Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 06.07.2012 № 337 "Про затвердження Порядку проведення відбору проектів з реалізації заходів Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки". 2012

Інформація актуальна на 08.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.07.2012  № 337

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 липня 2012 р.

за № 1223/21535

Про затвердження Порядку проведення відбору проектів з реалізації заходів Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки

На виконання пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Питна вода України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 141 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 273), НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок проведення відбору проектів з реалізації заходів Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки, що додається.

2.

Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М.А.) разом із Департаментом проектного управління та енергоефективності у сфері життєзабезпечення (Захаров С.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06 квітня 2011 року № 27 «Про затвердження Порядку проведення відбору проектів з реалізації заходів Загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 травня 2011 року за № 602/19340.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Аліпова О.М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.М. Близнюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

Віце-президент з виконавчої роботи

Асоціації міст України

М.Ю. Бродський

М.В. Пітцик


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства регіонального

розвитку, будівництва

та житлово-комунального

господарства України

06.07.2012  № 337

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 липня 2012 р.

за № 1223/21535

ПОРЯДОК

проведення відбору проектів з реалізації заходів Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки

1.

Цей Порядок визначає процедуру проведення відбору проектів (далі - відбір Проектів) з реалізації заходів Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки, затвердженої Законом України від 20 жовтня 2011 року № 3933-VІ (далі - Проекти).

2. Відбір Проектів проводиться комісією, яка утворюється Мінрегіоном України (далі - Комісія).

Склад Комісії затверджується Мінрегіоном України.

Оголошення про проведення відбору Проектів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінрегіону України.

3. Для участі у відборі Проектів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації подають зведений перелік Проектів за формою, що додається, та додають до кожного окремого Проекту такі документи:

довідку Міністерства регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань будівництва та житлово-комунального господарства місцевих державних адміністрацій, сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або їх виконавчих органів про суб’єкт господарювання, на об’єктах якого реалізується проект, із зазначенням повного та скороченого найменувань, місцезнаходження, контактних телефонів керівника та кількості мешканців, для яких буде покращено якість питної води або забезпечено її безперебійне цілодобове постачання;

копію завдання на проектування;

висновок територіального органу Державної санітарно-епідеміологічної служби України щодо невідповідності води, яка подається системами централізованого водопостачання, вимогам санітарного законодавства (у разі наявності);

завірену в установленому порядку копію рішення органу місцевого самоврядування щодо подачі питної води за графіком за останні 6 місяців (у разі наявності);

інформаційну довідку з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

копію схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення населеного пункту, яка має містити:

аналіз стану систем та їх окремих елементів;

рішення з підвищення надійності систем та якості надання послуг;

гідравлічний розрахунок системи розподілення води;

соціальні, економічні та індикаторні показники, які повинні бути досягнуті в результаті виконання кожного заходу та комплексу заходів у цілому.

4.

Засідання Комісії є правомочним, якщо в його роботі взяло участь не менше двох третин членів Комісії.

5. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

6. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами Комісії та затверджується головуючим на засіданні.

7. Після прийняття Комісією рішення про фінансування Проекту для виділення бюджетних коштів переможці відбору подають Мінрегіону України завірені Міністерством регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом з питань будівництва та житлово-комунального господарства місцевих держадміністрацій, сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або їх виконавчих органів копії таких документів:

затвердженої в установленому порядку проектної документації;

письмового звіту з експертизи проекту будівництва;

рішення про затвердження проектної документації;

платіжних документів, що підтверджують оплату за розроблення (коригування раніше виготовленої) та проведення відповідної експертизи проектної документації (у разі наявності);

рішення органу місцевого самоврядування або довідки суб’єкта господарювання про підтвердження співфінансування з місцевих бюджетів або інших джерел фінансування (у разі коли проектна документація розроблена в минулі роки та не потребує коригування).

8. Інформаційно-аналітичне та організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії здійснює структурний підрозділ Мінрегіону України відповідно до компетенції.

Директор Департаменту

проектного управління

та енергоефективності

у сфері життєзабезпечення

С.Г. Захаров


Додаток

до Порядку проведення відбору

проектів з реалізації заходів

Загальнодержавної цільової

програми «Питна вода України»

на 2011-2020 роки

ПОГОДЖЕНО

Голова Ради міністрів Автономної

Республіки Крим, голова обласної,

Київської або Севастопольської

міської державної адміністрації

_______________________ (П.І.Б.)

ЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕЛІК

проектів з реалізації заходів Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011-2020 роки _____________________області

№ з/п

Назва проекту

Найменування суб'єкта господарювання

Місцезнаходження суб'єкта господарювання

Форма власності об'єкта

Кошторисна вартість проекту (у разі наявності) або орієнтовна вартість згідно з техніко- економічним обґрунтуванням (техніко-економічним розрахунком), грн

Освоєно коштів у попередньому періоді, грн

Залишок кошторисної вартості, грн

Обсяг фінансування проекту за рахунок коштів державного бюджету у поточному році, грн

Обсяг співфінансування у поточному році (у разі наявності), грн

% співфінансування у поточному році

Кінцевий термін реалізації проекту

Рік затвердження (коригування) проектної документації

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Разом

Керівник структурного підрозділу

________

підпис

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 06.07.2012 № 337 "Про затвердження Порядку проведення відбору проектів з реалізації заходів Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки". Мінрегіон України. 2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 06.07.2012 № 337 "Про затвердження Порядку проведення відбору проектів з реалізації заходів Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки". 2012

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -