляд політично-військовому керівному комітетові пропозицій для щорічної програми, у тому числі стосовно підготовки та навчань;

d) планування та проведення оперативного й тилового тренування та навчання, ґрунтуючися на рішеннях політично-військового керівного комітету;

e) розробка тилових планів операцій та планів операцій у надзвичайній ситуації;

f) підготовка та подання щорічного звіту відповідним органам влади держав, що роблять внесок;

g) підготовка правил застосування зброї;

h) участь у місіях для з'ясування обставин, які проводяться під час підготовки до виконання завдань, які передбачають розгортання та застосування бригади;

i) збір та аналіз досвіду раніше проведених операцій;

j) виконання інших покладених на нього завдань.

3) Як ключова структура штабу SEEBRIG штаб SEEBRIG/штабне ядро братиме участь в операціях SEEBRIG. Як правило, під час розгортання особовий склад штабу SEEBRIG/штабного ядра братиме участь у проведенні операцій у складі штабу бригади.

4) Штаб SEEBRIG/штабне ядро для підтримки бойової готовності штабу принаймні один раз на рік повинен проводити повномасштабні 1-2 тижневі навчання за участю ключового особового складу призначених підрозділів.

c. Статус особового складу штабу SEEBRIG/штабного ядра:

1) Положення Додаткового протоколу до ПЗМ/УСЗС ( 994_042 ) стосуються діяльності штабу SEEBRIG та його особового складу відповідно до положень пункту 1 статті 11 Угоди, якщо інше не зазначено в цій Угоді та додатках до неї.

2) Особовий склад штабу носитиме під час виконання службових обов'язків військову форму власних збройних сил.

5. Функції ключових командних посад

a. Повноваження командира SEEBRIG:

1) Командир SEEBRIG призначається на дворічний строк, ротація посади здійснюватиметься між Сторонами, за винятком держави, що приймає.

2) Посада командира SEEBRIG відповідатиме військовому званню бригадного генерала.

3) Командир SEEBRIG братиме участь у засіданнях політично-військового керівного комітету, виконуватиме роль координуючої особи для політично-військового керівного комітету й командирів національних підрозділів та юридично представлятиме штаб SEEBRIG.

4) Командир бригади SEEBRIG є відповідальним за діяльність SEEBRIG. Після передачі повноважень командир SEEBRIG прийматиме на себе командування підрозділами SEEBRIG для проведення окремих операцій (навчань) та звітуватиме командиру багатонаціональних сил у районі проведення операцій (навчань), якщо його самого не призначено командиром багатонаціональних сил. Як правило, він здійснюватиме оперативне управління підрозділами SEEBRIG для проведення окремих операцій (навчань).

5) Командир SEEBRIG має право надавати накази підпорядкованим підрозділам, коли SEEBRIG проходить спільні навчання, готується до операцій у зоні дій, де SEEBRIG має намір брати участь, та під час такої операції.

6) Командир SEEBRIG подаватиме до політично-військового керівного комітету річний звіт і в разі необхідності звіти про стан підготовки та надсилатиме їхні копії відповідним військовим органам Сторін.

7) Командир SEEBRIG відповідатиме за таке:

a) у мирний час (перед розгортанням):

I) надання регулярних звітів політично-військовому керівному комітетові багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи;

II) здійснення керівництва штабом SEEBRIG/штабним ядром через заступників командира та (або) через начальника штабу SEEBRIG;

III) відвідування підрозділів SEEBRIG;

IV) ініціювання місій для з'ясування обставин та участь у них на вимогу;

V) підготовку та подання щорічної програми проведення навчань та професійної підготовки на затвердження політично-військовому керівному комітетові багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи;

VI) розробку стандартів підготовки підрозділів та подання їх на розгляд політично-військовому керівному комітетові багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи;

VII) розробку принципів досягнення сумісності матеріально-технічного забезпечення;

VIII) подачу директив стосовно програм проведення навчань та професійної підготовки;

IX) ініціювання багатонаціональних заходів невеликих масштабів, наприклад командно-штабних навчань, комп'ютерних навчань, семінарів тощо, та управління ними;

X) виконання будь-яких інших завдань політично-військового керівного комітету SEEBRIG;

b) під час розгортання:

I) виконання командних обов'язків через підлеглих йому командирів підрозділів;

II) управління багатонаціональними підрозділами матеріально-технічного забезпечення та ресурсами SEEBRIG;

III) координування питань, що становлять національний інтерес, з командирами національних підрозділів (проблемні питання для командира SEEBRIG, наприклад питання, пов'язані з дисципліною та діяльністю підрозділів, спрямовуватимуться командирам національних підрозділів);

IV) координування дій з іншими командирами, установами, неурядовими організаціями та місцевими органами влади в районі проведення операції згідно з дорученнями командира багатонаціональних сил (якщо такий є);

V) забезпечення цілісності та безпеки SEEBRIG.

b. Заступники командира:

1) Призначатимуться два заступники командира - заступник командира з питань проведення операцій та заступник командира з питань забезпечення. Кожний заступник призначається на дворічний строк, ротація посади здійснюватиметься між Сторонами. Держава, що приймає, не бере участі в ротації.

2) Заступник командира з питань проведення операцій відповідає за розвідку, проведення операцій, у тому числі за участю цивільного населення, та інженерну діяльність.

3) Заступник командира з питань забезпечення відповідає за особовий склад, тилове забезпечення, зв'язок та фінансування.

4) Посада заступників командира SEEBRIG відповідатиме військовому званню полковника.

5) Заступники командира SEEBRIG будуть іншої національності, ніж командир SEEBRIG.

6) Заступники командира звільняються від виконання своїх відповідних обов'язків за наказом командира SEEBRIG.

7) Заступники командира разом із SEEBRIG беруть участь у навчаннях та надзвичайних ситуаціях.

8) У разі необхідності старший заступник командира SEEBRIG повинен бути готовий взяти на себе обов'язки командира SEEBRIG.

c. Начальник штабу SEEBRIG:

1) Держава, що приймає, призначатиме начальника штабу SEEBRIG щонайменше на дворічний строк.

2) Посада начальника штабу SEEBRIG відповідатиме військовому званню полковника.

3) Начальник штабу SEEBRIG є головою штабу SEEBRIG/штабного ядра в мирний час та головою тактичного оперативного центру SEEBRIG під час розгортання. Завданням начальника штабу SEEBRIG у мирний час є створення штабу SEEBRIG/штабного ядра та керівництво його діяльністю відповідно до цього додатка.

4) Начальник штабу SEEBRIG відповідатиме за таке:

a) діяльність штабу SEEBRIG/штабного ядра та управління ним;

b) забезпечення економного використання спільних фондів, створених для штабу SEEBRIG/штабного ядра;

c) підготовку та проведення навчань штабу SEEBRIG/штабного ядра та підрозділами підсилення штабу SEEBRIG;

d) контроль над плануванням дій у надзвичайних ситуаціях та під час проведення операцій;

e) виконання будь-яких завдань командира SEEBRIG;

d. Заступники начальника штабу SEEBRIG:

1) Призначатиметься два заступники начальника штабу SEEBRIG - заступник начальника штабу з питань проведення операцій та заступник начальника штабу з питань забезпечення.

2) Заступник начальника штабу з питань проведення операцій відповідає за розвідку, контррозвідку, проведення операцій, цивільно-військове співробітництво й інженерну діяльність.

3) Заступник начальника штабу з питань забезпечення відповідає за особовий склад, тилове забезпечення, зв'язок та фінансування.

4) Заступники начальника штабу SEEBRIG призначатимуться на дворічний строк. Ротація посад здійснюватиметься між Сторонами. Держава, що приймає, не бере участі в ротації заступників начальника штабу.

5) Посада заступників начальника штабу SEEBRIG відповідатиме військовому званню полковника.

6) Під час розгортання заступник начальника штабу SEEBRIG з питань проведення операцій є заступником голови тактичного оперативного центру.

7) Заступники начальника штабу SEEBRIG відповідатимуть за виконання будь-яких інших завдань начальника штабу SEEBRIG.

6. Сфера діяльності штабу SEEBRIG і штабного ядра:

a. G-1 (Особовий склад): Планування, звітність, лінгвістичне забезпечення, благоустрій, релігія, бойовий дух, втрати, арешт осіб, протокол (візити) (якщо службу протоколу не активовано), медалі (нагороди), міжнародні звіти й військова поліція (у координуванні з G2, G3 та G4).

b. G-2 (Розвідка): Планування розвідки, оцінка (продуктивність) і брифінги, політика безпеки та географічне забезпечення, взаємодія з національними розвідувальними елементами (групами).

c. G-3 (Операції): Планування, поточні операції та навчання, тактичний оперативний центр, взаємодія з вищими та союзними штабами.

d. G-4 (Тилове забезпечення): У разі недостатньої чисельності персоналу - звітування про ресурси та їхній стан, плани тилового забезпечення, постійний порядок дій, тилове забезпечення, медичне забезпечення, переміщення.

e. G-5 (Цивільно-військове співробітництво): Плани та принципи цивільно-військового співробітництва, центр цивільно-військового співробітництва, об'єднана військова комісія, програми та проекти, взаємодія з місцевими органами влади та неурядовими організаціями, зв'язки з громадськістю якщо службу зв'язків з громадськістю не активовано.

f. G-6 (Центральна інформаційна служба): Планування та забезпечення діяльності системи командування, управління та зв'язку, проекти

g. G-7 (Інженерна діяльність): Забезпечення мобільності бригади (мобільності для проведення контрнаступу), охоронні функції, підтримка місцевих органів влади та неурядових організацій.

h. G-8 (Бюджет і фінанси): Управління ресурсами, бюджетне планування, фінансова звітність та бухгалтерський облік, виплати, контракти й управління власністю (Начальник бюджетно-фінансового управління не має безпосереднього доступу до командира SEEBRIG).

i. РІО (Інформування громадськості): Політика інформування громадськості, центр інформування громадськості (прес-релізи), взаємодія із засобами масової інформації.

j. Юрисконсульт: рекомендації командирові SEEBRIG з правових питань, надання штабові судової експертизи.

k. Консультант з політичних питань: рекомендації командирові SEEBRIG з політичних питань стосовно проведення операцій (навчань).

7. Обов'язки Сторін:

a. Національні обов'язки:

1) Сторони призначатимуть відповідний особовий склад на посади в штабі SEEBRIG відповідно до схеми заміщення посад (доповнення 3 й 4) для забезпечення повного та ефективного укомплектування штабу SEEBRIG особовим складом.

2) Сторони беруть на себе відповідальність за постійне укомплектування особовим складом, який має відповідні військові звання та кваліфікацію, володіє мовою та відповідає розумовим, фізичним, а в деяких випадках й академічним здібностям, як це описано у відповідних посадових інструкціях.

b. Обов'язки держави, що приймає:

Держава, що приймає, відповідатиме за надання підтримки держави, що приймає, штабові SEEBRIG/штабному ядру та його особовому складу, як це описано в додатку D.

Доповнення

Доповнення 1. Структура штабу SEEBRIG

Доповнення 2. Структура штабу SEEBRIG/штабного ядра

Доповнення 3. Штатна структура в надзвичайній ситуації для штабу SEEBRIG

Доповнення 4. Штатна структура для штабу SEEBRIG/штабного ядра

Доповнення 1 до додатка C

Структура штабу SEEBRIG

Усього: 107

1 бригадний генерал (OF-6)

5 полковників (OF-5)

61 підполковників (OF-4); майорів (OF-3); капітанів (OF-2)

40 сержантів (OR-5/OR-9); техніків зі створення запасів (спеціалістів служби тилу) (OR-1/OR-4)

---------------- --------------------

|Консультант із| |//////////////////|

|політичних |--- |//// Командир ////|

|питань | | ---------|//// бригади ////|-----------

---------------- | | |//////////////////| |

---------------- | | -------------------- | ------------

|Управління | | | | | |Радник |

|інформування |--+---------------- --------------- --------------|командира |

|громадськості | | |/////////////|--- ------------

---------------- | |/ Заступник /|//|

---------------- | |/ командира /|//|

|Протокол |--- |/////////////|//|

---------------- ---------------//|

|///////////////|

-----------------

----------------- |

|Офіцер зв'язку |------ ------------------

| |- | |................|

-----------------|----+--------------------|.. Начальник ...|-------------- -------------------

|Офіцер зв'язку |-- | |.... штабу .....| | |.................|

----------------- |--- -------|................| -------------|. Юрисконсульт ..|

|Офіцер зв'язку | | ------------------ |.................|

------------------ | | -------------------

| |

--------------------- | |

|Секретар начальника| | |

|штабу |---------------- |

--------------------- |

|

|

|

-------------------------------------------------------------------------

| |

---------------------------- ----------------------------

|//////////////////////////| |//////////////////////////|

|// Заступник начальника //| |// Заступник начальника //|

|// штабу (оперативний) //| |// штабу (забезпечення) //|

|//////////////////////////| |//////////////////////////|

---------------------------- ----------------------------

| |

--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

| | | | | | | |

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

| CG-2 | | CG-3 | | CG-5 | | CG-7 | | CG-1 | | CG-4 | | CG-6 | | CG-8 |

| | | | | | | | | | | | | | | |

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

Розвідка Операції Цивільно- Інженер Особовий Тилове Зв'язок Бюджет

та військове склад забезпечення і фінанси

контррозвідка співробітництво

-------

|/////|- Ротаційні посади

|/////|

-------

-------

|.....|- Держава, що

|.....| приймає

-------

Доповнення 2 до додатка C

Структура штабу SEEBRIG/штабного ядра

Усього: 36

1 бригадний генерал (OF-6)

3 полковники (OF-5)

18 підполковників (OF-4); майорів (OF-3); капітанів (OF-2)

14 сержантів (OR-5/OR-9); техніків зі створення запасів (спеціалістів служби тилу) (OR-1/OR-4) (OR-1/OR-4)

--------------------

| Командир |

---------------- | бригади | ------------

|Консультант із| -------------------- |Радник |

|політичних |---------------------+---------------------|командира |

|питань | | ------------

---------------- |

------------------

--------------------- | Начальник | -----------------

|Секретар начальника|------------------| штабу |--------------| Юрисконсульт |

|штабу | ------------------ -----------------

--------------------- |

-------------------------------------------------------------------------

| |

---------------------------- ----------------------------

| Заступник начальника | | Заступник начальника |

| штабу (оперативний) | | штабу (забезпечення) |

---------------------------- ----------------------------

| |

----------------------------------- -----------------------------------

| | | | | | | |

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

| CG-2 | | CG-3 | | CG-5 | | CG-7 | | CG-1 | | CG-4 | | CG-6 | | CG-8 |

| | | | | | | | | | | | | | | |

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

Доповнення 3 до додатка C

Штатна структура в надзвичайній ситуації штабу SEEBRIG

Управління командира бригади

------------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада | Звання |Служба | Джерело | Примітки |

|(військовий| (мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECGA001 |PECGA001 |Командир | OF-6 | A |Заміщуються|Штабне ядро |

| | |бригади | | |на | |

| | | | | |ротаційній | |

| | | | | |основі | |

| | | | | |Примітка 1 | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECGA002 |PECGA002 |Військовий | OF-3 | A |Однаково з |Штабне ядро |

| | |помічник | | |CECGA001 | |

| | |(радник | | | | |

| | |командира) | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECGA003 |PECGA003 |Клерк | OR-6 | A |Однаково з |Штабне ядро |

| | |(водій) | | |CECGA001 | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECGA004 |PECGA004 |Консультант|OF-4/A-4|A/CIV |Заміщуються|Штабне ядро |

| | |з | | |на | |

| | |політичних | | |ротаційній | |

| | |питань | | |основі | |

| | | | | |Держави | |

| | | | | |1 та 5 | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECGA005 | |Клерк | OR-6 | A | 6 | |

| | |(водій) | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECGA006 | |Керівник | OF-4 | A | 7 | |

| | |прес- | | | | |

| | |служби | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECGA007 | |Офіцер по | OF-3 | A | 3 | |

| | |роботі зі | | | | |

| | |ЗМІ | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECGA008 | |Клерк | OR-4 | | 2 | |

| | |(водій) | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECGA009 | |Перекладач | OF-2 | A | 2 | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECGA010 | |Офіцер | OF-3 | A |Однаково з | |

| | |протоколу | | | CECGA001 | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECGA011 | |Фотограф | OR-8 | A | 7 | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECGA012 | |Клерк | OR-4 | A | 5 | |

| | |(водій) | | | | |

------------------------------------------------------------------------------

Управління заступника командира (оперативний)

------------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада | Звання |Служба | Джерело | Примітки |

|(військовий| (мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECGB001 | |Заступник | OF-5 | A |Заміщуються|Представник |

| | |командира | | |на |командування |

| | |бригади | | |ротаційній | |

| | | | | |основі | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECGB002 | |Виконавчий | OF-2 | A | |Однаково з CE|

| | |офіцер | | | |CGB001 |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECGB003 | |Клерк | OR-4 | A | |Однаково з CE|

| | |(водій) | | | |CGB001 |

------------------------------------------------------------------------------

Управління заступника командира (забезпечення)

------------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада |Звання |Служба | Джерело | Примітки |

|(військовий| (мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECGC001 | |Заступник | OF-5 | A |Заміщуються|Представник |

| | |командира | | |на |командування |

| | |бригади | | |ротаційній | |

| | | | | |основі | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECGC002 | |Виконавчий | OF-2 | A | |Однаково з CE|

| | |офіцер | | | |CGC001 |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECGC003 | |Клерк | OR-4 | A | |Однаково з CE|

| | |(водій) | | | |CGC001 |

------------------------------------------------------------------------------

Управління начальника штабу

------------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада |Звання |Служба | Джерело | Примітки |

|(військовий| (мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECOS001 |PECOS001 |Начальник | OF-5 | A |Держава, що|Штабне ядро |

| | |штабу | | |приймає |Представник |

| | | | | | |командування |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECOS002 |PECOS002 |Клерк |OR-5/6 | A |Однаково з |Штабне ядро |

| | |(водій) | | |CE COS001 | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECOS003 |PECOS003 |Секретар | OF-4 | A | 7 |Штабне ядро |

| | |начальника | | | | |

| | |штабу | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECOS004 |PECOS004 |Клерк |OR-4/5/6| A | 6 |Штабне ядро |

| | |(водій) | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECOS005 |PECOS005 |Юрис- |OF-3/4 | A |Держава, що|Штабне ядро |

| | |консульт | | |приймає | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECOS006 |PECOS006 |Клерк |OR-4/5/6| A | 2 |Штабне ядро |

| | |(водій) | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECOS007 | |Офіцер | OF-3 | A |США | |

| | |зв'язку | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECOS008 | |Клерк | OR-4 | A |США | |

| | |(водій) | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECOS009 | |Офіцер | OF-3 | A |Словенія | |

| | |зв'язку | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECOS010 | |Клерк | OR-4 | A |Словенія | |

| | |(водій) | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECOS011 | |Офіцер | OF-3 | A |Хорватія | |

| | |зв'язку | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECOS012 | |Клерк | OR-4 | A |Хорватія | |

| | |(водій) | | | | |

------------------------------------------------------------------------------

Управління заступника начальника штабу (оперативний)

------------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада |Звання |Служба | Джерело | Примітки |

|(військовий| (мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

|CEDCOS001 |PEDCOS001|Заступник | OF-5 | A |Заміщуються|Представник |

| | |начальника | | |на |командування |

| | |штабу | | |ротаційній | |

| | | | | |основі | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

|CEDCOS002 |PEDCOS002|Клерк | OR-4 | A |Однаково з | |

| | |(водій) | | |CEDCOS001 | |

------------------------------------------------------------------------------

Управління заступника начальника штабу (забезпечення)

------------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада |Звання |Служба | Джерело | Примітки |

|(військовий| (мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+----------+----------+--------+-------+-----------+-------------|

|CEDCOS001 |PEDCOSS001|Заступник | OF-5 | A |Заміщуються|Представник |

| | |начальника| | |на |командування |

| | |штабу | | |ротаційній | |

| | | | | |основі | |

|-----------+----------+----------+--------+-------+-----------+-------------|

|CEDCOS002 |PEDCOSS002|Клерк | OR-4 | A |Однаково з | |

| | |(водій) | | |CE | |

| | | | | |DCOSS001 | |

------------------------------------------------------------------------------

Управління начальника CG-1 (особовий склад)

------------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада | Звання |Служба | Джерело | Примітки |

|(військовий| (мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+----------+----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG101 |PECG101 |Начальник | OF-4 | A | 2 |Штабне ядро |

| | |CG-1 | | | | |

|-----------+----------+----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG102 |PECG102 |Офіцер | OF-3 | A | 7 |Штабне ядро |

| | |планування| | | | |

|-----------+----------+----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG103 | |Офіцер- |OF-2/3 | A | 3 | |

| | |кадровик | | | | |

|-----------+----------+----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG104 | |Начальник |OF-2/3 | A | 4 | |

| | |військової| | | | |

| | |поліції | | | | |

|-----------+----------+----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG105 | |Водій | OR-3 | A | 7 | |

|-----------+----------+----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG106 | |Офіцер | OF-2 | A | 1 | |

| | |соціаль- | | | | |

| | |ного | | | | |

| | |забезпе- | | | | |

| | |чення | | | | |

|-----------+----------+----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG107 | |Клерк | OR-3 | A | 3 | |

| | |(водій) | | | | |

|-----------+----------+----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG108 |PECG103 |Клерк |OR-4/5/6| A | 6 |Штабне ядро |

| | |(водій) | | | | |

------------------------------------------------------------------------------

Управління начальника CG-2 (розвідка та контррозвідка)

------------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада | Звання |Служба | Джерело | Примітки |

|(військовий| (мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG201 |PECG201 |Начальник | OF-4 | A | 3 |Штабне ядро |

| | |CG-2 | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG202 | |Офіцер | OF-3 | A | 7 | |

| | |планування | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG203 | |Розвідник- | OF-3 | A | 6 | |

| | |аналітик | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG204 | |Розвідник- |OF-2/3 | A | 3 | |

| | |аналітик | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG205 | |Спеціаліст |OF-2/3 | A | 4 | |

| | |розвідки | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG206 | |Сержант- | OR-6 | A | 4 | |

| | |розвідник | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG207 | |Перекладач | OF-2 | A |Держава, що|англійська |

| | | | | |приймає | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG208 | |Офіцер |OF-2/3 | A | 2 | |

| | |контр- | | | | |

| | |розвідки | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG209 | |Офіцер з |OF-2/3 | A | 1 | |

| | |питань гео-| | | | |

| | |інформації | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG210 | |Клерк | OR-3 | A | 7 | |

| | |(водій) | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG211 |PECG202 |Клерк/ |OR-4/5/6| A | 3 |Штабне ядро |

| | |водій | | | | |

------------------------------------------------------------------------------

Управління начальника CG-3 (операції та навчання)

------------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада | Звання |Служба | Джерело | Примітки |

|(військовий| (мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG301 |PECG301 |Начальник | OF-4 | A | 7 |Штабне ядро |

| | |CG-3 | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG302 | |Офіцер | OF-3 | A | 7 | |

| | |планування | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG303 | |Оперативний| OF-3 | A | 4 | |

| | |офіцер | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG304 | |Оперативний|OF-2/3 | A | 6 | |

| | |офіцер | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG305 |PECG302 |Офіцер з | OF-3 | A | 3 |Штабне ядро |

| | |підготовки | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG306 | |Спеціаліст |OR-7/8 | A | 7 | |

| | |зі звіту | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG307 | |Оперативний|OR-5/6 | A | 6 | |

| | |сержант | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG308 | |Оперативний|OR-5/6 | A | 3 | |

| | |сержант | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG309 | |Офіцер | OF-2 | A | 2 | |

| | |захисту | | | | |

| | |сил | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG310 | |Клерк | OR-3 | A | 7 | |

| | |(водій) | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG311 |PECG303 |Клерк |OR-4/5/6| A | 2 |Штабне ядро |

| | |(водій) | | | | |

------------------------------------------------------------------------------

Управління начальника CG-4 (тилове забезпечення)

------------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада | Звання |Служба | Джерело | Примітки |

|(військовий| (мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG401 |PECG401 |Начальник | OF-4 | A | 4 |Штабне ядро |

| | |CG-4 | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG402 | |Офіцер | OF-3 | A | 6 | |

| | |планування | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG403 | |Офіцер |OF-2/3 | A | 7 | |

| | |планування | | | | |

| | |тилового | | | | |

| | |забезпечен-| | | | |

| | |ня | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG404 | |Офіцер з |OF-2/3 | A | 3 | |

| | |мобілізації| | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG405 | |Піхотний | OF-3 | A | 2 | |

| | |офіцер | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG406 | |Офіцер |OF-2/3 | A | 7 | |

| | |забезпечен-| | | | |

| | |ня | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG407 | |Офіцер |OF-2/3 | A | 2 | |

| | |зберігання | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG408 | |Офіцер- |OF-2/3 | A | 5 | |

| | |медик | | | 5 | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG409 | |Клерк | OR-3 | A | 1 | |

| | |(водій) | | | | |

|-----------+---------+-----------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG410 |PECG402 |Клерк |OR-4/5/6| A | 7 |Штабне |

| | |(водій) | | | |ядро |

------------------------------------------------------------------------------

Управління начальника CG-5 (цивільно-військове співробітництво)

------------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада | Звання |Служба |Джерело | Примітки |

|(військовий|(мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------|

| CECG501 |PECG501 |Начальник | OF-4 | A | 6 |Штабне ядро |

| | |CG-5 | | | | |

|-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------|

| CECG502 |PECG502 |Офіцер | OF-3 | A | 2 |Штабне ядро |

| | |планування | | | | |

|-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------|

| CECG503 | |Оперативний | OF-3 | A | 7 | |

| | |офіцер | | | | |

|-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------|

| CECG504 | |Оперативний | OF-3 | A | 3 | |

| | |офіцер | | | | |

|-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------|

| CECG505 | |Офіцер | OF-3 | A | 7 |Зв'язок з |

| | |зв'язку | | | |місцевими |

| | |(місцевий) | | | |службовцями |

|-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------|

| CECG506 | |Водій | OR-3 | A | 7 | |

|-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------|

| CECG507 | |Офіцер | OF-2/3 | A | 4 |Зв'язок з |

| | |зв'язку | | | |неурядовими |

| | |(неурядова | | | |організаціями |

| | |організація)| | | | |

|-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------|

| CECG508 | |Водій | OR-3 | A | 4 | |

|-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------|

| CECG509 | |Офіцер | OF-3 | A | 5 |Зв'язок з |

| | |зв'язку | | | |урядовими |

| | |(урядова | | | |організаціями |

| | |організація)| | | | |

|-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------|

| CECG510 | |Водій | OR-3 | A | 3 | |

|-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------|

| CECG511 | |Перекладач |OF-2/3/ | A | 2 |Держава, що |

| | | |цивільний | | |приймає; |

| | | | | | |англійська |

|-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------|

| CECG512 |PECG503 |Клерк |OR-4/5/6 | A | 7 |Штабне ядро |

| | |(водій) | | | | |

------------------------------------------------------------------------------

Управління начальника CG-6 (зв'язок)

------------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада | Звання |Служба |Джерело | Примітки |

|(військовий|(мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------|

| CECG601 |PECG601 |Начальник | OF-4 | A | 2 |Штабне ядро |

| | |CG-6 | | | | |

|-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------|

| CECG602 | |Офіцер | OF-3 | A | 7 | |

| | |планування | | | | |

|-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------|

| CECG603 | |Офіцер | OF-3 | A | 3 | |

| | |планування | | | | |

| | |зв'язку | | | | |

|-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------|

| CECG604 |PECG602 |Офіцер з |OF-2/3 | A | 6 |Штабне ядро |

| | |управління | | | | |

| | |частотами | | | | |

|-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------|

| CECG605 | |Управляючий | OF-2 | A | 7 | |

| | |мережею | | | | |

|-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------|

| CECG606 | |Технічний | OR-6 | A | 6 | |

| | |спеціаліст | | | | |

|-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------|

| CECG607 | |Спеціаліст | OR-7 | A | 3 | |

| | |з обробки | | | | |

| | |даних | | | | |

|-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------|

| CECG608 | |Клерк | OR-3 | A | 2 | |

| | |(водій) | | | | |

|-----------+--------+------------+----------+-------+--------+--------------|

| CECG609 |PECG603 |Клерк |OR-4/5/6 | A | 3 |Штабне ядро |

| | |(водій) | | | | |

------------------------------------------------------------------------------

Управління начальника CG-7 (інженерний)

------------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада | Звання |Служба | Джерело | Примітки |

|(військовий|(мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG701 |PECG701 |Начальник | OF-4 | A | 1/5 |Штабне ядро |

| | |CG-7 | | | | |

|-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG702 | |Офіцер- | OF-3 | A | 7 | |

| | |інженер | | | | |

| | |планування | | | | |

|-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG703 |PECG702 |Офіцер- | OF-3 | A | 3 |Штабне ядро |

| | |інженер | | | | |

|-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG704 |PECG703 |Офіцер- |OF-2/3 | A | 6 |Штабне ядро |

| | |інженер | | | | |

|-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG705 | |Клерк | OR-3 | A | 1 | |

| | |(водій) | | | | |

|-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG706 |PECG704 |Клерк | OR- | A | 1/5 |Штабне ядро |

| | |(водій) |4/5/6 | | | |

------------------------------------------------------------------------------

Управління начальника CG-8 (бюджетно-фінансовий)

------------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада |Звання |Служба | Джерело | Примітки |

|(військовий|(мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG801 |PECG801 |Начальник | OF-4 | A | 3 |Штабне ядро |

| | |CG-8 | | | | |

|-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG802 | |Керівник | OF-3 | A | 7 | |

| | |фондом | | | | |

|-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG803 | |Офіцер |OF-2/3 | A | 6 | |

| | |контрактник | | | | |

|-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG804 | |Офіцер | OF-2 | A | 4 | |

| | |компенсації | | | | |

|-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG805 | |Клерк | OR-3 | A | 2 | |

| | |(водій) | | | | |

|-----------+--------+------------+--------+-------+-----------+-------------|

| CECG806 |PECG802 |Клерк |OR-4/5/6| A | 3 |Штабне ядро |

| | |(водій) | | | | |

------------------------------------------------------------------------------

Усього: 107

1 бригадний генерал (OF-6)

5 полковників (OF-5)

61 підполковників (OF-4); майорів (OF-3); капітанів (OF-2)

40 сержантів (OR-5/OR-9); техніків зі створення запасів (спеціалістів служби тилу) (OR-1/OR-4)

Доповнення 4 до додатка C

Штатна структура для штабу SEEBRIG/штабного ядра

Управління командира бригади

--------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада | Звання |Служба | Джерело | примітки |

|(військовий| (мирний| | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+--------+-----------+--------+-------+----------+-----------|

| CECGA001 |PECGA001|Командир | OF-6 | A |Примітка 1|Заміщуються|

| | |бригади | | | |на |

| | | | | | |ротаційній |

| | | | | | |основі |

|-----------+--------+-----------+--------+-------+----------+-----------|

| CECGA002 |PECGA002|Військовий | OF-3 | A | |Однаково з |

| | |помічник | | | |CECGA001 |

| | |(радник | | | | |

| | |командира) | | | | |

|-----------+--------+-----------+--------+-------+----------+-----------|

| CECGA003 |PECGA003|Клерк | OR-6 | A | |Однаково з |

| | |(водій) | | | |CECGA001 |

|-----------+--------+-----------+--------+-------+----------+-----------|

| CECGA004 |PECGA004|Консультант|OF-4/A-4|A/CIV | 5/1 | |

| | |з | | | | |

| | |політичних | | | | |

| | |питань | | | | |

--------------------------------------------------------------------------

Управління начальника штабу

--------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада |Звання |Служба| Джерело | Примітки |

|(військовий| (мирний| | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+--------+------------+-------+------+----------+------------|

| CECOS001 |PECOS001|Начальник | OF-5 | A |Держава, |Примітка 1 |

| | |штабу | | |що | |

| | | | | |приймає | |

|-----------+--------+------------+-------+------+----------+------------|

| CECOS002 |PECOS002|Клерк |OR-5/6 | A | |Однаково |

| | |(водій) | | | |з |

| | | | | | |CECOS001 |

|-----------+--------+------------+-------+------+----------+------------|

| CECOS003 |PECOS003|Секретар | OF-4 | A |Примітка 2| |

| | |начальника | | |7* | |

| | |штабу | | | | |

|-----------+--------+------------+-------+------+----------+------------|

| CECOS004 |PECOS004|Клерк | OR- | A | 6 | |

| | |(водій) |4/5/6 | | | |

|-----------+--------+------------+-------+------+----------+------------|

| CECOS005 |PECOS005|Юрисконсульт|OF-3/4 | A |Держава, | |

| | | | | |що | |

| | | | | |приймає | |

|-----------+--------+------------+-------+------+----------+------------|

| CECOS006 |PECOS005|Клерк | OR- | A | 2 | |

| | |(водій) |4/5/6 | | | |

--------------------------------------------------------------------------

Управління заступника начальника штабу (оперативний)

--------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада |Звання |Служба | Джерело | Примітки |

|(військовий| (мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+---------+----------+-------+-------+----------+------------|

|CEDCOS001 |PEDCOS001|Заступник | OF-5 | A |Примітка 1|Заміщуються |

| | |начальника| | | |на |

| | |штабу | | | |ротаційній |

| | | | | | |основі |

| | | | | | |Начальник |

| | | | | | |оперативного|

| | | | | | |центру |

|-----------+---------+----------+-------+-------+----------+------------|

|CEDCOS002 |PEDCOS002|Клерк | OR-4 | A | |Однаково з |

| | |(водій) | | | |CEDCOS001 |

--------------------------------------------------------------------------

Управління заступника начальника штабу (забезпечення)

--------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада |Звання |Служба | Джерело | Примітки |

|(військовий| (мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+----------+----------+-------+-------+---------+------------|

|CEDCOSS001 |PEDCOSS001|Заступник | OF-5 | A |Примітка |Заміщуються |

| | |начальника| | | |на |

| | |штабу | | | |ротаційній |

| | | | | | |основі |

| | | | | | |Начальник |

| | | | | | |оперативного|

| | | | | | |центру |

|-----------+----------+----------+-------+-------+---------+------------|

|CEDCOSS002 |PEDCOSS002|Клерк | OR-4 | A | |Однаково з |

| | |(водій) | | | |CEDCOSS001 |

--------------------------------------------------------------------------

Управління начальника CG-1 (особовий склад)

--------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада |Звання |Служба | Джерело | Примітки |

|(військовий|(мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+--------+-----------+-------+-------+---------+-------------|

| CECG101 |PECG101 |Начальник | OF-4 | A | 2 |Начальник |

| | |CG-1 | | | |протокольного|

| | | | | | |відділу |

|-----------+--------+-----------+-------+-------+---------+-------------|

| CECG102 |PECG102 |Офіцер | OF-3 | A | 7 |Офіцер з |

| | |планування | | | |особового |

| | | | | | |складу |

|-----------+--------+-----------+-------+-------+---------+-------------|

| CECG108 |PECG103 |Клерк | OR- | A | 6 | |

| | |(водій) |4/5/6 | | | |

--------------------------------------------------------------------------

Управління начальника CG-2 (розвідка та контррозвідка)

--------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада | Звання |Служба | Джерело | Примітки |

|(військовий|(мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+--------+----------+--------+-------+----------+------------|

| CECG201 |PECG201 |Начальник | OF-4 | A |Примітка 2|Офіцер |

| | |CG-2 | | |3* |планування |

|-----------+--------+----------+--------+-------+----------+------------|

| CECG211 |PECG202 |Клерк | OR- | A |Примітка 2| |

| | |(водій) | 4/5/6 | |3* | |

--------------------------------------------------------------------------

Управління начальника CG-3 (операції та навчання)

--------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада | Звання |Служба | Джерело | Примітки |

|(військовий|(мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+--------+-----------+--------+-------+---------+------------|

| CECG301 |PECG301 |Начальник | OF-4 | A | 7 |Офіцер |

| | |CG-3 | | | |планування |

|-----------+--------+-----------+--------+-------+---------+------------|

| CECG305 |PECG302 |Офіцер | OF-3 | A | 3 | |

| | |підготовки | | | | |

|-----------+--------+-----------+--------+-------+---------+------------|

| CECG311 |PECG303 |Клерк | OR- | A | 2 | |

| | |(водій) | 4/5/6 | | | |

--------------------------------------------------------------------------

Управління начальника CG-4 (тилове забезпечення)

--------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада | Звання |Служба |Джерело | Примітки |

|(військовий|(мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+--------+----------+--------+-------+--------+--------------|

| CECG401 |PECG401 |Начальник | OF-4 | A | 4 |Офіцер з |

| | |CG-4 | | | |планування |

| | | | | | |(переміщення) |

|-----------+--------+----------+--------+-------+--------+--------------|

| CECG410 |PECG402 |Клерк | OR- | A | 7 | |

| | |(водій) | 4/5/6 | | | |

--------------------------------------------------------------------------

Управління начальника CG-5 (цивільно-військове співробітництво)

--------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада | Звання | Служба | Джерело |Примітки |

|(військовий| (мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+---------+----------+--------+--------+-----------+---------|

| CECG501 |PECG501 |Начальник | OF-4 | A | 6 | |

| | |CG-5 | | | | |

|-----------+---------+----------+--------+--------+-----------+---------|

| CECG502 |PECG502 |Офіцер | OF-3 | A |Держава, що|Офіцер- |

| | |планування| | |приймає |інженер |

|-----------+---------+----------+--------+--------+-----------+---------|

| CECG512 |PECG503 |Клерк | OR- | A | 7 | |

| | |(водій) | 4/5/6 | | | |

--------------------------------------------------------------------------

Управління начальника CG-6 (зв'язок)

--------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада | Звання | Служба | Джерело | Примітки |

|(військовий| (мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+---------+----------+--------+--------+----------+----------|

| CECG601 |PECG601 |Начальник | OF-4 | A |Примітка 3|Офіцер |

| | |CG-6 | | |6 |планування|

|-----------+---------+----------+--------+--------+----------+----------|

| CECG604 |PECG602 |Офіцер з | OF-2/3 | A |Примітка 4|Офіцер |

| | |управління| | |2 |зв'язку |

| | |частотами | | | | |

|-----------+---------+----------+--------+--------+----------+----------|

| CECG609 |PECG603 |Клерк | OR- | A | 3 | |

| | |(водій) | 4/5/6 | | | |

--------------------------------------------------------------------------

Управління начальника CG-7 (інженерний)

--------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада | Звання | Служба | Джерело | Примітки |

|(військовий| (мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+---------+---------+--------+--------+----------+-----------|

| CECG701 |PECG701 |Начальник| OF-4 | A | 1/5 | |

| | |CG-7 | | | | |

|-----------+---------+---------+--------+--------+----------+-----------|

| CECG703 |PECG702 |Офіцер- | OF-3 | A | |Офіцер з |

| | |інженер | | | |інженерного|

| | | | | | |планування |

|-----------+---------+---------+--------+--------+----------+-----------|

| CECG704 |PECG703 |Офіцер- | OF-2/3 | A | 6 |Офіцер з |

| | |інженер | | | |інженерного|

| | | | | | |планування |

|-----------+---------+---------+--------+--------+----------+-----------|

| CECG706 |PECG704 |Клерк | OR- | A | 1/5 | |

| | |(водій) | 4/5/6 | | | |

--------------------------------------------------------------------------

Управління начальника CG-8 (бюджетно-фінансовий)

--------------------------------------------------------------------------

| Номер | Номер | Посада | Звання | Служба | Джерело | Примітки |

|(військовий| (мирний | | | | | |

| час) | час) | | | | | |

|-----------+---------+---------+--------+--------+----------+-----------|

| CECG801 |PECG801 |Начальник| OF-4 | A | 3 |Керівник |

| | |CG-8 | | | |фонду |

|-----------+---------+---------+--------+--------+----------+-----------|

| CECG806 |PECG802 |Клерк | OR- | A | 3 | |

| | |(водій) | 4/5/6 | | | |

--------------------------------------------------------------------------

Усього: 36

1 бригадний генерал (OF-6) (відповідно до погодженої ротаційної таблиці)

3 полковники (OF-5) (відповідно до погодженої ротаційної таблиці)

18 підполковників (OF-4); майорів (OF-3); капітанів (OF-2)

14 сержантів (OR-5/OR-9); техніків зі створення запасів (спеціалістів служби тилу) (OR-1/OR-4) (OR-1/OR-4)

- примітка 1: відповідно до дислокації штабу багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи й таблиці необхідної ротації посад для джерела посади;

- примітка 2: якщо Туреччина є державою, що приймає, секретар начальника штабу надаватиметься Грецією, а начальник G-2 та водій - Туреччиною;

- примітка 3: ця посада надаватиметься Болгарією протягом перших чотирьох років; після перших чотирьох років ця посада постійно надаватиметься Румунією.

- примітка 4: ця посада надаватиметься Румунією протягом перших чотирьох років; після перших чотирьох років ця посада постійно надаватиметься Болгарією.

Додаток D. Підтримка держави, що приймає, для створення постійного штабу багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи та забезпечення його діяльності

<< | >>
Законодавчий акт: Угода про багатонаціональні миротворчі сили Південно-Східної Європи " Офіційний переклад"Держави - учасниці цієї Угоди (далі - Сторони),. Рада Міністрів Оборони Південно-Східної Європи (РМО ПСЄ). 1998

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття XVIII