Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 02.07.2012 № 967/5 "Про затвердження Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги". 2012

Інформація актуальна на 15.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.07.2012  № 967/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 липня 2012 р.

за № 1091/21403

Про затвердження Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції

№ 1734/5 від 26.11.2012

№ 672/5 від 10.04.2013

№ 329/5 від 10.03.2015

№ 1487/5 від 24.05.2016}

Відповідно до частини п’ятої статті 16 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що додається.

2.

Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) довести цей наказ до відома головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

3. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції, відповідних місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування.

4. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський А.В.) забезпечити виконання цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І.І.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О. Лавринович


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

02.07.2012 № 967/5

(у редакції наказу

Міністерства юстиції України

24.05.2016  № 1487/5)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 липня 2012 р.

за № 1091/21403

ПОЛОЖЕННЯ

про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

1.

Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центри) утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються Міністерством юстиції України за пропозицією Координаційного центру з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр) з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці та забезпечення доступу осіб до безоплатної правової допомоги і є його територіальними відділеннями.

2. Центри діють на підставі положення, яке розробляється відповідно до цього Положення і затверджується Координаційним центром.

3. Діяльність центрів поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць).

4. Центри є неприбутковими організаціями, користуються правами юридичної особи, мають печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства.

5. У своїй діяльності центри керуються Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства юстиції України та Координаційного центру, цим Положенням, а також своїми положеннями.

6. Під час виконання функцій з надання безоплатної правової допомоги центри взаємодіють із судами, органами прокуратури та іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами надання безоплатної правової допомоги, органами адвокатського самоврядування, громадськими об’єднаннями.

7. Основними завданнями центрів є:

1) підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення (правопросвітництво);

2) забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатної вторинної правової допомоги;

3) забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України.

8.

Регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські) (далі - регіональні центри) відповідно до покладених на них завдань:

1) забезпечують участь захисника під час здійснення досудового розслідування та судового провадження у випадках, коли захисник відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, у випадках затримання особи, застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, а також у випадках надання безоплатної вторинної правової допомоги особі за ухвалою суду у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру, у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією), або у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України;

2) забезпечують захист, складання документів процесуального характеру та здійснення представництва інтересів особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду в судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) укладають контракти/договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 8;

4) отримують від адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на підставі доручення, виданого регіональним центром, інформацію про надання такої допомоги (за необхідності);

5) приймають і реєструють повідомлення про затримання осіб, постанови/ухвали про залучення захисника відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;

6) приймають рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги;

7) видають доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним у пунктах 3-7 частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі - Закон), у разі необхідності скасовують їх в установленому порядку;

8) приймають рішення про заміну адвоката, припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом та Кримінальним процесуальним кодексом України, у разі якщо відповідні доручення видані цими центрами, а також про відмову у наданні безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом;

9) видають довіреності для забезпечення підпорядкованими місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (районні, міжрайонні, міські, міськрайонні, міжрайонні та районні у містах) (далі - місцеві центри):

видання доручень адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним пунктами 1, 2, 8-12 частини першої статті 14 Закону, скасування у разі необхідності таких доручень в установленому порядку;

прийняття рішення про заміну адвоката у випадках, передбачених Законом;

прийняття поданих адвокатами актів надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками, здійснення перевірки їх комплектності, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у разі необхідності спільно з адвокатами - приведення їх у відповідність до встановлених вимог, забезпечення підписання прийнятих від адвокатів актів безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками та надсилання/передання їх відповідному регіональному центру;

посвідчення довіреностей, виданих адвокатам суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу, за зверненнями яких прийнято рішення про надання такої допомоги;

отримання від адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, інформації про надання такої допомоги (за необхідності);

10) забезпечують затвердження надісланих/переданих місцевими центрами актів надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками;

11) забезпечують оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу в установленому порядку;

12) здійснюють моніторинг доступності безоплатної вторинної правової допомоги, надання якої забезпечується місцевими центрами;

13) здійснюють моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної правової допомоги;

14) організовують, у тому числі через місцеві центри, підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

15) подають клопотання до Координаційного центру про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у випадках, передбачених пунктами 2, 3 частини першої статті 24 Закону;

16) узагальнюють, аналізують та поширюють практику надання безоплатної вторинної правової допомоги;

17) забезпечують вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги та/або отримали таку допомогу;

18) подають щоквартальні та річні звіти про свою діяльність та діяльність відповідних місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги Координаційному центру;

19) збирають, узагальнюють та аналізують статистичні дані про надання безоплатної вторинної правової допомоги;

20) забезпечують організацію і проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань надання безоплатної правової допомоги;

21) спрямовують, координують та контролюють діяльність місцевих центрів;

22) проводять перевірки діяльності місцевих центрів у порядку, затвердженому Координаційним центром;

23) розробляють, затверджують та забезпечують виконання регіональних планів надання безоплатної правової допомоги.

9. Регіональний центр для виконання покладених на нього завдань має право здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг для потреб регіонального центру і підпорядкованих йому місцевих центрів у встановленому законодавством порядку.

10. Регіональний центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Координаційного центру.

Директором регіонального центру може бути особа, яка має вищу освіту (вища освіта за спеціальностями галузі знань "Державне управління" або "Менеджмент і адміністрування", вища юридична освіта є перевагою), загальний трудовий стаж не менше 5 років, досвід роботи на керівних посадах не менше 3 років (досвід роботи у сфері права є перевагою).

11. Директор регіонального центру:

1) організовує його роботу, відповідає за виконання покладених на регіональний та відповідні місцеві центри завдань, звітує перед Координаційним центром;

2) видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, контролює їх виконання;

3) відповідно до визначених Координаційним центром кваліфікаційних вимог призначає на посади та звільняє з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів - за погодженням з Координаційним центром, інших працівників регіонального центру (крім заступників директора, які призначаються на посади та звільняються з посад директором Координаційного центру);

4) приймає рішення про:

заохочення заступника директора, працівників регіонального центру у межах фонду оплати праці регіонального центру;

притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників регіонального центру (крім заступників директора, які притягуються до дисциплінарної відповідальності директором Координаційного центру);

5) подає пропозиції директорові Координаційного центру щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника директора регіонального центру, директорів відповідних місцевих центрів та їх заступників;

6) затверджує:

положення про самостійні структурні підрозділи регіонального та відповідних місцевих центрів - відповідно до типових положень, затверджених Координаційним центром;

структуру регіонального та відповідних місцевих центрів у межах штатної чисельності працівників - відповідно до типової структури, що затверджується Координаційним центром;

правила внутрішнього трудового розпорядку регіонального та відповідних місцевих центрів;

7) забезпечує цільове використання коштів та майна регіонального центру, організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та подання бухгалтерської звітності в установленому порядку;

8) подає після розгляду керівною радою пропозиції Координаційному центру до бюджетного запиту, кошторису, штатного розпису, помісячного плану асигнувань, розрахунків до кошторису регіонального та відповідних місцевих центрів, внесення змін до них;

9) уповноважує працівників регіонального центру, що здійснюють чергування, видавати від імені регіонального центру доручення черговим адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним пунктами 3-7 частини першої статті 14 Закону;

10) затверджує графік цілодобового чергування:

працівників центру - для прийняття і реєстрації повідомлень про випадки затримання осіб для надання таким особам безоплатної вторинної правової допомоги з моменту їх затримання у встановленому порядку;

адвокатів, з якими укладено контракт про надання безоплатної вторинної правової допомоги, - для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги кожній затриманій особі з моменту її затримання;

11) визначає представників центру до складу конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

12) організовує роботу керівної ради та бере участь у її роботі з правом голосу;

13) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

12. Директор регіонального центру підзвітний і підконтрольний директору Координаційного центру.

13. Місцеві центри відповідно до покладених на них завдань:

1) розповсюджують інформацію у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, надання безоплатної правової допомоги;

2) проводять тематичні семінари, лекції, зокрема у навчальних закладах, закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти, навчально-виховних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; для визначених категорій громадян, зокрема пенсіонерів, інвалідів, учасників антитерористичної операції, молоді, громадських активістів, вчителів та педагогічних працівників, медичних працівників, інших вразливих суспільних груп з метою підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення, запобігання злочинності;

3) здійснюють особистий прийом та облік осіб, які звертаються до місцевого центру для отримання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги, роз’яснюють положення законодавства у сфері безоплатної правової допомоги та порядок отримання такої допомоги;

4) розглядають звернення осіб про надання безоплатної первинної правової допомоги протягом десяти днів з дня надходження зазначеного звернення;

5) надають правову інформацію, консультації і роз’яснення з правових питань;

6) забезпечують складення заяв, скарг та інших документів правового характеру;

7) забезпечують роботу бюро правової допомоги;

8) забезпечують роботу мобільних консультаційних пунктів;

9) забезпечують відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з обмеженими фізичними можливостями, за місцем їх перебування з метою надання зазначеним особам безоплатної правової допомоги;

10) забезпечують розвиток мережі дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги та їх функціонування на постійній основі;

11) здійснюють представництво інтересів осіб, визначених пунктами 1, 2, 8-12 частини першої статті 14 Закону, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами на підставі довіреності, виданої особою, яка звернулася за наданням безоплатної вторинної правової допомоги, забезпечують посвідчення зазначеної довіреності та/або складають документи процесуального характеру;

12) забезпечують надання доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України, зокрема шляхом надання доступу до комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням; надають консультації, роз’яснюють правила пошуку та порядок отримання відомостей із зазначених сервісів;

13) здійснюють аналіз питань, з якими особи звертаються до місцевого центру, та готують відповідні консультаційні матеріали;

14) розглядають звернення суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу та перевіряють належність особи до категорій осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, у встановленому порядку;

15) приймають рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову в її наданні;

16) приймають рішення про припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги;

17) забезпечують складення документів процесуального характеру за зверненням суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу після прийняття рішення про надання такої допомоги;

18) відповідно до довіреності, виданої відповідним регіональним центром:

видають доручення адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним пунктами 1, 2, 8-12 частини першої статті 14 Закону, скасовують у разі необхідності такі доручення в установленому порядку;

приймають рішення про заміну адвоката у випадках, передбачених Законом;

приймають подані адвокатами акти надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками, перевіряють їх комплектність, правильність розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у разі необхідності спільно з адвокатами приводять їх у відповідність до встановлених вимог, забезпечують підписання прийнятих від адвокатів актів безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками та надсилають/передають їх відповідному регіональному центру;

забезпечують посвідчення довіреностей, виданих адвокатам суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу, за зверненнями яких прийнято рішення про надання такої допомоги;

отримують від адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, інформацію про надання такої допомоги (за необхідності);

19) взаємодіють з іншими суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги, здійснюють їх координацію на відповідній території, надають органам місцевого самоврядування консультаційно-методичну допомогу з питань утворення спеціалізованих установ, які надають безоплатну первинну правову допомогу, залучення до її надання юридичних осіб приватного права та фізичних осіб;

20) організовують підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

21) узагальнюють, аналізують та поширюють практику надання безоплатної правової допомоги;

22) збирають за встановленою формою статистичні дані про надання безоплатної правової допомоги, зокрема щодо кількості та категорій осіб, які звернулись по таку допомогу, а також щодо осіб, які скористались електронними сервісами Міністерства юстиції України;

23) забезпечують вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатної вторинної правової допомоги та/або отримали таку допомогу, у тому числі здійснюють аналіз питань, з якими особи звертаються до місцевого центру, та готують відповідні консультаційні матеріали;

24) готують пропозиції до проектів регіональних планів надання безоплатної правової допомоги та забезпечують їх виконання у межах повноважень місцевого центру.

14. Місцевий центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Координаційного центру.

Директором місцевого центру може бути особа, яка має вищу освіту (вища юридична освіта, вища освіта за спеціальностями галузі знань "Соціальне забезпечення", "Державне управління" або "Менеджмент і адміністрування" є перевагою), загальний трудовий стаж не менше 3 років, досвід роботи на керівних посадах не менше 1 року (досвід роботи у сфері права є перевагою).

15. Директор місцевого центру:

1) організовує його роботу, відповідає за виконання покладених на центр завдань, звітує перед відповідним регіональним центром;

2) видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, контролює їх виконання;

3) відповідно до визначених Координаційним центром кваліфікаційних вимог призначає на посади та звільняє з посад:

керівників самостійних структурних підрозділів місцевого центру - за погодженням з регіональним центром (крім керівників та заступників керівників новоутворених бюро правової допомоги, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором місцевого центру за погодженням з Координаційним центром);

інших працівників місцевого центру (крім заступника директора, який призначається на посаду та звільняється з посади директором Координаційного центру);

4) приймає рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників місцевого центру (крім заступника директора, який притягається до дисциплінарної відповідальності директором Координаційного центру);

5) подає пропозиції директорові Координаційного центру щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника директора місцевого центру;

6) приймає рішення про заохочення заступника директора та працівників місцевого центру у межах фонду оплати праці місцевого центру;

7) забезпечує цільове використання коштів та майна місцевого центру, організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та подання бухгалтерської звітності в установленому порядку;

8) подає пропозиції регіональному центру до бюджетного запиту, кошторису, штатного розпису, помісячного плану асигнувань, розрахунків до кошторису місцевого центру, внесення змін до них;

9) бере участь у роботі керівної ради з правом голосу;

10) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

16. Директор місцевого центру безпосередньо підпорядкований директору відповідного регіонального центру, підзвітний і підконтрольний директору Координаційного центру.

17. З метою узгодження питань, пов’язаних з формуванням бюджетного запиту, кошторису, штатного розпису, помісячного плану асигнувань, розрахунків до кошторису регіонального та відповідних місцевих центрів та внесенням змін до них, та інших питань діє керівна рада, до складу якої входять директор регіонального центру і директори місцевих центрів відповідного регіону. Регламент роботи керівної ради затверджується Координаційним центром.

18. Джерелами формування майна центрів є:

1) майно, передане Координаційним центром та регіональним центром, - для місцевого центру;

2) майно, придбане за рахунок власних коштів або інших не заборонених законодавством джерел;

3) майно, передане юридичними та фізичними особами.

19. Центри фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, інших не заборонених законодавством джерел.

20. Для виконання покладених на центри завдань центри мають право виступати реципієнтом проектів та програм міжнародної технічної допомоги, виконавцем регіональних та місцевих програм.

{Положення в редакції Наказів Міністерства юстиції № 329/5 від 10.03.2015, № 1487/5 від 24.05.2016}

В.о. директора

Координаційного центру

з надання правової допомоги

А. Вишневський

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 02.07.2012 № 967/5 "Про затвердження Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 02.07.2012 № 967/5 "Про затвердження Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги". 2012

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -