>>

Наказ Міноборони України від 01.03.2018 № 90 "Про встановлення тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України". 2018

Інформація актуальна на 08.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.03.2018  № 90

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 березня 2018 р.

за № 315/31767

Про встановлення тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (із змінами), з метою визначення посадових окладів осіб офіцерського складу Збройних Сил України НАКАЗУЮ:

1. Установити:

тарифні розряди за основними типовими посадами та основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України згідно зі схемами, визначеними у додатках 1 - 22 до цього наказу;

співвідношення встановлених до 01 березня 2018 року окладів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України та осіб офіцерського складу Збройних Сил, звільнених з військової служби, до відповідних тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України згідно зі схемами, визначеними у додатках 23, 24 до цього наказу;

тарифні розряди заступників керівників структурних підрозділів з числа осіб офіцерського складу на 1 тарифний розряд нижче тарифних розрядів їх безпосередніх військових керівників, але не більше 99 відсотків розміру окладу безпосереднього військового керівника;

якщо назва посади безпосереднього військового керівника містить слово "заступник", - тарифний розряд для заступника такого керівника відповідно до абзацу четвертого пункту 1 цього наказу на підставі тарифного розряду військового керівника аналогічного підрозділу, який не є заступником керівника вищого рівня.

У разі відсутності в штаті такої посади військового керівника тарифний розряд для посади заступника цього керівника встановлюється відповідно до схеми, визначеної у додатку 23 до цього наказу;

тарифні розряди за посадами керівників структурних підрозділів з числа осіб офіцерського складу, які одночасно є помічниками відповідних керівників (командувачів, командирів, начальників штабів, управлінь тощо), на рівні посадових окладів відповідних керівників аналогічних структурних підрозділів, крім посад осіб офіцерського складу, тарифні розряди яких встановлюються згідно зі схемами, визначеними в додатках 1 - 22 до цього наказу.

2. Начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України на підставі цього наказу (без переліків змін до штатів) до 31 березня 2018 року забезпечити внесення змін до штатів Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України щодо тарифних розрядів за кожною штатною посадою осіб офіцерського складу згідно з додатками 1 - 23 до цього наказу.

3. Начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України затверджувати окремі схеми тарифних розрядів за новими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України органів військового управління, військових частин, установ та організацій Збройних Сил України (крім апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України) за поданням розробників штатів і попереднім погодженням з Департаментом фінансів Міністерства оборони України згідно зі схемою, визначеною у додатку 25 до цього наказу.

4. Директору Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України на підставі цього наказу (без переліку змін до штату) до 31 березня 2018 року забезпечити внесення змін до штату апарату Міністерства оборони України щодо тарифних розрядів за кожною штатною посадою осіб офіцерського складу Збройних Сил України згідно зі схемами, визначеними у додатках 1, 23 до цього наказу.

5.

Розробникам штатів пропозиції до схеми тарифних розрядів за новими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України відпрацьовувати за погодженням з Департаментом фінансів Міністерства оборони України та подавати на затвердження Міністру оборони України згідно зі схемами, визначеними у додатках 26, 27 до цього наказу.

6. Під час внесення змін до штатів:

заміну розмірів посадових окладів, встановлених до 01 березня 2018 року, на відповідні тарифні розряди за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України в штатах апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України здійснювати відповідальним за ведення штатів спільно з керівниками фінансово-економічних органів;

у разі якщо штатом передбачено посадовий оклад у розмірі від мінімального до максимального, - враховувати максимальний розмір посадового окладу.

7. Перепризначення осіб офіцерського складу Збройних Сил України у зв’язку із запровадженням тарифних розрядів за займаними посадами не проводити.

8. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства оборони України від 26 серпня 2014 року № 565 "Про встановлення посадових окладів осіб офіцерського складу Збройних Сил України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2014 року за № 1093/25870, та від 14 лютого 2017 року № 94 "Про затвердження схем розмірів посадових окладів військовослужбовців військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України) і наукових установ Збройних Сил України, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 березня 2017 року за № 327/30195.

9.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 березня 2018 року.

Міністр оборони України

генерал армії України

С.Т. Полторак

Додаток 1

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України апарату Міністерства оборони України

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

Директор департаменту

58

2

Начальник самостійного управління

54

3

Начальник самостійного відділу

51

4

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління

47

5

Завідувач самостійного сектору

39

6

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу

37

7

Старший офіцер

30

8

Офіцер

28

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 2

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України Генерального штабу Збройних Сил України

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

Начальник Головного управління

58

2

Начальник самостійного (Центрального) управління

54

3

Начальник самостійного відділу

51

4

Начальник відділу, служби у складі Головного управління, самостійного (Центрального) управління

47

5

Начальник відділення, групи у складі Головного управління, самостійного (Центрального) управління, самостійного відділу, служби

37

6

Старший офіцер

30

7

Офіцер

28

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 3

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України територіального управління

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

Начальник територіального управління

54

2

Заступник начальника територіального управління

53

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 4

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України командування виду Збройних Сил України

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

Перший заступник та заступники командувача виду Збройних Сил України

60

2

Начальник управління

51

3

Начальник відділу

40

4

Начальник відділення, групи

32

5

Старший офіцер

29

6

Офіцер

26

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 5

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України командування окремого роду військ Збройних Сил України, окремого роду сил Збройних Сил України

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

Перший заступник та заступники командувача окремого роду військ Збройних Сил України, окремого роду сил Збройних Сил України

59

2

Начальник управління

51

3

Начальник відділу

38

4

Начальник відділення, групи

30

5

Старший офіцер

28

6

Офіцер

25

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 6

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України управління оперативного, повітряного командувань

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

Командувач військ оперативного командування, командир повітряного командування

58

2

Начальник управління

47

3

Начальник відділу

37

4

Начальник відділення, групи

28

5

Старший офіцер

27

6

Офіцер

24

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України 

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 7

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України управління корпусу резерву

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

Командир корпусу

58

2

Начальник озброєння

30

3

Начальник тилу

30

4

Начальник відділу

28

5

Начальник відділення

26

6

Старший офіцер

23

7

Офіцер

21

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 8

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України військово-морської бази Військово-Морських Сил

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

2

3

1

Командир бази

43

2

Начальник штабу - перший заступник командира бази

42

3

Заступник командира бази (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

42

4

Помічник командира бази - начальник служби

26

5

Начальник розвідки

26

6

Начальник протиповітряної оборони

26

7

Начальник зв’язку

26

8

Начальник протичовнової боротьби та протипідводно-диверсійної оборони

26

9

Флагманський штурман

26

10

Флагманський артилерист

26

11

Флагманський мінер

26

12

Флагманський спеціаліст

26

13

Начальник служби

26

14

Начальник відділення управління бази

25

15

Начальник групи

25

16

Начальник поста - заступник начальника командного пункту

25

17

Начальник фізичної підготовки і спорту

25

18

Помічник командира бази з правової роботи

25

19

Заступник начальника служби

25

20

Старший офіцер управління бази

22

21

Старший інженер управління бази

22

22

Старший оперативний черговий

22

23

Начальник вузла

21

24

Начальник оркестру - військовий диригент

21

25

Начальник відділення

21

26

Командир групи

21

27

Помічник начальника штабу

21

28

Заступник начальника вузла

20

29

Старший помічник начальника відділення

19

30

Енергетик управління бази

18

31

Інженер управління бази

18

32

Оперативний черговий

18

33

Офіцер управління бази

18

34

Начальник медичного пункту (з ліжковим фондом)

18

35

Начальник бюро

17

36

Начальник лабораторії

17

37

Начальник медичного пункту (без ліжкового фонду)

17

38

Начальник пункту

17

39

Начальник клубу

16

40

Лікар медичного пункту

16

41

Начальник центру всіх найменувань у складі вузла

15

42

Інженер у складі вузла

15

43

Начальник відділення вузла

14

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України 

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 9

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України бригади (усіх найменувань)

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

2

3

1

Командир бригади

39

2

Перший заступник командира бригади

38

3

Заступник командира бригади (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

38

4

Старший штурман

32

5

Начальник служби безпеки польотів

30

6

Штурман (крім штурмана навігаційного забезпечення), флагманський штурман

30

7

Начальник повітряно-вогневої і тактичної підготовки

30

8

Заступник начальника інженерно-авіаційної служби

29

9

Заступник начальника озброєння

29

10

Заступник начальника тилу

29

11

Заступник начальника штабу (у тому числі з подвійним найменуванням посади)

29

12

Заступник командира бригадної артилерійської групи

29

13

Начальник штабу - перший заступник командира бригадної артилерійської групи

29

14

Начальник групи - керівник польотами

27

15

Начальник артилерії

26

16

Начальник протиповітряної оборони, підпорядкований командиру бригади

26

17

Помічник командира бригади з живучості

25

18

Помічник командира бригади з матеріально-технічного забезпечення

25

19

Помічник командира бригади з охорони державної таємниці

25

20

Помічник командира бригади з правової роботи

25

21

Помічник командира бригади з фінансово-економічної роботи - начальник служби

25

22

Начальник пошуково-рятувальної, парашутно-десантної служби

25

23

Начальник протиповітряної оборони, підпорядкований начальнику штабу

25

24

Флагманський мінер

25

25

Флагманський спеціаліст з ракетної зброї

25

26

Флагманський спеціаліст з радіотехнічної служби

25

27

Начальник відділення управління бригади (крім командного пункту)

24

28

Начальник зв’язку

24

29

Начальник зв’язку та радіотехнічного забезпечення

24

30

Начальник зв’язку - флагманський спеціаліст

24

31

Начальник спеціальної служби

24

32

Начальник розвідки

24

33

Начальник технічно-експлуатаційної частини авіаційної техніки

24

34

Начальник автомобільної служби

24

35

Начальник автомобільної та електрогазової служби

24

36

Начальник служби авіаційного озброєння і десантного обладнання

24

37

Начальник авіаційно-технічної служби

24

38

Начальник бронетанкової служби

24

39

Начальник інженерної служби

24

40

Начальник інженерно-аеродромної служби

24

41

Начальник квартирно-експлуатаційної служби

24

42

Начальник маскувальної і міннопідривної служби

24

43

Начальник медичної служби

24

44

Начальник служби озброєння

24

45

Начальник служби пального і мастильних матеріалів

24

46

Начальник продовольчої служби

24

47

Начальник продовольчої і речової служби

24

48

Начальник речової служби

24

49

Начальник радіоелектронної боротьби

24

50

Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту (та екологічної безпеки)

24

51

Начальник служби ракетно-артилерійського озброєння

24

52

Керівник польотами

24

53

Штурман навігаційного забезпечення

24

54

Старший бортовий інженер-інструктор

24

55

Старший інженер інженерно-авіаційної служби

24

56

Заступник начальника служби (помічника командира бригади)

24

57

Заступник начальника штабу бригадної артилерійської групи

24

58

Начальник метеорологічної служби

23

59

Начальник служби метрології та стандартизації

23

60

Начальник служби пожежної безпеки

23

61

Начальник прес-служби

23

62

Начальник фізичної підготовки і спорту

23

63

Начальник запасного командного пункту

23

64

Старший помічник начальника штабу

23

65

Старший помічник керівника польотами

23

66

Заступник начальника служби

23

67

Заступник начальника технічно-експлуатаційної частини авіаційної техніки

23

68

Інженер (інженерно-авіаційної служби)

23

69

Заступник начальника штабу бригадної артилерійської групи

23

70

Заступник начальника командного пункту

23

71

Начальник зв’язку та начальник розвідки бригадної артилерійської групи

22

72

Начальник групи інженерного забезпечення

22

73

Начальник групи матеріального забезпечення

22

74

Начальник відділення (у складі командного пункту)

21

75

Начальник групи (регламенту та ремонту)

21

76

Начальник групи зберігання авіаційної техніки

21

77

Начальник групи підготовки та регламенту тренажерів

21

78

Начальник обліково-планової групи

21

79

Помічник начальника штабу (всіх найменувань)

21

80

Помічник начальника служби з електрочастини (якщо начальник служби - заступник командира бригади)

21

81

Помічник керівника польотів

21

82

Старший помічник начальника відділення управління бригади (крім командного пункту)

21

83

Старший помічник начальника зв’язку

21

84

Старший помічник начальника зв’язку та радіотехнічного забезпечення

21

85

Старший інженер управління бригади

21

86

Старший офіцер

21

87

Старший оперативний черговий

21

88

Старший помічник начальника відділення

21

89

Начальник групи моніторингу інформаційного простору і протидії

20

90

Начальник рятувальної парашутно-десантної групи

20

91

Начальник інформаційно-аналітичної групи

20

92

Начальник інформаційно-телекомунікаційного вузла

20

93

Начальник стройової частини

20

94

Начальник технічно-експлуатаційної частини автомобільної техніки

20

95

Начальник оркестру - військовий диригент

20

96

Начальник полігона

20

97

Старший помічник начальника штабу бригадної артилерійської групи

20

98

Начальник розвідки (за напрямами родів військ)

19

99

Заступник начальника інформаційно-телекомунікаційного вузла

19

100

Заступник начальника полігона

19

101

Помічник начальника штабу бригадної артилерійської групи

18

102

Начальник медичного пункту (з ліжковим фондом)

17

103

Помічник начальника артилерії

17

104

Помічник начальника відділення управління бригади

17

105

Помічник начальника зв’язку

17

106

Помічник начальника зв’язку і радіотехнічного забезпечення

17

107

Помічник начальника протиповітряної оборони

17

108

Помічник начальника служби

17

109

Інженер з безпеки дорожнього руху

17

110

Інженер управління бригади (крім інженерно-авіаційної та метрологічної служб)

17

111

Офіцер управління бригади

17

112

Оперативний черговий

17

113

Лікар медичної служби

17

114

Начальник диспетчерського пункту

16

115

Начальник медичного пункту (без ліжкового фонду)

16

116

Начальник клубу

15

117

Лікар медичного пункту

15

118

Інженер метеорологічної служби

15

119

Начальник відділення зберігання

14

120

Начальник центру (усіх найменувань у структурі вузла)

14

121

Інженер командного пункту

14

122

Старший авіаційний технік

14

123

Старший технік

14

124

Старший помічник оперативного чергового

14

125

Начальник пункту управління артилерійською розвідкою бригадної артилерійської групи

14

126

Начальник відділення вузла

13

127

Начальник лабораторії ракетних комплексів

13

128

Начальник обслуги

13

129

Начальник складу авіаційного пального

13

130

Авіаційний технік

12

131

Технік

12

132

Помічник оперативного чергового

12

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 10

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України бригади кадру

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

2

3

1

Командир бригади кадру

35

2

Перший заступник командира бригади кадру

34

3

Заступник командира бригади кадру за всіма найменуваннями посад, у тому числі з подвійним найменуванням посади

34

4

Начальник відділу зберігання

24

5

Начальник відділу технічної частини

24

6

Начальник відділу тилу

24

7

Начальник оперативного відділення

24

8

Заступник начальника штабу

24

9

Заступник начальника відділу зберігання

23

10

Заступник начальника оперативного відділення

23

11

Начальник мобілізаційної групи

21

12

Помічник командира бригади - начальник служби

20

13

Начальник служби, яка безпосередньо підпорядковується командиру бригади

20

14

Помічник командира бригади

20

15

Старший помічник начальника штабу

20

16

Начальник відділення бойової підготовки

17

17

Начальник групи інженерного забезпечення

16

18

Начальник матеріального забезпечення

16

19

Начальник вузла зв’язку

15

20

Старший інженер відділу зберігання

15

21

Офіцер управління бригади

15

22

Заступник начальника групи інженерного забезпечення

15

23

Заступник начальника матеріального забезпечення

15

24

Помічник начальника штабу

14

25

Старший помічник начальника відділення

14

26

Начальник інформаційно-телекомунікаційного вузла

13

27

Начальник центру вузла зв’язку

13

28

Начальник групи зберігання

13

29

Помічник начальника відділу зберігання

13

30

Помічник начальника відділення оперативного

13

31

Помічник начальника відділення технічної частини

13

32

Помічник начальника відділення тилу

13

33

Інженер

12

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 11

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України полку

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

2

3

1

Командир полку

31

2

Начальник штабу - перший заступник командира полку

30

3

Заступник командира полку (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

30

4

Заступник начальника штабу (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

25

5

Начальник автомобільної служби

23

6

Начальник бронетанкової служби

23

7

Начальник інженерної служби

23

8

Начальник медичної служби

23

9

Начальник квартирно-експлуатаційної служби

23

10

Начальник зв’язку

23

11

Начальник продовольчої служби

23

12

Начальник продовольчої і речової служби

23

13

Начальник речової служби

23

14

Начальник радіоелектронної боротьби

23

15

Начальник розвідки

23

16

Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту (та екологічної безпеки)

23

17

Начальник служби ракетно-артилерійського озброєння

23

18

Начальник служби пального і мастильних матеріалів

23

19

Помічник командира полку - начальник служби

23

20

Начальник геоінформаційної служби (топографічної)

22

21

Начальник служби метрології та стандартизації

22

22

Начальник метеорологічної служби

22

23

Начальник електротехнічної служби

22

24

Начальник фізичної підготовки і спорту

22

25

Начальник командного пункту

22

26

Начальник служби пожежної безпеки

22

27

Помічник командира полку з правової роботи

22

28

Заступник начальника служби (помічника командира полку)

22

29

Заступник начальника командного пункту (усіх найменувань)

22

30

Старший помічник начальника штабу

21

31

Старший офіцер

20

32

Старший оперативний черговий

20

33

Начальник стройової частини

20

34

Начальник відділу зберігання

18

35

Помічник начальника штабу (усіх найменувань)

18

36

Старший помічник начальника відділення управління полку

18

37

Старший інженер відділення управління полку

18

38

Начальник медичного пункту (з ліжковим фондом)

17

39

Помічник начальника відділення управління полку

17

40

Помічник начальника: зв’язку, розвідки, служби

17

41

Офіцер управління полку

16

42

Юрисконсульт

16

43

Оперативний черговий

16

44

Начальник вузла

16

45

Начальник полігона

16

46

Начальник медичного пункту (без ліжкового фонду)

16

47

Заступник начальника вузла

15

48

Начальник клубу

15

49

Начальник відділення командного пункту

15

50

Лікар медичного пункту

15

51

Старший помічник начальника полігона

15

52

Начальник: відділення, групи зберігання

14

53

Начальник центру (усіх найменувань у складі вузла)

14

54

Начальник відділення бойового управління

14

55

Начальник розрахунково-аналітичної групи

14

56

Інженер відділення управління полку, енергетичного забезпечення

14

57

Помічник начальника полігона

14

58

Начальник відділення вузла протидії технічним розвідкам

13

59

Начальник лабораторії ракетних комплексів

13

60

Начальник: апаратної, відділення (без підпорядкованих посад офіцерського складу)

13

61

Начальник обслуги

13

62

Начальник станції

13

63

Інженер командного пункту

13

64

Перекладач

13

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 12

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України полку кадру

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

Командир полку кадру

26

2

Начальник штабу - перший заступник командира полку кадру

25

3

Заступник командира полку кадру (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

25

4

Начальник озброєння, начальник тилу

23

5

Начальник артилерії, начальник протиповітряної оборони

22

6

Помічник командира полку кадру

15

7

Начальник служби

15

8

Начальник групи (мобілізаційної)

15

9

Старший помічник начальника штабу

15

10

Помічник начальника штабу

13

11

Начальник медичного пункту

13

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 13

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України авіаційної ескадрильї (у тому числі окремої)

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

2

3

1

Командир ескадрильї

28

2

Начальник штабу - перший заступник командира ескадрильї

27

3

Заступник командира ескадрильї (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

27

4

Старший штурман (ескадрильї)

25

5

Штурман (ескадрильї)

24

6

Командир загону

24

7

Командир ланки

24

8

Штурман (загону)

23

9

Штурман-льотчик (ланки)

23

10

Начальник зв’язку (ескадрильї) - старший повітряний радист

23

11

Командир корабля

23

12

Старший льотчик

22

13

Старший льотчик-інструктор

22

14

Штурман корабля

21

15

Помічник командира корабля

21

16

Командир вертольота

20

17

Льотчик (літака)

20

18

Льотчик-інструктор (літака)

20

19

Помічник начальника інженерно-авіаційної служби

20

20

Начальник технічно-експлуатаційної частини (ескадрильї)

19

21

Начальник групи обслуговування

19

22

Начальник обслуги

19

23

Льотчик-оператор

18

24

Начальник технічно-експлуатаційної частини (ланки)

18

25

Інженер інженерно-авіаційної служби

18

26

Старший бортовий авіаційний технік

15

27

Бортовий авіаційний технік

14

28

Старший авіаційний технік

13

29

Старший технік

13

30

Авіаційний технік

12

31

Технік

12

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 14

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України батальйонної тактичної групи

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

Командир групи

28

2

Заступник командира групи (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

27

3

Заступник начальника штабу

23

4

Помічник командира групи - начальник служби

22

5

Начальник артилерії - помічник командира групи

22

6

Начальник зв’язку

22

7

Начальник протиповітряної оборони

22

8

Начальник розвідки

22

9

Начальник служби

22

10

Помічник командира групи з правової роботи

21

11

Начальник фізичної підготовки та спорту

21

12

Заступник начальника служби

21

13

Начальник відділення

20

14

Старший офіцер

17

15

Старший помічник начальника відділення

17

16

Начальник вузла

16

17

Начальник медичного пункту (з ліжковим фондом)

16

18

Офіцер

16

19

Помічник начальника відділення

16

20

Помічник начальника служби

16

21

Начальник медичного пункту (без ліжкового фонду)

15

22

Лікар медичного пункту

14

23

Інженер

12

24

Перекладач

12

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 15

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України управління групи зенітних ракетних дивізіонів

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

Командир групи

27

2

Заступник командира групи (усіх найменувань)

26

3

Начальник групи бойового управління

21

4

Помічник командира групи - начальник служби

21

5

Заступник начальника групи бойового управління

20

6

Начальник служби

20

7

Начальник зв’язку

20

8

Оперативний черговий

16

9

Офіцер

16

10

Начальник лабораторії ракетних комплексів

14

11

Заступник начальника лабораторії ракетних комплексів

13

12

Інженер відділення

12

13

Начальник обслуги

12

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 16

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України окремого батальйону (дивізіону), навчального батальйону (дивізіону), дисциплінарного батальйону, загону спеціального призначення

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

2

3

1

Командир: окремого батальйону (дивізіону); навчального батальйону (дивізіону); дисциплінарного батальйону; загону спеціального призначення

25

2

Заступник командира окремого батальйону (дивізіону); навчального батальйону (дивізіону); дисциплінарного батальйону; загону спеціального призначення

24

3

Заступник начальника штабу окремого батальйону (дивізіону); навчального батальйону (дивізіону); дисциплінарного батальйону, загону спеціального призначення (усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади)

21

4

Командир групи утримання офіцерів

20

5

Начальник вузла зв’язку батальйону зв’язку (зв’язку та радіотехнічного забезпечення)

19

6

Начальник прального загону

19

7

Заступник командира групи утримання офіцерів

19

8

Заступник начальника вузла зв’язку батальйону зв’язку (зв’язку та радіотехнічного забезпечення)

18

9

Заступник начальника прального загону

17

10

Начальник відділення: розвідувально-інформаційного; підготовки даних; спеціального призначення

17

11

Помічник командира окремого батальйону (дивізіону); навчального батальйону (дивізіону); дисциплінарного батальйону; загону спеціального призначення усіх найменувань

17

12

Помічник командира окремого батальйону (дивізіону); навчального батальйону (дивізіону); дисциплінарного батальйону; загону спеціального призначення усіх найменувань - начальник служби

17

13

Начальник зв’язку, начальник зв’язку - командир взводу

17

14

Начальник розвідки

17

15

Старший помічник начальника штабу батальйону (дивізіону)

17

16

Дивізіонний артилерист, зв’язківець, мінер, штурман, водолазний спеціаліст, спеціаліст усіх найменувань

17

17

Начальник хлібозаводу

15

18

Начальник фізичної підготовки і спорту

15

19

Начальник відділення управління батальйону (дивізіону) (крім відділення розвідувально-інформаційного, відділення підготовки даних, відділення спеціального призначення), офіцер

15

20

Начальник медичного пункту (з ліжковим фондом)

14

21

Начальник групи (газозабезпечення, зв’язку, вузла зв’язку)

13

22

Начальник системи: радіолокаційної посадки літаків, радіотехнічної, ближньої навігації

13

23

Начальник медичного пункту (без ліжкового фонду)

13

24

Начальник центру вузла зв’язку (штатне військове звання - "капітан")

13

25

Помічник начальника штабу

13

26

Офіцер групи утримання офіцерів

13

27

Лікар медичного пункту (з ліжковим фондом)

13

28

Начальник центру вузла зв’язку (штатне військове звання - "старший лейтенант")

12

29

Начальник відділення зберігання техніки та майна

12

30

Начальник відділення прального загону

12

31

Начальник апаратної

12

32

Начальник групи навігації (у складі системи)

12

33

Начальник обслуги

12

34

Начальник системи електротехнічного забезпечення

12

35

Начальник станції

12

36

Лікар медичного пункту (без ліжкового фонду)

12

37

Офіцер наведення

12

38

Перекладач

12

39

Помічник начальника служби

12

40

Черговий помічник начальника вузла

12

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 17

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України батальйону (дивізіону), який утримується у складі військової частини (установи) Збройних Сил України (крім посад, передбачених у додатку 16 до цього наказу)

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

Командир батальйону (дивізіону)

24

2

Головний інженер

21

3

Начальник відділення

19

4

Старший інженер управління батальйону (дивізіону)

17

5

Начальник служби

17

6

Помічник командира батальйону

17

7

Офіцер

15

8

Інженер

12

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 18

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України батальйону (дивізіону) кадру

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

Командир батальйону (дивізіону) кадру

21

2

Начальник штабу - перший заступник командира батальйону (дивізіону) кадру

20

3

Заступник командира батальйону (дивізіону) кадру усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади

20

4

Начальник озброєння, начальник тилу

18

5

Помічник командира батальйону (дивізіону) кадру усіх найменувань

13

6

Начальник артилерії, начальник зв’язку, начальник протиповітряної оборони, начальник розвідки, начальник служби

13

7

Старший помічник начальника штабу

13

8

Офіцер

12

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 19

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України предметної циклової комісії у складі батальйону (дивізіону), у тому числі окремого батальйону (дивізіону)

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

Начальник предметної (циклової) комісії

22

2

Заступник начальника предметної (циклової) комісії

21

3

Старший викладач

19

4

Викладач

18

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 20

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України окремої роти (батареї), роти (батареї) спеціального призначення, навчальної, дисциплінарної, медичної

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

Командир роти (батареї), командир роти (батареї) - викладач, командир роти - старший офіцер-вихователь

20

2

Заступник командира роти (батареї)

19

3

Начальник відділення (радіолокаційної, радіотехнічної, стартової батареї, медичної роти, оперативних чергових)

15

4

Старший ординатор, начальник кабінету (медичного)

14

5

Командир групи спеціального призначення

13

6

Ординатор

13

7

Начальник вузла зв’язку, командного пункту, майстерні (об’єднаної), служби

13

8

Начальник: відділення (крім радіолокаційної, радіотехнічної, стартової батареї, медичної роти, оперативних чергових), групи, зміни, лабораторії, обслуги; старший офіцер на батареї, оперативний черговий, офіцер, інженер, інструктор, перекладач, лікар усіх найменувань; корегувач, передовий авіанавідник, помічник начальника командного пункту

12

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 21

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України рот (батарей), у тому числі рот (батарей) кадру (крім окремої роти (батареї), роти (батареї) спеціального призначення, навчальної, дисциплінарної, медичної)

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

Командир роти, батареї

19

2

Заступник командира роти, батареї

18

3

Командир роти, батареї кадру

17

4

Офіцер

12

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 22

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

тарифних розрядів за основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України взводу

№ з/п

Найменування військової посади

Тарифний розряд

1

Командир взводу: навчального, окремого, дисциплінарного; командир взводу - викладач; командир взводу - офіцер-вихователь

13

2

Командир взводу, командир взводу - старший офіцер на батареї (крім посад, передбачених у пункті 1 цього додатка)

12

3

Начальник станції, обслуги, інженер

12

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 23

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

співвідношення встановлених до 01 березня 2018 року розмірів посадових окладів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України до відповідних тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України

№ з/п

Розміри посадових окладів, встановлених до 01 березня 2018 року на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 (гривень)

Тарифні розряди за посадами осіб офіцерського складу, що встановлюються з 01 березня 2018 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704

1

2

3

1

2250

60

2

2190 - 2249

59

3

2140 - 2189

58

4

2100 - 2139

57

5

2070 - 2099

56

6

2000 - 2069

55

7

1900 - 1999

54

8

1860 - 1899

53

9

1830 - 1859

52

10

1800 - 1829

51

11

1760 - 1799

50

12

1720 - 1759

49

13

1680 - 1719

48

14

1600 - 1679

47

15

1560 - 1599

46

16

1520 - 1559

45

17

1480 - 1519

44

18

1460 - 1479

43

19

1440 - 1459

42

20

1420 - 1439

41

21

1400 - 1419

40

22

1390 - 1399

39

23

1380 - 1389

38

24

1350 - 1379

37

25

1325 - 1349

36

26

1300 - 1324

35

27

1275 - 1299

34

28

1250 - 1274

33

29

1200 - 1249

32

30

1195 - 1199

31

31

1190 - 1194

30

32

1170 - 1189

29

33

1150 - 1169

28

34

1145 - 1149

27

35

1120 - 1144

26

36

1100 - 1119

25

37

1085 - 1099

24

38

1075 - 1084

23

39

1065 - 1074

22

40

1060 - 1064

21

41

1050 - 1059

20

42

1030 - 1049

19

43

1000 - 1029

18

44

970 - 999

17

45

950 - 969

16

46

930 - 949

15

47

890 - 929

14

48

850 - 889

13

49

830 - 849

12

__________

Примітки:

1. Ця Схема застосовується для встановлення співвідношення розмірів посадових окладів осіб офіцерського складу Збройних Сил України до відповідних тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України, які не визначені у схемах, наведених у додатках 1 - 22 за основними типовими посадами та основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України.

2. Тарифні розряди за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України, визначені за цією Схемою, не можуть перевищувати розмірів відповідних тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України відповідних органів військового управління, встановлених у схемах, визначених у додатках 1 - 6 до цього наказу.

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 24

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

СХЕМА

співвідношення встановлених до 01 березня 2018 року розмірів посадових окладів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил, звільнених з військової служби, до відповідних тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України

№ з/п

Розміри посадових окладів, встановлених (обчислених) до 01 березня 2018 року на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 (гривень)

Тарифні розряди за посадами осіб офіцерського складу, що встановлюються з 01 березня 2018 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704

1

2

3

1

2250 - 2320,00

60

2

2190 - 2249,99

59

3

2140 - 2189,99

58

4

2100 - 2139,99

57

5

2070 - 2099,99

56

6

2000 - 2069,99

55

7

1900 - 1999,99

54

8

1860 - 1899,99

53

9

1830 - 1859,99

52

10

1800 - 1829,99

51

11

1760 - 1799,99

50

12

1720 - 1759,99

49

13

1680 - 1719,99

48

14

1600 - 1679,99

47

15

1560 - 1599,99

46

16

1520 - 1559,99

45

17

1480 - 1519,99

44

18

1460 - 1479,99

43

19

1440 - 1459,99

42

20

1420 - 1439,99

41

21

1400 - 1419,99

40

22

1390 - 1399,99

39

23

1380 - 1389,99

38

24

1350 - 1379,99

37

25

1325 - 1349,99

36

26

1300 - 1324,99

35

27

1275 - 1299,99

34

28

1250 - 1274,99

33

29

1200 - 1249,99

32

30

1195 - 1199,99

31

31

1190 - 1194,99

30

32

1170 - 1189,99

29

33

1150 - 1169,99

28

34

1145 - 1149,99

27

35

1120 - 1144,99

26

36

1100 - 1119,99

25

37

1085 - 1099,99

24

38

1075 - 1084,99

23

39

1065 - 1074,99

22

40

1060 - 1064,99

21

41

1050 - 1059,99

20

42

1030 - 1049,99

19

43

1000 - 1029,99

18

44

970 - 999,99

17

45

950 - 969,99

16

46

930 - 949,99

15

47

890 - 929,99

14

48

850 - 889,99

13

49

830 - 849,99

12

50

798 - 829,99

11

51

774 - 797,99

10

52

750 - 773,99

9

__________

Примітки:

1. Ця Схема застосовується для встановлення співвідношення розмірів посадових окладів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил, які були звільнені з військової служби до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", що не визначені у схемах, наведених у додатках 1 - 22 за основними типовими посадами та основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України, до відповідних тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України.

2. Тарифні розряди за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил, визначені за цією Схемою, не можуть перевищувати відповідних тарифних розрядів за основними типовими посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України відповідних органів військового управління, встановлених в додатках 1 - 22 за основними типовими посадами та основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України.

3. Тарифні розряди за посадами заступників, для яких посадові оклади до 01 березня 2018 року були встановлені відповідно до абзацу п’ятого підпункту 1 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (на 3-7 відсотків нижче розміру окладу безпосереднього військового керівника), встановлюються відповідно до абзацу четвертого пункту 1 цього наказу.

Якщо назва посади безпосереднього керівника містить слово "заступник", встановлення тарифного розряду для заступника такого керівника здійснюється відповідно до першого речення абзацу п’ятого пункту 1 цього наказу. У разі відсутності такої посади військового керівника в схемах, визначених в додатках 1 - 22 за основними типовими посадами та основними посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України, тарифний розряд для посади заступника керівника встановлюється на підставі цієї Схеми.

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 25

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

ЗРАЗОК

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

"___" __________ 20__ року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Генерального штабу -

Головнокомандувач Збройних Сил України

генерал армії України

В.М. Муженко

"___" _________ 20__ року

СХЕМА

розмірів тарифних розрядів осіб офіцерського складу Управління державного технічного нагляду Збройних Сил України за структурою, затвердженою штатом № 01/141

№ з/п

Найменування офіцерської посади відповідно до штату

Тарифні розряди

1

Начальник управління (штатне військове звання - "полковник")

53

2

Заступник начальника управління усіх найменувань, у тому числі з подвійним найменуванням посади, одне з яких - заступник начальника управління (штатне військове звання - "полковник")

52

3

Начальник відділу (штатне військове звання - "полковник")

45

4

Старший офіцер-інспектор (штатне військове звання - "майор")

25

5

Офіцер-інспектор (штатне військове звання - "капітан")

20

Заступник директора

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

"____" __________________20___ року

С.П. Галімський

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 26

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

ЗРАЗОК

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр оборони України

генерал армії України

С.Т. Полторак

"___" _________ 20__ року

СХЕМА

розмірів тарифних розрядів за новими посадами осіб офіцерського складу апарату Міністерства оборони України

№ з/п

Найменування офіцерської посади відповідно до штату

Тарифні розряди

1

Старший інженер (штатне військове звання - "полковник")

30

2

Інженер (штатне військове звання - "підполковник")

28

Директор Департаменту

кадрової політики

Міністерства оборони України

О.В. Яцино

"___" __________ 20__ року

Директор Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

"___" __________ 20__ року

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

Додаток 27

до наказу Міністерства

оборони України

01.03.2018 № 90

ЗРАЗОК

ПОГОДЖЕНО

Начальник Генерального штабу -

Головнокомандувач Збройних Сил України

генерал армії України

В.М. Муженко

"___" _________ 20__ року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр оборони України

генерал армії України

С.Т. Полторак

"___" _________ 20__ року

СХЕМА

розмірів тарифних розрядів за новими посадами осіб офіцерського складу Генерального штабу Збройних Сил України

№ з/п

Найменування офіцерської посади відповідно до штату

Тарифні розряди

1

Начальник самостійної служби, який безпосередньо підпорядкований начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України (штатне військове звання - "полковник")

51

2

Заступник начальника самостійної служби, який безпосередньо підпорядкований начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України (штатне військове звання - "полковник")

50

Директор Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

"___" _________ 20__ року

С.В. Дяченко

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С.В. Дяченко

| >>
Законодавчий акт: Наказ Міноборони України від 01.03.2018 № 90 "Про встановлення тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України". Міноборони України. 2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ Міноборони України від 01.03.2018 № 90 "Про встановлення тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Збройних Сил України". 2018

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -