Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 14.04.2011 № 129 "Про затвердження Положення про Фонд соціального захисту інвалідів". 2011

Інформація актуальна на 21.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.04.2011  № 129

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 квітня 2011 р.

за № 528/19266

Про затвердження Положення про Фонд соціального захисту інвалідів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики

№ 848 від 09.12.2013

№ 650 від 12.09.2014}

На виконання абзацу третього пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 49 "Деякі питання Фонду соціального захисту інвалідів" НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, що додається.

2.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем'єр-міністр України -

Міністр соціальної

політики України

С. Тігіпко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

14.04.2011  № 129

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 квітня 2011 р.

за № 528/19266

ПОЛОЖЕННЯ

про Фонд соціального захисту інвалідів

1. Фонд соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) є бюджетною установою, діяльність якої спрямовується, координується та контролюється Міністерством соціальної політики України.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 848 від 09.12.2013}

2.

Бюджетна установа Фонд є правонаступником Фонду соціального захисту інвалідів як урядового органу.

3. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України та цим Положенням.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 848 від 09.12.2013}

4. Основними завданнями Фонду є:

1) реалізація в межах своєї компетенції заходів щодо забезпечення зайнятості та працевлаштування інвалідів;

2) виконання програм щодо соціального захисту інвалідів.

{Підпункт 2 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 848 від 09.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 650  від 12.09.2014}

5. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

1) координує та контролює роботу територіальних відділень Фонду соціального захисту інвалідів, у тому числі щодо:

реєстрації у них підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю;

організації прийому звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць, їх аналізу та перевірки правильності в них розрахунків;

обліку підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю;

збору сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів; обліку зазначених сум адміністративно-господарських санкцій та пені і використання шляхом надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, забезпечення функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів, фінансування витрат на професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку інвалідів та інші заходи, визначені законом;

обліку заборгованості зі сплати сум адміністративно-господарських санкцій і пені, які нараховані підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю;

ведення претензійно-позовної роботи у судах різних інстанцій;

здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням коштів розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, а також коштів, наданих підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, у вигляді фінансової допомоги, цільової позики та дотації в межах своєї компетенції, відповідно до законодавства, в тому числі постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 408 „Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами”;

видачі підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, у встановленому законодавством порядку довідок про чисельність працюючих інвалідів, які мають основне місце роботи;

наповнення Централізованого банку даних з проблем інвалідності інформацією щодо створення робочих місць, кількості інвалідів, яким передплачено друковані видання за рахунок коштів фонду та оплачено навчання, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, користування Централізованим банком даних з проблем інвалідності з інших питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації в межах компетенції;

2) розробляє та подає Міністерству соціальної політики України пропозиції щодо визначення потреби в коштах для надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, забезпечення функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів, фінансування витрат на професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку інвалідів та інші заходи, визначені законом;

3) збирає, аналізує та подає Міністерству соціальної політики України інформацію для формування потреби на утримання стаціонарних (реабілітаційних) відділень первинного і складного протезування та ортезування;

4) збирає та аналізує інформацію у кількісних та вартісних показниках щодо формування потреби у забезпеченні інвалідів санаторно-курортними путівками, грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування, автомобілями, технічними та іншими засобами реабілітації, подає Міністерству соціальної політики України пропозиції щодо їх розподілу між регіонами для подальшого забезпечення ними інвалідів;

5) здійснює фінансування програм щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі перерахування коштів підприємствам за видані інвалідам, дітям-інвалідам та іншим окремим категоріям населення технічні та інші засоби реабілітації і надання послуг з їх післягарантійного ремонту;

6) формує пропозиції до цін на технічні та інші засоби реабілітації з урахуванням проведеного моніторингу цін на сировину, комплектуючі та матеріали;

7) щороку подає Міністерству соціальної політики України пропозиції щодо формування граничної ціни на технічні та інші засоби реабілітації, що виготовляються за індивідуальним замовленням;

8) здійснює моніторинг забезпечення інвалідів санаторно-курортними путівками, виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування, автомобілями, технічними та іншими засобами реабілітації (формування та перевірка реєстрів на виготовлені та видані технічні та інші засоби реабілітації);

9) забезпечує адміністрування Централізованого банку даних з проблем інвалідності в частині виготовлення та видачі технічних та інших засобів реабілітації, здійснює обмін інформацією між Централізованим банком даних з проблем інвалідності та єдиним інформаційним автоматизованим банком даних;

10) взаємодіє в межах своїх повноважень із центральними органами виконавчої влади;

11) веде реєстр роботодавців на електронних носіях інформації, до якого включаються дані їх звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів;

12) співпрацює з громадськими організаціями інвалідів і заснованими ними підприємствами та організаціями;

13) взаємодіє з питань соціального захисту інвалідів та надання соціальної допомоги інвалідам, у тому числі під час розроблення проектів відповідних програм, з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними установами та організаціями;

14) отримує та спрямовує благодійні внески підприємств і громадян на заходи щодо соціального захисту інвалідів;

15) бере участь у розробці та вдосконаленні законодавства у сфері соціального захисту інвалідів;

16) надає інформаційно-консультаційні послуги інвалідам і підприємствам з питань, що належать до його компетенції;

17) висвітлює в засобах масової інформації питання, що стосуються його діяльності;

18) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у Фонді та його територіальних відділеннях;

19) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

{Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 650 від 12.09.2014}

6. Фонд має право:

1) здійснювати перевірку цільового та ефективного використання коштів розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, а також коштів, наданих підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, у вигляді фінансової допомоги, цільової позики та дотації в межах своєї компетенції, відповідно до законодавства, в тому числі постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 408 „Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами;

{Підпункт 1 пункту 6 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 650 від 12.09.2014}

2) залучати підприємства, установи та організації незалежно від форми власності для виконання завдань Фонду у сфері соціального захисту інвалідів;

3) одержувати в установленому законодавством порядку від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій необхідні для виконання покладених завдань інформацію, документи і матеріали;

4) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5) проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

{Підпункт 6 пункту 6 виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 650 від 12.09.2014}

{Підпункт 7 пункту 6 виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 650 від 12.09.2014}

7.

Фонд для виконання покладених на нього завдань видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

8. Фонд очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністерством соціальної політики України.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 848 від 09.12.2013}

9. Директор Фонду за посадою є членом колегії Міністерства соціальної політики України.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 848 від 09.12.2013}

10. Директор Фонду має чотирьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Фонду за погодженням з Міністерством соціальної політики України.

Обов'язки між заступниками розподіляє директор Фонду.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 848 від 09.12.2013, № 650  від 12.09.2014}

11. Директор Фонду:

здійснює керівництво діяльністю Фонду, несе персональну відповідальність перед Міністром соціальної політики України за виконання покладених на Фонд завдань;

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 848 від 09.12.2013}

призначає на посаду та звільняє з посади працівників Фонду;

затверджує розподіл обов'язків між першим заступником та заступниками;

притягає до дисциплінарної відповідальності працівників Фонду;

підписує прийняті в межах компетенції Фонду накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Фонду;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим Положенням.

12. Для реалізації покладених на Фонд завдань за погодженням з Міністерством соціальної політики України утворюються територіальні відділення Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі в межах граничної чисельності його працівників. Положення про територіальні відділення, їх структуру, штатні розписи та кошториси затверджує директор Фонду.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 848 від 09.12.2013}

Керівники територіальних відділень Фонду призначаються на посаду та звільняються з посади директором Фонду.

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 848 від 09.12.2013}

13. Гранична чисельність працівників Фонду затверджується Міністерством соціальної політики України за поданням директора Фонду в межах граничної чисельності працівників.

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 848 від 09.12.2013}

Структура Фонду затверджується Міністерством соціальної політики України за поданням директора Фонду в межах граничної чисельності працівників.

{Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 848 від 09.12.2013}

14. Штатний розпис і кошторис Фонду затверджуються головним розпорядником бюджетних коштів.

15. Фонд утримується за рахунок коштів державного бюджету.

16. Умови оплати праці працівників Фонду визначаються наказом Міністерства соціальної політики України.

17. Фонд є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту

соціального захисту інвалідів

О. Полякова

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 14.04.2011 № 129 "Про затвердження Положення про Фонд соціального захисту інвалідів". Мінсоцполітики України. 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 14.04.2011 № 129 "Про затвердження Положення про Фонд соціального захисту інвалідів". 2011

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -