>>

Наказ Міноборони України від 31.12.2014  № 937 "Про затвердження Інструкції з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України". 2014

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.12.2014  № 937

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 січня 2015 р.

за № 73/26518

Про затвердження Інструкції з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України

Відповідно до Законів України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (із змінами) НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Інструкцію з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України, що додається.

2.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 15 лютого 2010 року № 61 "Про затвердження Інструкції з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 березня 2010 року за № 212/17507.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

генерал-полковник

С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Голова правління

Пенсійного фонду України

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців

на національному рівні

Голова Центрального комітету

Всеукраїнської профспілки

працівників Збройних сил України

П. Розенко

О. Зарудний

С.М. Кондрюк

О. Мірошниченко

Д.Т. Мірошниченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства оборони України

31.12.2014  № 937

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 січня 2015 р.

за № 73/26518

ІНСТРУКЦІЯ

з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України

І.

Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (із змінами).

1.2. Соціальне забезпечення звільнених з військової служби осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби, військовослужбовців військової служби за контрактом, осіб командного (офіцерського) складу партизанських загонів і з’єднань, підпільних організацій і груп, визнаних такими законодавством України (далі - особи, звільнені з військової служби), та членів їх сімей здійснюється на підставі Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони України та Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2014 року № 530, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2014 року за № 1294/26071 (далі - Положення).

1.3. Робота із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів сімей військовослужбовців, які померли, загинули або пропали безвісти чи безвісно відсутні (далі - члени сімей померлих військовослужбовців), здійснюється з метою своєчасного та повного оформлення документів для призначення їм пенсій і грошових допомог, а також надання пенсіонерам із числа військовослужбовців-ветеранів війни та військової служби та членам сімей військовослужбовців, які втратили годувальника, всебічного сприяння в отриманні ними пільг і задоволенні невідкладних потреб, забезпеченні належного рівня їх соціальної захищеності.

1.4.

З метою якісного вирішення питань соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей органи Міністерства оборони України, зазначені в розділі ІІ цієї Інструкції, на які покладено виконання цієї роботи, повинні підтримувати з цих питань постійний зв’язок з органами виконавчої влади обласних, міських і районних державних адміністрацій, органами місцевого самоврядування (далі - органи виконавчої влади), громадськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями, військовими частинами.

1.5. Службове листування та діловодство із соціального забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей ведуться відповідно до чинного законодавства України. Листування з установами та особами, які знаходяться у державах - членах Співдружності Незалежних Держав (далі - СНД), ведеться в установленому порядку Департаментом фінансів Міністерства оборони України (далі - Департамент фінансів), фінансово-економічними управліннями оперативних командувань, а також обласними та Київським міським військовими комісаріатами (далі - обласні військові комісаріати).

На військову частину А0515 покладається листування з питань визначення кола осіб, які відповідно до законодавства України належать до співробітників розвідувального органу Міністерства оборони України, обчислення вислуги років для нарахування пенсії, визначення грошового забезпечення військовослужбовців цієї та підпорядкованих їй військових частин, з якого підлягає обчисленню пенсія, забезпечення участі представників цієї військової частини в судових засіданнях під час розгляду питань, що належать до її компетенції, а також вирішення інших питань у межах наданих їй повноважень.

1.6. У цій Інструкції вживаються терміни, які мають таке значення:

особова справа - справа, яка містить облікові та інші документи військовослужбовця стосовно проходження ним усієї військової служби з дня призову до дня звільнення в запас, у відставку чи до дня смерті. Порядок ведення особової справи визначено Інструкцією з організації обліку особового складу Збройних Сил України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 26 травня 2014 року № 333, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12 червня 2014 року за № 611/25388;

особово-пенсійна справа - справа, яка містить особову справу, розрахунок вислуги років (страховий стаж) військовослужбовця на пенсію, копії документів, що були підставою для призначення пенсії, надісланих до органів, що призначають пенсії, копії довідок, які були підставою для призначення та перерахунків пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон), копії посвідчень, що дають право на пільги, листування з пенсіонером та іншими органами з питань соціального забезпечення особи, на яку заведено цю справу, а також опис документів особово-пенсійної справи. Особово-пенсійні справи зберігаються в обласному військовому комісаріаті;

пенсійна справа - справа, яка оформлюється органом, що призначає пенсію, і за якою здійснюються виплата та перерахунки пенсії;

припинена особово-пенсійна справа - справа, за якою виплата пенсії органом, що призначає пенсію, припинена у зв’язку зі смертю одержувача пенсії чи визнанням його працездатним, призначення пенсії за іншими Законами України, досягненням відповідного віку (для дітей померлих військовослужбовців) тощо;

скорочена особова справа - справа, яка оформлюється на військовослужбовців з числа співробітників розвідувального органу Міністерства оборони України.

ІІ. Органи, які здійснюють роботу із соціального забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей

2.1. Робота із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України здійснюється:

районними (міськими, районними у містах, об’єднаними районними, об’єднаними міськими) військовими комісаріатами (далі - районні військові комісаріати);

обласними військовими комісаріатами;

фінансово-економічними управліннями Командування Сухопутних військ Збройних Сил України і оперативних командувань;

військовою частиною А0515 у межах, наданих їй Департаментом фінансів повноважень.

Загальне керівництво роботою із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей здійснюється Департаментом фінансів.

2.2. На районні військові комісаріати покладаються:

забезпечення згідно із законодавством соціального захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на збори, осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, ветеранів війни та військової служби та членів їх сімей;

ведення обліку осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України у запас або у відставку, крім військовослужбовців строкової служби (далі - особи, звільнені з військової служби), які проживають на відповідній території з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних", для оформлення документів, що додаються до пенсійної справи відповідно до Закону;

прийняття від осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей (крім військовослужбовців строкової служби) документів для призначення органами Пенсійного фонду України (далі - органи, що призначають пенсії) пенсій відповідно до Закону та надсилання їх в обласний військовий комісаріат. Рішення про надання такого права районному військовому комісаріату приймається обласним військовим комісаром;

сприяння звільненим з військової служби військовослужбовцям і членам сімей померлих військовослужбовців у своєчасному огляді в медико-соціальних експертних комісіях (далі - МСЕК), якщо їх право на пенсію, допомогу або пільги пов’язане із встановленням інвалідності;

роз’яснення законодавства з питань соціального забезпечення і пільг, що встановлені особам, звільненим із військової служби, та членам їх сімей;

розгляд звернень, які надходять до військового комісаріату, з питань соціального забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, а також ведення прийому громадян, які звертаються з цих питань, видача пенсіонерам необхідних довідок та інших документів;

сприяння звільненим з військової служби військовослужбовцям, яким встановлена інвалідність, і членам сімей померлих військовослужбовців в оформленні документів, необхідних для виплати в належних випадках одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності військовослужбовців;

видача в установленому порядку особам, звільненим з військової служби, та членам сімей померлих військовослужбовців (пункти 4.16 та 4.17 розділу IV цієї Інструкції) посвідчень на встановлені для них чинним законодавством пільги.

2.3. У разі звернення пенсіонерів з числа військовослужбовців та членів їх сімей на підставі даних ознайомлення з умовами їх життя та побуту районні військові комісаріати з урахуванням пільг, установлених законодавством для відповідних категорій пенсіонерів, уживають заходів щодо задоволення їх потреб.

Районні військові комісаріати:

сприяють самотнім хворим пенсіонерам літнього віку, які потребують сторонньої допомоги, залежно від конкретних обставин і наявних можливостей у вирішенні питань влаштування їх у будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку та інвалідів чи надання соціальних послуг територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

визначають пенсіонерів, які потребують санаторного лікування, надають допомогу щодо виділення їм санаторних путівок через обласний військовий комісаріат, за місцем роботи чи за місцем лікування;

визначають пенсіонерів, які потребують матеріальної допомоги, та вирішують питання про надання їм одноразової грошової допомоги за рахунок кошторису Міністерства оборони;

визначають дітей померлих військовослужбовців і дітей пенсіонерів, на яких виплачується пенсія в разі втрати годувальника, які потребують проведення дитячих оздоровчих заходів за рахунок асигнувань, що виділяються на ці потреби в кошторисі Міністерства оборони України.

2.4. Районні військові комісаріати сприяють пенсіонерам у протезуванні, виділенні земельних ділянок та задоволенні інших потреб.

2.5. Районні військові комісаріати разом з органами соціального захисту населення та Пенсійного фонду України, радами ветеранів війни та праці, іншими громадськими організаціями аналізують стан справ щодо надання відповідним категоріям пенсіонерів пільг, установлених Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", а також виконання заходів із соціального забезпечення пенсіонерів, інформують з цих питань місцеві органи виконавчої влади і вносять на їх розгляд пропозиції, спрямовані на поліпшення соціального обслуговування пенсіонерів із числа військовослужбовців та членів їх сімей.

2.6. За роботу із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у районі відповідає районний військовий комісар. Для безпосереднього виконання цієї роботи наказом районного військового комісара призначається відповідна посадова особа.

2.7. До роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей районні військові комісаріати можуть залучати громадські організації (за їх згодою).

2.8. На обласні військові комісаріати покладаються:

керівництво та контроль за роботою районних військових комісаріатів із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, а також здійснення перевірок цієї роботи щодо дотримання ними вимог законодавства;

оформлення та подання до органів, що призначають пенсії, документів для призначення за Законом пенсій особам, звільненим з військової служби, та членам сімей померлих військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби;

донарахування до дня звільнення з військової служби вислуги років (страхового стажу) особам, звільненим з військової служби, для призначення пенсій за вислугу років відповідно до Закону;

визначення розміру грошового забезпечення для обчислення і перерахунку пенсій органами, що призначають пенсії, відповідно до Закону, постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей" (зі змінами) та від 13 лютого 2008 року № 45 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393" (зі змінами) і Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (зі змінами), затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року № 3-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 року за № 135/13402 (зі змінами) (далі - Порядок подання документів для призначення пенсій). У разі якщо розмір грошового забезпечення на день призначення пенсій особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей змінився, обласний військовий комісаріат складає довідку про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсій згідно з нормами, що діють на день призначення пенсії за відповідною посадою;

складання та подання до органів, що призначають пенсії, довідок про розмір грошового забезпечення пенсіонерів із числа осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей під час перерахунків пенсій;

ведення обліку осіб, звільнених з військової служби, яким були відповідно до Закону оформлені документи для призначення (перерахунку) пенсій, з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних";

оформлення та подання до Департаменту фінансів документів для виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, які стали інвалідами, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби у складі Миротворчих Сил ООН, в інших окремих випадках, а також одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві;

забезпечення правильного та цільового використання коштів, які виділяються в кошторисі Міністерства оборони для надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим пенсіонерам, санаторно-курортного лікування пенсіонерів з числа військовослужбовців;

здійснення розподілу безкоштовних путівок для лікування в санаторно-курортних закладах Міністерства оборони та закупівля в межах виділених асигнувань путівок ветеранам війни та інвалідам з числа пенсіонерів, які перебувають на відповідному обліку у військових комісаріатах, в інші санаторії та лікувально-профілактичні заклади;

проведення звірок з головними управліннями Пенсійного фонду України стосовно військових пенсіонерів, яким призначено (припинено) виплату пенсії за Законом;

ведення обліку та розподіл путівок на безоплатне санаторно-курортне лікування ветеранів війни, інвалідів, членів сімей померлих військовослужбовців та пенсіонерів з їх числа, які отримують пенсії відповідно до Закону, сприяння органам, що призначають пенсії, у визначенні кола осіб, які мають право на отримання грошової компенсації замість санаторно-курортного лікування;

видача копій документів, які знаходяться в особово-пенсійній справі, для органів, що призначають пенсії, про нагородження орденами і медалями осіб, звільнених з військової служби, та членам їх сімей для оформлення пенсій відповідно до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною";

розгляд заяв і скарг з питань соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, що надходять до військового комісаріату, а також прийом громадян, які звернулися з цих питань;

організація роботи щодо вивчення особовим складом обласного та районних військових комісаріатів вимог законодавства, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони України з питань соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;

організація та проведення роботи з роз’яснення особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей законодавства з питань соціального забезпечення та пільг, установлених для них чинним законодавством, проведення зборів пенсіонерів, консультацій, оформлення наочних посібників, виступи в періодичній пресі тощо;

забезпечення обліку та схоронності у спеціально обладнаних сховищах особово-пенсійних справ осіб, звільнених з військової служби, бланків посвідчень члена сім’ї (батька, матері, дружини, чоловіка або дитини) військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби, учасника бойових дій, ветерана військової служби та листів талонів на право одержання проїзних квитків, здійснення щоквартальної перевірки наявності та законності списання бланків посвідчень та листів талонів;

співпраця з територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань надання соціальних послуг, що встановлені законодавством, особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей;

подання за підпорядкованістю звітів до Департаменту фінансів.

2.9. Обласні військові комісаріати за результатами проведених у районних військових комісаріатах перевірок, а також на підставі звітних даних і повідомлень районних військових комісаріатів аналізують стан справ із надання встановлених пільг особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей і їх соціального забезпечення, інформують з цих питань органи виконавчої влади та за потреби за участю відповідних органів соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, рад ветеранів війни та праці, інших громадських організацій вносять на їх розгляд пропозиції, спрямовані на поліпшення соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей.

2.10. За роботу із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей в області відповідає обласний військовий комісар.

Робота із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей здійснюється відділом соціального забезпечення обласного військового комісаріату.

2.11. Начальник відділу соціального забезпечення обласного військового комісаріату відповідає за стан роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей в області. Він підпорядковується безпосередньо обласному військовому комісару, а зі спеціальних питань - начальнику фінансово-економічного управління оперативного командування.

Начальник відділу соціального забезпечення обласного військового комісаріату зобов’язаний:

організувати роботу відділу соціального забезпечення та районних військових комісаріатів із соціального забезпечення згідно з чинним законодавством України, Положенням та цією Інструкцією, а також здійснювати контроль за її виконанням;

здійснювати контроль за своєчасним і правильним оформленням документів для призначення пенсій та надсиланням їх до органів, що призначають пенсії;

організувати роботу стосовно правильного визначення грошового забезпечення осіб, звільнених з військової служби, для призначення та перерахунку їх пенсій;

забезпечити своєчасне оформлення та надсилання до Департаменту фінансів документів, необхідних для виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, які стали інвалідами, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби у складі Миротворчих Сил ООН, а також одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві;

особисто здійснювати керівництво і контроль за виконанням посадовими особами відділу покладених на них функціональних обов’язків, організовувати їх спеціальну підготовку;

здійснювати контроль за правильним обчисленням вислуги років (страхового стажу) для призначення пенсій за вислугу років особам, звільненим з військової служби;

своєчасно вносити зміни до документів з питань соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, вести облік наказів, директив і роз’яснень з цих питань;

забезпечувати облік, схоронність та видачу бланків посвідчень та листів талонів відповідно до чинного законодавства;

здійснювати контроль за правильним і цільовим використанням коштів, що виділяються з кошторису Міністерства оборони України для виплати передбаченої законодавством грошової допомоги малозабезпеченим пенсіонерам, за розподілом, видачею та використанням безкоштовних путівок для санаторно-курортного лікування інвалідів та ветеранів війни;

організувати та здійснювати роботу з доведення до особового складу обласного і районних військових комісаріатів вимог чинного законодавства з питань соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;

підвищувати свою військову та спеціальну підготовку, чітко знати та правильно використовувати в практичній роботі вимоги чинного законодавства з питань соціального забезпечення;

розглядати звернення з питань соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, що надходять в обласний військовий комісаріат, а також здійснювати особистий прийом відвідувачів із цих питань;

забезпечувати своєчасне подання встановленої звітності за підпорядкованістю;

у кінці кожного місяця складати і подавати на затвердження обласному військовому комісару план роботи відділу на наступний місяць.

Про стан роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей начальник відділу соціального забезпечення щомісяця письмово доповідає обласному військовому комісару з відповідними пропозиціями.

2.12. На фінансово-економічне управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України і оперативного командування покладаються:

організація, керівництво та контроль за роботою обласних військових комісаріатів із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, здійснення перевірок цієї роботи;

надання допомоги військовим комісаріатам в організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, узагальнення та поширення позитивного досвіду цієї роботи, всебічне сприяння розвитку громадських засад та ініціативи військових комісаріатів у цій роботі;

проведення тарифікації посадових окладів для перерахунку раніше призначених пенсій органами, що призначають пенсії;

узагальнення та аналіз стану справ у підпорядкованих обласних військових комісаріатах із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей та підготовка письмової доповіді командувачу військ оперативного командування з пропозиціями з даного питання для внесення їх на розгляд місцевих органів виконавчої влади;

обчислення вислуги років (страхового стажу) для призначення пенсії військовослужбовцям, які підлягають звільненню з військової служби, забезпечення тісної взаємодії в цій роботі з кадровими органами Міністерства оборони України;

забезпечення належного обліку та розподілу між обласними військовими комісаріатами санаторно-курортних путівок на безкоштовне санаторно-курортне лікування і контролю за їх використанням;

забезпечення підпорядкованих обласних військових комісаріатів документами з питань соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, своєчасне внесення змін до цих документів, ведення обліку наказів, директив і роз’яснень з цих питань;

розгляд звернень з питань соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, а також прийом громадян, які звертаються з цих питань, вжиття заходів до усунення причин, що викликають обґрунтовані скарги;

здійснення заходів з підбору та розстановки офіцерів військових комісаріатів, зайнятих на роботі із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, і підвищення їх службової кваліфікації;

організація роботи з роз’яснення законодавства з питань соціального забезпечення та пільг, які надаються пенсіонерам з числа військовослужбовців і членам їх сімей.

Начальник фінансово-економічного управління оперативного командування за потреби, але не менш як один раз на квартал, письмово доповідає командувачу військ оперативного командування про стан роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, а також розробляє проекти наказів, директив та роз’яснень, спрямованих на усунення недоліків і поліпшення цієї роботи.

2.13. На військову частину А0515 покладаються:

обчислення вислуги років (загального страхового стажу) на пенсію військовослужбовцям цієї та підпорядкованих їй військових частин, які підлягають звільненню з військової служби;

оформлення скорочених особових справ для призначення пенсій звільненим із військової служби військовослужбовцям та членам сімей померлих під час проходження військової служби військовослужбовців з числа співробітників розвідувального органу Міністерства оборони України та відправка їх до обласних військових комісаріатів за обраним місцем проживання;

правильне і своєчасне визначення розміру грошового забезпечення для обчислення і перерахунку пенсій особам, звільненим з військової служби з військової частини А0515 та підпорядкованих їй військових частин, та членам їх сімей, а також у разі прибуття на постійне проживання в Україну осіб з числа співробітників розвідувальних органів, звільнених з військової служби, та членів їх сімей з урахуванням положень статті 21 Закону України "Про розвідувальні органи України";

оформлення та подання через обласні військові комісаріати до органів, що призначають пенсії, довідок про розмір грошового забезпечення осіб з числа співробітників розвідувальних органів, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;

виплата одноразової грошової допомоги особам, звільненим з військової служби з військової частини А0515 та підпорядкованих їй військових частин, та визнаним інвалідами, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби;

ведення централізованого обліку пенсіонерів з числа військовослужбовців-співробітників розвідувального органу Міністерства оборони України та членів їх сімей з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних";

підтримання постійного зв’язку з пенсіонерами з числа співробітників розвідувальних органів Міністерства оборони України з метою надання їм необхідної допомоги і сприяння в наданні пільг відповідно до чинного законодавства та задоволення їх невідкладних потреб;

надання роз’яснень пенсіонерам з числа співробітників розвідувальних органів Міністерства оборони України законодавства з питань пенсійного забезпечення в межах наданої компетенції;

розгляд звернень, участь у судових засіданнях з розгляду позовів громадян, які проходили військову службу в цій та підпорядкованих їй військових частинах, та членів їх сімей з питань обчислення вислуги років та пенсії.

ІІІ. Соціальне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у районних військових комісаріатах

3.1. Районні військові комісаріати сприяють особам, звільненим з військової служби, а також членам їх сімей у своєчасному оформленні документів для призначення пенсій.

3.2. Для визначення органами, що призначають пенсії, права на пенсію по інвалідності, у разі втрати годувальника чи на виплату одноразової грошової допомоги районний військовий комісаріат направляє на огляд у МСЕК через відповідні заклади охорони здоров’я осіб, звільнених з військової служби за станом здоров’я, для вирішення питання про можливість встановлення групи інвалідності, а осіб, звільнених з військової служби на інших підставах, - за їх бажанням.

3.3. Під час направлення на огляд до МСЕК осіб, зазначених у пункті 3.2 цього розділу, їм видаються засвідчена районним або обласним військовим комісаріатом копія свідоцтва про хворобу, виданого військово-лікарською комісією (далі - ВЛК), або копії довідок про обставини отриманих поранень (контузій, каліцтв, захворювань) та перебування на лікуванні у закладах охорони здоров’я Збройних Сил України, наявні в їх особових справах, а якщо цих документів немає, - довідка із зазначенням періодів проходження військової служби (без найменування військових частин), періодів перебування у складі діючої армії, у складі національного контингенту та національного персоналу, дати та причини звільнення з військової служби.

З метою збереження медичної таємниці медичні документи можуть передаватися або пересилатися до МСЕК безпосередньо військовим комісаріатом.

3.4. Документи про призначення пенсії за вислугу років і по інвалідності особам, звільненим з військової служби, які мають право на пенсію відповідно до Закону, та особам, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до міжнародних договорів України у галузі пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, подаються до органів, що призначають пенсії, через відділи соціального забезпечення обласних військових комісаріатів.

У разі якщо особи, які подають документи для призначення пенсії, мешкають у віддалених районах або не мають можливості за станом здоров’я прибути для подання документів в обласний військовий комісаріат, підготовка документів для призначення їм пенсій здійснюється в районних військових комісаріатах.

3.5. Документи про призначення пенсій в разі втрати годувальника подаються членами сім’ї померлого годувальника, якому на момент смерті не було призначено пенсію, до органів, що призначають пенсії, через відділи соціального забезпечення обласних військових комісаріатів. У такому самому порядку подаються заяви про призначення пенсії в разі втрати годувальника членами сім’ї померлого годувальника, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до міжнародних договорів України у галузі пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, а також у разі якщо в органах, що призначають пенсії, немає пенсійної справи померлого годувальника.

Якщо померлому годувальнику вже було призначено пенсію, заява про призначення пенсії в разі втрати годувальника подається безпосередньо до органу, що призначає пенсії.

3.6. Заяви про перерахунок пенсії, припинення виплати пенсії чи поновлення виплати раніше призначеної пенсії, переведення з одного виду пенсії на інший, виплату недоодержаної пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера та про запит пенсійної справи за новим місцем проживання подаються до органу, що призначає пенсію.

3.7. Заяви для виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей", подаються заявниками безпосередньо до органів, що призначають пенсії.

3.8. Перелік документів, необхідних для призначення пенсій за вислугу років та по інвалідності особам, звільненим з військової служби, пенсій в разі втрати годувальника членам сімей померлих військовослужбовців та пенсіонерів з їх числа, а також документів для призначення надбавок, підвищень та додаткових пенсій наведено в Порядку подання документів для призначення пенсій.

3.9. Особова справа військовослужбовця з долученими до неї розрахунком вислуги років, витягом із наказу про звільнення з військової служби, свідоцтвом про хворобу (довідкою) надсилається в обласний військовий комісаріат безпосередньо управлінням (відділом) особового складу або військовою частиною, які оформлювали звільнення військовослужбовця з військової служби.

3.10. Якщо для визначення права на пенсію в разі втрати годувальника або на одноразову допомогу факт перебування членів сім’ї на утриманні годувальника встановлюється в судовому порядку, то районний військовий комісаріат порушує клопотання перед обласним військовим комісаріатом про залучення його представника до розгляду справи.

3.11. Одержана районним військовим комісаріатом заява про призначення пенсії разом з доданими документами реєструється в Журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян (далі - Журнал) за формою згідно з додатком 4 до Інструкції про організацію розгляду звернень та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 03 грудня 2005 року № 722, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2005 року за № 1512/11792 (зі змінами).

На заяві зазначається дата її надходження.

Якщо в заяві про призначення пенсії і в доданих до неї документах наявні суперечливі дані, районний військовий комісаріат вживає заходів щодо виявлення причин таких суперечностей і уточнення відповідних даних.

Правильно оформлені документи не пізніше 5-денного строку з дня надходження заяви подаються в обласний військовий комісаріат.

3.12. При одержанні від особи, яка звернулася за призначенням пенсії, оригіналів документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану, їх копії засвідчуються підписом районного військового комісара, гербовою печаткою та долучаються до пенсійних документів, які надсилаються до органу, що призначає пенсію. Оригінали документів повертаються заявникові.

Копії документів, необхідних для призначення пенсії, які подаються безпосередньо заявниками до органів, що призначають пенсії, засвідчуються цими органами.

3.13. Копія супровідного листа, з яким подаються документи на пенсію в обласний військовий комісаріат, залишається на контролі до одержання з обласного військового комісаріату Картки персонального обліку пенсіонера (додаток 1), яка підтверджує факт передачі документів до органу, що призначає пенсію, про що робиться відповідна відмітка в Журналі, а копія зазначеного листа долучається до справи.

3.14. Картки персонального обліку пенсіонерів зберігаються в картотеці.

Картотека поділяється за видами пенсій, місцем проживання пенсіонерів та складається в алфавітному порядку.

У разі зміни розміру пенсії або умов виплати, вибуття пенсіонера на проживання за межі району або припинення виплати пенсії обласний військовий комісаріат сповіщає про це районний військовий комісаріат. Картки пенсіонерів, що вибули на проживання за межі району, а також які втратили право на пенсію, знищуються в установленому порядку або пересилаються за вказівкою обласного військового комісаріату на нове місце проживання пенсіонера.

3.15. У Картках персонального обліку пенсіонерів з числа осіб, звільнених з військової служби, які потребують санаторно-курортного лікування і мають право на пільгове забезпечення санаторно-курортними путівками, зазначаються дані про характер захворювання, профіль санаторію, рекомендоване лікування, час санаторного лікування (із зазначенням назви санаторію), що надавалося раніше, а також про виплату грошової компенсації замість санаторної путівки.

Збереження Карток персонального обліку пенсіонерів покладається на посадову особу, яка виконує в районному військовому комісаріаті роботу із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей.

ІV. Оформлення документів для призначення пенсій, ведення діловодства із соціального забезпечення в обласних військових комісаріатах

4.1. Особові справи військовослужбовців, скорочені особові справи (з розрахунками вислуги років та витягами з наказів про звільнення) військовослужбовців з числа співробітників розвідувального органу Міністерства оборони України, а також витяги з наказів про виключення військовослужбовців зі списків особового складу Збройних Сил України у зв’язку зі смертю, що надійшли з органів військового управління, установ, організацій чи військових частин в обласний військовий комісаріат, реєструються в Книзі обліку пенсійних документів, наведеній у додатку 5 до Положення. При цьому з витягів із наказів про виключення військовослужбовців зі списків особового складу Збройних Сил України у зв’язку зі смертю знімаються копії у двох примірниках: перший надсилається до районного військового комісаріату і є підставою для вручення членам сім’ї військовослужбовця повідомлення про його смерть та подальшого оформлення документів на пенсію, а другий залишається в обласному військовому комісаріаті для здійснення контролю за надходженням із районного військового комісаріату оформлених документів чи повідомлення про те, що членів сім’ї, які мають право на пенсію або одноразову грошову допомогу в разі загибелі (смерті), не існує.

4.2. Надсилаючи в районний військовий комісаріат копію витягу з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу Збройних Сил України у зв’язку зі смертю, обласний військовий комісаріат, ураховуючи конкретні обставини, встановлює місячний строк для перевірки наявності в померлого членів сім’ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника або на одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті).

4.3. Документи про призначення пенсій, зазначені в пунктах 3.2 - 3.7 розділу ІІІ Положення, подані особами, звільненими з військової служби, та членами сімей померлих військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби, які надсилаються безпосередньо до органів, що призначають пенсії, а також документи для призначення пенсій, подані районними військовими комісаріатами, в обласному військовому комісаріаті реєструються в Книзі обліку пенсійних документів, а у випадках, зазначених у пункті 4.2 цього розділу, поряд із присвоєним їм раніше номером здійснюється відповідний запис про надходження цих документів.

Якщо документи, подані районним військовим комісаріатом, оформлені не в установленому порядку, обласний військовий комісаріат вживає заходів щодо їх доопрацювання.

4.4. Порядок оформлення та подання до органів, що призначають пенсії, документів для призначення та перерахунку пенсій особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей викладено у розділі ІІІ Положення.

4.5. Стосовно військовослужбовців, звільнених з військової служби в органах виконавчої влади, обласний військовий комісаріат долучає до Подання про призначення пенсії, наведеного в додатку 2 до Порядку подання документів для призначення пенсій, довідку про основні та додаткові види грошового забезпечення, отриману ними за останнім місцем служби в цих органах.

4.6. Право відмови у призначенні пенсії належить органам, що призначають пенсії. Після отримання від цих органів даних про відмову в призначенні пенсії у Книзі обліку пенсійних документів здійснюється відповідний запис.

4.7. Усі особово-пенсійні справи та копії документів, які надсилаються до органів, що призначають пенсії, після призначення пенсії реєструються в Реєстрі особово-пенсійних справ (додаток 2) з присвоєнням літерного позначення, раніше встановленого для даного обласного військового комісаріату, та номера.

У такому самому порядку реєструються особово-пенсійні справи, які надійшли з інших обласних військових комісаріатів, у тому числі й ті, за якими виплату пенсії припинено. Якщо за припиненою особово-пенсійною справою поновлюється виплата пенсії пенсіонеру або призначається пенсія членам його сім’ї, реєстрація справи провадиться в реєстрі особово-пенсійних справ.

На перше число кожного місяця в Реєстрі особово-пенсійних справ зазначається загальна кількість особово-пенсійних справ, зареєстрованих за минулий місяць, знову заведених та відновлених, а також особово-пенсійних справ, які надійшли з інших обласних військових комісаріатів.

4.8. Відділ соціального забезпечення обласного військового комісаріату в 10-денний строк з дня надходження заяви про призначення пенсії в обласний (районний) військовий комісаріат оформляє документи і відправляє їх до органу, що призначає пенсії, надає допомогу в одержанні документів для призначення пенсії, яких не вистачає на момент подання заяви.

4.9. Приймання, оформлення і розгляд документів для призначення пенсій органами, що призначають пенсії, викладені в Порядку подання та оформлення документів для призначення пенсій.

Усі документи, що надійшли в обласний військовий комісаріат після призначення пенсії та стосуються уточнення грошового забезпечення або вислуги років, а також матеріали листування з цих питань долучаються до особово-пенсійної справи військовослужбовця, звільненого з військової служби, а якщо її немає - до справи з листуванням з питань соціального забезпечення.

4.10. Після призначення пенсії органом, що призначає пенсії, в обласному військовому комісаріаті заповнюються Картка персонального обліку пенсіонера, облікові картки, форми яких наведені у додатках 3 - 5 до цієї Інструкції, та Алфавітна картка, форма якої наведена у додатку 6 до цієї Інструкції.

4.11. Картка персонального обліку пенсіонера оформлюється для районних військових комісаріатів. Вона заповнюється обласним військовим комісаріатом на всіх осіб, звільнених з військової служби, яким призначається або поновлюється пенсія, а також на тих із них, які прибули з іншої області. Заповнені Картки персонального обліку пенсіонера групуються за районними військовими комісаріатами за місцем проживання пенсіонерів і один раз на місяць розсилаються цим військовим комісаріатам.

4.12. Алфавітні картки заповнюються на всі особово-пенсійні справи, які зберігаються в спеціальній картотеці в алфавітному порядку за прізвищами військовослужбовців. Якщо члени сім’ї, які звернулися за пенсією або одержують пенсію в разі втрати годувальника, та померлий військовослужбовець, за якого призначається (призначена) пенсія, мають різні прізвища, то, крім основної алфавітної картки, заповнюється друга картка - "дублер" на прізвище члена сім’ї, що одержує цю пенсію, в якій зазначаються також прізвище, ім’я та по батькові померлого військовослужбовця.

4.13. Облікові картки призначаються для обліку діючих та припинених особово-пенсійних справ в обласному військовому комісаріаті (у тому числі знищених після закінчення встановлених строків зберігання). Вони заповнюються на всі особово-пенсійні справи, що обліковуються за Реєстром особово-пенсійних справ, - заново заведені, поновлені та які надійшли з інших обласних військових комісаріатів, а також перереєстровані у зв’язку з призначенням іншого виду пенсії.

Картка підписується начальником відділу соціального забезпечення та виконавцем, засвідчується гербовою печаткою і є обліковим документом, що замінює особово-пенсійну справу на особливий період.

4.14. Заповнення облікових карток проводиться з дотриманням таких умов:

у пункті 8 облікових карток на пенсіонерів, які одержують пенсії за вислугу років і по інвалідності, у графі "Причина звільнення" зазначаються дані відповідно до статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";

у пункті 10 облікових карток наводяться пояснення про порядок обчислення пенсії (з урахуванням страхового стажу, з надбавками на утриманців, відповідними підвищеннями тощо), умови її виплати та інші пояснення;

у пункті 13 облікових карток відображуються всі перерахунки грошового забезпечення та зміни основного розміру пенсії;

у пункті 15 облікових карток, що заповнюються на особово-пенсійні справи, які надійшли з інших обласних військових комісаріатів, поряд із найменуванням військового комісаріату, з якого надійшла пенсійна справа, зазначається також номер пенсійної справи, під яким вона була зареєстрована в цьому військовому комісаріаті;

у пункті 16 облікових карток, що заповнюються на пенсійні справи, за якими поновлена виплата пенсії, зазначається: "Поновлено з припиненої особово-пенсійної справи № _____" або "Знищено за актом № __ від ______".

4.15. Облікові картки заповнюються на всі діючі особово-пенсійні справи і зберігаються у спеціальній картотеці в порядку номерів реєстру пенсійних справ.

У разі припинення виплати пенсії пенсіонеру з числа військовослужбовців, членам сім’ї якого призначається пенсія в разі втрати годувальника, облікова картка на припинену особово-пенсійну справу вилучається з картотеки та долучається до припиненої особово-пенсійної справи.

Облікові картки на припинені особово-пенсійні справи з картотеки вилучаються та після відмітки в них про припинення виплати пенсії зберігаються в окремій картотеці, що поділена за роками, в які припинені особово-пенсійні справи можуть бути знищені відповідно до встановлених для них строків зберігання.

4.16. Під час оформлення документів для призначення пенсії особам, звільненим з військової служби у Збройних Силах України, які мають право на встановлення їм статусу ветерана військової служби відповідно до Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", цим особам видається посвідчення ветерана військової служби.

Членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби (у тому числі членам сімей військовослужбовців строкової служби), видається посвідчення члена сім’ї (батька, матері, дружини, чоловіка або дитини) військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби, у порядку, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 1993 року № 379 "Про посвідчення на право користування пільгами членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби".

Облік, видача та списання бланків посвідчень і листів талонів покладаються на посадових осіб обласного військового комісаріату.

4.17. Для розгляду питань, пов’язаних з установленням статусу учасника бойових дій відповідно до вимог Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" (зі змінами), від 13 січня 1995 року № 16 "Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", від 20 серпня 2014 року № 413 "Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення", в обласному військовому комісаріаті створюється комісія, яка діє відповідно до Положення про комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 08 квітня 2009 року № 158, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2009 року за № 428/16444 (зі змінами).

V. Зберігання, пересилання особово-пенсійних справ та їх оформлення після припинення виплати пенсії, відбір та ліквідація особово-пенсійних справ

5.1. Особово-пенсійні справи зберігаються в належно обладнаних приміщеннях у порядку номерів, присвоєних їм за Реєстром особово-пенсійних справ. При цьому припинені особово-пенсійні справи зберігаються окремо від діючих. За схоронність особово-пенсійних справ відповідають начальник відділу соціального забезпечення обласного військового комісаріату та посадова особа, яка безпосередньо відповідає за схоронність особово-пенсійних справ, призначена наказом обласного військового комісара.

Видача особово-пенсійних справ посадовим особам обласного військового комісаріату, що безпосередньо зайняті оформленням документів для призначення пенсій, проводиться під їх підпис у встановленому порядку.

5.2. У разі здавання посади начальником відділу соціального забезпечення новопризначеним особам або заміни посадової особи, безпосередньо відповідальної за зберігання особово-пенсійних справ, робиться повна їх інвентаризація з одночасним звірянням наявних особово-пенсійних справ з даними Реєстру особово-пенсійних справ та перевіркою наявності облікових карток на діючі особово-пенсійні справи.

Інвентаризація проводиться не менш як один раз на п’ять років.

Результати інвентаризації особово-пенсійних справ і перевірки наявності облікових карток на діючі особово-пенсійні справи оформляються Актом, форма якого наведена у додатку 7 до цієї Інструкції, що затверджується обласним військовим комісаром.

5.3. У разі переїзду пенсіонера на проживання в іншу область його особово-пенсійна справа з документами в 15-денний строк пересилається у відповідний обласний військовий комісаріат.

5.4. Особово-пенсійні справи пенсіонерів, які виїхали на постійне місце проживання, надсилаються у відповідний обласний військовий комісаріат за обраним пенсіонером постійним місцем проживання.

Супровідний лист до особово-пенсійної справи підписується начальником відділу соціального забезпечення, його копія залишається в обласному військовому комісаріаті на контролі до надходження підтвердження про одержання цієї справи.

Копії супровідних листів на особово-пенсійні справи, переслані в інші обласні військові комісаріати, разом з підтвердженнями про одержання цих справ підшиваються у справи з листуванням з пересилки пенсійних справ.

Пересилка особово-пенсійних справ здійснюється в порядку, передбаченому для пересилки документів для службового користування.

Особово-пенсійні справи пенсіонерів, які виїхали на постійне проживання в інші країни (крім держав СНД), зберігаються протягом 25 років.

5.5. У разі втрати пенсіонером права на одержання пенсії на підставі даних, отриманих від органів, що призначають пенсії, в обласному військовому комісаріаті протягом 15 днів оформляється припинення особово-пенсійної справи: робиться запис на обкладинці про дату її припинення та встановлений строк зберігання, а також відповідні відмітки в Реєстрі особово-пенсійних справ, Обліковій картці та Алфавітній картці; складається Висновок про припинення виплати пенсії за вислугу років, по інвалідності, у разі втрати годувальника за пенсійною справою, форма якого наведена у додатку 8 до цієї Інструкції, який долучається до припиненої особово-пенсійної справи.

5.6. У разі відновлення виплати пенсії за раніше припиненою особово-пенсійною справою або повернення особово-пенсійної справи з іншого обласного військового комісаріату ці справи реєструються в Реєстрі особово-пенсійних справ з присвоєнням їм нових порядкових номерів, про що зазначається в Алфавітних картках. При цьому в указаному реєстрі проти номера, за яким справа була зареєстрована раніше, робиться посилання на новий номер справи.

На особово-пенсійну справу, за якою поновлена виплата пенсії, Облікова картка заповнюється, як і для призначення пенсії, а облікова картка, раніше заповнена на цю особово-пенсійну справу, вилучається з картотеки та долучається до особово-пенсійної справи.

5.7. Для обліку руху особово-пенсійних справ обласний військовий комісаріат веде відомість, у якій відображуються кількість діючих справ: заново заведених і поновлених, що надійшли з інших обласних військових комісаріатів, пересланих в інші обласні військові комісаріати і припинених, а також зміни чисельності пенсіонерів відповідних категорій.

Записи у відомості обліку руху пенсійних справ здійснюються щомісяця на підставі підсумкових записів у реєстрі пенсійних справ, копій супровідних листів на діючі особово-пенсійні справи, надіслані в інші обласні військові комісаріати, повідомлень органів, що призначають пенсії, про перерахунки і припинення виплат пенсій.

5.8. Припинені особово-пенсійні справи осіб, звільнених з військової служби, зберігаються протягом 25 років після припинення виплати пенсії.

Строки зберігання особово-пенсійних справ обчислюються з 01 січня року, наступного за роком смерті пенсіонера, припинення виплати пенсії або останнього звернення за призначенням пенсії відповідно.

Після закінчення встановлених строків зберігання особово-пенсійні справи підлягають знищенню.

5.9. Припинені особово-пенсійні справи маршалів, генералів та адміралів, а також військовослужбовців - Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, кавалерів ордена Слави трьох ступенів, лауреатів державних премій зберігаються постійно.

5.10. Для відбору особово-пенсійних справ і справ з документами, що підлягають ліквідації, наказом обласного військового комісара призначається комісія у складі не менше трьох осіб. До складу комісії поряд з іншими посадовими особами залучаються також особи керівного складу відділу соціального забезпечення та відповідальні за облік офіцерів запасу в обласному військовому комісаріаті.

5.11. Комісія, використовуючи картотеку з обліковими картками та Книгу обліку пенсійних документів (додаток 5 до Положення), відбирає справи, строки зберігання яких закінчилися, і переглядає їх на предмет знищення. Залежно від конкретних обставин (причин припинення виплати пенсії, віку осіб, які можуть претендувати на пенсію тощо) комісія приймає рішення про продовження строків зберігання. При цьому строк подальшого зберігання визначається комісією і зазначається на обкладинці кожної справи.

З відібраних для знищення справ вилучаються оригінали особистих документів (свідоцтва органів державної реєстрації актів цивільного стану про народження, шлюб, розірвання шлюбу, повідомлення військових частин про долю військовослужбовців, витяги з наказів про виключення військовослужбовців зі списків особового складу військових частин, про звільнення з військової служби, військово-медичні документи та витяги з актів огляду в МСЕК), які групуються в окремі справи і зберігаються в установленому порядку або за потреби надсилаються за належністю власникам документів або членам їх сімей.

5.12. Справи, відібрані для ліквідації, вносяться в алфавітному порядку в Акт, який затверджується обласним військовим комісаром. Після цього комісія знищує справи та засвідчує це відповідним записом в Акті.

Про знищення справ робляться відповідні відмітки в Алфавітних картках та в Реєстрі особово-пенсійних справ.

5.13. Облікові картки на знищені особово-пенсійні справи зберігаються обласним військовим комісаріатом у спеціальній картотеці в алфавітному порядку або в порядку номерів, присвоєних справам за Реєстром особово-пенсійних справ.

5.14. У разі поновлення виплати пенсії після знищення особово-пенсійної справи Облікова картка вилучається з картотеки, зазначеної в пункті 5.13 цього розділу, та разом з іншими документами, передбаченими пунктом 5.11 цього розділу, долучається до заново оформленої особово-пенсійної справи. При цьому відомості, наявні в картці, уточнюються, а в Реєстрі особово-пенсійних справ та Алфавітній картці робляться відмітки, передбачені пунктом 5.6 цього розділу.

5.15. Якщо поновлення виплати пенсії після знищення особово-пенсійної справи здійснюється в іншій області, за запитом обласного військового комісаріату пересилається відповідна Облікова картка разом з наявними оригіналами документів, передбаченими пунктом 5.11 цього розділу. Про надсилання облікової картки робляться відповідні відмітки в Реєстрі особово-пенсійних справ та Алфавітній картці.

5.16. Обласний військовий комісаріат, що одержав облікову картку, долучає її до заново оформленої особово-пенсійної справи, а в обласний військовий комісаріат, з якого надійшла картка, надсилає підтвердження про її одержання.

5.17. Справи з документами з пересилки особово-пенсійних справ зберігаються в обласному військовому комісаріаті протягом трьох років і знищуються відповідно до чинного законодавства.

VІ. Оформлення документів для призначення та виплати допомоги. Облік путівок для санаторно-курортного лікування

6.1. Оформлення документів для виплати компенсаційних сум та одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, здійснюється відповідно до пунктів 4.1 - 4.8 розділу IV Положення.

6.2. Виплата сум грошової допомоги малозабезпеченим пенсіонерам здійснюється поштовими переказами.

Облік виплачених сум цієї грошової допомоги ведеться обласним військовим комісаріатом за довільною формою із зазначенням прізвища, імені та по батькові пенсіонера, виду одержуваної ним пенсії, номера пенсійної справи та назви районного військового комісаріату, в якому він перебуває на обліку, дати та суми виплаченої допомоги.

6.3. Облік путівок для санаторно-курортного лікування ведеться обласним військовим комісаріатом у Книзі обліку надходжень та видачі санаторних путівок, придбаних за кошторисом Міністерства оборони України, форма якої наведена у додатку 9 до цієї Інструкції (далі - Книга обліку санаторних путівок).

За правильність обліку, видачі та зберігання путівок для санаторно-курортного лікування відповідає одна з посадових осіб відділу соціального забезпечення.

Відповідно до форми Книги обліку санаторних путівок в обласному військовому комісаріаті ведеться також облік надходження та видачі путівок у дитячі оздоровчі установи.

У фінансово-економічних управліннях оперативних командувань та в обласних військових комісаріатах облік путівок для санаторно-курортного лікування ведеться за кількісними та вартісними показниками із зазначенням санаторіїв.

Фінансово-економічні управління оперативних командувань отримують путівки з Департаменту фінансів та розподіляють їх між підпорядкованими обласними військовими комісаріатами.

6.4. Для належної організації забезпечення санаторним лікуванням пенсіонерів-інвалідів з числа військовослужбовців та дотримання суворої черговості у видачі їм путівок для санаторно-курортного лікування обласний військовий комісаріат веде персональний облік таких пенсіонерів, в якому відображаються дані про характер захворювання, профіль санаторію, рекомендоване лікування, час санаторного лікування (із зазначенням назви санаторію), що надавалося раніше, а також дані про виплату в певних випадках грошової компенсації замість санаторної путівки.

Пенсіонери, хворі на туберкульоз, а також пенсіонери, яким періодично надаються путівки для лікування у спинальних санаторіях, обліковуються військовим комісаріатом окремо. Військовий комісаріат сприяє пенсіонерам в одержанні спеціалізованого лікування через органи охорони здоров’я.

Військові комісаріати в межах кошторисних призначень Міністерства оборони України закуповують путівки для лікування спинальнохворих інвалідів у спеціалізованих санаторіях, для ветеранів війни та інвалідів, які за станом здоров’я або віком потребують лікування в регіоні проживання.

6.5. Видача санаторних путівок здійснюється санаторно-відбірковими комісіями обласних військових комісаріатів згідно з медичними висновками (медична довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування форми № 070/о) не більше одного разу на рік. При цьому пенсіонер має подати довідку про те, що він отримує пенсію згідно із Законом.

Санаторно-курортні путівки вручаються зазначеним особам під їх особистий підпис у Книзі обліку санаторних путівок.

Якщо видача путівки здійснюється через районний військовий комісаріат, останній до поданого в обласний військовий комісаріат підтвердження про видачу путівки долучає розписку пенсіонера, яка після відповідної відмітки в Книзі обліку санаторних путівок підшивається до його пенсійної справи.

6.6. Контроль за повнотою використання виданих пенсіонерам путівок для санаторно-курортного лікування здійснюється обласним військовим комісаріатом шляхом витребування від них через районні військові комісаріати зворотних талонів до путівок або інших документів, що підтверджують перебування їх у санаторіях.

6.7. Правильність обліку путівок для санаторно-курортного лікування та їх наявність перевіряються відповідно до чинного законодавства.

6.8. У разі виявлення фактів невикористання або неповного використання строку, зазначеного в санаторно-курортній путівці, або використання путівок супровідником інваліда І групи (без права на лікування) обласний військовий комісаріат у 30-денний строк із дня закінчення лікування з’ясовує причини виникнення таких фактів, про що щомісячно за підпорядкуванням доповідає в Департамент фінансів.

6.9. Виплата грошової компенсації замість путівки для санаторно-курортного лікування та компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування здійснюються органами соціального захисту населення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 року № 785 "Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян" (зі змінами).

6.10. Документи, що є підставою для надання грошової допомоги, видачі путівок для санаторно-курортного лікування та путівок у дитячі клінічні санаторії, долучаються до особово-пенсійних справ пенсіонерів або формуються в окремі справи.

Записи про надання грошової допомоги, видачу путівок для санаторно-курортного лікування та в дитячі клінічні санаторії здійснюються: у районному військовому комісаріаті - у Картках персонального обліку пенсіонерів, в обласному військовому комісаріаті - в особово-пенсійній справі. При цьому записи про видачу санаторних путівок підтверджуються підписом посадової особи, відповідальної за облік та збереження путівок.

VІІ. Оформлення документів для обчислення вислуги років на пенсію

7.1. Обчислення вислуги років (страхового стажу) на пенсію військовослужбовцям, які підлягають звільненню з військової служби, проводиться в порядку, передбаченому розділом ІІ Положення.

7.2. Розрахунок вислуги років (страхового стажу) військовослужбовців з числа співробітників розвідувального органу Міністерства оборони України, складений військовою частиною А0515, долучається до оформленої у військовій частині скороченої особової справи і надсилається в обласний військовий комісаріат за обраним місцем проживання звільненого військовослужбовця.

7.3. Додаткове зарахування у вислугу років на пенсію військовослужбовцям у календарному обчисленні чи на пільгових умовах періодів військової служби, зазначених у розділі ІІ Положення і не зарахованих до вислуги років на пенсію, здійснюється Департаментом фінансів, фінансово-економічними управліннями Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, оперативних командувань спільно з відповідними кадровими органами, а військовослужбовцям з числа співробітників розвідувального органу Міністерства оборони України - фінансово-економічним управлінням військової частини А0515 разом з кадровим органом цієї військової частини.

VІІІ. Облік переплат пенсій (допомог)

8.1. У разі виявлення переплати пенсії (допомоги), допущеної з вини посадових осіб військових частин, установ, організацій та обласних військових комісаріатів під час складання документів для призначення пенсій (допомог) шляхом зазначення завідомо неправильних даних, командири (начальники) цих військових частин, установ, організацій та обласні військові комісари призначають службове розслідування.

8.2. Посадові особи військових частин, установ, організацій та обласних військових комісаріатів, винні в переплаті пенсії (допомоги), притягуються до матеріальної відповідальності відповідно до Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 23 червня 1995 року № 243/95-ВР (зі змінами).

ІХ. Звітність про роботу із соціального забезпечення. Зберігання і використання бланків

9.1. Обласний військовий комісаріат щомісяця подає за підпорядкованістю звіт про проведену роботу щодо забезпечення призначення та перерахунку пенсій.

Для складання зазначеного звіту він використовує Реєстр особово-пенсійних справ та дані звірок з органами, що призначають пенсії.

Фінансово-економічні управління оперативних командувань перевіряють подані обласними військовими комісаріатами звіти стосовно правильності обчислення грошового забезпечення для призначення та перерахунку пенсій, дотримання чинного законодавства під час прийняття відповідних рішень та в разі виявлення помилок вживають заходів щодо їх виправлення.

Після перевірки узагальнений звіт подається до Департаменту фінансів.

9.2. Зберігання, використання та облік бланків посвідчень про право на відповідні пільги, листів талонів на право одержання проїзного квитка з 50-відсотковою знижкою здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Бланки Книг обліку пенсійних документів (додаток 5 до Положення), Карток персонального обліку пенсіонерів, Реєстрів особово-пенсійних справ, Облікових карток, Алфавітних карток та Книг обліку санаторних путівок виготовляються обласними військовими комісаріатами.

9.3. За витрачання, зберігання та облік бланків у фінансово-економічних управліннях оперативних командувань і в обласних військових комісаріатах відповідає керівник.

За безпосереднє зберігання та облік бланків відповідає спеціально призначена посадова особа.

Усі бланки зберігаються в належно обладнаних приміщеннях, що гарантує їх схоронність.

9.4. Видача бланків посадовим особам проводиться з їх підписанням за кожний вид бланків окремо. Посадові особи звітують про витрачання бланків посвідчень про право на відповідні пільги та листів талонів на право одержання проїзного квитка з 50-відсотковою знижкою згідно з чинним законодавством.

Списання з обліку цих бланків здійснюється за відомостями, в яких зазначаються прізвище, ім’я та по батькові осіб, які одержали посвідчення про право на відповідні пільги, номери цих посвідчень та листи талонів, а також номери особово-пенсійних справ.

9.5. Правильність зберігання та наявність бланків посвідчень про право на відповідні пільги, листів талонів перевіряються начальником відділу соціального забезпечення обласного військового комісаріату не менш як один раз на півріччя.

У разі неправильного витрачання, недостачі або масового псування бланків складається акт і проводиться службове розслідування. За результатами розслідування приймається рішення, яке повідомляється органу, від якого отримано бланки.

9.6. Документи, що є підставою для видачі посвідчень про право на відповідні пільги та листів талонів на право одержання проїзного квитка з 50-відсотковою знижкою, долучаються до особово-пенсійних справ пенсіонерів або підшиваються в окремі справи.

Записи про видачу цих документів здійснюються: у районному військовому комісаріаті - у Картках персонального обліку пенсіонерів, в обласному військовому комісаріаті - в особово-пенсійних справах.

Х. Розгляд пропозицій, заяв і скарг з питань соціального забезпечення

10.1. Розгляд та облік звернень з питань соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, які надійшли, здійснюються відповідно до Закону України "Про звернення громадян" та наказу Міністра оборони України від 03 грудня 2005 року № 722 "Про затвердження Інструкції про організацію розгляду звернень та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2005 року за № 1512/11792 (зі змінами).

10.2. Пропозиції, заяви та скарги з питань соціального забезпечення, які надходять в обласний військовий комісаріат, і все листування, пов’язане з ними, зберігаються в особово-пенсійних справах, а в разі звернення з цих питань громадян, на яких пенсійні документи не оформлювалися, - у спеціально виділеній справі.

10.3. Пропозиції, заяви та скарги з питань соціального забезпечення, які надійшли в Департамент фінансів або фінансово-економічні управління оперативних командувань, після їх вирішення разом з листуванням щодо них підшиваються до справ, що оформляються окремо на кожного військовослужбовця (пенсіонера) або члена його сім’ї, які звернулися з пропозицією, заявою або скаргою, і зберігаються в порядку реєстраційних номерів.

10.4. На кожну особу, яка звернулася в Департамент фінансів, фінансово-економічні управління оперативних командувань з пропозицією, заявою або скаргою, заповнюється алфавітна картка із зазначенням прізвища, імені та по батькові цієї особи, а якщо звертається член сім’ї особи, звільненої з військової служби, який має інше прізвище, то заповнюється також картка - "дублер" із зазначенням прізвища цього члена сім’ї. Картки зберігаються в картотеці в алфавітному порядку.

10.5. На заяви та скарги, які беруться на контроль, заповнюються контрольні картки із зазначенням номерів справ і строків, установлених для отримання відповіді на запити, пов’язані з розглядом цих заяв і скарг. Для здійснення контролю за своєчасним отриманням відповідей картки зберігаються в картотеці, розділеній закладками за строками очікування відповідей.

Обласні військові комісаріати, які мають на обліку незначну кількість пенсіонерів, можуть встановити іншу форму контролю, яка забезпечує своєчасне отримання відповідей і вирішення питань по суті.

ХІ. Організація контролю за роботою з питань соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей

11.1. Департамент фінансів, фінансово-економічні управління оперативних командувань під час проведення перевірок роботи обласних військових комісаріатів з питань соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, іншими нормативно-правовими актами Міністерства оборони України.

11.2. Департамент фінансів, фінансово-економічні управління оперативних командувань розробляють піврічні плани роботи, якими передбачається проведення перевірок обласних військових комісаріатів щодо організації роботи з питань соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, а також:

загальне керівництво і організація роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;

забезпечення законності і своєчасності оформлення документів для призначення пенсій органами, що призначають пенсії;

правильність донарахування вислуги років за період від складання розрахунку вислуги років на пенсію до дня звільнення військовослужбовця з військової служби (виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини, установи, організації);

організація роботи з виплат одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності військовослужбовців та дотримання законності в оформленні документів для визначення розмірів цієї допомоги;

визначення розміру грошового забезпечення, з якого здійснюються призначення та перерахунок пенсій;

правильність і своєчасність розгляду звернень, організація прийому відвідувачів з питань соціального забезпечення, їх відповідність вимогам Закону України "Про звернення громадян";

забезпечення ветеранів війни та інвалідів путівками для санаторно-курортного лікування;

правильність оформлення документів та своєчасність їх подання до органів соціального захисту населення для виплати грошової компенсації за невикористані ветеранами війни санаторно-курортні путівки;

правильність обліку бланків про право на пільги;

якість проведення інвентаризації особово-пенсійних справ.

Під час розробки плану перевірок враховуються час проведення і результати останньої перевірки, рівень підготовки, тривалість перебування на посадах осіб керівного складу відділів соціального забезпечення.

У піврічних планах перевірок з питань соціального забезпечення зазначається конкретний час їх проведення в кожному з обласних військових комісаріатів, а також визначаються посадові особи, на яких покладається проведення перевірок.

11.3. Про виявлені в процесі перевірки порушення та недоліки особа, яка здійснює перевірку, інформує обласного військового комісара і, не чекаючи завершення перевірки, вживає заходів щодо їх припинення та недопущення в подальшому, а в разі виявлення фактів зловживань, що призвели до незаконного використання коштів або незаконного отримання відповідних пільг, доповідає безпосередньому керівництву та інформує правоохоронні органи.

11.4. Результати перевірки використовуються відповідним органом соціального забезпечення під час розробки заходів з усунення недоліків, поширення позитивного досвіду і поліпшення всієї роботи із соціального забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей.

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

генерал-лейтенант

І.Ю. Марко


Додаток 1

до Інструкції з організації роботи

із соціального забезпечення осіб,

звільнених з військової служби,

та членів їх сімей

у Міністерстві оборони України

(пункт 3.14)

КАРТКА

персонального обліку пенсіонера


Додаток 2

до Інструкції з організації роботи

із соціального забезпечення осіб,

звільнених з військової служби,

та членів їх сімей

у Міністерстві оборони України

(пункт 4.7)

РЕЄСТР

особово-пенсійних справ

Номер пенсійної справи

Дата реєстрації пенсійної справи

Прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця, а за справами членів сім’ї також прізвище, ім’я, по батькові одержувача пенсії

З якого військкомату надійшла справа

Номер суміжної пенсійної справи, за якою сплачується пенсія за цього військовослужбовця

Відмітки про припинення виплати пенсії, пересилку справи

Вид пенсії

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8


Додаток 3

до Інструкції з організації роботи

із соціального забезпечення осіб,

звільнених з військової служби,

та членів їх сімей

у Міністерстві оборони України

(пункт 4.10)

ОБЛІКОВА КАРТКА

на пенсіонера, який одержує пенсію за вислугу років

(Червона смуга)

Вид пенсії

01

За вислугу років

Прізвище, ім’я, по батькові

02

Військове звання

03

 

Посада

04

 

Дата і місце народження

05

Дата

Пенсійна справа

06

Військкомат

07

Дані для обчислення пенсії

08

Дата звільнення

Причина звільнення

Грошове забезпечення

оклад за посадою

оклад за військовим званням

надбавка за вислугу

інше

усього

стаття

пункт

Розмір пенсії, вислуга

09

Пенсія призначена з

Вислуга років

Розмір пенсії

загальна

календарна

страховий стаж

%

сума

Примітки

10

Місце проживання пенсіонера

11

Підписи

12

Начальник відділу соцзабезпечення

Дата

(Зворотний бік)

13

Перерахунок грошового забезпечення та основного розміру пенсії

Дата

Підстава

Розмір грошового забезпечення

Основний розмір пенсії

Підпис начальника відділу

14

Дата

Виплата пенсії припинена

(підстава)

15

Дата

Пенсійна справа надійшла з (переслана до)

(найменування військкомату)

16

Дата

Пенсійну справу здано до архіву, знищено за актом

рік, місяць, число

(підстава)

17

Начальник відділу соціального забезпечення Дата

__________

Примітка.

Бланк картки виготовляється із цупкого паперу розміром 141 х 160 мм.


Додаток 4

до Інструкції з організації роботи

із соціального забезпечення осіб,

звільнених з військової служби,

та членів їх сімей

у Міністерстві оборони України

(пункт 4.10)

ОБЛІКОВА КАРТКА

на пенсіонера, який одержує пенсію по інвалідності

(Синя смуга)

Вид пенсії

01

По інвалідності

Прізвище, ім’я, по батькові

02

Військове звання

03

Посада

04

Дата і місце народження

05

Дата

Пенсійна справа

06

Військкомат

07

Дані для обчислення пенсії

08

Дата звільнення

Причина звільнення

Грошове забезпечення

оклад за посадою

оклад за військовим званням

надбавка за вислугу років

інше

усього

стаття

пункт

Розмір пенсії

09

Пенсія призначена з

Інвалідність " " групи

Установлена по

Розмір пенсії

%

сума

А

Б

Примітки

10

Місце проживання пенсіонера

11

Підписи

12

Начальник відділу соцзабезпечення

Дата

Зворотний бік наведено в додатку 3 до цієї Інструкції.


Додаток 5

до Інструкції з організації роботи

із соціального забезпечення осіб,

звільнених з військової служби,

та членів їх сімей

у Міністерстві оборони України

(пункт 4.10)

ОБЛІКОВА КАРТКА

на пенсіонера, який одержує пенсію в разі втрати годувальника

(Жовта смуга)

Вид пенсії

01

У разі втрати годувальника

Прізвище, ім’я, по батькові

02

Військове звання

03

Посада

04

Дата і місце народження

05

Дата

Пенсійна справа

06

Військкомат

07

Дані для обчислення пенсії

08

Дата смерті

Причина смерті

Грошове забезпечення

оклад за посадою

оклад за військовим званням

надбавка за вислугу років

інше

усього

А

Б

Розмір пенсії

09

Пенсія призначена з

Кількість членів сім’ї

Розмір пенсії

%

сума

Умови виплати пенсії

10

Отримувач пенсії, місце проживання

11

Підписи

12

Начальник відділу соцзабезпечення

Дата

Зворотний бік наведено в додатку 3 до цієї Інструкції.


Додаток 6

до Інструкції з організації роботи

із соціального забезпечення осіб,

звільнених з військової служби,

та членів їх сімей

у Міністерстві оборони України

(пункт 4.10)

АЛФАВІТНА КАРТКА

Додаток 7

до Інструкції з організації роботи

із соціального забезпечення осіб,

звільнених з військової служби,

та членів їх сімей

у Міністерстві оборони України

(пункт 5.2)

АКТ


Додаток 8

до Інструкції з організації роботи

із соціального забезпечення осіб,

звільнених з військової служби,

та членів їх сімей

у Міністерстві оборони України

(пункт 5.5)

ВИСНОВОК

про припинення виплати пенсії за вислугу ____ років, по інвалідності, у разі втрати годувальника за пенсійною справою

(непотрібне закреслити)

№ ___________________

Військовослужбовець (пенсіонер з числа військовослужбовців)

Прізвище ___________________________________________________________________

Ім’я _______________________ По батькові ______________________________________

Військове звання _____________________________________________________________

Одержувач пенсії:

Прізвище ___________________________________________________________________

Ім’я __________________________ По батькові ___________________________________

Виплата пенсії припинена з "______" ___________________ 20___ року.

Причина припинення: ________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Окремі відмітки: ______________________________________________________________

Начальник відділу соціального забезпечення

_______________________________

(військове звання, підпис)


Додаток 9

до Інструкції з організації роботи

із соціального забезпечення осіб,

звільнених з військової служби,

та членів їх сімей

у Міністерстві оборони України

(пункт 6.3)

КНИГА ОБЛІКУ

надходжень та видачі санаторних путівок, придбаних за кошторисом Міністерства оборони України

№ з/п

Дата надходження путівки

Від кого і за яким документом надійшла путівка, назва санаторію і номер путівки

Строк путівки

Вартість путівки (грн)

Прізвище та ініціали пенсіонера, який отримав путівку, і номер пенсійної справи

Група інвалідності

Найменування військкомату, в якому стоїть на обліку пенсіонер

Дата видачі путівки і розписка про її одержання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

25.01.2014

Від Департаменту фінансів, накладна № 53 від 19.01.2014 3 путівки

"Трускавецький", № 2810

02.03 - 22.03.2014

3500

Ярим Г.Д. (ФА32091)

II

Шевченківський

Ярим 18.02.2014

"Хмільник", № 1424

05.04 -25.04.2014

3780

Пенко І.С. (ФА72911)

I

Дарницький

Пенко 03.03.2014

"Пуща-Водиця", № 2831

10.08 -31.08.2014

Повернута в ДФ 07.09.2014 № ФО-210

Усього за 2014 рік надійшло _____ путівок на ______ грн; видано _____ путівок на ______ грн; повернуто _____ путівок на ______ грн.

Документи та файли

Сигнальний документ — f438780n322.doc
Сигнальний документ — f438780n330.doc
Сигнальний документ — f438780n331.doc

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: Наказ Міноборони України від 31.12.2014  № 937 "Про затвердження Інструкції з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України". Міноборони України. 2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ Міноборони України від 31.12.2014  № 937 "Про затвердження Інструкції з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України". 2014

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -