Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ 21.03.2006 N 892 "Про впорядкування умов оплати праці працівників управління "Укрспортзабезпечення"". 2006

Інформація актуальна на 23.01.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

21.03.2006 N 892

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 травня 2006 р.

за N 524/12398

Про впорядкування умов оплати праці працівників

управління "Укрспортзабезпечення"

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

України у справах сім'ї, молоді та спорту

N 1083 ( z0366-07 ) від 11.04.2007

N 2036 ( z0651-07 ) від 08.06.2007

N 3809 ( z0943-08 ) від 17.09.2008

N 5074 ( z1318-08 ) від 29.12.2008

N 1850 ( z0495-10 ) від 21.06.2010

N 2673 ( z0754-10 ) від 09.08.2010

N 3930 ( z1169-10 ) від 05.11.2010

N 4439 ( z1357-10 ) від 08.12.2010

Наказами Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту

N 440 ( z0256-11 ) від 11.02.2011

N 1421 ( z0583-11 ) від 27.04.2011

N 2042 ( z0845-11 ) від 22.06.2011

N 492 ( z0762-12 ) від 23.04.2012

Наказами Міністерства молоді та спорту

N 9 ( z0783-13 ) від 16.05.2013

N 3555 ( z1377-14 ) від 27.10.2014

N 3789 ( z1281-15 ) від 15.10.2015

N 249 ( z0190-16 ) від 22.01.2016

N 1715 ( z0743-16 ) від 29.04.2016 }

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від

30 серпня 2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці

працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та

організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), від

20 лютого 2006 року N 172 ( 172-2006-п ) "Про встановлення

посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду

Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови

Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р.

N 1298" та з

метою впорядкування умов оплати праці працівників управління

"Укрспортзабезпечення" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити: 1) розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці

працівників управління "Укрспортзабезпечення" згідно з

додатком 1; { Підпункт перший пункту 1 в редакції Наказу

Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту N 1083

( z0366-07 ) від 11.04.2007 - зміни застосовуються починаючи з

01.04.2007 } 2) схеми тарифних розрядів посад керівних працівників,

професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників

управління "Укрспортзабезпечення" за розрядами Єдиної тарифної

сітки згідно з додатками 2-3.

2. Надати право керівнику управління "Укрспортзабезпечення" у

межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах,

установлювати: 1) конкретні розміри посадових окладів працівникам управління

"Укрспортзабезпечення" відповідно до схем тарифних розрядів та

доплат і надбавок до них, затверджених цим наказом; 2) посадові оклади заступників керівника управління

"Укрспортзабезпечення", заступників керівників структурних

підрозділів на 5-15 відсотків, головного бухгалтера - на

10-30 відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків нижче

ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами

тарифних розрядів, затвердженими цим наказом; 3) надбавки працівникам: а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу: за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її

виконання); за складність, напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не

повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості

роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки

скасовуються або зменшуються; б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР

"народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків

посадового окладу; в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений

майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту

міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" -

10 відсотків посадового окладу. Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються

працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним

почесним або спортивним званням.

За наявності двох або більше

звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.

Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності

працівника на займаній посаді визначається керівником організації; г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї

європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або

африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового

окладу. Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для

зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено

відповідним документом; 4) доплати працівникам: а) у розмірі до 50 відсотків їх посадових окладів (тарифних

ставок): за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу

виконуваних робіт. Зазначені види доплат не встановлюються керівнику управління

"Укрспортзабезпечення", його заступникам, керівникам структурних

підрозділів та їх заступникам; б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки

(посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не

визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ої години

вечора до 6-ої години ранку; в) за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового

окладу; кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового

окладу. Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх

діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За

наявності у працівників двох наукових ступенів доплата

встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника

на займаній посаді визначається керівником організації. Відповідність наукового ступеня профілю діяльності керівника,

його заступників визначається за рішенням органу вищого рівня. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня,

повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим

законодавством; г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також

працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10

відсотків посадового (місячного) окладу; 5) водіям автотранспортних засобів: надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям

I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за

відпрацьований час; доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків

тарифної ставки за відпрацьований час; 6) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на

оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад (одна

тарифна ставка) на рік, крім матеріальної допомоги на поховання; 7) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників

відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в

межах коштів на оплату праці. Преміювання керівника управління "Укрспортзабезпечення",

установлення йому надбавок та доплат до посадового окладу, надання

матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня

у межах наявних коштів на оплату праці.

{ Абзац пункту 2 із

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту

N 249 ( z0190-16 ) від 22.01.2016 - застосовується з 1 грудня 2015

року }

3. У разі, коли згідно з цим наказом зменшується в окремих

працівників розмір заробітної плати (без урахування премій),

працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром

заробітної плати.

4. Ці умови оплати праці застосовуються, починаючи з

1 січня 2006 року.

Міністр Ю.О.Павленко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра праці

та соціальної політики України Н.І.Іванова

Заступник Міністра

фінансів України В.М.Матвійчук

Голова Центрального комітету

профспілки працівників

культури України Л.Ф.Перелигіна

Додаток 1

до наказу Міністерства

України у справах сім'ї,

молоді та спорту

21.03.2006 N 892

(у редакції наказу

Міністерства України

у справах сім'ї, молоді

та спорту

від 17.09.2008 N 3809

( z0943-08 )

РОЗМІРИ

тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці

працівників управління "Укрспортзабезпечення"

------------------------------------------------------------------ | Тарифні розряди | Тарифні | | | коефіцієнти | |---------------------------------+------------------------------| | 1 | 1,00 | |---------------------------------+------------------------------| | 2 | 1,09 | |---------------------------------+------------------------------| | 3 | 1,18 | |---------------------------------+------------------------------| | 4 | 1,27 | |---------------------------------+------------------------------| | 5 | 1,36 | |---------------------------------+------------------------------| | 6 | 1,45 | |---------------------------------+------------------------------| | 7 | 1,54 | |---------------------------------+------------------------------| | 8 | 1,64 | |---------------------------------+------------------------------| | 9 | 1,73 | |---------------------------------+------------------------------| | 10 | 1,82 | |---------------------------------+------------------------------| | 11 | 1,97 | |---------------------------------+------------------------------| | 12 | 2,12 | |---------------------------------+------------------------------| | 13 | 2,27 | |---------------------------------+------------------------------| | 14 | 2,42 | |---------------------------------+------------------------------| | 15 | 2,58 | |---------------------------------+------------------------------| | 16 | 2,79 | |---------------------------------+------------------------------| | 17 | 3,00 | |---------------------------------+------------------------------| | 18 | 3,21 | |---------------------------------+------------------------------| | 19 | 3,42 | |---------------------------------+------------------------------| | 20 | 3,64 | |---------------------------------+------------------------------| | 21 | 3,85 | |---------------------------------+------------------------------| | 22 | 4,06 | |---------------------------------+------------------------------| | 23 | 4,27 | |---------------------------------+------------------------------| | 24 | 4,36 | |---------------------------------+------------------------------| | 25 | 4,51 | ------------------------------------------------------------------

Примітки: 1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 вересня 2015 року

розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної

ставки) працівника 1 тарифного розряду - 1012 гривень, з 01 грудня

2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням

зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону

України "Про індексацію грошових доходів населення ( 1282-12 ). { Пункт 1 Примітки додатка 1 в редакції Наказу Міністерства

України у справах сім'ї, молоді та спорту N 5074 ( z1318-08 ) від

29.12.2008 - зміни застосовуються, починаючи з 1 грудня 2008

року; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства України

у справах сім'ї, молоді та спорту N 1850 ( z0495-10 ) від

21.06.2010 - застосовується з 1 січня 2010 року, N 2673

( z0754-10 ) від 09.08.2010 - застосовується з 1 липня 2010 року,

N 3930 ( z1169-10 ) від 05.11.2010 - застосовується з 1 жовтня

2010 року, N 4439 ( z1357-10 ) від 08.12.2010 - застосовується з 1

грудня 2010 року, із змінами, внесеними згідно з Наказами

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 440 ( z0256-11 )

від 11.02.2011 - застосовується з 1 січня 2011 року, N 1421

( z0583-11 ) від 27.04.2011 - застосовується з 1 квітня 2011

року, N 2042 ( z0845-11 ) від 22.06.2011 - застосовується з

1 липня 2011 року, N 492 ( z0762-12 ) від 23.04.2012 -

застосовується з 1 січня 2012 року, Наказами Міністерства молоді

та спорту N 9 ( z0783-13 ) від 16.05.2013 - застосовується з

1 січня 2013 року, N 3555 ( z1377-14 ) від 27.10.2014, N 3789

( z1281-15 ) від 15.10.2015 - застосовується з 1 вересня 2015

року, N 249 ( z0190-16 ) від 22.01.2016 - застосовується з

1 грудня 2015 року, N 1715 ( z0743-16 ) від 29.04.2016 -

застосовується з 01 травня 2016 року }

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної

тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників

установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери,

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня

2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на

основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати

праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей

бюджетної сфери" (зі змінами), визначаються шляхом множення окладу

(ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний

коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка)

визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від

0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

{ Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства України у справах

сім'ї, молоді та спорту N 1083 ( z0366-07 ) від 11.04.2007 - зміни

застосовуються починаючи з 01.04.2007, N 2036 ( z0651-07 ) від

08.06.2007 - застосовується з 1 червня 2007 року, N 3809

( z0943-08 ) від 17.09.2008 - застосовується з 1 вересня 2008

року }

Директор департаменту

економіки та фінансів К.Є.Крищенко

Додаток 2

до наказу Міністерства

України у справах сім'ї,

молоді та спорту

21.03.2006 N 892

СХЕМА

тарифних розрядів посад керівних працівників,

професіоналів, фахівців управління

"Укрспортзабезпечення"

------------------------------------------------------------------ | Посади |Тарифні розряди | |-----------------------------------------------+----------------| |Начальник Управління | 19 | |-----------------------------------------------+----------------| |Начальник відділу | 13-14 | |-----------------------------------------------+----------------| |Головний фахівець | 10-11 | |-----------------------------------------------+----------------| |Провідний професіонал | 9-10 | |-----------------------------------------------+----------------| |Професіонали та фахівці: | | |I категорії | 8-9 | |II категорії | 7-8 | |без категорії | 7 | ------------------------------------------------------------------

Директор департаменту

економіки та фінансів К.Є.Крищенко

Додаток 3

до наказу Міністерства

України у справах сім'ї,

молоді та спорту

21.03.2006 N 892

СХЕМА

тарифних розрядів посад (професій) керівників

інших структурних підрозділів, професіоналів,

фахівців, технічних службовців, робітників

управління "Укрспортзабезпечення"

------------------------------------------------------------------ | Посади | Тарифні розряди | |----------------------------------------------------------------| |Керівні працівники, професіонали, фахівці та технічні службовці | |----------------------------------------------------------------| |Провідні: економіст, юрисконсульт | 9 | |-----------------------------------------+----------------------| |Завідувач: архіву, підрозділу з обліку і | 8 | |доставки документів, друкарського бюро, | | |копіювально-розмножувального бюро, | | |експедиції, господарства, складу | | |-----------------------------------------+----------------------| |Старші: інспектор, статистик | 6 | |-----------------------------------------+----------------------| |Касир, інспектор, статистик, комендант | 5 | |-----------------------------------------+----------------------| |Секретар, секретар-друкарка, друкарка | 5 | |(усіх категорій) | | |----------------------------------------------------------------| | Робітники | |----------------------------------------------------------------| |Робітник, зайнятий ремонтом та | 4-6 | |обслуговуванням технологічного обладнання| | |та електрообладнання | | |-----------------------------------------+----------------------| |Прибиральник службових приміщень, сторож | 1-2 | ------------------------------------------------------------------

СХЕМА

тарифних розрядів професій водіїв

легкових автомобілів

------------------------------------------------------------------ |Клас автомобіля |Робочий об'єм двигуна| Тарифні розряди | | | (літри) |-------------------------| | | |загальні| при роботі на | | | | | легкових, | | | | | спеціальних | | | | | спортивних | | | | |автомобілях, на | | | | | санітарних | | | | | автомобілях | | | | | (крім швидкої | | | | | допомоги) | |----------------+---------------------+--------+----------------| |Особливо малий і|до 1,8 | 2 | 3 | |малий | | | | |Середній |від 1,8 до 3,5 | 3 | 4 | |Великий |понад 3,5 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Директор департаменту

економіки та фінансів К.Є.Крищенко

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ 21.03.2006 N 892 "Про впорядкування умов оплати праці працівників управління "Укрспортзабезпечення"". Мінмолодьспорт України. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ 21.03.2006 N 892 "Про впорядкування умов оплати праці працівників управління "Укрспортзабезпечення"". 2006

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -