>>

Стаття I

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Визначення

1. У цій Угоді вислів:

a) "коаліція доброї волі" означає групу держав, які на основі окремих рішень та переваг створюють коаліцію для фактичної участі й (або) для забезпечення політичної, тилової та інших видів підтримки окремих операцій;

b) "запобігання виникненню конфліктів" означає діяльність, яка, як правило, здійснюється відповідно до статті 6 Статуту ООН ( 995_010 ).

Вона охоплює заходи від дипломатичних ініціатив до запобіжного застосування сили для запобігання перетворенню спорів від загострення до збройних конфліктів або поглибленню цих спорів. Запобігання виникненню конфліктів може також охоплювати місії для з'ясування обставин, консультації, попередження, спостереження та інспекції;

c) "штатна структура в надзвичайній ситуації" означає таблицю, що встановлює прийнятий перерозподіл особового складу та збільшення особового складу для штабу SEEBRIG відповідно до оперативних умов;

d) "плани операцій у надзвичайній ситуації" означає плани, які розроблено для проведення можливих операцій, у яких визначено або може бути передбачено фактори планування (сферу діяльності, сили, призначення, ризики, зону проведення операцій тощо). Такі плани розробляються настільки детально, наскільки це можливо, з урахуванням необхідних сил та варіантів розгортання як основи для подальшого реального оперативного планування;

e) "типові плани операцій" означає плани, які розроблено для можливих операцій, у яких деякі фактори планування (сферу діяльності, сили, призначення, ризики, зону відповідальності тощо) визначено неповністю або не може бути передбачено. Такі плани розробляються на такому рівні деталізації, які вимагаються колом обов'язків, та визначають необхідні можливості;

f) "розгортання" означає переміщення сил у бажані зони проведення операцій;

g) "застосування" означає використання сил у районі проведення операцій;

h) "гуманітарні операції" означає операції, що проводяться для полегшення людських страждань.

Гуманітарні операції можуть передувати гуманітарній діяльності, що здійснюють спеціалізовані цивільні організації, або проводитись одночасно із цією діяльністю;

i) "операції та підтримка" означає всі види діяльності для забезпечення ефективного використання засобів загального фонду відповідно до мети, з якою їх було створено або змінено, та для збереження інфраструктури протягом строку її експлуатації в стані, який відповідає критеріям і стандартам, відповідно до яких її було спроектовано й створено;

j) "бойовий склад" означає визначену структуру бригади Південно-Східної Європи (SEEBRIG) у вигляді таблиці;

k) "побудова миру" означає дії, що охоплюють політичні, економічні, соціальні та військові заходи, та структури, які спрямовані на зміцнення та затвердження політичних домовленостей для виправлення причин конфлікту. Це охоплює механізми для визначення та підтримки структур, які дбають про зміцнення миру, удосконалюють почуття впевненості й добробуту, а також підтримують економічну та громадську реконструкцію;

l) "примус до миру" означає операції, що проводяться відповідно до статті 7 Статуту ООН ( 995_010 ). За своїм характером вони є примусовими та проводяться в разі, коли всі Сторони конфлікту не досягли згоди або така згода може бути невизначеною. Їх спрямовано на підтримку чи відновлення миру або для забезпечення виконання умов, визначених у мандаті;

m) "підтримка миру" означає операції, які, як правило, проводяться відповідно до статті 6 Статуту ООН ( 995_010 ) у разі досягнення згоди між усіма Сторонами конфлікту для контролю над виконанням мирної угоди та сприяння її виконанню;

n) "установлення миру" означає дипломатичну діяльність, яка проводиться після початку конфлікту та спрямована на припинення вогню або швидке вирішення конфлікту мирним шляхом.

Вона може охоплювати забезпечення посередництва, примирення й такі дії, як: дипломатичний тиск, ізоляцію та санкції;

o) "операції з підтримки миру" означає багатонаціональні операції, що проводяться неупереджено на підтримку мандата ООН/ОБСЄ із залученням збройних сил і дипломатичних та гуманітарних установ, спрямованих на досягнення довготривалої політичної домовленості або інших умов, визначених у мандаті. Вони охоплюють підтримку миру та примус до миру, а також запобігання конфліктові, установлення миру, побудову миру та гуманітарні операції;

p) "штатна структура" означає таблицю, що встановлює організаційну структуру прийнятого розпорядку та вимогу особового складу для штабного ядра штабу SEEBRIG;

r) "правила застосування зброї" означає директиви збройним силам (у тому числі окремим особам), які визначають дії, що можуть пояснюватися як провокаційні, обставини, умови, рівень та спосіб, коли силу може або не може бути застосовано. Правила застосування зброї не використовуються для визначення завдань або надання тактичних інструкцій. Під час операції, за винятком самооборони, тільки правила застосування зброї надають збройним силам право на застосування сили;

s) "передача повноважень" означає формальну передачу зазначеної частини повноважень над визначеними силами між Стороною та командиром SEEBRIG або між двома підпорядкованими командирами;

t) "добровільний національний внесок" означає відповідно до затвердження політично-військового керівного комітету добровільне комплектування Сторонами особовим складом штабу SEEBRIG або інших багатонаціональних формувань, яке здійснюється за межами затвердженої штатної структури, на обмежений період часу та для виконання особливих вимог експертизи.

| >>
Законодавчий акт: Угода про багатонаціональні миротворчі сили Південно-Східної Європи " Офіційний переклад"Держави - учасниці цієї Угоди (далі - Сторони),. Рада Міністрів Оборони Південно-Східної Європи (РМО ПСЄ). 1998

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття I