>>

НАКАЗ 17.11.2011 N 445 "Про порядок та умови прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ". 2011

Інформація актуальна на 21.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

17.11.2011 N 445

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 грудня 2011 р.

за N 1406/20144

Про порядок та умови прийому громадян України,

які проживають за межами України, та іноземців,

які бажають усиновити дитину в Україні,

для подання ними справ

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

соціальної політики

N 751 ( z2125-12 ) від 03.12.2012

N 824 ( z1117-16 ) від 27.07.2016 }

Відповідно до пункту 32 Порядку провадження діяльності

з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав

усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 08.10.2008 N 905 ( 905-2008-п ) (із змінами),

Положення про Міністерство соціальної політики України,

затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 389

( 389/2011 ), з метою забезпечення організації роботи Міністерства

щодо прийому громадян України, які проживають за межами України,

та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання

ними справ Н А К А З У Ю:

1.

Затвердити Порядок та умови прийому громадян України, які

проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити

дитину в Україні, для подання ними справ (далі - Порядок), що

додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність: наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту

від 05.02.2007 N 313 ( z0128-07 ) "Про порядок та умови прийому

громадян України, які проживають за межами України, та іноземців,

які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ",

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2007

за N 128/13395; наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту

від 12.11.2007 N 4041 ( z1351-07 ) "Про внесення змін до наказу

Мінсім'ямолодьспорту від 05.02.2007 N 313", зареєстрований

в Міністерстві юстиції України 05.12.2007 за N 1351/14618; наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту

від 17.12.2007 N 4932 ( z1412-07 ) "Про внесення змін до Положення

про порядок та умови прийому документів від іноземців, які бажають

усиновити дитину", зареєстрований в Міністерстві юстиції України

26.12.2007 за N 1412/14679; наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту

від 26.02.2009 N 559 ( z0257-09 ) "Про внесення змін до наказу

Мінсім'ямолодьспорту від 05.02.2007 N 313", зареєстрований

в Міністерстві юстиції України 19.03.2009 за N 257/16273; наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту

від 19.05.2011 N 1684 ( z0685-11 ) "Про внесення змін до наказу

Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від

05.02.2007 N 313", зареєстрований в Міністерстві юстиції України

07.06.2011 за N 685/19423.

3. Департаменту з усиновлення та захисту прав дитини

(Філіпішина А.А.):

3.1. Подати цей наказ в установленому законодавством порядку

на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Здійснювати прийом громадян України, які проживають за

межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину

в Україні, для подання ними справ відповідно до зазначеного

Порядку.

3.3. Спільно з Департаментом адміністративного забезпечення

(Тараба А.В.) довести цей наказ до відома заінтересованих

дипломатичних представництв іноземних держав, акредитованих

в Україні, та Міністерства закордонних справ України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

Віце-прем'єр-міністр України -

Міністр С.Тігіпко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

17.11.2011 N 445

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 грудня 2011 р.

за N 1406/20144

ПОРЯДОК

та умови прийому громадян України,

які проживають за межами України, та іноземців,

які бажають усиновити дитину в Україні,

для подання ними справ

1.

Цей Порядок розроблено відповідно до Сімейного кодексу

України ( 2947-14 ), Цивільного кодексу України ( 435-15 ),

Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду

за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 905 ( 905-2008-п )

(зі змінами) (далі - Порядок провадження діяльності

з усиновлення), Положення про Міністерство соціальної політики

України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011

N 389 ( 389/2011 ), з метою забезпечення належної організації

роботи Міністерства соціальної політики України (далі -

Міністерство) щодо прийому громадян України, які проживають за

межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину

в Україні, для подання ними справ.

2. Цим Порядком визначається механізм прийому громадян

України, які проживають за межами України, та іноземців, які

бажають усиновити дитину в Україні (далі - заявники), для подання

ними справ.

{ Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства

соціальної політики N 824 ( z1117-16 ) від 27.07.2016 }

3. Прийом заявників для подання ними справ здійснюється

Міністерством щороку в період з третього понеділка січня до 31

березня, з другого понеділка квітня до 30 червня, з другого

понеділка липня до 30 вересня та з другого понеділка жовтня до 10

грудня відповідно до затвердженого ним графіка. { Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

соціальної політики N 751 ( z2125-12 ) від 03.12.2012, N 824

( z1117-16 ) від 27.07.2016 }

4. Справа подається особисто заявником або його

представником. При поданні справи заявник чи представник пред'являє паспорт

або інший документ, що посвідчує особу, та надає письмову згоду на

обробку персональних даних. У разі подання справи представником до

неї додаються нотаріально засвідчена фотокопія довіреності та

фотокопія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу

представника. Від осіб, які діють на підставі довіреностей на вчинення

представницьких дій, під час прийому може бути прийнято не більш

як по одній справі.

5. Працівники Міністерства, визначені відповідно до посадових

інструкцій для прийому справ, перевіряють документи, що містяться

у справі, на відповідність переліку, встановленому пунктом 33,

а також вимогам пунктів 34, 35 Порядку провадження діяльності

з усиновлення ( 905-2008-п ), при цьому перевірка змісту

документів не здійснюється.

6. Справа подається в окремій папці, на титульній сторінці

якої зазначаються країна проживання, прізвище та повне ім'я

заявника, а на звороті титульної сторінки - перелік поданих

документів, підписаний заявником або його представником. У правому верхньому куті першої сторінки кожного документа

зазначається порядковий номер цього документа відповідно до

переліку.

7. Для зручності користування та належного зберігання справи

подаються у папках відповідних кольорів: Ізраїль, Канада - білий,

Іспанія - блакитний, Італія - зелений, Федеративна Республіка

Німеччина - синій, Сполучені Штати Америки - червоний, Франція -

жовтий, інші країни - фіолетовий.

8. У разі невідповідності переліку документів, що містяться

у справі, переліку, встановленому пунктом 33, а також вимогам

пунктів 34, 35 Порядку провадження діяльності з усиновлення

( 905-2008-п ), недотримання вимог щодо оформлення справ,

викладених у пунктах 7, 8 цього Порядку, справа не реєструється і

повертається заявнику або представнику без розгляду. Міністерство не приймає до розгляду справи, що надійшли

поштою.

9. У разі дотримання вимог, визначених пунктами 33-35

Порядку провадження діяльності з усиновлення ( 905-2008-п ) та

пунктами 7, 8 цього Порядку, справа реєструється в книзі

реєстрації справ заявників (додаток до цього Порядку) у

присутності заявника або представника. На заяві ставиться штамп із

зазначенням дати та номера реєстрації справи. На усну вимогу

заявника або представника на копії заяви, яка надається заявником

або представником, зазначаються дата та номер реєстрації. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

соціальної політики N 824 ( z1117-16 ) від 27.07.2016 }

10. Після прийняття Міністерством рішення про взяття заявника

на облік як кандидата в усиновлювачі дані про нього заносяться до

книги обліку кандидатів в усиновлювачі (додаток 4 до Порядку

провадження діяльності з усиновлення ( 905-2008-п ). У разі відмови у взятті на облік заявнику разом з відповіддю

у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови повертається

справа, за винятком (за згодою заявника) заяви, фотокопій

довіреності на вчинення представницьких дій та паспорта або іншого

документа, що посвідчує особу представника. Зазначені відповідь та справа можуть бути отримані у

Міністерстві заявником або його представником за наявності

оригіналу довіреності на вчинення цієї дії. Заявники, яким відмовлено у постановці на облік кандидатів в

усиновлювачі, мають право на повторне подання справи до

Міністерства на загальних підставах. { Абзац четвертий пункту 10

із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної

політики N 824 ( z1117-16 ) від 27.07.2016 }

В.о. директора Департаменту

з усиновлення та захисту

прав дитини А.А.Філіпішина

{ Додаток 1 виключено на підставі Наказу Міністерства

соціальної політики N 824 ( z1117-16 ) від 27.07.2016 }

Додаток

до Порядку та умов прийому

громадян України,

які проживають за межами

України, та іноземців,

які бажають усиновити дитину

в Україні, для подання ними

справ

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ

справ громадян України, які проживають

за межами України, та іноземців,

які бажають усиновити дитину в Україні

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Вхідний| Дата | Країна | Прізвище, |Кількість| Прізвище, | Прізвище, |Результат| Вихідний |Примітка| | N |прийому|проживання| ім'я, |аркушів у| ім'я, | ім'я, |розгляду | номер | | | |справи |заявників |по батькові| справі |по батькові|по батькові| (взяття |повідомлення| | | | | | заявників | | особи, яка| особи, яка|на облік | про взяття | | | | | | | | здала | прийняла | або |на облік або| | | | | | | | справу | справу |відмова у| відмови у | | | | | | | | (підпис) | (підпис) |взятті на| взятті на | | | | | | | | | | облік) | облік | | |-------+-------+----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ 17.11.2011 N 445 "Про порядок та умови прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ". Мінсоцполітики України. 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ 17.11.2011 N 445 "Про порядок та умови прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ". 2011

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -