Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 18.06.2012 № 635 "Про затвердження Порядку відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек". 2012

Інформація актуальна на 07.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.06.2012  № 635

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 червня 2012 р.

за № 1075/21387

Про затвердження Порядку відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек

Відповідно до підпункту 19 пункту 4 Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 388, з метою забезпечення централізованого поповнення фондів публічних бібліотек НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури і туризму України від 20 жовтня 2005 року № 749 «Про затвердження Порядку розгляду пропозицій від видавництв щодо відбору видань для поповнення фондів публічних бібліотек у межах реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1546 «Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1287/11567.

3.

Відділу аналізу та прогнозування діяльності бібліотек управління стратегічного планування культурного розвитку та регіональної політики у сфері культури Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти (Нікіфоренко Л.С.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Кохана Т.Г.

Міністр

М.А. Кулиняк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури України

18.06.2012  № 635

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 червня 2012 р.

за № 1075/21387

ПОРЯДОК

відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек

1.

Цей Порядок визначає механізм відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек у рамках реалізації бюджетної програми 1801170 «Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови».

2. Відбір україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек (далі - Відбір) та їх розподіл між бібліотеками різного рівня - національними, державними, республіканськими, обласними, міськими, районними, селищними, сільськими, у тому числі бібліотеками для дітей та юнацтва, проводить Міністерство культури України в межах видатків, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури України на відповідний рік.

3. Міністерство культури України не пізніше ніж за два тижні до початку процедури Відбору розміщує оголошення про її проведення в засобах масової інформації та на власному веб-сайті, в якому обов’язково зазначаються: строк, протягом якого приймаються пропозиції щодо Відбору; посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, відповідальної за прийом документів; контактні телефони.

4. До розгляду приймаються пропозиції щодо Відбору книг (у тому числі для дітей та юнацтва), виданих протягом останніх трьох років, які за цільовим призначенням належать до науково-популярних, довідкових, літературно-художніх чи громадсько-політичних.

5. До розгляду не приймаються пропозиції щодо Відбору книг, які були видані за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

6. Пропозиції щодо Відбору приймаються від суб’єктів видавничої справи, внесених до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції, що формується відповідно до Положення про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1998 року № 1540.

7. Суб’єкти видавничої справи, внесені до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (далі - Видавці), у складі пропозиції щодо україномовних книг до Міністерства культури України подають:

лист-подання на ім’я Міністра культури України, підписаний повноважним представником;

перелік україномовних книг, що пропонуються для поповнення фондів публічних бібліотек, за формою, згідно з додатком;

розрахунок ціни пропозиції (ціна повинна включати вартість україномовних книг та вартість витрат на доставку україномовних книг до Автономної Республіки Крим, обласних центрів, міст Києва та Севастополя), засвідчений підписом повноважного представника та печаткою Видавця;

по одному примірнику кожної україномовної книги, яка пропонується для Відбору.

Крім цього, надаються завірені в установленому порядку копії:

документів, що підтверджують наявність у Видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на твори, запропоновані для Відбору;

свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції;

статуту Видавця - юридичної особи;

документів, що підтверджують повноваження представника Видавця.

8.

Пропозиції подаються Видавцями особисто або поштою у строк, встановлений Міністерством культури України.

9. Пропозиції, подані з порушенням строків та вимог, встановлених пунктами 4-8 цього Порядку, не розглядаються, про що Видавець повідомляється письмово.

10. На підставі поданих пропозицій Міністерство культури України формує загальний список видань для Відбору та разом із примірниками україномовних книг подає на розгляд дорадчого колегіального органу, який утворюється Міністерством культури України для забезпечення тематичної та змістовної оцінки видань, які включаються до переліку видань для поповнення фондів публічних бібліотек.

11. Перелік виноситься на розгляд Колегії Міністерства культури України та затверджується наказом Міністерства культури України.

Директор Департаменту

формування державної

політики у сфері культури,

мистецтв та освіти

Л.П. Гомольська


Додаток

до Порядку відбору

україномовних книг

для поповнення фондів

публічних бібліотек

ПЕРЕЛІК

україномовних книг, що пропонуються для поповнення фондів публічних бібліотек

№ з/п

Автор, назва

Рік видання

ISBN

Наклад, який пропонується для закупівлі (прим.)

Ціна одного примірника з урахуванням витрат на доставку (грн.)

Загальна сума (грн.)

Вид видання за цільовим призначенням (науково-популярне, довідкове, літературно-художнє, громадсько-політичне)

1

2

3

4

5

6

7

8

Гарантуємо, що всі україномовні книги, зазначені у цьому Переліку, не були видані за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

______________________________________

   (посада, прізвище та ініціали повноважної особи)

_____________

(підпис)

М.П.

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 18.06.2012 № 635 "Про затвердження Порядку відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек". Мінкультури України. 2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 18.06.2012 № 635 "Про затвердження Порядку відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек". 2012

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -