Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 10.11.2014 № 867 "Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій". 2014

Інформація актуальна на 21.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.11.2014  № 867

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 листопада 2014 р.

за № 1494/26271

Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики

№ 845 від 17.08.2015

№ 330 від 04.04.2016}

Відповідно до пункту 5 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413, та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 389, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Положення про міжвідомчу комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, що додається.

2.

Юридичному департаменту (Туліна О.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л. Денісова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Міністр оборони України

генерал-полковник

Командувач

Національної гвардії України

В.о. начальника Управління

державної охорони України

Голова Служби

зовнішньої розвідки України

Голова Державної служби

спеціального зв'язку

та захисту інформації України

Перший заступник Голови

Державної прикордонної служби України

Голова Адміністрації

Державної спеціальної

служби транспорту

Голова Державної

пенітенціарної служби України

Т.в.о. Голови Служби безпеки України

Міністр внутрішніх справ України

С.С. Бочковський

В.В. Гелетей

С.Т. Полторак

В.А. Дахновський

В. Гвоздь

В.П. Звєрєв

В.О. Назаренко

М.І. Мальков

В.М. Палагнюк

В. Грицак

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

10.11.2014  № 867

(у редакції наказу

Міністерства соціальної

політики України

04.04.2016  № 330)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 листопада 2014 р.

за № 1494/26271

ПОЛОЖЕННЯ

про міжвідомчу комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера

I.

Загальні положення

1. Міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера (далі - Міжвідомча комісія) утворена Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції відповідно до пункту 5 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413, та пункту 6 Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 604.

2. До складу Міжвідомчої комісії входять представники Міністерства соціальної політики України, Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, Генеральної прокуратури України, Управління державної охорони, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України. До складу Міжвідомчої комісії можуть також включатися фахівці інших державних органів та представники громадських організацій (за їх згодою).

3.

Міжвідомча комісія призначена для прийняття рішень про:

надання (позбавлення) статусу учасника бойових дій особам (осіб), які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, в разі виникнення спірних питань, що потребують міжвідомчого врегулювання;

призначення (відмову у призначенні) одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого(ої) під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту (далі - одноразова грошова допомога).

4. У своїй діяльності Міжвідомча комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, в тому числі цим Положенням.

II. Основні функції та завдання

1. Основними завданнями Міжвідомчої комісії є:

1) надання (позбавлення) статусу учасника бойових дій у разі виникнення спірних питань, що потребують міжвідомчого врегулювання:

військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовцям військових прокуратур, особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

особам, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що надалі такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

2) прийняття рішення про призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), якщо смерть/поранення волонтера настали:

під час надання волонтерської допомоги громадянам у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій, збройного конфлікту, в тому числі у період здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги і проживають у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій, збройного конфлікту;

під час надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правового режиму надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, бойових дій, збройного конфлікту.

2. Міжвідомча комісія має право:

1) розглядати документи зі спірних питань, що потребують міжвідомчого врегулювання, які надіслані комісіями при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади чи інших державних органах, щодо надання статусу учасника бойових дій;

2) розглядати документи, надіслані волонтерами, членами сім’ї, батьками та утриманцями загиблого (померлого) волонтера, щодо призначення одноразової грошової допомоги;

3) заслуховувати пояснення осіб, стосовно яких подані документи, свідків та представників державних органів;

4) приймати рішення про надання (позбавлення) статусу учасника бойових дій особам (осіб), які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

5) приймати рішення про призначення (відмову в призначенні) одноразової грошової допомоги;

6) повертати документи щодо надання статусу учасника бойових дій комісіям при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади чи інших державних органах у разі відсутності у поданих документах спірних питань, що потребують міжвідомчого врегулювання;

7) повертати документи волонтерам, членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) волонтера, якщо смерть / поранення волонтера не пов’язані з обставинами, передбаченими підпунктом 2 пункту 1 цього розділу.

III. Порядок надання статусу учасника бойових дій

1. Рішення про надання статусу учасника бойових дій Міжвідомча комісія приймає на підставі документів, поданих комісіями, які утворені у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади чи інших державних органах, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, у складі яких проходили службу чи працювали особи, у разі виявлення комісіями спірних питань, що потребують міжвідомчого врегулювання.

2. Міжвідомча комісія приймає рішення про надання статусу учасника бойових дій на підставі документів про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (витягів з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України про залучення до проведення антитерористичної операції, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, оперативних завдань, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, а також інших офіційних документів, виданих державними органами, що містять достатні докази безпосередньої участі особи у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення).

3. Міжвідомча комісія розглядає документи, надіслані комісіями, та у разі потреби уточнює інформацію про осіб, стосовно яких вони подані (надсилає необхідні запити тощо), заслуховує пояснення таких осіб, свідків, представників державних органів та у місячний строк з дня надходження документів (уточненої інформації) приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій, про що інформує комісії за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.

4. На підставі рішення Міжвідомчої комісії про надання статусу учасника бойових дій органами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, Генеральної прокуратури України, Управління державної охорони України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України видаються посвідчення і нагрудні знаки ветеранів війни відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302.

5. Міжвідомча комісія відмовляє в наданні статусу учасника бойових дій у разі:

1) відсутності документів, що містять достатні докази безпосередньої участі особи у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення;

2) надання недостовірних даних про особу;

3) виявлення факту підробки документів про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення;

4) наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції.

6. Міжвідомча комісія позбавляє статусу учасника бойових дій у разі:

1) наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції;

2) виявлення факту підробки документів про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення або надання недостовірних даних про особу;

3) подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.

7. Рішення Міжвідомчої комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

IV. Порядок призначення одноразової грошової допомоги

1. Рішення про призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого(ої) під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту, Міжвідомча комісія приймає на підставі документів, поданих волонтерами, членами сім’ї, батьками або утриманцями загиблого (померлого) волонтера.

2. Рішення про призначення одноразової грошової допомоги Міжвідомча комісія приймає на підставі:

1) у разі загибелі (смерті) волонтера:

заяви кожного заявника, а якщо в загиблого залишилася малолітня чи неповнолітня дитина, - заяви іншого з батьків, опікуна або піклувальника;

довідки судово-медичної експертизи про причини смерті або довідки про характер поранень, отриманих у районі проведення антитерористичної операції, а також (у разі необхідності) свідчень керівника одного з підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів державної влади, які перебувають безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій, збройного конфлікту, про надання волонтером волонтерської допомоги, а також інших документів, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій, збройного конфлікту.

До заяви додаються копії:

свідоцтва про смерть волонтера;

свідоцтва про народження волонтера - для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);

свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

сторінок паспорта заявника з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату видачі та місце реєстрації;

свідоцтва про народження дитини - для виплати одноразової грошової допомоги дитині;

документа, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (копію паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), кожного заявника, а якщо серед них є дитина, - одного з батьків або опікунів чи піклувальників;

рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дитиною загиблого волонтера);

рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого), - для виплати допомоги особі, яка не була членом сім’ї загиблого (померлого), але перебувала на його утриманні;

2) у разі встановлення інвалідності волонтера:

заяви про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з установленням інвалідності;

копії довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності;

довідки судово-медичної експертизи про характер поранень, отриманих у районі проведення антитерористичної операції, а також у разі необхідності свідчень керівника одного з підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів державної влади, які перебувають безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій, збройного конфлікту, про надання волонтером волонтерської допомоги, а також інших документів, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій, збройного конфлікту.

До заяви додаються копії:

сторінок паспорта волонтера з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату видачі та місце реєстрації;

документа, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (копію паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), кожного заявника, а якщо серед них є дитина, - одного з батьків або опікунів чи піклувальників;

3. Міжвідомча комісія приймає рішення про виплату одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або встановлення інвалідності волонтера в місячний строк із дня надходження документів (уточненої інформації) за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення.

4. Міжвідомча комісія протягом трьох робочих днів після прийняття рішення подає Міністерству соціальної політики списки волонтерів та осіб, щодо яких прийнято рішення про призначення одноразової грошової допомоги, із зазначенням обсягу коштів, необхідних для виплати цієї допомоги, за формами згідно з додатками 1 і 2 до Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 604.

5. Міжвідомча комісія відмовляє в призначенні одноразової грошової допомоги у разі:

1) відсутності документів, які містять достатні докази того, що смерть / поранення волонтера настали внаслідок обставин, передбачених підпунктом 2 пункту 1 розділу II цього Положення;

2) подання свідомо неправдивих відомостей;

3) виявлення факту підробок в поданих документах;

4) наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час надання волонтерської допомоги;

5) якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво) чи інвалідність волонтера є наслідком вчинення ним злочину, адміністративного правопорушення, вчиненням ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного спяніння, навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, самогубства (крім факту доведення особи до самогубства, встановленого судом) або інших обставин, не пов’язаних з волонтерською діяльністю.

6. Рішення міжвідомчої комісії про відмову в призначенні одноразової грошової допомоги може бути оскаржене в судовому порядку.

V. Склад Міжвідомчої комісії

1. Міжвідомча комісія складається з голови, який за посадою є Головою Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, першого заступника голови, заступника голови, секретаря та інших членів Міжвідомчої комісії.

2. Персональний склад Міжвідомчої комісії на підставі пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади чи інших державних органів та представників громадських організацій, зазначених у пункті 2 розділу І цього Положення, затверджується наказом Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

3. Голова Міжвідомчої комісії:

1) очолює Міжвідомчу комісію, здійснює загальне керівництво Міжвідомчою комісією та забезпечує організацію її роботи;

2) головує на засіданнях Міжвідомчої комісії;

3) організовує в межах своїх повноважень взаємодію роботи Міжвідомчої комісії з органами виконавчої влади;

4) підписує протокол та рішення, що приймаються Міжвідомчою комісією;

5) бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності Міжвідомчої комісії.

4. У разі відсутності голови Міжвідомчої комісії головує на засіданнях Міжвідомчої комісії перший заступник голови Міжвідомчої комісії.

У разі відсутності голови Міжвідомчої комісії та першого заступника голови Міжвідомчої комісії головує на засіданнях Міжвідомчої комісії заступник голови Міжвідомчої комісії.

5. Секретар Міжвідомчої комісії організовує підготовку та розсилку повідомлень усім членам Міжвідомчої комісії про час та дату проведення засідання, проекту порядку денного, веде та оформлює протокол засідання Міжвідомчої комісії.

VI. Організація роботи

1. Формою роботи Міжвідомчої комісії є засідання, що проводяться не рідше двох разів на місяць (за наявності документів для розгляду).

Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Міжвідомчої комісії не пізніше ніж за 3 робочі дні до засідання.

2. Засідання Міжвідомчої комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше ніж половина її членів.

3. Рішення Міжвідомчої комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Міжвідомчої комісії, присутніх на засіданні.

4. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Міжвідомчої комісії.

5. Рішення Міжвідомчої комісії підписується головою і секретарем Міжвідомчої комісії та скріплюється гербовою печаткою Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

6. Рішення Міжвідомчої комісії про надання (відмову в наданні) статусу учасника бойових дій секретар Міжвідомчої комісії надсилає комісіям, утвореним у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади чи інших державних органах, у підпорядкуванні яких перебували військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, у складі яких проходили службу чи працювали особи.

7. Рішення Міжвідомчої комісії про призначення одноразової грошової допомоги секретар Міжвідомчої комісії надсилає структурним підрозділам з питань соціального захисту населення не пізніше ніж через п’ять робочих днів після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету для виплати одноразової грошової допомоги.

Рішення Міжвідомчої комісії про відмову в призначенні одноразової грошової допомоги секретар Міжвідомчої комісії надсилає волонтеру, членам сім’ї, батькам та / або утриманцям загиблого (померлого) волонтера.

8. Документи, на підставі яких Міжвідомча комісія прийняла рішення, зберігаються відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884.

Секретар Міжвідомчої комісії після прийняття Міжвідомчою комісією рішення про призначення (відмову в призначенні) одноразової грошової допомоги повертає волонтеру, членам сім’ї, батькам та / або утриманцям загиблого (померлого) волонтера подані оригінали документів, зазначені в пункті 2 розділу IV цього Положення. У справі залишаються копії документів, завірені секретарем Міжвідомчої комісії.

{Положення в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 330 від 04.04.2016}

Директор

Юридичного департаменту

О. Туліна


Додаток 1

до Положення про міжвідомчу комісію

з питань розгляду матеріалів

про визнання учасниками бойових дій

та виплати одноразової

грошової допомоги в разі загибелі (смерті)

або інвалідності волонтера

(пункт 3 розділу III)

РІШЕННЯ

міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 330 від 04.04.2016}


Додаток 2

до Положення про міжвідомчу комісію

з питань розгляду матеріалів

про визнання учасниками бойових дій

та виплати одноразової

грошової допомоги в разі загибелі (смерті)

або інвалідності волонтера

(пункт 3 розділу IV)

РІШЕННЯ

міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про виплату одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 330 від 04.04.2016}

Документи та файли

Сигнальний документ — f435416n205.doc
Сигнальний документ — f435416n206.doc

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 10.11.2014 № 867 "Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій". Мінсоцполітики України. 2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 10.11.2014 № 867 "Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій". 2014

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -