Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ 02.06.2011 N 185 "Про умови оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників організацій меліорації та водного господарства Державного агентства водних ресурсів України". 2011

Інформація актуальна на 08.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

02.06.2011 N 185

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 червня 2011 р.

за N 708/19446

Про умови оплати праці працівників

на основі Єдиної тарифної сітки розрядів

і коефіцієнтів з оплати праці працівників

організацій меліорації та водного

господарства Державного агентства

водних ресурсів України

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

екології та природних ресурсів

N 271 ( z0971-11 ) від 04.08.2011

N 89 ( z0381-12 ) від 27.02.2012

N 219 ( z0812-13 ) від 24.05.2013

N 198 ( z0691-14 ) від 24.06.2014

N 408 ( z1342-15 ) від 28.10.2015

N 17 ( z0122-16 ) від 18.01.2016

N 191 ( z0811-16 ) від 23.05.2016

N 554 ( z0046-17 ) від 29.12.2016

N 54 ( z0277-17 ) від 13.02.2017 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України

від 30 серпня 2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці

працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та

організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та з

метою упорядкування умов оплати праці працівників організацій

меліорації та водного господарства Н А К А З У Ю:

1.

Затвердити: розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці

працівників організацій меліорації та водного господарства

Державного агентства водних ресурсів України згідно з додатком 1

(додається); схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних

працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та

робітників організацій меліорації та водного господарства

Державного агентства водних ресурсів України згідно з

додатками 2-6 (додаються).

2. Надати право керівникам організацій меліорації та водного

господарства у межах фонду заробітної плати, затвердженого в

кошторисах:

2.1. Установлювати: конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати)

працівникам цих організацій відповідно до затверджених цим наказом

схем тарифних розрядів посад (професій) та тарифних коефіцієнтів,

доплати та надбавки до них; посадові оклади заступників керівників організацій меліорації

та водного господарства, заступників керівників структурних

підрозділів на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів - на

10-30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника,

визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим

наказом; надбавки працівникам: у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки

заробітної плати, тарифної ставки): за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її

виконання); за складність, напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не

повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості

роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки

скасовуються або зменшуються; за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР

"заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної

плати). Надбавка за почесні звання встановлюється працівникам, якщо

їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням.

За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за

одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника

на займаній посаді визначається керівником організації; за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї

європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або

африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового

окладу (ставки заробітної плати). Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для

зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено

відповідним документом; доплати працівникам: у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки

заробітної плати, тарифної ставки): за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу

виконуваних робіт. Зазначені види доплат не встановлюються керівникам

організацій меліорації та водного господарства, їх заступникам,

керівникам структурних підрозділів організацій меліорації та

водного господарства, їх заступникам; у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки

(посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не

визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години

вечора до 6-ї години ранку; за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового

окладу (ставки заробітної плати); кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового

окладу (ставки заробітної плати). Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх

діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем.

За

наявності у працівників двох наукових ступенів доплата

встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника

на займаній посаді визначається керівником організації. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та

вченого звання, повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим

законодавством; за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також

працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі

10 відсотків посадового (місячного) окладу; за роботу у важких і шкідливих умовах праці - 4, 8 та

12 відсотків, особливо важких і особливо шкідливих умовах праці -

16, 20 та 24 відсотків посадового окладу (ставки заробітної

плати). Зазначені доплати встановлюються працівникам на підставі

атестації робочих місць за умовами праці, яка проводиться згідно з

чинним законодавством; водіям автотранспортних засобів: надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям

I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за

відпрацьований час; доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків

тарифної ставки за відпрацьований час; робітникам надбавки за стаж роботи за спеціальністю: трактористам-машиністам сільськогосподарського виробництва

при стажі роботи від 2 до 5 років - 8 відсотків; вище 5 до

10 років - 10 відсотків; вище 10 до 15 років - 13 відсотків; вище

15 років - 16 відсотків установленої тарифної ставки; машиністам насосних і компресорних установок при стажі роботи

від 3 до 5 років - 6 відсотків; вище 5 до 10 років - 8 відсотків;

вище 10 до 15 років - 10 відсотків; вище 15 років - 15 відсотків

установленої тарифної ставки. Зазначені надбавки виплачуються трактористам-машиністам

сільськогосподарського виробництва та машиністам насосних і

компресорних установок на умовах колективного договору.

2.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі

на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік,

крім матеріальної допомоги на поховання.

2.3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників

відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у

межах наявних коштів на оплату праці.

3. Преміювання керівників організацій меліорації та водного

господарства, установлення їм надбавок та доплат до посадових

окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням

органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

екології та природних ресурсів N 408 ( z1342-15 ) від 28.10.2015 -

застосовується з 01 вересня 2015 року }

4. Керівникам організацій меліорації та водного господарства

Державного агентства водних ресурсів України вжити заходів щодо

удосконалення структури й оптимізації чисельності працівників

організацій та установ.

5. Оплата праці керівників, професіоналів, фахівців,

технічних службовців та робітників структурних підрозділів і

окремих працівників організацій меліорації та водного господарства

Державного агентства водних ресурсів України, посади (професії)

яких не передбачені цим наказом, здійснюється відповідно до умов

оплати праці аналогічних категорій працівників бюджетних установ,

закладів та організацій відповідних галузей економіки згідно з

нормативно-правовими актами.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного

комітету України по водному господарству від 23.03.2006 N 48

( z0371-06 ) "Про умови оплати праці та затвердження схем тарифних

розрядів посад (професій) працівників організацій меліорації та

водного господарства", зареєстрований у Міністерстві юстиції

України 03.04.2006 за N 371/12245 (зі змінами).

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову

Державного агентства водних ресурсів України В.Сташука.

Міністр М.В.Злочевський

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови

Спільного представницького

органу сторони роботодавців

на національному рівні О.Мірошниченко

Перший заступник Керівника

Спільного представницького

органу профспілок,

заступник Голови Федерації

профспілок України Г.В.Осовий

Президент Спілки орендарів

і підприємців України В.Хмільовський

Перший заступник

Міністра фінансів України А.І.Мярковський

Заступник Міністра

соціальної політики України -

керівник апарату В.М.Коломієць

Додаток 1

до наказу Міністерства

екології та природних

ресурсів України

02.06.2011 N 185

РОЗМІРИ

тарифних розрядів і коефіцієнтів

з оплати праці працівників організацій меліорації

та водного господарства Державного агентства

водних ресурсів України

------------------------------------------------------------------ | Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти, | | | що застосовуються | |-----------------------------+----------------------------------| | 1 | 1,00 | |-----------------------------+----------------------------------| | 2 | 1,09 | |-----------------------------+----------------------------------| | 3 | 1,18 | |-----------------------------+----------------------------------| | 4 | 1,27 | |-----------------------------+----------------------------------| | 5 | 1,36 | |-----------------------------+----------------------------------| | 6 | 1,45 | |-----------------------------+----------------------------------| | 7 | 1,54 | |-----------------------------+----------------------------------| | 8 | 1,64 | |-----------------------------+----------------------------------| | 9 | 1,73 | |-----------------------------+----------------------------------| | 10 | 1,82 | |-----------------------------+----------------------------------| | 11 | 1,97 | |-----------------------------+----------------------------------| | 12 | 2,12 | |-----------------------------+----------------------------------| | 13 | 2,27 | |-----------------------------+----------------------------------| | 14 | 2,42 | |-----------------------------+----------------------------------| | 15 | 2,58 | |-----------------------------+----------------------------------| | 16 | 2,79 | |-----------------------------+----------------------------------| | 17 | 3,00 | |-----------------------------+----------------------------------| | 18 | 3,21 | |-----------------------------+----------------------------------| | 19 | 3,42 | |-----------------------------+----------------------------------| | 20 | 3,64 | |-----------------------------+----------------------------------| | 21 | 3,85 | |-----------------------------+----------------------------------| | 22 | 4,06 | |-----------------------------+----------------------------------| | 23 | 4,27 | |-----------------------------+----------------------------------| | 24 | 4,36 | |-----------------------------+----------------------------------| | 25 | 4,51 | ------------------------------------------------------------------

Примітки. 1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року

розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної

ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня

2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року – 1113 гривень, з

01 травня 2016 року – 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335

гривень. Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з

01 січня 2017 року розраховуються виходячи з розміру посадового

окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду,

встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних

осіб на 01 січня календарного року. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням

зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону

України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ).

{ Пункт 1 примітки Додатка 1 із змінами, внесеними згідно з

Наказами Міністерства екології та природних ресурсів N 271

( z0971-11 ) від 04.08.2011 - застосовується з 1 липня 2011 року,

N 89 ( z0381-12 ) від 27.02.2012; N 219 ( z0812-13 ) від

24.05.2013 - застосовується з 1 січня 2013 року, N 198

( z0691-14 ) від 24.06.2014, N 408 ( z1342-15 ) від 28.10.2015 -

застосовується з 1 вересня 2015 року, N 17 ( z0122-16 ) від

18.01.2016 - застосовується з 1 грудня 2015 року, N 191

( z0811-16 ) від 23.05.2016 - застосовується з 1 травня 2016 року,

N 554 ( z0046-17 ) від 29.12.2016 - застосовується з 1 грудня

2016 року, N 54 ( z0277-17 ) від 13.02.2017 - застосовується з 01

січня 2017 року }

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної

тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу

(ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний

коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка)

визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від

0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Директор Департаменту

економіки та фінансів Є.Ярова

Додаток 2

до наказу Міністерства

екології та природних

ресурсів України

02.06.2011 N 185

СХЕМА

тарифних розрядів посад керівних

працівників, професіоналів, фахівців

організацій меліорації та водного господарства

Державного агентства водних ресурсів України

------------------------------------------------------------------ | Посади |Діапазон розрядів за| | | Єдиною тарифною | | | сіткою | | | ( 1298-2002-п ) | |-------------------------------------------+--------------------| | 1 | 2 | |----------------------------------------------------------------| | 1. Обласні управління водних ресурсів, басейнові управління | | водних ресурсів | |----------------------------------------------------------------| |Начальник управління | 16-19 | |-------------------------------------------+--------------------| |Головний інженер | 13-18 | |-------------------------------------------+--------------------| |Начальник (завідувач) відділу (лабораторії)| 11-14 | |-------------------------------------------+--------------------| |Головні: гідротехнік, механік, енергетик, | 9-12 | |економіст та інші | | |-------------------------------------------+--------------------| |Професіонали та фахівці: | | |-------------------------------------------+--------------------| |Провідні: інженер-гідротехнік, інженер з | 10-11 | |використання водних ресурсів, інженер з | | |організації експлуатації та ремонту, | | |інженер-енергетик, економіст, бухгалтер (з | | |дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор та| | |інші | | |-------------------------------------------+--------------------| |Інженер-гідротехнік, інженер з використання| | |водних ресурсів, інженер з організації | | |експлуатації та ремонту, інженер-енергетик,| | |економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, | | |інспектор з використання водних ресурсів, | | |диспетчер та інші: | | |-------------------------------------------+--------------------| |I категорії | 9-10 | |-------------------------------------------+--------------------| |II категорії | 8-9 | |-------------------------------------------+--------------------| |без категорії | 7-8 | |----------------------------------------------------------------| | 2. Управління каналів | |----------------------------------------------------------------| | Керівники | |----------------------------------------------------------------| |Начальник управління | 14-17 | |-------------------------------------------+--------------------| |Головний інженер | 13-16 | |----------------------------------------------------------------| | Керівники структурних підрозділів | |----------------------------------------------------------------| |Начальник: відділу, відділення каналу, | 9-12 | |дільниці; головні: економіст, механік, | | |енергетик | | |-------------------------------------------+--------------------| |Начальник: цеху, гаража; завідувач: | 8-11 | |лабораторії, майстерні | | |-------------------------------------------+--------------------| |Начальник: насосної станції (групи насосних| 8-12 | |станцій), зміни | | |-------------------------------------------+--------------------| |Майстер | 8-10 | |-------------------------------------------+--------------------| |Інші головні фахівці | 8-11 | |-------------------------------------------+--------------------| |Професіонали та фахівці: | | |-------------------------------------------+--------------------| |Провідні: інженер-гідротехнік, інженер з | 9-10 | |використання водних ресурсів, інженер з | | |організації експлуатації та ремонту, | | |інженер-енергетик, диспетчер | | |диспетчерської служби керування, економіст | | |та інші | | |-------------------------------------------+--------------------| |Інженер-гідротехнік, інженер з використання| | |водних ресурсів, інженер з організації | | |експлуатації та ремонту, інженер-енергетик,| | |диспетчер диспетчерської служби керування, | | |диспетчер, механік дільниці, економіст та | | |інші: | | |-------------------------------------------+--------------------| |I категорії | 8-9 | |-------------------------------------------+--------------------| |II категорії | 7-8 | |-------------------------------------------+--------------------| |без категорії | 6-7 | |----------------------------------------------------------------| | 3. Інші експлуатаційні водогосподарські організації | |----------------------------------------------------------------| | Керівні працівники управлінь водного | | |господарства, міжрайонних управлінь водного| | | господарства, міжрайонних управлінь | | |колекторно-дренажних систем, гідрогеолого- | | | меліоративних експедицій (партій) зони | | | зрошення; регіонального управління | | | експлуатації водогосподарських об'єктів | | | "Донецькводексплуатація" | | |-------------------------------------------+--------------------| |Начальник | 12-15 | |-------------------------------------------+--------------------| |Головні: інженер, гідрогеолог | 11-14 | |-------------------------------------------+--------------------| |Начальник самостійної партії | 11-14 | |-------------------------------------------+--------------------| |Головний інженер самостійної партії | 10-13 | |-------------------------------------------+--------------------| |Начальник: партії, загону в експедиції; | 9-12 | |загону в самостійній партії | | |-------------------------------------------+--------------------| |Начальник: відділення каналу, очисних | 8-12 | |споруд, дільниці | | |-------------------------------------------+--------------------| | Керівні працівники управлінь водного | | |господарства, міжрайонних управлінь водного| | | господарства, гідрогеолого-меліоративних | | | експедицій (партій) зони осушення; | | | регіональних управлінь водних ресурсів; | | | експлуатаційно-технічних вузлів зв'язку; | | | самостійних експлуатаційних дільниць | | | групових водопроводів і зрошувальних | | | систем, меліоративних систем | | |-------------------------------------------+--------------------| |Начальник | 11-14 | |-------------------------------------------+--------------------| |Головні: інженер, гідрогеолог | 10-13 | |-------------------------------------------+--------------------| |Начальник: партії, загону в експедиції; | 8-12 | |загону в самостійній партії; регіонального | | |відділу комплексного використання водних | | |ресурсів; дільниці, механізованого загону | | |-------------------------------------------+--------------------| | Інші керівні працівники | | |-------------------------------------------+--------------------| |Начальник відділу; головні: економіст, | 9-12 | |механік, енергетик | | |-------------------------------------------+--------------------| |Начальник: насосної станції (групи насосних| 8-12 | |станцій), зміни, гідровузла | | |-------------------------------------------+--------------------| |Начальник: цеху, гаража; завідувач: | 8-11 | |лабораторії, майстерні та інші | | |-------------------------------------------+--------------------| |Майстер | 8-10 | |-------------------------------------------+--------------------| |Інші головні фахівці | 8-11 | |-------------------------------------------+--------------------| | Професіонали та фахівці: | | |-------------------------------------------+--------------------| |Провідні інженери-гідротехніки, інженери з | 9-10 | |використання водних ресурсів, інженери з | | |організації експлуатації та ремонту, | | |інженери-енергетики, гідрологи, | | |гідрогеологи, диспетчери диспетчерської | | |служби керування, економісти та інші | | |-------------------------------------------+--------------------| |Інженери-гідротехніки, інженери з | | |використання водних ресурсів, інженери з | | |організації експлуатації та ремонту, | | |інженери-енергетики, гідрологи, | | |гідрогеологи, диспетчери диспетчерської | | |служби керування, диспетчери, інспектори з | | |використання водних ресурсів, механіки | | |дільниці, економісти та інші | | |-------------------------------------------+--------------------| |I категорії | 8-9 | |-------------------------------------------+--------------------| |II категорії | 7-8 | |-------------------------------------------+--------------------| |без категорії | 6-7 | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

екології та природних ресурсів N 89 ( z0381-12 ) від 27.02.2012 }

Директор Департаменту

економіки та фінансів Є.Ярова

Додаток 3

до наказу Міністерства

екології та природних

ресурсів України

02.06.2011 N 185

СХЕМА

тарифних розрядів посад (професій)

керівників інших структурних підрозділів,

фахівців, технічних службовців, загальних

для всіх організацій меліорації та водного

господарства Державного агентства водних

ресурсів України

--------------------------------------------------------------------- | Посади (професії) | Діапазон | | | розрядів за | | |Єдиною тарифною| | | сіткою | | |( 1298-2002-п )| |---------------------------------------------------+---------------| |Завідувачі: канцелярії, центрального складу | 5-8 | |(складу), друкарського бюро, камери схову, бюро | | |перепусток, копіювально-розмножувального бюро, | | |фотолабораторії, експедиції, господарства, інших | | |підрозділів | | |---------------------------------------------------+---------------| |Техніки всіх спеціальностей I категорії | 6-7 | |---------------------------------------------------+---------------| |Техніки всіх спеціальностей II категорії | 5-6 | |---------------------------------------------------+---------------| |Техніки всіх спеціальностей без категорії | 5 | |---------------------------------------------------+---------------| |Старші: товарознавець, касир, інспектор, табельник | 4-6 | |та інші; стенографістка I категорії | | |---------------------------------------------------+---------------| |Інші фахівці та технічні службовці: товарознавець, | 4-5 | |експедитор, секретар навчальної частини, касир, | | |інспектор, агент з постачання, діловод, архіваріус,| | |табельник, кресляр, обліковець, друкарка (всіх | | |категорій), секретар-стенографістка, секретар- | | |друкарка, секретар, паспортист, оператор | | |комп'ютерного набору, оператор електрозв'язку та | | |інші | | ---------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту

економіки та фінансів Є.Ярова

Додаток 4

до наказу Міністерства

екології та природних

ресурсів України

02.06.2011 N 185

СХЕМА

тарифних розрядів посад (професій)

робітників, загальних для всіх організацій

меліорації та водного господарства

Державного агентства водних ресурсів України

------------------------------------------------------------------ | Посади (професії) | Діапазон | | | розрядів за | | | Єдиною | | |тарифною сіткою| | |( 1298-2002-п )| |------------------------------------------------+---------------| | 1 | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |1. Робітники, які виконують прості, | | |некваліфіковані або допоміжні роботи | | |------------------------------------------------+---------------| |Гардеробник, двірник, замірник, кастелянка, | 1-2 | |комірник, кур'єр, опалювач, підсобний робітник, | | |вантажник, натирач підлоги, робітник з | | |благоустрою, сторож, склопротиральник, | | |прибиральник виробничих (службових) приміщень, | | |території; робітник на геологічних та | | |геофізичних роботах, швейцар та інші | | |------------------------------------------------+---------------| |2. Робітники, які виконують малокваліфіковані | | |роботи | | |------------------------------------------------+---------------| |Апаратник хімічного чищення спецодягу, машиніст | 1-3 | |із прання та ремонту спецодягу, ліфтер; водії: | | |електро- та автовізка, транспортно-прибиральної | | |машини і самохідних механізмів; єгер, | | |копіювальник, евакуатор, контролер; | | |роздавальник нафтопродуктів та інші | | |------------------------------------------------+---------------| |Оглядач гідротехнічних об'єктів, обхідник | 2-3 | |гідроспоруд, ремонтувальник русловий, | | |регулювальник подавання води, оператор очисних | | |споруд, оператор на фільтрах, коагулянник | | |------------------------------------------------+---------------| |Пробовідбірник, регенераторник відпрацьованого | | |масла та інші: | | |------------------------------------------------+---------------| |I розряду | 1 | |------------------------------------------------+---------------| |II розряду | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |III розряду | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |Річковий робітник: | | |------------------------------------------------+---------------| |II розряду | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |III розряду | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |Інші робітники, зайняті на ручних і | 1-3 | |напівмеханізованих роботах | | |------------------------------------------------+---------------| |3. Робітники, які виконують кваліфіковані | | |(складні) роботи | | |------------------------------------------------+---------------| |Електромеханік, налагоджувальник, електромонтер,| 2-5 | |дозиметрист; оператори: копіювальних і | | |розмножувальних машин, електронно-обчислювальних| | |та обчислювальних машин, робітник-рибовод; | | |будівельник, лісник, вулканізаторник, | | |обмотувальник елементів електричних машин, | | |слюсар-сантехнік та інші | | |------------------------------------------------+---------------| |Акумуляторник, бетоняр та інші: | | |------------------------------------------------+---------------| |I розряду | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |II розряду | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |III розряду | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |IV розряду | 4 | |------------------------------------------------+---------------| |V розряду | 5 | |------------------------------------------------+---------------| |Бруківник, готувач хімічних розчинів, коваль | | |ручного кування, коваль на молотах і пресах, | | |лаборант, муляр, машиніст (кочегар) котельні, | | |оператор котельні, монтажник, оператор | | |заправних станцій, слюсар-електрик з ремонту | | |електроустаткування, стропальник, столяр- | | |верстатник, такелажник, токар, тесляр, | | |шліфувальник, штукатур, фрезерувальник та | | |інші: | | |------------------------------------------------+---------------| |II розряду | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |III розряду | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |IV розряду | 4 | |------------------------------------------------+---------------| |V розряду | 5 | |------------------------------------------------+---------------| |VI розряду | 5 | |------------------------------------------------+---------------| |Ізолювальник на гідроізоляції, маляр, слюсар з | | |ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів,| | |автомобілів та інші: | | |------------------------------------------------+---------------| |I розряду | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |II розряду | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |III розряду | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |IV розряду | 4 | |------------------------------------------------+---------------| |V розряду | 5 | |------------------------------------------------+---------------| |VI розряду | 5 | |------------------------------------------------+---------------| |Машиніст крана автомобільного: | | |------------------------------------------------+---------------| |IV розряду | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |V розряду | 4 | |------------------------------------------------+---------------| |VI розряду | 5 | |------------------------------------------------+---------------| |Піскоструминник, чистильник: | | |------------------------------------------------+---------------| |I розряду | 2 | |------------------------------------------------+---------------| |II розряду | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |III розряду | 4 | |------------------------------------------------+---------------| |IV розряду | 5 | |------------------------------------------------+---------------| |Інші робітники з ремонту техніки, устаткування | 2-5 | |тощо; робітники, зайняті на ремонтно- | | |будівельних роботах, на геофізичних, топографо-| | |геодезичних, пошуково-зйомочних та | | |геологорозвідувальних роботах; служб зв'язку | | |------------------------------------------------+---------------| |4. Робітники, які виконують висококваліфіковані | | |(особливо складні і відповідальні) роботи | | |------------------------------------------------+---------------| |Бурильник шпурів, газозварник, | | |електрогазозварник, електрозварник ручного | | |зварювання, електромонтер диспетчерського | | |устаткування та телеавтоматики та інші: | | |------------------------------------------------+---------------| |I розряду | 3 | |------------------------------------------------+---------------| |II розряду | 4 | |------------------------------------------------+---------------| |III розряду | 5 | |------------------------------------------------+---------------| |IV розряду | 6 | |------------------------------------------------+---------------| |V розряду | 7 | |------------------------------------------------+---------------| |VI розряду | 8 | |------------------------------------------------+---------------| |Електромонтер з ремонту та обслуговування | | |електроустаткування, електромонтер з ремонту та | | |обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку, | | |електромонтер станційного устаткування | | |телефонного зв'язку, машиніст крана (кранівник),| | |машиніст компресорних установок, слюсар- | | |ремонтник, слюсар з контрольно-вимірювальних | | |приладів та автоматики та інші: | | |------------------------------------------------+---------------| |II розряду | 4 | |------------------------------------------------+---------------| |III розряду | 5 | |------------------------------------------------+---------------| |IV розряду | 6 | |------------------------------------------------+---------------| |V розряду | 7 | |------------------------------------------------+---------------| |VI розряду | 8 | |------------------------------------------------+---------------| |Кабельник-спаювальник, машиніст бурової | | |установки, тракторист-машиніст | | |сільськогосподарського виробництва та інші: | | |------------------------------------------------+---------------| |II розряду | 4 | |------------------------------------------------+---------------| |III розряду | 5 | |------------------------------------------------+---------------| |IV розряду | 6 | |------------------------------------------------+---------------| |V розряду | 7 | |------------------------------------------------+---------------| |VI розряду | 8 | |------------------------------------------------+---------------| |Машиніст насосних установок та інші: | | |------------------------------------------------+---------------| |II розряду | 4-5 | |------------------------------------------------+---------------| |III розряду | 5-6 | |------------------------------------------------+---------------| |IV розряду | 6-7 | |------------------------------------------------+---------------| |V розряду | 7-8 | |------------------------------------------------+---------------| |Машиніст екскаватора одноківшового, | | |налагоджувальник приладів, апаратури та систем | | |автоматичного контролю, регулювання та керування| | |(налагоджувальник КВП та автоматики) та інші: | | |------------------------------------------------+---------------| |IV розряду | 6 | |------------------------------------------------+---------------| |V розряду | 7 | |------------------------------------------------+---------------| |VI розряду | 8 | |------------------------------------------------+---------------| |Машиніст землесосного плавучого несамохідного | | |снаряда: | | |------------------------------------------------+---------------| |V розряду | 7 | |------------------------------------------------+---------------| |VI розряду | 8 | ------------------------------------------------------------------

Примітка. Трактористам-машиністам сільськогосподарського виробництва

встановлюється надбавка за класність: I класу - 20 відсотків,

II класу - 10 відсотків відрядного заробітку (тарифної ставки).

Директор Департаменту

економіки та фінансів Є.Ярова

Додаток 5

до наказу Міністерства

екології та природних

ресурсів України

02.06.2011 N 185

СХЕМА

тарифних розрядів водіїв автотранспортних засобів

1. Вантажні автомобілі

Таблиця 1

------------------------------------------------------------------ |Вантажо- |Тарифні розряди за групами автомобілів | |підйомність |-------------------------------------------------| |(в тоннах) |1 група |2 група |3 група | | |--------------+-----------------+----------------| | |бортові |спеціалізовані і |автомобілі з | | |автомобілі та |спеціальні |перевезення | | |автомобілі- |автомобілі: |цементу, | | |фургони |самоскиди, |отрутохімікатів,| | |загального |цистерни, |безводного | | |призначення |фургони, |аміаку, аміачної| | | |контейнеровози, |селітри, | | | |технічної |загниваючого | | | |допомоги, |сміття, | | | |автокрани, |асенізаційних | | | |автонавантажувачі|вантажів | | | |та інші, | | | | |сідельні тягачі з| | | | |причепами | | |--------------+--------------+-----------------+----------------| |До 1,5 | 2 | 3 | 4 | |--------------+--------------+-----------------+----------------| |вище 1,5 до 3 | 2 | 3 | 4 | |--------------+--------------+-----------------+----------------| |вище 3 до 5 | 3 | 4 | 4 | |--------------+--------------+-----------------+----------------| |вище 5 до 7 | 3 | 4 | 4 | |--------------+--------------+-----------------+----------------| |вище 7 до 10 | 4 | 4 | 5 | |--------------+--------------+-----------------+----------------| |вище 10 до 20 | 4 | 5 | 5 | |--------------+--------------+-----------------+----------------| |вище 20 до 40 | 5 | 5 | 5 | |--------------+--------------+-----------------+----------------| |вище 40 до 60 | 5 | 5 | 5 | |--------------+--------------+-----------------+----------------| |вище 60 | - | 5 | 5 | ------------------------------------------------------------------

2. Легкові автомобілі

Таблиця 2

------------------------------------------------------------------ |Клас автомобіля |Робочий об'єм двигуна (у|Тарифні розряди| | |літрах) | | |-----------------------+------------------------+---------------| |Особливо малий і малий |до 1,8 | 3 | |-----------------------+------------------------+---------------| |Середній |від 1,8 до 3,5 | 4 | |-----------------------+------------------------+---------------| |Великий |понад 3,5 | 5 | ------------------------------------------------------------------

3. Автобуси (у тому числі спеціальні)

Таблиця 3

------------------------------------------------------------------ |Клас автобуса |Габаритна довжина автобуса (у |Тарифні розряди| | |метрах) | | |--------------+---------------------------------+---------------| |Особливо малий|до 5 | 2 | |--------------+---------------------------------+---------------| |Малий |від 5 до 7,5 | 3 | |--------------+---------------------------------+---------------| |Середній |від 7,5 до 9,5 | 4 | |--------------+---------------------------------+---------------| |Великий |понад 9,5 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Примітки: 1. Тарифні розряди водіїв автомобілів, переобладнаних для

перевезення людей, водіїв бурових установок на базі автомобілів

встановлюються на один пункт вище за вантажність базового

автомобіля. 2. За розрив зміни водіям, які перевозять людей,

встановлюється доплата до 40 відсотків тарифної ставки (окладу) за

кожний день роботи в такому режимі.

Директор Департаменту

економіки та фінансів Є.Ярова

Додаток 6

до наказу Міністерства

екології та природних

ресурсів України

02.06.2011 N 185

СХЕМА

тарифних розрядів посад (професій)

членів екіпажів суден річкового флоту,

земснарядів, землесосів, дноочисних снарядів

організацій меліорації та водного господарства

Державного агентства водних ресурсів України

------------------------------------------------------------------ | Посади (професії) | Діапазон розрядів| | |за Єдиною тарифною| | | сіткою | | | ( 1298-2002-п ) | |---------------------------------------------+------------------| |1. Керівні працівники та фахівці | | |---------------------------------------------+------------------| |Капітан, командир | 9-10 | |---------------------------------------------+------------------| |Змінний капітан, помічник капітана | 8-10 | |---------------------------------------------+------------------| |Механік (електромеханік) | 8-9 | |---------------------------------------------+------------------| |2. Робітники | | |---------------------------------------------+------------------| |Боцман | 6-7 | |---------------------------------------------+------------------| |Моторист (машиніст), електрик судновий, | 5-6 | |лебідник, вакуумник, матрос, кухар | | |---------------------------------------------+------------------| |Водолаз III класу | 8 | ------------------------------------------------------------------

Примітки: 1. Водолазам встановлюється надбавка за клас кваліфікації:

I класу - 25 відсотків, II класу - 15 відсотків тарифної ставки

водолаза III класу. 2. За час перебування водолаза під водою (крім тарифної

ставки) встановлюються такі розряди (залежно від глибини): до

6 метрів - 5 тарифний розряд; від 6 до 12 метрів - 6 тарифний

розряд; від 12 до 20 метрів - 7 тарифний розряд. 3. За час тренувальних і кваліфікаційних спусків, у тому

числі в декомпресійних камерах (крім тарифної ставки), водолазу

встановлюється 4 тарифний розряд. 4. Водолазам виплачується одноразова винагорода при загальній

тривалості перебування під водою з початку водолазної практики

500 годин - у розмірі 1 ставки заробітної плати за 1 тарифним

розрядом, 1000 годин - у розмірі 2-х ставок заробітної плати за

1 тарифним розрядом. За кожні наступні 1000 годин перебування водолаза під водою

розмір одноразової винагороди збільшується на 0,5 ставки

заробітної плати за 1 тарифним розрядом, а максимальний розмір

одноразової винагороди, яка виплачується за кожні наступні

1000 годин перебування водолаза під водою, не може перевищувати

3-х ставок заробітної плати за 1 тарифним розрядом.

Директор Департаменту

економіки та фінансів Є.Ярова

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ 02.06.2011 N 185 "Про умови оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників організацій меліорації та водного господарства Державного агентства водних ресурсів України". Мінприроди України. 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ 02.06.2011 N 185 "Про умови оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників організацій меліорації та водного господарства Державного агентства водних ресурсів України". 2011

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -