>>

НАКАЗ від 04.07.2016 № 2643 "Про затвердження Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". 2016

Інформація актуальна на 28.03.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.07.2016  № 2643

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 липня 2016 р.

за № 937/29067

Про затвердження Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю

Відповідно до підпункту 1 пункту 8 Завдань і заходів з виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016 - 2020 роки, наведених у додатку 2 Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148, Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року № 116 (із змінами), та Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1017, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, що додається.

2.

Департаменту молодіжної політики (Бєляєва І.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Виконуючий обов’язки

Міністра молоді

та спорту України

І.Є. Гоцул


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді

та спорту України

04.07.2016 № 2643

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 липня 2016 р.

за № 937/29067

ПОРЯДОК

здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю

І.

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю з метою підтримки співробітництва української і польської молоді та розбудови дружніх взаємин між народами України і Республіки Польща.

2. Українсько-Польські обміни молоддю здійснюються шляхом участі молоді у проектах, які реалізуються інститутами громадянського суспільства, навчальними закладами та комунальними установами, діяльність яких спрямована на розвиток молоді (далі - інститути громадянського суспільства, заклади, установи), та визначаються відповідно до результатів конкурсу, який проводиться Українсько-Польською Радою обміну молоддю (далі - Рада) через національну керуючу установу - Міністерство молоді та спорту, або в окремих заходах, рекомендованих Радою, що проводяться Мінмолодьспортом.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

захід - сукупність дій, спрямованих на забезпечення реалізації положень Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, що реалізуються Мінмолодьспортом та у результаті проведення яких передбачено досягнення конкретного результату протягом визначеного періоду часу;

проект - комплекс заходів, який складається з основної та підготовчої частин, розробляється і здійснюється інститутами громадянського суспільства, закладами, установами та спрямовується на досягнення певної мети і результатів протягом визначеного періоду часу.

ІІ. Принципи реалізації проектів (проведення заходів)

1.

Реалізація проектів (проведення заходів) здійснюється за такими критеріями:

1) заявки на проекти, які подаються у рамках конкурсу, мають відповідати таким принципам:

реалізація проектів (здійснення заходів) шляхом неформальної освіти;

забезпечення рівного партнерства у реалізації проекту (проведенні заходу);

забезпечення активної участі молоді на всіх рівнях реалізації проекту (проведення заходу);

забезпечення ефективного управління молодіжними проектами (заходами);

поширення і використання результатів проекту (заходу);

2) проекти, які подаються у рамках конкурсу, повинні бути реалізовані протягом року;

3) оголошення про конкурс опубліковується Мінмолодьспортом;

4) заявка на участь у конкурсі має бути подана на офіційному бланку організації для її оприлюднення Мінмолодьспортом на власному офіційному веб-сайті;

5) підписана заявка має бути подана до Мінмолодьспорту у встановлені Радою строки.

2. Проекти та заходи можуть реалізовуватися за такими видами:

1) обміни молоддю;

2) семінари з підготовки і розвитку двостороннього партнерства;

3) молодіжні зустрічі (конференції, тренінги, фестивалі тощо);

4) інформаційно-просвітницькі проекти (інформаційні заходи, розповсюдження кращого досвіду через публікації тощо).

ІІІ. Умови організації та проведення конкурсу

1. Рада щороку приймає рішення щодо:

строків подання заявок та реалізації проектів;

оголошення конкурсу;

визначення переможців конкурсу і розподілу коштів відповідно до встановлених пріоритетних завдань, умов конкурсу та рекомендацій Мінмолодьспорту.

2. Рішення Ради приймається у вигляді постанови відповідно до Регламенту Ради та розміщується на веб-сайті Мінмолодьспорту.

3. У тексті оголошення зазначаються:

адреса, за якою приймаються заявки;

строки подання заявки;

строки проведення конкурсу.

4. Для участі в конкурсі інститути громадянського суспільства, заклади, установи подають Мінмолодьспорту заявку за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

5. Заявки подаються інститутами громадянського суспільства, закладами, установами, зареєстрованими в установленому порядку, у друкованій та електронній формах за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсу, разом із копіями установчих документів. Не можуть брати участь у конкурсі інститути громадянського суспільства, заклади, установи, які мають на меті отримання прибутку.

6. Проекти, які подають інститути громадянського суспільства, заклади, установи в рамках конкурсу, мають подаватися лише до Мінмолодьспорту чи Фонду з розвитку системи освіти з місцезнаходженням у Варшаві.

7. Проекти можуть реалізовуватися на територіях України та Республіки Польща незалежно від місця подання заявки.

8. У проекті беруть участь мінімум дві організації - по одній з України та Республіки Польща.

9. Інститути громадянського суспільства, заклади, установи можуть подавати на конкурс кілька заявок. Заявки, подані на конкурс, не повертаються.

10. Мінмолодьспорт видає учасникові конкурсу довідку із зазначенням дати надходження заявки згідно з додатком 2 до цього Порядку.

11. Перелік поданих заявок оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту.

12. Мінмолодьспорт здійснює опрацювання поданих заявок та разом з рекомендаціями подає їх Раді.

13. Після прийняття Радою рішення про переможців конкурсу перелік інститутів громадянського суспільства, закладів, установ, яких визнано переможцями конкурсу, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту.

IV. Умови підготовки і реалізації проектів (проведення заходів)

1. Один проект може тривати не менше 5 днів та не більше 10 днів, не враховуючи дні приїзду і від'їзду учасників підготовчого етапу та підготовчого візиту реалізації проекту.

2. Участь у проектах можуть брати особи віком від 14 до 35 років та особи, що працюють із молоддю.

3. Кількість учасників проекту має становити не менше 10 осіб (по 5 осіб з кожної країни), у тому числі супроводжувачі чи керівники групи.

4. Участь у підготовчому візиті, який може тривати 2-4 робочих дні, беруть не більше 6 учасників (по 3 особи з кожної країни).

5. Розрахунки витрат, пов’язаних із реалізацією проектів, здійснюються з огляду на таке:

1) валютою для розрахунку витрат, який додається до заявки на реалізацію проекту в рамках здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю, визначається євро;

2) етапи реалізації проектів - групування витрат:

основний етап:

витрати на проїзд учасників відшкодовуються у розмірі 100 % вартості;

витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням, здійснюються з розрахунку:

12 євро на людину на день для проектів, які реалізуються в Україні;

25 євро на людину на день для проектів, які реалізуються в Республіці Польща;

інші витрати, пов’язані з реалізацією проектів (у тому числі на транспортні послуги у країні, в якій реалізується проект), здійснюються з розрахунку:

15 євро на людину на день для проектів, які реалізуються в Україні;

20 євро на людину на день для проектів, які реалізуються в Республіці Польща;

підготовчий етап:

витрати, пов’язані з підготовкою проекту, становлять 10 % від суми коштів, передбачених на проживання, харчування та проведення заходу (по 5 % для кожної країни);

додатковий етап:

витрати, пов’язані з підготовчими візитами для організації проекту (не є обов'язковими, із відповідним обґрунтуванням в заявці), становлять:

на проїзд організаторів - 100 %;

на проживання та харчування:

12 євро на людину на день для проектів, які реалізуються в Україні;

25 євро на людину на день для проектів, які реалізуються в Республіці Польща;

підсумковий етап реалізації проекту:

витрати, пов’язані з розповсюдженням інформації про досягнуті результати, становлять 15 % від суми коштів, які передбачено на підготовку, харчування, проживання і проведення проекту;

3) для проведення інформаційно-просвітницьких проектів виділяється не більше 1300 євро на проект;

4) спеціалізовані витрати (пов’язані з участю у проекті осіб з обмеженими фізичними можливостями, оформленням візових документів) становлять не більше 100 Євро на людину;

5) додатково до заявки також подається детальний розрахунок витрат у національній валюті за статтями витрат, пов'язаних із підготовкою проекту, розповсюдженням інформації про досягнуті результати, інших витрат, пов'язаних з реалізацією проекту, який складається у довільній формі, із зазначенням кількості  товарів або послуг та їх вартості.

V. Умови фінансування проектів

1. Фінансування проектів, які стали переможцями конкурсу, здійснюється Мінмолодьспортом  у національній валюті в повному обсязі на весь проект.

2. Обсяг фінансування визначається з урахуванням загального обсягу проекту, затвердженого Радою, в євро за курсом, встановленим Національним банком України на день оголошення конкурсу.

3. Незалежно від місця реалізації проекту та партнерів проекту кошти отримують інститут громадянського суспільства, заклад, установа, які подавали заявку на проект.

4. Використання коштів державного бюджету на реалізацію проектів та проведення заходів здійснюються відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року № 116 (зі змінами).

5. Для отримання коштів на реалізацію проекту затверджуються документи за формами згідно з додатками 3, 4 та 5 до цього Порядку.

6. Кошторис витрат на реалізацію проекту складається з урахуванням діючих цін і тарифів на товари та послуги в країні проведення заходу в рамках реалізації проекту, особливостей проекту, принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання та згідно з нормами, визначеними розділом IV цього Порядку.

7. Спрямування бюджетних коштів на реалізацію проектів з метою отримання прибутку інститутом громадянського суспільства, закладом, установою не допускаються.

8. У разі коли переможець конкурсу письмово відмовляється від реалізації проекту, Мінмолодьспорт повідомляє про це Раду.

9. Якщо передбачені Мінмолодьспорту видатки на забезпечення реалізації Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю після рішення Ради щодо проектів - переможців конкурсу та обсягу витрат на їх реалізацію розподіляються не в повному обсязі, Рада може прийняти рішення щодо оголошення додаткового конкурсу, проведення повторного розгляду проектів - переможців конкурсу та уточнення розподілу коштів на їх реалізацію або проведення заходів Мінмолодьспортом поза конкурсом відповідно до окремих умов, встановлених Радою.

10. До заходів, що проводить Мінмолодьспорт, відповідно до окремих умов, встановлених Радою (без проведення конкурсу), застосовуються вимоги, визначені в розділах IV та V цього Порядку.

VI. Звітування

1. Інститути громадянського суспільства, заклади, установи, які визнані переможцями конкурсу та отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, після реалізації проекту подають до Мінмолодьспорту фінансовий та творчий звіти за формами згідно з додатками 6 та 7 до цього Порядку.

2. Мінмолодьспорт із залученням інститутів громадянського суспільства проводить моніторинг реалізації проектів, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, у рамках реалізації молодіжних обмінів у визначеному ним порядку.

3. Мінмолодьспорт оприлюднює творчий звіт на власному офіційному веб-сайті.

4. Узагальнену інформацію щодо реалізованих проектів (проведених заходів) Мінмолодьспорт подає Раді у визначені нею терміни.

Директор департаменту

молодіжної політики

І.І. Бєляєва


Додаток 1

до Порядку здійснення

Українсько-Польських обмінів молоддю

та проведення заходів відповідно

до Договору між Кабінетом Міністрів

України та Урядом Республіки Польща

про Українсько-Польську Раду обміну

молоддю

(пункт 4 розділу ІІІ)

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі на реалізацію проекту в рамках здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю

Додаток 2

до Порядку здійснення

Українсько-Польських обмінів молоддю

та проведення заходів відповідно

до Договору між Кабінетом Міністрів

України та Урядом Республіки Польща

про Українсько-Польську Раду обміну

молоддю

(пункт 10 розділу ІІІ)

ДОВІДКА

(надається інститутам громадянського суспільства, науковим закладам, комунальним установам, діяльність яких спрямована на розвиток молоді та які реалізують проекти у рамках здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю)

Додаток 3

до Порядку здійснення

Українсько-Польських обмінів молоддю

та проведення заходів відповідно

до Договору між Кабінетом Міністрів

України та Урядом Республіки Польща

про Українсько-Польську Раду обміну

молоддю

(пункт 5 розділу V)

КОШТОРИС

витрат на реалізацію проекту (проведення заходу)

Додаток 4

до Порядку здійснення

Українсько-Польських обмінів молоддю

та проведення заходів відповідно

до Договору між Кабінетом Міністрів

України та Урядом Республіки Польща

про Українсько-Польську Раду обміну

молоддю

(пункт 5 розділу V)

ПОЛОЖЕННЯ

про реалізацію проекту (проведення заходу)


Додаток 5

до Порядку здійснення

Українсько-Польських обмінів молоддю

та проведення заходів відповідно

до Договору між Кабінетом Міністрів

України та Урядом Республіки Польща

про Українсько-Польську Раду обміну

молоддю

(пункт 5 розділу V)

ЗАТВЕРДЖЕНО

в сумі _________________ грн

(сума літерами та цифрами)

_____________________________

(посада)

________ ____________________

(підпис)       (ініціали, прізвище)

___________________

(дата)

М.П.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

реалізації проектів (проведення заходів)

№ з/п

Назва проекту або заходу

Нормативно- правові акти

Відповідальний за реалізацію проекту (проведення заходу)

Строк реалізації проекту (проведення заходу)

Затвердже-но асигнувань на 20__ р., тис. грн

У тому числі за місяцями

1.1

1.2

1.3

ВСЬОГО

(посада керівника відповідного

профільного структурного підрозділу

Мінмолодьспорту)

___________________

_______

(підпис)

_______________

(ініціали та прізвище)

Додаток 6

до Порядку здійснення

Українсько-Польських обмінів молоддю

та проведення заходів відповідно

до Договору між Кабінетом Міністрів

України та Урядом Республіки Польща

про Українсько-Польську Раду обміну

молоддю

(пункт 1 розділу VI)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

про реалізацію проекту (проведення заходу)

Додаток 7

до Порядку здійснення

Українсько-Польських обмінів молоддю

та проведення заходів відповідно

до Договору між Кабінетом Міністрів

України та Урядом Республіки Польща

про Українсько-Польську Раду обміну

молоддю

(пункт 1 розділу VI)

ТВОРЧИЙ ЗВІТ

про реалізацію проекту (проведення заходу)

Документи та файли

Сигнальний документ — f458386n130.doc / zip
Сигнальний документ — f458386n125.doc
Сигнальний документ — f458386n126.doc
Сигнальний документ — f458386n127.doc
Сигнальний документ — f458386n128.doc
Сигнальний документ — f458386n129.doc

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 04.07.2016 № 2643 "Про затвердження Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 04.07.2016 № 2643 "Про затвердження Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". 2016

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -